MAROSSY ÉVA[1]

 

HUMANISZTIKUS ZENEPEDAGÓGIA

Speciális nevelési igény

„A szeretet megismerő erő”

Vekerdy Tamás [1]

 

 

 

 

Az utóbbi években egyre inkább növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akik nem tudják megtanulni az iskolai tanterv által előírt anyagot. [2] Korábban az általános iskolákban nem találkozott még enyhe fokban akadályozott gyermekekkel a pedagógus, a zeneiskolákban még kevésbé. Mostanában viszont egyre több olyan gyerek tanul zenét, aki nem, vagy nagyon nehezen tudja elsajátítani az osztályának megfelelő tananyagot. Ezek a gyerekek megnyilvánulásaik, iskolai teljesítményük miatt sokszor fogyatékosnak tűnnek, valójában nem azok. Ép az értelmük, az érzékszerveik, mégis tanulási problémákkal küzdenek. A tanulási nehézség átmenetinek tekinthető és az okok megszűnésével el is múlik. A tanulási akadályozottság leküzdése sokszor évekig is eltarthat, például részképességek nincsenek kifejlődve, később történik meg az idegrendszeri érés.

 

 

A Kovács módszer segíteni tud az olyan gyerekeknek is, akiknek a sikeres hangszeres tanuláshoz szükséges személyiség-feltételek nincsenek meg az elején. A mozgás döntően befolyásolja az életfolyamatokat. Helyreállítja a fizikai-idegrendszeri kondíciót, ezáltal fejleszti a zenei-intellektuális képességeket és javítja a fizikai adottságokat. A mozgásleckéket az egyéni szükségletekhez igazítva a tanulási nehézséggel küzdő növendéket is alkalmassá lehet tenni a hangszeres tanulásra. [3] A következőkben egy olyan gyerek esetét ismertetném, aki az autizmus enyhébb fajtájába tartozik.

 

 

Dr. Kovács Géza                           Dr. Pásztor Zsuzsanna

(kovacsmethod.com)               (kaposvarizeneiskola.hu)

A Kovács Módszer új filmje - Kovács Method

 Ellesett pillanatok
Dokumentumfilm dr. Pásztor Zsuzsa, a Kovács-módszer műhely
vezetőjének mozgásórájáról.

Készítette Lassu Tamás

 

Egy téli délután a második félév kezdetén megkérdezték, hogy tanítanék-e autista gyereket. Naná, hogy tanítanék! Huszonhat éve tanítok, de még soha nem találkoztam autistával. Itt már nem arról van szó, hogy egyik vagy másik részképesség kevésbé fejlett, hanem más az idegrendszer. Nem kevesebb, mint bárki más, hanem máshogy látja ezt a világot, és én meg akartam ismerni azt, hogy ő hogy látja. Ezek a gyerekek nem mindig tudják azt, amit a többség, de sokszor tudnak valami olyasmit, amit rajtuk kívül más nem tud. Észre kell venni másoknak az értékeit és nem csak a hátrányait. Lehet valaki fizikailag vagy mentálisan sérült, de attól még egy teljes értékű sértetlen individualitás. Tökéletesnek látom ezeket a gyerekeket, függelemül attól, hogy van tanulási problémája. Nem úgy tud megnyilvánulni, mint más. Igazából nem tudtam, hogy mire számítsak. Az autizmusban széles spektrumon van valakinek érintettsége. Van, aki beszélni sem tud, másnak speciális napirend szükséges, vagy a szociális tanulás és társas kapcsolatok kialakítása, a kommunikáció megy nehezen, miközben az élet más területein zseniálisak lehetnek. Zárkózottság, egyéni látásmód jellemzi ezeket az embereket. Na, erre az egyéni látásmódra voltam kíváncsi, ezt akartam megismerni.

 

Korábban nem volt a pedagógusképzésben olyan tantárgy, ami a tanulási problémákkal foglalkozott volna. Mostanában már van olyan képzés, ami az enyhe fokban akadályozott gyerekeknek tud segíteni, mert ezeknek a gyerekeknek a száma ezt indokolttá tette. Gyógypedagógiai ismereteket egyelőre nem tanulnak a leendő pedagógusok. Minimális óraszámban, vagy fakultatív formában érdemes lenne tanulni, például azt, hogy az ilyen szituációkban hogyan viselkedjen a pedagógus, hogy álljon hozzá ehhez az egészhez. Másik részről ezeknek a gyerekeknek sokat segíthet a művészet, mint terápia, és sokat segíthet a családnak is.

 

Máshogy tanultam, mint egy tipikus gyerek. A tanulási folyamat zajlott másképp. Ez most is így van, de már megismertem, megtaláltam a saját módszereimet. Sokat segített ebben a zene és a későbbi években a tánc. Voltak olyan ügyességi játékok, feladatok, amelyet minden gyerek meg tudott csinálni, kivéve engem. Majd egy idő után, látszólag minden átmenet nélkül ugyanúgy tudtam, mint bárki más. Nem voltam lemaradva, még szakkörökre is jártam, de az elején ez a „rajtam kívül mindenki tudja” emlék rádöbbentett, hogy egy fogyatékkal élő vagy tanulási korláttal küzdő gyereknek milyen lehet önmagát elfogadni. Erről a „se kép, se hang” állapotról nehéz eldönteni, hogy a gyerek fogyatékos, tanulási korlátai vannak, vagy egyszerűen „másképp van összerakva” mint a többiek, és kinövi. Valamivel azonban mindhárom esetben foglalkozni kell: az önbizalom helyreállításával, a reális énkép kialakításával, és a szociális tanulás segítésével.

 

A fiú a megbeszélt időben érkezett. Az anyukája kísérte el a kishúgával. Hetedik osztályos volt és magasabb, mint én. Úgy tudtam, hogy az autizmus egyik leggyakoribb jellemzője, hogy nincs szemkontaktus, és nem viselik a fizikai kontaktust sem. Az órán figyeltem arra, hogy az ő esetében máshogy kell a távolságot tartani. Figyeltem a reakcióit és a non-verbális jelzéseket. Megkérdeztem, hogy ismeri-e a klaviatúrán a hangokat. Elmondta, hogy az okostelefonján van egy applikáció és onnan tanulta, de az ábécés hangokat nem ismerte. Megtanultuk az első órán. A következő alkalommal kiderült, hogy nem felejtett el semmit a tanultakból. A vonalrendszert ugyanilyen gyorsan megtanulta. Ettől függetlenül nem siettem. Mindig a reakcióit figyeltem, és olyan feladatot adtam neki, amiről láttam, hogy tetszik neki és meg is tudja csinálni. Az ő esetében volt szemkontaktus. Rám nézett, mikor velem beszélt. Szerencsére azt tapasztaltam hogy az autizmus kevésbé érintett esetével találkoztam. Elmondta, hogy az neki nehéz, hogy más, mint a többi gyerek. Az óra cél- és feladatrendszere arra épült, hogy ezt ő ne így érezze, és hogy teljes mértékben el tudja fogadni önmagát. Úgy állítottam össze a tananyagot, hogy az önmagához való viszonyát, az önbecsülését javítsa, hiszen a tanulás az egész személyiség tevékenysége. Egyes részképességei fejlettebbek voltak, mint az átlagnak. A klaviatúrán való tájékozódás, a vonalrendszer, a lapról játék nagyon jól ment neki, viszont a motorikus tanulás és a kézfüggetlenítés kevésbé. Azt gyakoroltattam többet vele, amiben sikerélménye volt. Bár nem a tervezett –előírt– anyag volt a fókuszban, mégis megtanulta. Igaz, egy kicsit más úton. Szeretett skálát és uniszónó darabot játszani.

 

Speciális intézménybe járt. Azokon a napokon, amikor zeneórái voltak, átsétált a tőlük tíz percre lévő iskolánkba. Itt várta meg az órák kezdetét. Azt mondta, hogy itt nyugalom van, náluk meg mindig kiabálnak a gyerekek. Nem tudják fegyelmezni őket. Kint ült a terem mellett a folyosón és a laptopjával játszott. Rajzolt vagy zenét hallgatott. Mikor odamentem hozzá, elmondta, hogy éppen mit játszik, vagy megmutatta, amit rajzolt. Később már benyitott a terembe, amikor megérkezett. Ha éppen még nem volt senki, akkor zongoráztunk. Ha volt valaki az órán, akkor figyelte, hogy a másik növendék mit tanul. A gyerekeket nem zavarta, hogy ő ott volt. Egymástól tanultak, ez is meghatározta az óra anyagát. A gyerekeket megkérdeztem, hogy nem zavarja-e őket, ha a fiú bent van az óra egy részén. Nem zavarta. Jó kis közösségek alakultak ki. Ő nem mindig tudta, hogy mikor és hogyan kell viselkedni, de ugyan honnan tudta volna, ha egy szegregált iskolában tanul, ahol nem sok „normális” viselkedési mintát lát maga körül. Itt ösztönösen megtanulta a többiektől. Segítettek neki, elfogadták, egymástól tanultak.

 

Szolfézsból a kezdők csoportjába került, nyolcéves kicsi gyerekekhez. Tanára, Pilz-Léránt Katalin felkészítette a gyerekeket a fiú érkezésére. A társak teljesen elfogadták a fiút, és ő minden szolfézsórán ott volt. Szeretett ott lenni!

 

Egy idő múlva már a non-verbális kommunikációja is olyan volt, mint másoké. Bár mindig figyeltem arra, hogy olyan feladatot adjak, amit ügyesen meg tud oldani, egy alkalommal a kétkezes játék kicsit nehezebben ment. Nem nehezebben, mint másnak az első eljátszásra, de ettől is kiborulás-közeli állapotba került. Elmondtam neki, hogy ez a tanulás, ezzel más is így van az elején. Nem történt probléma, de ösztönösen éreztem, hogy ezeket a feladatokat nem szabad erőltetnem. Megfigyeltem, hogy mi volt ebben a nehéz, és kisebb részfeladatokat gyakoroltunk, vagy olyant, amit nagyon jól tudott. Azáltal, hogy azt gyakoroltunk, amit jól tudott, a többi készsége is fejlődött. Megtanulta a tananyagot, de igazából a szociális készsége fejlődött.

 

Sokat tanult, de félt mások előtt játszani. Egyszer aztán megtörtént, hogy egy növendékem valamiért bent volt a teremben, amikor ő játszott. Hibátlanul sikerült. Ezután fokozatosan egyre közvetlenebb lett másokkal. Felszabadult tudott lenni azokban a helyzetekben, amelyek korábban szorongást okoztak. Akkoriban sok négykezest tanultunk a növendékeimmel. A hangversenyre való felkészülés része volt a közös próba. Ezek a próbák nagyon jó hangulatban teltek. Egymást hallgatták meg a gyerekek. Más is bent lehetett a próbán, voltak közös improvizációk. Ebben a fiú is részt vett, együtt zenélt másokkal. Nyitottabb lett, közvetlen és kommunikatív. Másfél évig tanult zenét, mert a család egy másik város bentlakásos speciális iskolájába íratta be. Nem minden autistát lehet zenével fejleszteni, de őt lehetett.

 

A speciális nevelési igényű gyerekek szegregáltan tanulnak speciális nevelési intézményekben, ahol nem találkoznak normális viselkedési mintával. A normális gyerekek viszont SNI-s gyerekeket nem látnak, mert szegregáltan vannak, ezért nem tudják, hogyan viselkedjenek velük. A társadalmi személetformálás az oktatással kezdődik. Sok SNI-s gyereknek nem lenne szüksége speciális intézményre, a pedagógusképzésben viszont szükség lenne egy olyan tantárgy bevezetésére, ami megtanít integrálni. Ennek a fiúnak az érzelmi intelligenciája jóval az átlag fölötti, az értelmi képességei alapján akár egy főiskolán is megállta volna a helyét, ha lehetősége lett volna differenciáltan tanulni egy integrált osztályban. Hozzád szabom azt, amit várok tőled – ez a differenciálás. Lehetővé teszem a beilleszkedésedet a te sajátosságaidnak megfelelő módon – ez az integrálás. [4]

 

 

Goethe szerint, ha aszerint nézünk valakit, amilyen most, az megakasztja a fejlődését. Ha aszerint nézünk valakire, hogy mivé lehetne, azzal segítjük őt a fejlődésben. A nagy nevelők szerint a pedagógus segítő. Minden nagy pedagógus, orvos terapeuta, aki sérült gyerekeknek segít, úgy néz ezekre a gyerekekre, hogy mögéjük, föléjük tekint. Úgy tekint ezekre a gyerekekre, hogy sértetlen individualitás, de nem tud úgy megnyilvánulni, mint mások. Ez a szemlélet gyógyít, fejleszt, lehetőséget ad. [1]

 

A nagy nevelők a sérült gyerekektől tanultak a legtöbbet a „normális” gyerekek szükségleteit illetően.

 

Felhasznált irodalom

[1] Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság - Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? Kulcslyuk Kiadó (2011) ISBN 978-963-89026-9-6

[2] Pinczésné Dr. Palásthy Ildikó: Tanulási zavarok, fejlesztő gyakorlatok, Pedellus Tankönyvkiadó (https://www.google.com/search?q=tanul%C3%A1si+zavarok+fejleszt%C5%91+gyakorlatok+pdf&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b)

[3] Dr. Kovács Géza, Dr. Pásztor Zsuzsa: Zenei mozgás-előkészítés hangszer nélkül, A Muzsikáló Egészség Alapítvány továbbképzési anyaga, Debrecen, (1998)

[4] Vekerdy Tamás: Belső szabadság - Elég jó szülő - elég jó gyerek, Kulcslyuk Kiadó Kft, (2017) ISBN: 9786155281280

 

 [1] Tanulmányok: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Miskolc (1995) zenetanár, zongora; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, PPK (2005) pedagógus szakvizsga, zenei munkaképesség-gondozás; Miskolci Egyetem, BBZI (2015) zongoratanár mesterfokozat 1992-től 2021-ig a kazincbarcikai Kodály Zoltán AMI tanára. Jelenleg a hátrányos helyzetű gyerekeket segíti a zenével Kazincbarcikán.