MÁTYUS ALIZ [1]

 

„Zenés” írások

A SZERZŐ novelláskötetéből

(Napkút, 2022)

 

 

Szeretettel s valami furcsa melegséggel a szívemben

 

Nők tudják leírni a mondatot egymásnak: mindig szeretettel s valami furcsa melegséggel a szívemben gondolok rád. Érezni is tudják egymás iránt. Talán leginkább a korban azonosak. Összetalálkoznak és nem törlődnek ki egymásból. Barátnőknek hívják őket. Nekem is volt, tizenéves koromban. Iskola után kísérgettük egymást. Előbb az iskolától hozzájuk, ő esett útba, aztán hozzánk, majd hozzájuk és vissza. Osztálytársak voltunk, de nem ültünk egymás mellett, szünetekben sem voltunk együtt. A mi életünk az iskolán kívül kezdődött. Mindketten karénekesek voltunk, ő alt, én szoprán. Hiába mondtam, hogy egy kimért nő, énektanárnőnket rajongásig szerette. Hiába szép az arca, ha rossz ránézni, ahogy nyújtja felfelé a nyakát, mint egy pulyka. Nevetséges, ha hangot ad meg, oldalra tartott fejével, épp, mint a bika, ami a következő pillanatban öklelni kész. Az énekkar kanyar alakban próbált, az alt és a szoprán jól látta egymást. Ha a tanárnő kezébe vette a hangvillát, Jutka felém nézett és elvörösödött a dühtől. Iskolai dolgokról sose beszéltünk. Az énektanárnő volt a kivétel. Jutka állította, hogy hozzá mindenkinél kedvesebb. Hogy neki kivételes helyet biztosít a társak között. Hogyan, mikor, kérdeztem volna tőle, de nem kérdeztem. Hagytam, hogy elmondja öltözékéről pontos megfigyeléseiből adódó megjegyzéseit, ezt ő állította, hogy megjegyzései pontos megfigyeléseiből származnak.

Nekem ilyenek nem voltak, nem hogy mi hogy áll rajta, azt se tudtam magamban felidézni, mi volt rajta. Minek a ruhával foglalkozni? Anya reggel kikészítette, amit rám akart adni, azt se tudtam volna megmondani, rajtam mi van. Juditról a ruhája miatt beszélték a háta mögött az osztálytársak, hogy szegények. Soha nem mondtam volna meg neki, hogy az osztálytársaink milyen ostobák. Én szerettem zöld, barna szoknyáit, drapp blúzait. Amint kitavaszodott, patyolatfehér blúzban járt.

 

Mátyus Aliz leánykori portréja

 

Alig vártam, hogy kijöjjünk az iskolából, az első utca nem volt kérdéses, az még közösen vezetett kettőnk lakhelye felé. Annak épp a végén laktak ők, béreltek egy lakást. Az ő utcájukból indult tovább a miénk, épp derékszögben. Házunk az utca közepén. Elmentünk nagyanyám kocsmája előtt, de amikor már sokadszorra, inkább nem mentünk a kapunkig. Az csak három háznyi lett volna, időben visszafordultam. Volt, hogy az ő kapujukig se mentünk, nehogy elköszönjünk. Feléjük ezért gyakran a szemközti járdán közelítettünk. Neki is két bátyja volt, sose láttam őket. Jutka az édesanyjára hasonlított, csak nem volt magas és sovány, de ő is csak a tüdőbetegsége óta fogyott le. Pestről is ezért jöttek el, a levegő miatt. Édesapja nem volt. Az egész egyszeri téma volt köztünk, nem foglalkoztunk a családjainkkal. Menni volt jó, egymás mellett, minél hosszabban. Néha, nagyon ritkán, belenéztünk egymás arcába. Csak amikor már elbizonytalanodtunk, hogy megyünk-e még, amikor magyarázatot se tudtunk volna adni rá, ha ott vagyunk a kapujuk előtt, miért nem megy be, és, ha előttünk, én miért nem, akkor kezdett bele az énekbe. Én azonnal vele énekeltem. Már a második hangtól. Pedig csupa kétszólamút énekeltünk. Amiket tudott, és sokat tudott, megtanította mind. Szolmizálta, elénekelte szöveggel, énekeltük együtt. Nekem csak a szopránt tanította meg, ő énekelte az altot, de, ha ahhoz volt kedve, akkor más szólamokat is. Minden szólamát tudta a kórusénekeinknek. Pesten előbb kezdett zeneiskolába járni, mint első osztályba. Úgy, mint én. De a rengeteg ének az ő kincsesbányájában volt. Amikor elénekelte a szopránomat, még bizonytalan voltam, milyen lesz az ének, de amikor belekezdett a saját szólamába, hogy az hogy szólt együtt! Mereven előre énekeltünk, de az első összeéneklésnél ezt nehezen tudtam megállni.

Néznem kellett volna őt. Nagyon szépen énekelt. Szerinte kettőnk éneke jól szólt. Egyszer ő választott mi jöjjön, máskor én. Meglepetés volt egymásnak a másik választása. Egyáltalán nem volt mindegy, mit énekelünk. Az se, mi, hogy jön egymás után. Ahogy teltek a hónapok, rengeteg énekünk lett. Egyre szebben énekeltük őket. Juditnak a búcsúzásoknál ragyogott a szeme. Amikor elmentek a városból, el se köszöntünk. És Pest egy nagy város. Hogy lehet ott megkeresni valakit. 

Kísérgetős kapcsolatra még tettem szert az életben, egyre, egyetemista koromban, Pesten. Mindketten a pesti oldalon laktunk, de három hídnyira egymástól. A gyerekkorihoz képest óriási távolságra. Egy éjszakába nem fért bele több, mint legfeljebb a kétszer oda-vissza. Akkor egy elképzelt felezőpontnál búcsúztunk, amit változtatgattunk, valaki mindig kedvezni akart a másiknak. Ilyenkor már a hajnal derengett. Csupa romantikus helyzet vonzott bennünket, nagy várakozások a másikra kastélyablakokban. Az épületek leírása az ő privilégiuma volt, a berendezéseké is. Mesterien kigondolta, milyen környezetben jó nekünk. A történetet akkor adta át nekem, amikor úgy tett, mintha nem tudná folytatni. Különleges és izgalmas mesénk volt, kétszereplős, folyama csupa megoldandó helyzettől gazdagon ment előre. A megoldásokat, tudott játékszabályként egyszer az egyikünknek, máskor a másiknak kellett kitalálnia, de rám kétszer is kerülhetett a sor, ha úgy akarta. Kivétel nélkül mindegyikünknek tetszettek a másik megoldásai. Ha nagyon, akkor fejünket forgatva úgy nézegettünk, mint akik először járnak a jól kitaposott utakon. Meg is láttunk házakat, amiket addig soha. Sokáig tudtunk menni így. És még tovább. Aki kedvet kapott, megszólalt, mesélt újra. Sose előbb, mint hogy az a másiknak is már épp jó volt. És bármit, bárhogyan kezdtünk, folytatta a másik. Különleges érzéket alakítottunk ki, hogy amikor közeledtünk valamelyikünk lakásához, mindig olyan bonyodalmakban legyünk épp, amiket nem lehet kint hagyni az utcán a másikra. Csak hátat kellett fordítanunk az iránynak, és mindent máris megoldottunk. Amelyikünk előbb mozdult, láthatta a másik mosolyát. Egy néma periódusunkban egyszer eszembe jutott Bartha Jutka. Pesten, Bartha Jutka. Nem volt miért szóba hozzam, de fájdalmas volt az a furcsa melegség a szívemben, amit nem lehetett nem észre venni mozdulataimból. Aznap, azaz az éjszaka, a derengő hajnal közeledtén, nekem csak ki kellett nyitni a kapunkat, akkora kulcs nyitotta, mint a mennyországét, és már mehettem is fel a lépcsőn.  

  

 

Valahogy elkezdeni

 

Valahogy elkezdeni a történetet elkerülhetetlen. És velem kell, és túlesni szenvedélyes természetem bevallásán. Hogy képes vagyok belebotlani és beleszeretni holmi orosz baritonokba, alig két év múltán még inkább beleszeretni egy litván énekesnőbe, mint akinek mit se számítanak a nemek. A kecskeméti színész szerelmespárnak is inkább a nőtagja érdekelt és vonzott az első pillanattól fogva, igaz, ő színésznek is jobb volt, sokkal jobb. A francia intézet dél-francia városból származó fiatal tanára, de még milyen fiatal, ha feltette a kérdést, kiket szeretünk, énekeseket, olyan elementárisan kezdtem Piafról beszélni, megérezte minden más érzelmet kizáró vonzalmamat. Azért továbbra is hívogatott a legközelebbi, igen elegáns cukrászdába órák után, és még önfeledtebben, miután hirtelen megnősült. Amikor, nála szerzett francia tudásomnak köszönhetően, francia szociológus barátnőmmel az országot jártuk, ő kutatni jött hozzánk, nővezetőket keresve gazdaságokban, eszelősen bírtuk énekelni Edit Piaf számait. Bien, bien, dó, ti, ti, dó ré, ti, szólt.

Rosemarie cigarettákra gyújtott, egyet az én számba, egyet az övébe. Szenvedély és hűtlenség, az általam művelt fokon egy tőről fakadtak. Szenvedély, amíg tart a láng, újabb szenvedély, ha nem eléggé. Az orosz bariton énekelhetett operaáriákat oroszul, franciául vagy olaszul, vagy orosz népdalt egy szál magában, mindegy volt nekem. Szenvedélyemen az se változtatott, ha kiderült, mire beleszerettem, már nem is élt. Rá se jövök, ha a Metropolitain közönsége nem vivátozza, búcsúztak tőle filmösszeállítással, legnagyobb szerepei sikeráriáit énekelte. A zenekar rózsákkal dobálta meg a színpadon. Szerettem, ahogy rózsáit a színpadról egyesével összeszedte. Minden szál után felnézett, mint aki nem hiszi, hogy ő kapta, és minden szál után, hogy tényleg az övé, elmosolyodott. A mosolyáért ültek az orosz nők az első sorokban. Nem éneklő énekesnő felesége is. Szerettem a baritont mindenestől, elváltan és újra gyerekestől, feleségestől, de legjobban fiatalon, a fiatal hangja miatt szerettem. Azt tudta magáról, hogy a világ legjobb énekese. Úgy állt Luciano Pavarotti mellett, hogy csak az évtizedeik választották el őket. Nem követtem őt élőnek, de megtanultam miatta oroszul. Egyetemi diplomával nem tudtam a nyelvet. Még vidéki, tagozatos gimnáziumomban inkább. Érteni akartam, mindent, amit mond. És ahogy tanított, ahogy beszélt, ahogy gondolkodott, kivétel nélkül szerettem. Amikor elfelejtettem őt, a litván énekesnő egy fólia alól beszélt a növényeiről. És, hogy nincs már világsztárság. Élet van. Növényei vannak. Németországi karácsonyi koncertjén helyettem kiáltotta be egy férfi a bravót. Magam sose bravóznék és mégis. Elina könyörgést énekelt megbocsátásért. Ilyet, így, még nem hallottam. Nem tudtam elszakadni tőle, a véget érő hangversenyt elölről hallgattam tovább. Másnap elutaztam, gyerekkorom templomában térdeltem az oltár elé. Az oltárkép volt az, amiért hittem a megbocsátásban. A litván énekesnőnek ez a koncertje keltett, ha sütött, ha fagyott, és ez hatott. Szent énekei voltak, és ha ezekre aludtam el, ébrenlét és alvás között éreztem róla, hogy hozzáférése van az Istenhez. Karmester férje is épp így nézett rá, pedig csak jelzett, ő jön, énekelhet tovább. Nem csak a kezével, a szemével is és az egész testével érte el, hogy a zenekarból is az jöjjön ki, ami Elinából, és ne kelljen földre szállniuk. Bár az ő könyörgése, egész lényével, csak a zenekarnak szólt, hogy amit kér, azt csinálják, és úgy. Mennyi Ave Maria született! A zeneszerzők a dicsőítés hívei. A litván énekesnőből nem fogok kiszeretni.

 

Nicole Hassler (1941-1996) francia műkorcsolyázó

 

Pedig jött megint egy orosz. Jégtáncos, és nem is tudom, hogy leltem rá, amikor én még a világbajnokságokat is csak gyerekkoromban néztem, mert anya is. Nicole Hassler volt a kedvence, a piruett-királynő. Ahogy anya a francia korcsolyázó nevét kimondta, már azért érdemes volt mellette ülni egy estét. Ez az orosz férfi, másképp használja a testét, mint akik miatt én unni szoktam a balettot és a jégtáncot is. Ő a bőrét viszi a vásárra. Én a szólójába szerettem bele, Viszockij is kellett hozzá. És az a romlottság és romlatlanság határán levő tisztánlátás, hogy semmi nem segít. Se a templom, se a kocsma, se éjjeli harákolás közben a bölcsebb reggelben való bizakodás. Nem gyerekek, nem barátaim, minden megy tovább, ugyanúgy. Éhomra az ital, mellé a dohányzás, és kezdődik a nap. És jön újra, ugyanúgy, és még egyszer és még egyszer és még egyszer. És persze jiso ráz! Viszockij énekel, a jégtáncos a jégen, rápásztáz a fény, még fekszik a jégen, ébred, nyújtózkodik, és mire feláll, a vastapsot elnémítja. A kezét engedi le maga mellé lassan. Néma csend. Viszockij énekli a magáét, ismerik az oroszok, akkor énekelt, amikor mersz kellett hozzá. Vele, a másik a jégen, ők ketten, két és fél percben világossá tesznek mindent, érthetővé lesz az élet. A ráivással kezdődő nappal, a nekigyürkőzéssel, a megtapasztalással, hogy semmi nem az, mint aminek kéne. A földön fejezi be a számát. Fekszik, és úgy áll fel meghajolni, mint aki tornagyakorlatra készül. A mikrofon ordítja a nevét, és hogy így tovább, jiso ráz. Itt tartok, és nincs több szavam a szenvedélyről.   

 

 

Otthon

 

Ferencsik János

 

Az előszoba falán, fel a plafonig csináltatott ruhásszekrény jobb oldalában, apa öltönyei alatt, vasalt ruhazsebkendők és mandzsettagombok közé került elhelyezésre Ferencsik János karmester pálcája. Kicsi voltam még, nem lehettem ott a hangversenyen, amelyiket követően apa kapta tőle. Ő csak néha vette ki a ruhásszekrényből, neki elég volt, hogy ott van, én kivettem, ha egyedül voltam otthon, és néha még akkor is, ha kettesben a bátyámmal. Ő gyakorta szétszedett elektromos eszközöket, leggyakrabban rádiót, ilyenkor mintha csak én lettem volna otthon. Kivettem a helyéről a karmesteri pálcát, kezemben tartottam azt a kis jelentéktelen fadarabot, és merész lettem tőle. Nekem Ferencsik János a világ legnagyobb karmestere volt. Az ő keze után fogtam a pálcát. Nem csak meghatódtam ettől, de mindenhez kedvem lett. Megtáltosodtam. Amihez nyúltam, örömömet leltem benne. Csak amikor a pálcának nyoma veszett, és még nem-férjemmel együtt töltött első éveink teltek, voltam hajlandó változtatni Ferencsik világ-elsőségén. Bruno Walter, Arturo Toscanini, Erich Kleiber, Otto Klemperer, Wilhelm Furtwängler, az öt nagy karmester egy fényképről nézett rám még nem-férjem dolgozószobája faláról. Tudnom kellett, épp melyikük vezényli a Beethoven-szimfóniát. És Ferencsikről csak azt állíthattam, hogy a világ egyik legnagyobb karmestere. Ennél, ha kellett volna se mozdultam volna tovább.

 

Bruno Walter, Arturo Toscanini, Erich Kleiber, Otto Klemperer, Wilhelm Furtwängler (Berlin 1929)

 [1] Mátyus Aliz (Zalalövő, 1948. március 25.) író, szociológus, lapszerkesztő. 1980-tól jelennek meg könyvei. A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus munkatársa, előbb falukutató, majd a Szín - Közösségi Művelődés című szakmai folyóirat alapító főszerkesztője (1996-).  Tagja a Magyar Szociológiai Társaságnak, és a Magyar Írószövetségnek. Az Eötvös Collegium „Eötvös kollégisták voltak...” sorozatának sorozatszerkesztője (Bakos Istvánnal). A Pápai Művelődéstörténeti Társaság alelnöke. 2014-től a Szélesvíz. Pápa város folyóirata főszerkesztője.