A.Gergely András[1]

 

Zeneipar vagy örökségvédelem

/rövid körséta az afrikai népzenék útjain/

 

 

Afrikai dobokon játszó ismerős idézte föl nekem ifjúkora kellemetlenül kellemes emlékét, amikor Szenegálban a nagyvárosi folyóparton úgy tanultak dobolni, hogy a tanító beásatta velük a tölcsérdob talpát a homokba, s úgy kellett egész délelőtt ütniük, hogy egy hang sem jött ki belőle. (Az analógia nem közvetlen, de európai hangszereken ez olyan példa, mint mondjuk egy húrok nélküli csembalo, vagy egészen bedugaszolt tölcsérű trombita esete lenne…) A metódus a (nagyjából két Európa-méretű) teljes Fekete Kontinensen messze nem biztosan általános, de a zeneoktatás módszertanában mindenesetre kemény fegyelmezési megoldás. „Ameddig nem érzed a ritmust, addig egy hangod sem érdekel, a hangformálást ráérsz majd felső tagozatban gyakorolni…!” – ez az alapelv. A zenepedagógiát általában éppenséggel nem afrikai metódussal követjük, s azt a sokféleséget, melyet a dobtípusok, hangszerfajták százai kínálnak Afrika-szerte, nem is könnyű egyféle „Kodály-módszerrel” általános érvényűnek remélni. Egészen más egy kemény csonthéjakból formált csörgő, egy (talán két karral is átfoghatatlan) óriástök ütemhangszerként használata, vagy egy míves fából és kecske- vagy antilop-bőrből készített tölcsérdob (ún. djembe), esetleg egy óriásfa két méteres törzséből készített tompa hangú résdob, vagy egy 7-22 falemezből készített balafon (a vibrafonhoz hasonló) állványos hangszer elsajátításának „módszertana”. De majdnem mindegyik autodidakszisra épül, vagy közösségi mintára. Ezek megismerése és tanulása hol „természetes” ritmusérzékre, hol akadémiai szintű zenészképzésre, hol „erdei iskolás” vagy sivatagi módszertanra hagyott…, s mert Afrika óriási, a különbségek is azok kelet és dél, nyugat és észak között – akár hangszerek, akár városiasodás, akár arábiai, európai vagy amerikai mintázatok, hangszertípusok és tradíciók terén is.

 

 

 

1930's British African Drums Drumming Vintage Children's Poster

Afrikai dobok egy 1930-as levelezőlapon, ahol a dobok, mint távolsági híradás eszközei tűnnek fel

(Forrás: www.vintageposterworks.com)

 

 

Rare and Old African Drumming Photos - Afrodrumming

Ritka felvétel, ahol a dobokat nők szólaltatják meg. Hagyományosan ez a férfiak hangszere

(Forrás: https://afrodrumming.com/old-african-drumming-photos/)

 

 

African Drums and Drumming | Off Beat with Michael Aubrecht

 

A kép forrása: https://maubrecht.wordpress.com/2016/08/10/african-drums-and-drumming/

 

 

Új kihívások, még újabb tónusok

 

Ha nem is az afrikai muzsikusok és a zenetanulás előtörténete, de ezek forrásai arról is mindenképpen vallanak: nemcsak európai fül számára izgalmas és mozgalmas az afrikai zenék megannyi tónusa. Egy szakcikk beszámol például az amerikai polgárháborús idők Afrikából elhurcolt rabszolgáinak (afrikai-amerikai) tradicionális kultúrájáról, amelyben a dob mint kommunikációs (értesítő, riasztó, „lázító”, lélekemelő stb.) eszköz nemcsak mint életviteli és közlési alapkészlet része maradt meg, hanem érzelmi felhangoltságot és a táncos mulatságokon rituális funkciót betöltő mivolta miatt egyenesen be is tiltották (Slave Code of South Carolina, Article 36. 1740), ne hordozzon közveszélyt az ismeretlen közlésmód és a dobolás kiváltotta extázis. S mert az afrikai dobzene legtöbbször énekkel és táncmozdulatokkal is kísért, ennek mint „veszélyforrásnak” szabályozását nem kevés helyen tekintették fontosnak. Az afrikai rabszolgák amerikai históriája valóban megannyi változatot őriz a hagyományos közlésmódokból és zenei nyelvi konvenciókból. A dobok formaváltozatai és tónusa, funkciói és jelbeszéd-eszköz mivolta különösen a törzsi-rokonsági-helyi kultúrákban rendkívül gazdag Afrikában is, ugyanakkor a legtöbb zenei szcénában önállóan is, összhatások terén is vezető szerepe révén eszmei közlést (ideát vagy szignált), domináns funkciójában ritmust és tánczenei dinamikát is képvisel. A csapott vagy tompán ütött hangok, mély vagy magas hangfekvéstől függően a mozgást és a gesztusok vagy testmozdulatok változásait is befolyásolják (szólóhangszerként másként, mint basszus-alapként), mindez megállít és elindít, lezár és újrakezd, mintegy keretet ad a ritmusok összességének (poliritmikus kádenciák), ezekkel részint „beszél” is (van kimondottan „beszélő dobnak” nevezett ütőhangszer is, mely szinte európai fül számára is érthető rövid mondatok elbeszélésére is alkalmas!), de legtöbbször szimbolikusan megidézi az „ősök szellemét”, az elődök mozgásának és jelenlétének konvencióit. Gyakorta a zenészek pedig egyúttal énekesek is, sokszor táncosok is, a kivételes tehetségek több hangszeren is játszanak mellesleg, fölismerik és ismerik egymás szólamait, szinte a jazz-improvizációkhoz hasonlóan rögtönöznek is egymás közt vagy egymást váltva szólistaként ugyanabban a kompozícióban.

 

Az egyes hangszertípusok között (guembri, lant, bendir, fafuvola, karkabat, ud stb.) az ütőhangszerek (djembe, udu, dun, darbouka, konga, bugarabu, sabar stb.) éppúgy a legfőbb hagyomány jelképei, mint amiként a ritmushangszerek is a távolsági közlésmód (üzenet, hívás, figyelmeztetés, örömhír, vészharang stb.) alapeszközei maradtak – de esküvői, avatási, jeles ünnepi, halálozási, születési alkalmak estében is főszerep jut a doboknak, nem utolsósorban és legtöbbször az egyházi és uralmi ceremóniák terén, sőt gyakori a „dob-orvoslás”, a dobhang révén elért gyógyító hatás emlegetése is.[2] A megnevezhetően „korai” dobhangszerek között nem kivételes a három-ötszáz évvel korábbi változatok dokumentálása (a Ghánában készült Acan dob 1700 és 1745 között készült, látható a British Múzeumban),[3] de modernizált verzióik a mai afrikai táncmulatságok elmaradhatatlan alaphangszerei is (persze erősen eltérő kelet- és nyugat-afrikai vagy szaharai változatokban!).

 

 

Akan drum on display in British museum

 

A kép forrása: https://talkafricana.com/akan-drum-the-oldest-african-object-in-the-british-museum/

 

Mindeme „dobtörténet” is egyre népszerűbb, világszerte alakulnak dobzenekarok, az afrikai dobzenék Magyarországra is megérkeztek mintegy tizenöt évvel ezelőtt, és számos szertartás-zenekar, afrikai ünnepély, tánc-produkciók, „Afrika Napok”, klubzenei nyilvánosság is teret ad számukra. Azonban az afrikai dobok mint hangszerek kezelése, stílusjegyeik és kommunikációs tartalmuk, eszköz-jellegük és hangszertudási gyakorlat megszerzése még meglehetősen kivételes, avagy legalábbis ritka Magyarországon. Az elmúlt másfél évtizedben azonban mintegy öt-hat önálló dob-együttes is megalakult, és fellépéseken, zenei rendezvényeken, nyilvános szertartásokon, emlékezeti eseményeken ugyancsak láthatóvá, a világhálón is kereshetővé, a Facebook-oldalakon szereplőkké váltak. Mindemellett éppen az afrikai zene és ennek története, funkciói, oktatása, nyilvános megjelenése, intézményesülése válik lassan kérdéssé. Ehhez és az afrikai háttér sokszínű világához, értelmezési mezőihez járul hozzá az a könyv is, melyben az afrikai zene (ez olyan kifejezés így, mintha „az európai irodalom” vagy „a keleti istenek” egyetemes kategóriáira utalnék, mely több megtévesztést és félreértést kínál, mint amennyi eligazítást!) megjelenésmódjairól, piacáról, eseményeiről és sajtójáról, s mindeme folyamatok történetéről, térbeli kiterjedéséről, divatjairól és „új útjairól” van szó. Európai színtéren (de még a magyar zeneakadémiai képzésben is) megannyi forrásmű, régi feldolgozás, társadalom- és hangszertörténeti kutatás, gyűjtési gyakorlat létezik már, afrikai Afrikában sem kevesebb – de mert e kiadvány éppen az UNESCO társadalmi emlékezet-programjának támogatását élvezte, talán nem elérhetetlenebb az érdeklődők számára, mint nem kevés afrikai vagy amerikai, holland, francia vagy német alapmű.

 

A könyv Manda Tchebwa munkája (angol nyelven, jelezve, hogy az UNESCO sem mindenben ért egyet a szerzői tálalásmóddal) African Music. New Challenges, New Vocations címen jelent meg.[4]

 

https://m.media-amazon.com/images/I/71txydosiOL.jpg

 

 

A kiadvány az afrikai kultúrák és művelődéspolitikai elvek tanulmányozására vállalkozó kutatóhely forrásbázisára épül. Alapvetése (mint azt előszava is kiemelten jelzi), hogy a zenei kultúra, a megmunkált hang és a kifejezési szándék szerencsés egysége ugyan a kulturális hovátartozás elemi része, ennek etnomuzikológiai szándékú megismerése ugyanakkor nemcsak hangszertípusok, eltérő narratívák, térségenként is eléggé különböző stíluselemek iránti érdeklődést igényel, de a zene és a zenészek, a zenei piac és a zenehasználati módok, kulturális átvételek és kölcsönhatások, reprezentációk és konvenciók, funkciók és szcenikai eljárások számtalan variánsára is ki kell terjedjen az értelmezők figyelme. Mindenekelőtt azért, mert amíg a törzsi zene, a „néger folklór” és „néger művészet” (ahogyan a száz évvel ezelőtti párizsi tudományos és művészeti érdeklődés megnevezte) ma már koránt sem ama „primitív művészet” csupán, s nem „falusi amatőr zenekarok” vagy helyi rendezvények (lakodalmak, „táncházak”, bulik, kulturális összejöveteli alkalmak) teréhez tartozik kizárólagosan, hanem minderre ráépült a tudományos érdeklődés, folklorisztikai és muzeológiai kutatás, prezentációs kultúra, nemzetközi kulturális transzferek egész óriási áramlata, konferenciák és szándékok, beruházási tőkék és haszonvételi kalkulusok irdatlan rendszere is. Sőt: rárepült a turizmus is, a zenei- és lemezkiadás, az etnozenei gyűjtés, a nagyvárosi „táncházakba” átkerült zenei előadásmód, a kalózkiadások és elektronikus forgalmazás piaca ugyancsak. Persze mindezek mellett még létező és alapvető igény maradt a helyi zene, a helyi zenekarok és ezek alkotói köre, ám a zenei oktatás módjai, a népszerűségre és sikerre törekvés hagyományos útjai mellett (sok százéves zenész családok, előadóművészek, királyi muzsikusok, államivá-nemzetivé lett törzsi művészeti kultúrák között) megjelentek az új piaci szereplők is. Ezek köre pedig roppant sokféle: a hagyományos falusi muzsikus (gondoljunk itt analógiaként egy gyimesi prímásra vagy román cigány trombitásra, akiből idővel „világzenei színpadokon” fellépő munkavállaló lesz!) éppúgy jelen van ma már ezen a piacon, mint a dollár-milliókat kereső hangszeres előadó, vagy két tucat zenészével világturnén részt vevő és kanadai, japán, olasz és svéd dobiskolákat létrehozó művész-mester, aki ugyan oktatóként és előadóként tradicionális dobkultúrát képvisel európai mércével mérve is elsőrangú színvonalon, lemezkiadással is csak vállalkozói kapcsolathálója vagy impresszáriója szolgálja ki, de semmi módon nem mérhető össze az autentikus folklór közelében maradó művészekkel. Átalakult maga az „autentikus” fogalma is.

 

E térségi, stiláris és kommunikációs sokféleség egységben látása vagy ábrázolása Manda Tchebwa szándékát is meghaladja. Vállalása ezúttal (az UNESCO oktatási, tudományos és kulturális szervezetének, közelebbről a kultúrpolitikai elveket képviselő OCPA intézményének megbízása alapján) az afrikai zenei örökség megismerését, mentését, megőrzését és népszerűsítését vállaló program kiteljesítése volt a zenei alkotás, megformálás, ismeretátadás, egyszóval a „zenepiac” működési mechanizmusainak felvázolása útján, nem utolsósorban a zeneoktatás és a zenei képzésen belül a kortárs irányzatok ismertetése révén. Ehhez természetesen hozzátartozik nemcsak a zenei anyagok megismerésének lehetősége, gyűjtésük intézményesítése, változataik oktatása és értékeik mentése, hanem – mint azt a címlap is híven tükrözi – annak a sokféleségnek képi és narratív megjelenítése is, mely a jelmezes törzsi táncoktól a gitáros fesztiválszereplőn át a zenei kiadványpiac technikai mechanizmusainak is alárendelődik. Példaképpen szolgálhat talán a minták kényszere, mint tradíció és konvenció egyik oldalon („falusi” vagy helyi előadóművészek), és színpadi magasságokba ívelő pályafutások, lemezkiadás, stúdiófelvételek, portréfilmek, koncertszereplés, CD-kiadás, Youtube-forgalmazás amatőr és hivatásos szinten, saját weboldalak egyes művészek imázsának formálása, önreklámja céljával, majd mindezek jogdíjaktól, szerzői jogelőnyöktől, jogbiztonsági háttértől független óriási felhasználói piacának megnyílása. Utóbbi bár nem közvetlenül a zenei hagyomány átadása, nem az előadóművészeti és zeneoktatási kérdések centrumába kerülő jelenség (igaz, az euro-amerikai léptéket is meghaladó egyes afrikai fővárosokban ugyanaz a piaci sokféleség létezik, kezdve az iskoláktól, folytatva a zenész-pálya szereplőinek életútjával, a karrierek építésének helyi formáival, a lemezpiacra és koncert-szcénába kerülés módjaival, a turizmust kiszolgáló ízlés kiszolgálására kényszerítő eljárásmódokkal, amikről az afrikai szépirodalom is panaszosan bizonykodik) – de nem hihetjük, hogy mindez nem hat vissza magára a zenei eszköztárra. Egy hagyományos afrikai (mondjuk esküvői) szertartás éppúgy „közéleti” és kulturális léptékű esemény lehet ma már, mint egy világhíres afrikai zenész „vidékre látogatásának” filmfelvétele, mely megjelenik a világhálón is, vagy egy rendezvényszervező közreműködése, aki meghatározza azt, hogy a falusi dobzenekar egész este-éjszaka nyomja a talp alá valót, vagy pedig a fesztivál fellépői kapnak fejenként három és fél percet egy szereplésre, s azon belül kell egyszerre „autentikusnak” és modernnek, speciálisnak és mindenkinek szólónak, egyéninek és univerzálisnak is lenniük. Ez pedig kétségkívül újraformálja a hangszerhasználat, a stíluselemek, a motívumok, a szólók és a kíséret, a zenészek létszáma sok feltételét, a „szertartás” helyett a „műsor” kialakításának egész arculatát, s nem ritkán meg is hamisítja azt. Ami persze nem csupán az afrikai zenék terében van így, a tibeti sámánszertartásoktól az indián táncokig, a gamelán-zenekar működésmódjától a román cigánybandák helyi és nemzetközi piacáig mindenütt hasonló módon „folyik át” az előadóművészeti szertartásba a tradicionális muzsikálás. És folyik vissza fogyasztói igényként a „megrendelő” befolyás is.

 

Tchebwa kötete ezt a folyamatot helyezi el két nagyobb fejezetben, első részében az afrikai zenéről általánosságban, az afrikai zenei színtér újraformálódásának tájképével, majd a térbeli megoszlás és az esztétikai megformálás eltéréseivel kezdve, a másodikban a mai afrikai zenei műfajok és képviselőik, a fő késztetések és erővonalak, majd a zenepiaci kereskedelem új útjai, veszélyei, az illegális szereplők mesterkedései adják fejezetei tárgyát. Konklúzióit egy külön fejezetben, a címben is szereplő „új kihívások és új hangok” összefoglalásával adja meg, kötete végén országonkénti bontásban egy kiadós szakirodalmi szemlével zárva a kötetet. A könyv közepébe illesztett harmincöt fotó a fekete-fehér népzenei felvételektől a legmodernebb előadói látványos fellépésekig részben magát a folyamatot, a szcenikai hátteret, a piacosodás és a népszerűvé válás útját, a névtelen helyi szereplőkből a világzenei színpadokra feltört sztárok leíró bemutatását is kínálja. Utóbbiak körét talán csak néhány, részben Magyarországon is ismert képviselő, zenei előadó nevének említésével jelzem, alkalmi névsorral: Manu Dibango, Myriam Makeba, Tarika Sammy Group, Habib Koité, Baba Maal, Rokya Traoré, Youssou N’Dour…, és folytathatnám a szemlét akár az időközben nálunk is megjelent muzsikosokkal, akár a világzene új csillagaival. Fontos, és a kötet ezt kiválóan illusztrálja: míg az ember hajlamos „afrikainak” gondolni primitív eszközökkel és botcsinálta „hangszereken” muzsikáló előadókat, e kötetből is látható a hangszerek végtelen gazdagsága, a kameruni szaxofontól a szenegáli koráig, a mali blues-gitártól a sivatagi csörgőkig, a kongói fesztiválzenekartól a magadaszkári sípokig, a benini trombita-kórustól és a zimbabwei óriástök-virtuóztól az elefántcsontparti táncos-énekes sztárig minden műfaj és tónus, zenei eszköz és előadásmód valamiképpen képviseltetik itt. Látványos a zenei piac feltörése is a korai rögzítő eszközöktől a kíbertérben egyenes adásban sugárzott sivatagi óriásfesztiválig (The Festival in the Desert; Festival au désert, Mali),[5] vagy párizsi vendégszereplésig, s a muzsikusok alkalmazkodása mindehhez – öltözetben, technikai apparátusban, szerepmintákban, zenei stíluselemekben, és még sok egyébben is.

 

Az alapkérdéshez, hogy ugyanis a zenei képzés, hangszeroktatás, mintaformálás, tradíció-követés, térségi tagoltságon belüli stílusmegőrzés, vagy épp ellenkezőleg, az univerzalizálódás és a fogyasztói kultúra legautentikusabb helyi világokra is ránehezedő egyeduralma mennyiben jön szóba, mint örökségmentés tárgya…, a kötet keveset árul el. De mert egy óriási földrészen éppúgy van koncertszervező internetes regisztráció, mint hypermodern stúdióban felvett sztár-portré, van nagyvárosi professzionális zeneiskola és uralkodóházi elit esküvőjére meghívott „népzenész” különítmény, lemezlovas és táncoktató is épp elegendő, ez elvárás talán túl komoly is lenne a kötettel szemben. A részkérdések további szemlézése azokra marad, akik mindezeket problémának, a zenei oktatást hivatásnak, a tánctanítást univerzális minták mellett a helyi mozgáskultúrából fakadó tradíció-követésnek képesek tekinteni. És ilyenek egyre többen vannak…

 

De hogy írásom ne csupa teoretikus meg „távolsági” látképet kínáljon, engedtessék néhány apró jelekkel megidézhető képet is felmutatni a fentiek illusztrációjaként.

 

Példa arra, hogy „Minden zene”, minden ritmikus, a mosás, a konzervdoboz-ütögetés, a favágás, a járás, a vajköpülés vagy lisztmorzsolás is…

https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY&t=385s

 

Faluszéli alkalmi muzsikálás (Conakry, Guinea): https://www.youtube.com/watch?v=IW6OCamt-p4

 

S amikor mindez rangos színpadi eseménnyé válik, sokszereplős látványossággá:

https://www.youtube.com/watch?v=hhhXNJKugZo

 

Kaliforniai (WorldBeat Center, Balboa Park, San Diego) gyermek-doblecke Nana Obrafo Yaw Asiedu djembe mester vezetésével (az első percek egy idegen közléskultúra átadásában)

https://www.youtube.com/watch?v=AsvkY-JYWnE

 

Afrikai dobfoglalkozás a nemzetközi rangú Mamadi Keita óra-végi előadásában (Firenze, 2009): https://www.youtube.com/watch?v=Ganyyh85ZH8

 

 

Végül egy magyar áttekintés:

Zeneantropológiai tanulmányok a népek és zenék megjelenésmódjairól, köztük hazai szcénákról, egyebek között az afrikai muzsikák és muzsikusok autentikus előadásmódjairól. In A.Gergely András szerk. Zene és/vagy politika. Zeneantropológiai megközelítések. MTA PTI Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont, Munkafüzetek No. 112. Budapest, 2010. ISBN 978 963 7372 82 7. On-line: https://mek.oszk.hu/10200/10296

A kötet borítója az Afrika Party, Gödör Klub 2008 rendezvényén, ennek fotójával készült. Illusztrációja annak, amikor afrikai zenetanár, Abdoul Aziz Budapesten létrehozott dobiskolájának „hallgatói” tanáruk vezetésével lépnek fel nyugat-afrikai dobzenét játszva egy budapesti alternatív klubban (mint egy „táncházban”).

 

 

Zeneoktatás – nem (csak) középiskolás fokon

 

Az afrikai zenei piac, az afro-zenék nemzetközi hatása és tanítási folyamata, a térség megannyi zenei hagyományának megőrzési (és változtatási, modernizálási) kísérlete nem önmagában való jelenség. A fentiekből is kitűnhetett: afrikai zenét ismerni, játszani és értékként felmutatni nemcsak helyi zenei hagyományok, sok évszázados örökséget képviselő griot-családok (énekmondó, zeneszerző és előadó mesterség, jobbára az uralkodóházak szolgálatában, mintegy évezredes hagyomány képviseletében zenei nagykövetnek lenni) nem csupán funkció, továbbá rangos szerep, hanem részben oktatási feladat is. Afrikai falusi gyerekek, ha bádogdoboz és vizesbödön-hangszereken is, vagy éppen dobiskolában, egyházi kórusban, alapítványi zenei keretek között vagy fesztiválsikerek árnyékában autodidakta módon is, részint megismerik és tovább is viszik a helyi zenei örökséget, részint megtanulnak speciális vagy ritka hangszereken speciális és ritka tudással muzsikálni, részben pedig átveszik és utánozzák a nemzetközi mintákat. James Flolu és Isaac Amuah An Introduction to music education in Ghana for Universities & Colleges című könyve[6] tizenegy fejezeten át képviseli e kettősség, a tradicionális kultúra továbbélése és a modern eszköztár és intézményesült zeneoktatás együttesének, vegyülékének bemutatását elvégezve.[7]  

 

Amuah nem jelentéktelen képviselője, hanem megbízható szakembere a ghánai zeneoktatásnak, melynek tanulmányozása ott nemcsak oktatásrendszeri kérdés, hanem a kortárs zenei kultúrák, a külföldi zenei hatások beszűrődése, a fejlesztésmódszertan, az intézményrendszer, a zenei nevelés szakmódszertani kérdései mellett a táncoktatással is szervesen egybefüggő feladat.[8] James Floluval közös könyve is tükrözi ezt, mely az oktatás reformjának, új ágazati fejlesztésnek, a zenepedagógia új ismeretelméleti és metodikai elveinek, s nem utolsósorban gyakorlati útmutatásoknak egész kimunkált rendszerével ismertet meg bennünket. S bár eszünkbe sem jutna talán, de éppen egy tavalyi amerikai kiadású folyóiratban jelent meg ghánai-amerikai szerzőpárostól olyan tanulmány, mely a Kodály-módszer ghánai elemi iskolai bevezetésének metodikai kérdéseit taglalja.[9] E szemléleti közelség persze nem is oly valóban közeli, de a kihívás adott: fejlesztési javaslatok állnak leíró módszertanuk hátterében is, melynek a zenei megismerés-lélektan válik alapjává, sőt a kortárs zene világát vetik össze a kompozíciós folyamat kreatív megoldási lehetőségeivel a kisiskolások körében, egyúttal a zeneoktatás minőségi elvárásait is elemzés tárgyává teszik. Az afrikai zeneoktatás (itt konkrétan a ghánai) a nyolcvanas évek óta új lendületben van, így a fennebb jelzett kötet konferenciák, kiadványok, oktatói névsorok, intézményhálózat, temérdek publikáció és oktatásgyakorlati eljárás szemlézésével vállalja, hogy elhelyezi a ghánai zenei képzést a hagyományos afrikai kontextusban, zene-mozgás-tánc hármashangzatban, a gyarmatosítás utáni (és előtti) időszak nevelési gyakorlatának felvillantásával, ugyanakkor az új igények és eljárások mustrájával kiegészítve.

 

A kötetről ugyan meglehetősen kevés világhálós anyagot találtam (még címlapképet sem), de elég itt annyi, hogy a zenei nevelés kezdeteit az 1950-es évektől látják megindulónak, ekkor alakult az első zenei iskola, jóllehet az egészen régi zeneoktatás megnevezhető forrásaiból az 1471-es portugál megszállást követő (majd brit, később ismét portugál) gyarmatosítási törekvések mellett kialakított keresztény térítő tevékenységhez kapcsolódóan számos metodikai előzmény is kimutatható, de az önállóságát új nemzetként csak 1957-ben visszanyerő Ghána nemcsak kereskedelmi-üzleti-piaci bűvkörbe került be, hanem az európai kulturális hatások bűvkörébe, s többek között az iskoláztatás igényének megfogalmazásába is belekezdhetett: az európai misszionárius hatás a kórusképzésben, a kottaismeretben, hangszergyakorlatban is egyre erőteljesebbé vált, a nyolcvanas évek végétől már új utakat keresve, nevezetesen a szakrális zenétől a nyugati minták felé elhajló másik úton indult meg. Márpedig ezt a „nyugatias” és szakrális modernizálási időszakot kezdte szinte „visszafordítani”, újrastrukturálni azt az igényt, melynek az afrikai hatások megtartása és örökségesítése volt alapja. S mert a hetvenes években megindult a zenei képzés zeneakadémiai szintű kidolgozása is, a népdal- és néptáncoktatás kezdetei, a népdalkincs felgyűjtése és elemi iskolai oktatásba átvitele, a hangszeres képzés kidolgozása és 1973-tól doktoriskolai szintű továbbképzés megoldásai is a ghánai oktatástörténet eredményei közé tartoznak.

 

A kötet másfélszáz oldalas áttekintését nem kívánom itt elvégezni, mert erre mintegy fél tucat magyar érdeklődő, ha van is, annak szívesen rendelkezésére bocsátom. Ami a fentiekkel, az afrikai zenei hagyomány, hangszerpark, zenei piac, ennek intézményesülése és nemzetközi hatásoknak kitettsége annyiban izgalmas itt, amennyiben a zenei nevelés professzióvá és professzionális tudásminőséggé válása nemcsak párhuzamban lenni látszik (például a magyar zenei felsőoktatás és neveléstudomány helyzetével), de a „néptánc” és népzene afrikai állapotának innen nézve „törzsi” jellegével ellentmondásban álló rangossága kifejezetten eltérő attól, mint amit tudunk vagy képzelünk róla. Írásom ennek mint az örökségvédelem afrikai metódusának, problematikájának nyilvánvalóan csak szinte egyetlen ágazatát érintette, de talán nem hiábavalóan… A többit úgyis csak eltáncolni és elénekelni lehetne, avagy eldobolni. De ehhez még nekünk is szükségünk van néhány mester-dobtanár honosítására…

 

Az alapok megformálásához ugyanakkor további késztetéseket is találunk egy további, itt már csupán jelzés-értékkel bíró kötetben… s lám, elsőre csupán 22 különböző tánc- és doblecke elméleti áttekintésével:

 

 

 

 

 

 

 

 


Music and Dance Traditions of Ghana: History, Performance and Teaching Illustrated Edition

Forrás: https://www.amazon.com/Music-Dance-Traditions-Ghana-Performance/dp/0786449926

 [1] A. Gergely András (1952) könyvtáros-pedagógus, szociológus, kulturális antropológus, a politikatudomány kandidátusa, MTA doktora. MTA PTI tudományos főmunkatárs, több egyetem óraadó oktatója (ELTE, PTE, SZTE).

[2] amerikai szertartás-történetekben lásd a dobok jelentőségét: http://www.african-drumming.com/african_drums.htm

[3] https://www.britishmuseum.org/collection/object/E_Am-SLMisc-1368

[4] Paris, UNESCO, 2005., /Series Memory of peoples/, 100 oldal, húsz oldalnyi válogatott bibliográfiával

[5] http://www.festival-au-desert.org/

[6] Accra, Black Mask Ltd., Ghana (2003), 154 oldal

[7] lásd még kiegészítésként Robert Kwami: Music Education in Ghana and Nigeria: A Brief Survey. Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 64, No. 4 (1994), pp. 544-560. https://www.jstor.org/stable/1161373 ; https://doi.org/10.2307/1161373

[8] lásd még Isaac AmuahKwadwo Adum-AttahKras Arthur: Music and dance for colleges of Education. Kumasi, KRAMAD Pub. (2005); Isaac Amuah: Transmission of Ghanaian indigenous musical culture: The role of policy makers and implementors. Asemka; Isaac Amuah: Contemporary musical culture: The basis for the development of a philosophy of music education in Ghana; Isaac Amuah: Helping children to understand and enjoy African music. Journal of the Institute of Education. University of Cape Coast.

[9] Samuel A. – Augusta A. – Michael A.K.A. (2022), Kodály Music Instructional Principles in Ghanaian Basic Schools: A Contemplation on Adaptation. Journal of Advanced Research and Multidisciplinary Studies 2(1), 9-17. DOI: 10.52589/JARMS-MRVEBKHK