175 ÉVE HUNYT EL RÓZSAVÖLGYI MÁRK

(1789-1848)

 

 

I.

PETŐFI SÁNDOR:

RÓZSAVÖLGYI HALÁLÁRA

Vén muzsikus, mit vétettem én neked,
Hogy mindig csak szomorítasz engemet?
Keseregtem, mikor szólt a hegedűd,
Hej, nem szól már, s ez nekem még keserűbb,
Ez nekem még keserűbb!

Régi sorsa magyaroknak a bánat,
Enélkül már tán élni sem tudnának,
Ha már igy van, ébredj föl vén barátom,
Hadd busúljunk legalább a nótádon,
Hadd busúljunk nótádon!

Cudar nemzet biz a magyar, hiába,
Nem igen néz se előre, se hátra,
Elfeledte, ami történt ezelőtt,
A jövő meg? Bánja is ez a jövőt,
Bánja is ez a jövőt!

Egyszer ember csak a magyar, mikor a
Fülét, szivét megtölti a muzsika,
Könnybe lábbad a két szeme ilyenkor,
Eszébe jut a siralmas hajdankor,
A siralmas hajdankor.

Sirathatjuk is a multat, Mohácsot,
Kiket ott a török fegyver levágott;
Ha őket eltemették vón rendesen,
Húszezer sír állna ottan egy helyen,
Húszezer sír egy helyen!

És mikor már kibusúltuk magunkat,
Megfeszítjük lelkünket és karunkat,
És ha akkor ott volna az ellenség,
Ha mégannyi volna is, mind elesnék,
Mind egy szálig elesnék!

Akkor aztán bízni kezdünk magunkba',
Hogy telik még mitőlünk is nagy munka,
Hogy kivirít még a magyar nép fája,
S lombjait majd isten, ember csodálja,
Isten, ember csodálja! –

Ébredj föl, vén muzsikus, vén barátom,
Hadd busúljunk, lelkesedjünk nótádon,
Olyan istenigazában tudtad te,
Hogy hol fekszik a magyarnak a szive,
A magyarnak a szive.

Mért hagytál el? hiszen mi rád nem untunk,
Pedig veled ötven évet mulattunk,
Gyere vissza, áldom azt az istened,
Kezdd el újra, kezdd el azt az ötvenet!
Kezdd el azt az ötvenet! –

Addig híttam, hogy sírjából megjelent,
Megjelent, de csak addig volt idefent,
Míg kezével hajlékára mutatott...
Mi van benne? hegedű és koldusbot,
Hegedű és koldusbot
!

(Pest, 1848. január végén)

 

II.

RÓZSAVÖLGYI MÁRK ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A honlapon részletes tanulmány olvasható az Alapfokú Művészeti Iskola névadójáról

 

 

III.

RÓZSAVÖLGYI MÁRK MŰVEI A YOUTUBE-N

 

Márk Rózsavölgyi: First Hungarian Round Dance

 12 Magyar nóta két hegedűhöz és kobozhoz alkalmaztatva

Capella Savaria

℗ 1987 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

First Hungarian Round Dance - III. Toborzó - Verbunkos (1:15)

Festetics vonósnégyes

℗ 1998 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

 

1842, Rózsavölgyi Márk: Virradó – Magyar Nóta zongorára (3:59)

Virradó – Magyar Nóta zongorára. Pest, 1842.

Zenéjét szerezte: Rózsavölgyi Márk (1787–1848).

Takácsy Ilka Kisasszonynak tisztelete jeléül ajánlja a' Kiadó. Wágner József tulajdona.

0:04 Adagio molto.

 2:18 TRIO – Con grazia.

2:57 Allegro con moto.

Mona Ilona jegyzékében: 371.

A kottát a MuseScore kottázó szoftver játssza le.

 

 

1846, Rózsavölgyi Márk: Vígszeszély – Eredeti magyar Csárdás (3:03)

Vígszeszély – Eredeti magyar Csárdás zongorára. Pest, 1846.

Zenéjét szerezte: Rózsavölgyi Márk (1787–1848).

Ajánlva a Nemzeti Körnek újévre. Szerelmey Miklós Kőnyomdája, Pesten.

00:00 Andante

01:15 Allegro

01:47 Allegro

02:30  Coda

Mona Ilona jegyzékében: 2768. A kottát a MuseScore kottázó szoftver játssza le.

 

Rózsavölgyi Márk - Csámpai Ívó feldolgozás: Üdvözlet Liszt Ferenchez (4:45)

Déki Lakatos Sándor és cigányzenekara

 

1845, Rózsavölgyi Márk: Kedély – Nagy Eredeti Magyar (5:03)

 

Rózsavölgyi Márk: Ünneplő és friss. (3:45)

A Duna Művészegyüttes népi zenekara Mészáros Tivadar vezetésével.

Klarinét szóló: Lugosi Tibor

 

Márk Rózsavölgyi - Serkentő Czardas (2:28)