Előszó

 

A liturgia anyanyelve a zene – tartja a régi igazság és tanulja minden kántorjelölt. Az istentiszteletek, misék legfontosabb eleme a hittel és szívvel előadott, elénekelt zene, amelynek nemcsak a liturgia továbbvitelében van fontos szerepe, de utal az egyházi év adott pillanatára is. Konferenciánkon arra keressük a választ, hogy milyen állapotban van ma a keresztény egyházak templomi és egyházi zenéje, él-e a szépség igénye a papság és a hívek körében. „Minden erőnket összeszedve igyekezzünk mélyebb barázdát húzni, mint amilyen a nap divatja!” – írta Liszt Ferenc a művész mindenhatóságáról szóló írásában. Sokan hiszik, hogy változásoknak kell történnie az egyházi rendben ahhoz, hogy a ma emberét is megszólítsuk, azaz többen váljanak igaz, hithű emberekké. De vajon nem a múlt megtartásában, azaz a hagyományőrzésben van-e az az erő, amely odahívja az embereket az oltáriszentség elé? Bizonyos-e az, hogy a modern zenei szemlélet feltétlenül igénytelenséget is jelent egyúttal? Nehéz kérdések ezek, amelyekre valószínűleg nem a kimondott szavak, hanem általános társadalmi állapotunk és egyéni jóérzésünk adhatja meg a választ. Konferenciánk ezek előidézését szolgálja.

 

Dr. Fehér Anikó szerkesztő

 

 

Műhelytanulmányok IV. évfolyam/3. (2022)

E-könyv letöltése

 

DR. FEHÉR ANIKÓ[1]

 

ARANYMIATYÁNK

 

Fehér Anikó karnagy, népzenekutató, a MMA MMKI tudományos főmunkatársa, a Károli Gáspár Református Egyetem óraadó oktatója, a Nemzetközi Kodály Társaság elnökségi tagja Aranymiatyánk Ez a magyar nyelvterület több részén is előforduló népének Jézus földi életének utolsó hetét mutatja be. Eredete nem tisztázott, de a XV. századból már ismert német nyelvű változata. Délszláv, szlovén, cseh és szlovák nyelven is megtalálták, ezek ponyván is terjedtek. „Asszonynépünknek máig egyik legkedvesebb elmélkedő imádsága: Jézus édesanyjának, Máriának elmondja, hogy mi várakozik reá a nagyhét napjában... voltaképpen Jézusnak édesanyjától való első, virágvasárnapi búcsúzkodása, amely a kánoni evangéliumokban nem fordul elő” – írja róla Bálint Sándor. A párbeszédes formájú, prózában és verses énekben is megtalált adat a nagyhét imádsága volt, elmondója az Úr előtti meghallgattatást remélhetett a hagyomány szerint. Az imádságnak valójában más köze nincs a nevében rejlő Mi atyánk imához, pusztán műfaji hasonlósága miatt nevezte így a nép. Az arany jelző pedig az értékét jelzi.

 

Fehér Anikó: Aranymiatyánk (19:42)

 

 

 [1]             Fehér Anikó - MMA Művészetelméleti és Módszertani ...