LUBINSZKI MÁRIA [1]

 

SZÉGYEN AZ ISKOLAPADBAN

Az érzelmi elakadások lélektana

 

 

Régóta foglalkoztat annak gondolata, hogy az érzelmileg terhelt gyermekek élményvilágában a szégyennek milyen szerepe van, és ezzel összefüggésben a sérelmekből fakadó konfliktushelyzeteknek milyen megoldási lehetőségei lehetnek az iskolában. Az iskolai osztály pszichodinamikájában a kirekesztés, megszégyenítés gyakori jelenség, és ennek pedagógiai megoldási lehetőségei gyakran korlátozottak. Tanulmányom elsődleges célja a pszichoedukáció, annak bemutatása, milyen módon tematizálódik a szégyen, mint érzelem a pedagógiai és pszichológiai szakirodalomban. Egyre gyakoribb általános iskolás korban is – függetlenül a hátrányos helyzetből adódó problémáktól –, hogy a gyermekek traumatizáltak. Családi problémák, válás, parentifikálódott gyermekszerep, bántalmazás, nyílt vagy rejtett érzelmi elhanyagolás, hogy csak néhányat említsünk. Az átélt traumatikus helyzetek gyógyítása nehéz, hiszen legtöbbször preverbális szinten keletkeznek és maradnak. Ez azt jelenti, hogy a kora gyermekkori élményeket, nehéz helyzeteket a gyermekek nem tudják szavakba önteni, megfogalmazni. Az ilyen sebek nagyon nehezen gyógyulnak. „…még két erős akadály áll a trauma okozta sebek kötözésének útjában, melyekről ritkábban értekeznek. Ez a két akadály a félelem és a szégyen” (Heller, 2006, 9.). A szégyen pedagógiai mozgásterére szeretnénk az alábbiakban rávilágítani.

 

Lubinszki Mária írása tovább itt olvasható:

           Szégyen az iskolapadban - Taní-tani Online

 

 

 [1]           Dr. Lubinszki Mária, a pszichológia tudományok doktora, egyetemi docens (Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet)