Joachim László - Schäfer Zsolt

 

Hogyan tanítanak ukulelét csoportban?

 

A kanadai „Ukulele in the Classroom” módszer rövid bemutatása

 

Az ukulele pedagógiai lehetőségei

Az ukulelét kiváló zenetanuló hangszerré teszik adottságai. Az ukulele ugyanis viszonylag hamar megadja az első sikerélményeket, segítségével könnyen megtapasztalható a zenélés öröme. Ezen kívül könnyen hordozható és megfizethető. Hangja kedves, lágy és vidám; ráadásul viszonylag halk is: az otthoni gyakorlás így mások zavarása nélkül is többnyire könnyen megoldható. Mérete kiskezű felnőttek és gyerekek számára is kényelmessé teszi. Kiválóan alkalmas tantermi használatra, a zenei hallás fejlesztésének és a zeneelmélet tanításának is hatékony eszköze.

Ukulelével egyaránt megtanulhatunk dallamot és kíséretet játszani, saját magunk vagy mások énekét kísérni: e hangszer egyéni és közösségi zenélésre is remekül használható. Repertoárja műfajokon és kultúrákon átívelő: az ukulele igazi világutazó.

 

Az „Ukulele in the Classroom” rövid története

A módszer története az 1960-as évekbe nyúlik vissza, amikor J. Chalmers Doane bevezette az ukulelét az általános iskolai zeneoktatásba a kanadai Halifaxban. A gyakorlatilag bárkinek elérhető örömzenélést kínáló program hamar szárnyra kapott és Kanada-szerte elterjedt. Ebben a rendszerben tanult gyermekkorában James Hill, a világ egyik legvirtuózabb ukulelejátékosa is. Ő később J. Chalmers Doane-nal közösen (2009-ben) létrehozott egy tankönyvsorozatot és édesapja, Barry Hill segítségével ezzel egy időben elindította a módszeren alapuló oktatóképzést is, amelyet a program első tíz évében több százan végeztek el szerte a világon. Ezen ukuleletanárok évtizedes tapasztalatát felhasználva a tankönyvsorozatot 2019-ben átdolgozták, és a könyveket a diákok számára ingyenesen letölthetővé tették.

 

Az „Ukulele in the Classroom” pedagógiai koncepciója

Az „Ukulele in the Classroom” módszer talán leginkább szembetűnő különlegessége, hogy amellett, hogy egyéni tanításban is jól használható, nagy hangsúlyt fektet a csoportos zeneoktatásra. Így nemcsak, hogy több ember tanulhat ukulelézni (valamint egy ilyen program gazdaságosan működtethető), de a közös zenélés öröme és a tanárral, illetve a csoporttal történő együttműködés tapasztalata is rendszeresen jelen van az órákon. Az „Ukulele in the Classroom” Kanadában a közoktatás részévé vált: a résztvevő iskolákban egész osztályokat, csoportokat tanítanak így zenélni.

Az „Ukulele in the Classroom” a „legyen a zene mindenkié” Kodály által is vallott elvén alapul. Hogyan valósul meg ez a gyakorlatban? Amellett, hogy az ukulele néhány tulajdonsága jól szolgálja ezt, a módszer maga is többféle módon segíti, hogy a zene valóban mindenkié lehessen.

Az alábbiakban összefoglaljuk a módszer három fontos jellegzetességét. A programról részletesebb információ az Ukulele in the Classroom Teacher Edition című könyvben található.

1. A differenciálás. Ha csoportban tanítunk, akkor a különböző nehézségű feladatok közül minden tanuló azt csinálhatja, amelyik az aktuális szintjének a legjobban megfelel.

2. Az éneklés az első. Ahogy Kodály az emberi hangot, “a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszert” tartotta a zenetanulás alapjának, úgy az „Ukulele in the Classroom” is az éneklésre épül. Így, ha egy tanuló egyszerre szeretne énekelni és az éneket kísérni, akkor fontos, hogy először tanulja meg elénekelni az adott dalt. Az ukulele jó motiválója lehet az éneklésnek. Ugyanakkor fontos a türelem: időbe telik, amíg valaki egyszerre tud már énekelni és az éneket kísérni is.

3. A zenei önállóság és kreativitás. A módszer már kezdő szinten is fejleszti ezeket a területeket – apró lépésekben.

Az „Ukulele in the Classroom” pedagógiailag gondosan felépített és több évtizednyi megfigyelésre, tapasztalatra és kísérletezésre épülő oktatási program. Ebből következik, hogy számos, az interneten található megoldással szemben nem „instant”, véletlenszerűen időzített tartalmakat kínál, hanem a hosszú távú célokat is szem előtt tartva lépésről lépésre halad.

E szemlélet egyik fontos példája, hogy a módszer először dallamjátékot tanít (nem pedig akkordokat): a tanulók így a fizikailag és zeneileg is könnyebb gyakorlatoktól haladhatnak az összetettebbek felé. A kis türelem pedig a tanulási folyamat egészét nézve sokszorosan megtérül!

Szintén fontos jellemzője a módszer szemléletének, hogy az „Ukulele in the Classroom” nem mindössze ukulelézni szeretné megtanítani a diákokat, hanem zenélni szeretné tanítani őket az ukulelézésen keresztül. Ebből következik, hogy a könyvben nincs megadva tabulatúra: a kottaolvasás tanítása és gyakoroltatása is célja a módszernek, hiszen az más hangszerre is átvihető képesség.

A módszer tankönyvei és segédanyagai

Az „Ukulele in the classroom” program működtetéséhez tankönyvekre és segédkönyvekre is szükség van. A program gerincét alkotó, az órákon használt Ukulele in the Classroom című tankönyvsorozat ingyenesen elérhető online, ahogyan az ukulele programok (tanórák, szakkörök, tanszakok) iskolai elindításához szükséges információkat összegző Ukulele Program Starter Kit című kiadvány is. A tanórán kívüli aktivitásokhoz kiválóan használható az Ukulele Funbook című, angol nyelvű, zenei fejtörőket tartalmazó kiadvány is (Schäfer Zsolt könyve). A programot emellett többek között tanári kézikönyvek, tanároknak és diákoknak szánt segédanyagok (Teacher/Student Toolkit) és online tanárképzés (James Hill Ukulele Initiative, JHUI) egészítik ki. A program tankönyveinek egyik szerzője és a tanárképzés alapító szakmai vezetője a világhírű ukulelevirtuóz és -tanár James Hill.

 

A módszer iránt egyre nagyobb a nemzetközi érdeklődés, ezért a JHUI képzést elvégzett ukuleletanárok között elindult egy olyan kezdeményezés, hogy más nyelvek dalai is bekerülhessenek a repertoárba, a módszer pedig egyre több országban honosodhasson meg. A magyar nyelvű Ukulele, mindenki együtt! lett az első eredménye ennek a kezdeményezésnek (szerzői: Joachim László és Schäfer Zsolt). A könyvet - amelynek megjelenéséről már hírt adott a Parlando 2022/5. számában – önálló cikkben mutatjuk majd be, könyvészeti adatai és elérhetősége jelen cikk felhasznált/említett forrásai között megtalálhatók.

 

A felhasznált/említett források:

 

Joachim László - Schäfer Zsolt (2022): Ukulele, mindenki együtt! Magyar nyelvű kiegészítő az „Ukulele in the Classroom” módszerhez. Brookfield (Nova Scotia, Kanada): Crystal Lake Media. További információ: https://www.uketropolis.com/ukulele-mindenki-egyutt és http://www.ukulelemindenkiegyutt.hu/

Joachim László (2021): Az ukulele néhány sajátossága az egyéni és a csoportos oktatásban - frissen megjelent magyar könyvek kapcsán. Parlando zenepedagógiai folyóirat 2021/5. https://www.parlando.hu/2021/2021-5/Joachim_Laszlo-Okulele.pdf

Hill, James – J. Chalmers Doane (2020). Ukulele in the classroom. Level 1-3. Student e-book (szintenként egy, összesen három ekönyv). Brookfield (Nova Scotia, Kanada): Crystal Lake Media. https://www.uketropolis.com/classroom 

Hill, James – J. Chalmers Doane (2020). Ukulele in the classroom. Level 1-3. Teacher edition e-book (szintenként egy, összesen három ekönyv). Brookfield (Nova Scotia, Kanada): Crystal Lake Media. https://www.uketropolis.com/shop

James Hill Ukulele Initiative tanárképzés. https://www.uketropolis.com/jhui

Schäfer Zsolt (2021): Ukulele Funbook. Brookfield (Nova Scotia, Kanada): Crystal Lake Media. https://www.uketropolis.com/funbook

„Ukulele in the classroom” segédanyagok (Teacher/Student Toolkit) https://www.uketropolis.com/toolkit és https://ukuleleintheclassroom.com/ 

Ukulele Program Starter Kit. https://www.uketropolis.com/starterkit