ZENEI NEVELÉS GYERMEKKORBAN[1]

     ##issue.viewIssueIdentification##

6. évfolyam 2018/2. szám

 

TARTALOM

Kihívások és lehetőségek a gyermekkori zenei nevelésben: Bevezető a tematikus számhoz

Márta Janurik, Krisztián Józsa

1-4 oldal

 PDF

Az iskolai zenetanulás iránti motivációt alakító néhány tényező

Márta Janurik, Krisztián Józsa

5-17 oldal

 PDF

Motiválás az ének-zene órákon

Dorottya Jakobicz, Gabriella Wamzer, Krisztián Józsa

18-31 oldal

 PDF

A zenei észlelés fejlettségének vizsgálata hagyományos és számítógépes tesztfelvétellel

Noémi Surján, Márta Janurik

32-48 oldal

 PDF

A kottaolvasás és az orientációs képesség összefüggésének vizsgálata online tesztkörnyezetben

Zsuzsa Buzás, Ágnes Maródi

49-63 oldal

 PDF

A zenei hallás korai fejlesztésének a szerepe a beszédészlelés fejlődésében: Egy zenei fejlesztőprogram tanulságai

Márta Janurik, Ilona Antal-Lundström, Krisztián Józsa

64-79 oldal

 PDF

A szövegolvasási és kottaolvasási képesség kapcsolata

Gábor Zsigmond

80-96 oldal

 PDF

Zenesziget. Játékosítás (gamifikáció) digitális eszközökkel az ének-zene oktatásban

Norbert Szabó

97-107 oldal

 PDF

A ritmikai készségek fejlődése 12 éves korig

Gergő Mucsi

108-118 oldal

 PDF

Zene – ritmus – játék. A ritmikai fejlesztés lehetőségei, kérdései első osztályban

Villő Pethő, Gergő Mucsi, Noémi Surján

119-131 oldal

 PDF

Műhely

A cél szentesíti az (IKT-)eszközt a zeneoktatásban?

Norbert Szabó

132-138 oldal

 PDF

 

Impresszum

A folyóirat neve: Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat

Megjelenés: évente három alkalommal

Főszerkesztő: Kolosai Nedda szíves engedélyével
Felelős szerkesztő: M. Pintér Tibor

Kiadó: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Felelős kiadó: Márkus Éva, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar dékánja

 [1]               Kolosai Nedda főszerkesztő asszony szíves engedélyével.