TÓTH ANNA

 

Énekeljünk, énekeljünk – kórusban (is) énekeljünk!

 

 

A Kollár Éva által alapított Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyt három évente rendezi meg a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége, közismert nevén a KÓTA. 2018 után azonban csak az idén, azaz 2022-ben kerülhetett sor a következő, sorrendben a IX. alkalomra a tavaly még érvényben lévő járványügyi rendelkezések miatt.

 

Közel harminc énekkar nevezett a különböző kategóriákban. Az egyes korosztályok és létszámok függvényében szortírozott együttesek választhattak a kötelező mű nélküli, B kategóriák, valamint a kötelező művekkel nehezített A kategóriák között. Végig hallgatva a három nap összes produkcióját először is feltűnő volt, hogy a B kategóriák versenyzői legtöbbször semmivel sem voltak gyengébbek azoknál, akik „bevállalták” a kötelező művet. Legfeljebb kevésbé voltak bátrak És a megszólalás minőségét említve az első és leginkább örömteli benyomás az volt, hogy a színvonal örvendetesen és tulajdonképpen egységesen magas volt.

 

Ez a tény annál is meglepőbb és bíztató, mert a kétéves Covid-saga bizony nagyon megtépázta az énekkarokat. Több együttesnek kellett, ha nem is a nulláról, de nagyon a kezdet kezdetétől újraépíteni saját magát és repertoárját. Sok helyen karnagyváltás is történt, ami gyakran ösztönzően hat, de mindenképpen megtorpanást eredményez a munkában. A gyermekkarok „éllovasai”, az ének-zenetagozatos általános iskolák kórusai sem tudták a megszokott útjukat járni. Az a két év, amikor például a 2., 3. osztályos gyerekeknek meg kell ismerkedniük a többszólamú éneklés fortélyaival, egyszerűen kimaradt az állandósult online oktatás miatt. És 5. osztályba kerülve ezek a gyerekek (a tanáraikkal együtt) nehezen megoldható problémák előtt álltak.

 

A gyönyörű pillanatokban gazdag versenyprogramokat tíz szakember értékelte: két öttagú zsűri, amely egymást váltotta a kategóriaváltáskor. Nagy örömmel fedezhettünk fel új arcokat, ami mindig szemléletfrissítést, újabb és újabb szempontok érvényesülését eredményezi. Nagyon szerettem ezúttal is a meghirdetett kötelező műveket, amelyek az újkori magyar kórusirodalom imponálóan széles spektrumát kínálták. Ehhez természetesen az is hozzájárult, hogy egy kategóriát kivéve mindenki két mű közül választhatott.

 

Úgy gondolom, hogy egy ilyen recenzióban nem kötelező ismertetni/értékelni sem a zsűri, sem a kórusok munkáját. Érdemes ezzel szemben megosztani az olvasóval azokat a benyomásokat, amelyek annyira emlékezetessé tették számomra ezt az eseménysorozatot.

 

Az, hogy a zenei pályára készülőkből álló együttesek elképesztő technikai megoldásokat mutattak be kiváló hangminőségben és határozott zenei elképzelésekkel, örvendetes, de lássuk be, elvárható. Az egri Esterházy Károly Katolikus Egyetem Kórusa (élén Kabdebó Sándorral), a debreceni zenei intézményeket képviselő Kodály Zoltán Ifjúsági Vegyeskar (Vasné Katona Adrienne vezényletével), a szegedi Bartók Béla Nőikar (Valkai Dávid irányításával), a pécsi Bartók Béla Leánykar (Rózsa Bernadett vezetésével) egyértelműen zsebelte be a kategóriagyőzelmeket. Lenyűgöző volt az Igaliné Büttner Hedvig irányította Hunyadi Nagykórus és meggyőző volt a másik két monstre gyermekkar, a Jubilate Nagykórus és Lisznyay Szabó Gábor Gyermekkórus – a karnagy Dávid Krisztina és Énok-Nagy Levente – teljesítménye is.

 

Kodály Zoltán Ifjúsági Vegyeskar (Vasné Katona Adrienne vezényletével

 

Lenyűgöző volt az Igaliné Büttner Hedvig irányította Hunyadi Nagykórus és meggyőző volt a másik két monstre gyermekkar, a Jubilate Nagykórus és Lisznyay Szabó Gábor Gyermekkórus – a karnagy Dávid Krisztina és Énok-Nagy Levente – teljesítménye is.

 

Az Igaliné Büttner Hedvig irányította Hunyadi Nagykórus

 

Jubilate Nagykórus (karnagy: Dávid Krisztina) a IX. Magyar Kodály Zoltán Kórusversenyen 2. helyezést és arany minősítést kapott

 

Minden elismerés megilleti a nagyszerűen szereplő Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola Kicsinyek Kórusát, amelyik Sándor Lívia és Somogyiné Kovács Andrea keze alatt formálódik. A kőbányai Harmatcseppek Kiskórus a mindig mosolygó Grábler Dórával és a Kassáról érkező Csengettyű Gyermekkórus Kekeňák Szilviával és Ferencei Andreával a B kategóriás versenynap két gyöngyszeme volt.

 

Örömteli volt a sok nem (leendő) muzsikusokból álló, de iskolás kora óta kóruséneklésben és/vagy zeneiskolában szocializálódott, zeneszerető tagokkal operáló énekkart hallgatni. A gyöngyösi Cantare Kamarakórus és szuggesztív, érzékeny muzikalitású karnagya, Józsa-Kalocsai Mária, a Pataky Nőikar dr. Fazekas Ágnes vezényletével, a rokonszenvesen extravagáns programmal bemutatkozó Városminor Kamarakórus Ney Andreával, a Lázár Tamás vezette szegedi Partiscum Kórus, a Veress Pálné Gimnázium egykori növendékeiből verbuválódott Amadeus Kórus a finoman és érzékenyen dirigáló Réger Mónikával, a zenével „csak” szimpatizáló tagokból álló debreceni Sol Oriens Mike Ádámmal nagyon fontos lehetőségre hívja fel a figyelmet. Nevezetesen, hogy bizony fenntarthatók a gyerekkorban kialakult zenéhez való kötődések, s ezen keresztül tágítható a klasszikus zene iránti aktív érdeklődés, a hangversenyre járás is. Végső soron a zenei nevelésnek ez az egyik célja….

 

Volt néhány olyan együttes, amely számomra talán még többet, még fontosabbat üzent éppen a távlatokkal kapcsolatban. A Tatabányai Árpád Gimnázium Vegyeskara és az Óbudai Árpád Gimnázium Nagykórusa olyan iskolában szerveződött, ahol első sorban nyelvi és természettudományi képzésre irányul a figyelem. Szeimann Zsuzsanna és Kúnné Kocsis Erzsébet nap mint nap csodát tesz ezekkel a gyerekekkel. Hatvan-nyolcvan komolyan tanuló, sportoló diákot ültetnek le rendszeresen a próbákon, képezik a hangjukat, muzsikálnak velük. Egyszerűen megható volt látni a fegyelmezett, mindent kotta nélkül éneklő, a tanárnők legkisebb mozdulataira rezonáló középiskolásokat.

 

A kórusnevelés nagydíját egészen biztosan Kanyárné Grünvald Petrának, a Padragi Bányász Férfikórus karnagyának adnám. Hibátlan zenei megoldásokkal adta elő az a kórus a kötelező művel dúsított nehéz programot, amelynek tagjai feltehetően sok éven át bányászok voltak. Ami egyet jelent a társulat előrehaladott korával és a kemény munkában próbára tett fizikai erejével. Nélküle ez a kórus már biztosan nem létezne. És ezzel eltűnne egy valaha volt népszerű formáció is.

 

Kanyárné Grünvald Petra és a Padragi Bányász Férfikórus

 

Az „igazi” Nagydíjat az annak idején kátorképzős növendékekből alakult Pax et Bonum Kamarakórus nyerte (karnagya Kiss Boldizsár), amely Kodály Székely keservesével és a bolíviai Araujo csellóval, lanttal és maracasszal színezett táncdallamával hódította meg a közönséget – valamint a zsűrit is.

 

A Pax et Bonum nyerte a Kodály Zoltán IX. Magyar Kórusverseny nagydíját

 

S ha szabad egy privát megjegyzést írni a végére: két Kodály-interpretációnak az emléke biztos velem marad az utolsó órámig, annyira tetszett. Az Öregek a Sol Oriens, a Táncnóta a Bartók Béla Nőikar előadásában:

 

 

 

 

 

Függelék:

 

A verseny kategóriáit a kórusok összetétele, létszáma és életkora szerint alakította ki a KÓTA Művészeti Bizottsága, nemzetközi normák szerint. Ezen belül a versenyen az együtteseknek lehetőségük volt a kötelező mű nélküli (B), vagy kötelező művel nehezített (A) kategóriában indulni. A kötelező műveket a magyar kórusirodalom gyöngyszemeiből válogatta a Művészeti Bizottság, köztük a közelmúlt eltávozott nagy mestereivel, illetve ma is aktívan alkotó zeneszerzők műveivel minden korosztályból. A fellépőket egymást váltva két, egyenként öttagú zsűri pontozta, mindegyikben kiváló szakemberekkel: zeneszerzők és gyakorló karnagyok kaptak felkérést a munkára Magyarországról és határon túlról is:

 

BALOGH Máté
BEISCHER-MATYÓ Tamás
CSERI Zsófia
CZIFRA János
ERDÉLYI Ágnes
KISS Csaba
ORSOVICS Yvette
SZABÓ Dénes
THÉSZ Gabriella
UHERECZKY Eszter

 

A végeredmény

A 2022-es nagydíjat a Pax et Bonum Kamarakórus nyerte. A versenyzők az arany, ezüst vagy bronz diplomán kívül különdíjakban részesülhettek, például a kortárs vagy éppen az egyházi művek kiváló előadásáért. Kiemelkedő versenyteljesítményért koncertmeghívásra is érkezett felajánlás. A két karnagyi különdíjat Igaliné Büttner Hedvig és Réger Monika nyerte el.

B/1. Kicsinyek kórusa és Gyermekkarok
Budapesti Szent Angéla Ferences Ált. Isk. és Gimn. Nagyműhely Kórusa, Sirákné Kemény Kinga - ezüst
Pannonia Sacra Gyermekkar, Blazsek Andrea, Megyesi-Schwartz Dóra - arany
Csengettyű Gyermekkórus, Kekenák Szilvia, Ferencei Andrea - arany
Harmatcseppek Kiskórus, Grábler Dóra - arany (KATEGÓRIAGYŐZTES)

B/2. Ifjúsági kórusok (egynemű és vegyeskarok)
Madách Gimnázium Énekkara, Krasznai Gáspár - ezüst

B/4. Férfikarok
Solymári Férfikórus, Fábián Attila - bronz

B/5. Vegyeskarok
ERKEL FERENC VEGYESKAR-SZÉCSÉNY, Lévárdi Beáta Andrea - ezüst
Cantare Kamarakórus, Józsa-Kalocsai Mária - arany
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Kórusa, Kabdebó Sándor - arany (KATEGÓRIAGYŐZTES)

A/1. Kicsinyek kórusa
Kicsinyek Kórusa, Veresegyház, Takács Réka - bronz
Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola Kicsinyek kórusa, Sándor Lívia, Somogyiné Kovács Andrea - arany (KATEGÓRIAGYŐZTES)

A/2. Gyermekkarok
Vörösmarty Gyermekkar, Zsákainé Papp Anita - ezüst
Lisznyay Szabó Gábor Gyermekkórus /Veresegyház/, Énok-Nagy Levente - ezüst
Jubilate Nagykórus, Dávid Krisztina - arany
Hunyadi Nagykórus, Igaliné Büttner Hedvig – arany (KATEGÓRIAGYŐZTES)

A/3. Ifjúsági egyneműkarok (14-24 év között)
Bartók Béla Leánykar /Pécs/ Rózsa Bernadett - arany (KATEGÓRIAGYŐZTES)

A/4. Ifjúsági vegyeskarok: (14-24 év között)
Tatabányai Árpád Gimnázium Vegyeskara, Szeimann Zsuzsanna - ezüst
Óbudai Árpád Gimnázium Nagykórus, Kúnné Kocsis Erzsébet - arany
Kodály Zoltán Ifjúsági Vegyeskar /Debrecen/, Vasné Katona Adrienne - arany (KATEGÓRIAGYŐZTES)

A/5. Egynemű kórusok (nőikarok és férfikarok)
Padragi Bányász Férfikórus, Kanyárné Grünvald Petra - ezüst
Bartók Béla Nőikar /Szeged/, Valkai Dávid - arany (KATEGÓRIAGYŐZTES)

A/7. Kamarakórusok
Vocapella, Novák-Szabó Lívia - ezüst
Partiscum Kórus, Lázár Tamás - arany
Pataky Nőikar, Dr. Fazekas Ágnes - arany
Városminor Kamarakórus, Ney Andrea - arany
Pax et Bonum Kamarakórus, Kiss Boldizsár - arany (KATEGÓRIAGYŐZTES)

A/8. Vegyeskarok
Vass Lajos Kórus, Szűcs Dániel - ezüst
Concordia Vegyeskar, Stubendek István - ezüst
Budapesti Lantos Kórus, Szarka Tamás - arany
Sol Oriens, Mike Ádám - arany
Amadeus Kórus, Réger Monika - arany (KATEGÓRIAGYŐZTES)