Kertész Attila a jubileumi pécsi TÜKE-díjazott

 

Kertész Attila

(A kép forrása: Wikipédia)

 

Kertész Attila (1942*) Liszt Ferenc-díjas karnagy, zenepedagógus, egyetemi oktató pályája Pécsett teljesedett ki. Bár ő maga Erkel Ferenc városában, Gyulán született, de fiatalon, felsőfokú tanulmányai során abba a mecsekalji városba, Pécsre került, ahonnan Kodály Zoltán zenei mozgalma a gyakorlatban elindult. Hosszú és dicsőséges karnagyi tevékenysége során számos közép-, és felsőfokú iskolai-, valamint felnőtt énekkart irányított, nemcsak Pécsett és Baranyában. Magas fokú szakértelmének, meg nem alkuvó kórusvezetői munkájának, szimpatikus egyéniségének köszönhetően tanítványainak – akik közül számosan már maguk is kórusvezetők, zenepedagógusok –, volt és jelenlegi kórustagjainak sora emlékezik rá nagy szeretettel.

 

Számtalan külföldi és hazai díj, elismerés keretezi pályának főbb állomásait, emellett zenepedagógusi, egyetemi oktatói, zenei szakmai tisztségei jellemzik életútjának sokrétűségét. Kodály Zoltán tisztelete nyomában különösen büszke a felvidéki-galántai szakmai-emberi kapcsolataira, amelyet a közelmúltban kitűntetéssel ismertek el…

 

A török uralom után, a polgári kor évszázadi folyamán a pécsi polgárság elnyerésének a helyben lakás, az egzisztencia-teremtés és számos más kritérium mellett az volt a hallgatólagos kritériuma, hogy az illető férfiú a Mecsek-oldalban szőlőt tulajdonoljon vagy birtokoljon, így váljon „tüke pécsivé.” Amikor az 1997-ben megalapított Polgári Kör Pécs Egyesület TÜKE Alapítványa 2003-ban létrehozta a TÜKE-díjat, ezt a hagyományt elevenítette föl. Megfogalmazásuk szerint azoknak a polgároknak a tevékenységét jutalmazta így, akik munkásságukkal dicsőséget hoztak Pécs városának. Az idő változásai azt jelezték, hogy már nem volt feltétel a pécsi születés és a szőlő-tulajdon megléte…

 

A díj átadására minden évben január 21.-én, a Magyar Kultúra Napja előtti napon kerül sor, ugyanis ekkor írta alá Mária Terézia királynő 1780-ban a Pécs városa szabad királyi rangra emelésének tényét jelentő szabadalom-levelet…

 

Kertész Attila a TÜKE-díj átvételekor a Pécsi Székesegyházban

(A szerző felvétele)

 

A huszadik évi jubileumi ünnepségre 2023-ban szintén ekkor került sor. A székesegyházban, ünnepi mise után, Felföldi László megyéspüspök úr és Habsburg-Lotharingen Eilika hercegnő, Habsburg György kuratóriumi tiszteletbeli elnök hitvesének jelenlétében tartották a díjak átadását, míg a közeli Magtár Látogatóközpontban az ünnepség zajlott le.

 

A TÜKE-díjat Kertész Attila nyerte el, mégpedig ahogyan a laudációból megtudhattuk, pedagógusi és emberi tisztessége, a zene iránti alázata, a kóruskultúra művelésében élethosszig tartó elkötelezettsége miatt érdemelte ki e magas elismerést polgártársai szavazatai alapján…

 

A TÜKE-díj

(A kép forrása: Wikipédia)

 

Az ő díja mellett még számos díjat osztottak ki: az Ifjúsági TÜKE-díjat, a helybéli egyesületek részére alapított Civil Szervezetek díját, a jubileumi TÜKE-emlékérmeket, és a TÜKE-érmeket. A kitüntetettek nevében Kertész Attila mondott köszönő-beszédet…    

Érdekességként feltétlenül meg kell jegyezni azokat a megható pillanatokat, amikor a fogadást követően, a kitűntetett vezényletével tanítványaiból, volt és jelenlegi kórustagjaiból alakult alkalmi énekkar öröm-éneket dalolt, és erre a „kötelező” fotózás mellett jelen sorok írója szintén „beszállt…”

 

Dr. Vargha Dezső ny. főlevéltáros