MARSOVSZKY GYÖRGYNÉ [1]

 

SZABOLCSI BENCE [2], KÖZVETLEN KÖZELBŐL [3]

 

 

Az ötvenes évek elején megélhetés nélkül maradtam. Ezért iskolai tanulmányaimat abbahagyva, olyan munkahely után kellen néznem, mely biztosítja lakásomat, létfenntartásomat. Budapesten, a Pozsonyi út 40. számú házban lakott egy kedves barátnőm, ő mondta, hogy lent a földszinten háztartási alkalmazottat keresnek Szabolcsiék, próbáld meg, hátha szerencséd lesz. Lementem, becsengettem. Szabolcsiné asszony nyitott ajtót, közöltem vele, mi járatban vagyok. Nagyon kedvesen beinvitált a dolgozószobába, ott beszélgettünk vagy két óra hosszat. Végül ezt mondta: maga nagyon megtetszett nekem. Van itt még ugyan feljegyezve néhány név, de maga olyan szimpatikus, ha az anyagi feltételekben megtudunk egyezni, holnap akár már jöhet is.

     Igy kerültem a Szabolcsi családba, szinte családtagnak számító háztartási alkalmazottként.

     Munkaidőm reggel 1/2 8-tól délután 3-ig tartott. Reggel nyolckor bevittem két csésze üres teát a hálószobába. Nagyon kedvesen köszöntöttek, Szabolcsiné asszony leültetett ágya szélére, mindketten úgy kérdezgettek: hányan vagyunk testvérek, szeretek-e színházba járni. Egyre szabadabban válaszoltam, mert olyan kedvesen, meghitten beszéltek velem, szép lassan megszabadultam a szorongástól.

     Csodálatra méltó, lenyűgöző módon figyelték egymás gondolatát. Szabolcsi Bence rajongott feleségéért, Egymással mindig meghitten, csendesen, halk szóval beszélgettek. Felesége nagyon sokat segített munkájában. Ritkán fordult elő, hogy egy teljes napot együtt töltsön a család. Lányukat, Evát, inkább az irodalom és az idegen nyelv érdekelte, apja soha nem próbálta rábeszélni arra, hogy őt kövesse.

     Egy napon örömmel újságolták, hogy mennek a Balatonra, mert a Tudományos Akadémia vagy a minisztérium egy villát ajándékozott nekik, és azt megkell nézni. Nagyon csalódottan jöttek vissza, megtudták, hogy azt a villát elvették valakitől és így akarják nekik ,,ajándékozni'”. Ezen az áron persze nem kellett nekik.

     Családi ünnepeket: névnapot, születésnapot nem tartottak. A házassági évfordulón, ahány éves házasok voltak, annyi szál piros szegfűt, vagy bordóvörös kardvirágot hozott imádott feleségének.

     Nagy vendégjárás nem volt, túlzsúfolt munkaprogramjuk miatt ez lehetetlen lett volna. Aki jött, megbeszélt napra, pontos időre érkezett. Kodály Zoltánnal többnyire úgy találkoztak, hogy ki-kimentek látogatóba a súlyos beteg Emma asszonyhoz a kútvölgyi úti kórházba, ott voltak együtt.

     Szívesen várt vendégek voltak: Ujfalussy József, Bónis Ferenc, Bartha Dénes. Ezek a nevek azért maradtak meg emlékezetemben, mert mindig szeretettel beszéltek nekem róluk.

     Akadtak persze olyan ismerősök is, akiket kevésbé szerettek. Ezt általában egy szánakozó mosollyal hozták tudomásomra. Bár erre soha nem kértek meg: ilyenkor már tudtam, hogy mit mondjak ezeknek az embereknek, ha telefonon keresték. Attól kezdve ,,teljes hatalommal” bízták rám a telefon kezelését; amikor megváltam tőlük, még sok év után is hiányoltak, mint ,,telefonistát”. Igaz: amikor Kodály Zoltán telefonált – sok-sok év távlatából sem tudtam megfejteni, hogy miért –, reszketett a készülék a kezemben. Szabolcsiék ezt észrevették és jóságosan próbáltak megnyugtatni – mindhiába. Talán ezért küldte el nekem, halála előtt egy hónappal, Úton Kodályhoz című könyvét. Ez volt beleírva: Sok szíves üdvözlettel Szabolcsi Bence.

      Említettem már, hogy családtagnak éreztem magam Szabolcsiéknál. Egy délelőtt az Anyegin című operából közvetített részleteket a rádió, én meg igencsak rázendítettem. Mindketten hallották. Szabolcsiné asszony kijött hozzám a konyhába, és kért, hogy menjek be a dolgozószobába. Bementem. A doktor úr – én így szólítottam – már a zongoránál ült, arra kért, hogy énekeljek valamit. Mindhárman törtük a fejünket: mit is kellene énekelni. Eszembe jutott két dal: A rátóti legények, meg Széles a Balaton vize. Nagyon tetszett mindkettőjüknek. Azt mondták: menjek el Fraknói Károlyhoz, ő is meg fog hallgatni. El is mentem. Fraknói Károly nem énekeltetett, csak skáláztatott. Aztán annyit mondott, hogy ,,na fiam, majd egy énektanárhoz is el kell mennie”. Ezzel el is köszöntem tőle.

      Otthon Szabolcsiné asszony nyitott ajtót, kedves mosollyal fogadott: ,,na Margitkám, ha kitartással és szorgalommal tanul, ragyogó Wagner-énekes lesz. (Istenem, Wagnerről annyit tudtam csak, hogy zeneszerző). Újra összeültünk négyesben – akkor már Éva is otthon volt. A megbeszélés eredménye az lett, hogy menjek el a Fürst Sándor utcai Goldmark Károly zeneiskolába, ahol már vár Dékány Magda énektanárnő. Jelentkeztem nála, persze ő is skáláztatott, és beosztott a tanítványok közé. Attól. kezdve énekelni tanultam. Énekórámról mindig be kellett számolni. És aztán egyre többször kaptam meg Szabolcsiéktól a nekik küldött operai vagy más színházba szóló meghívót. Minden reggel, amikor bevittem a két csésze teát, el kellett mesélni: hogy tetszett az előadás. Istenem, milyen csodálkozó türelemmel hallgatták végig az én csacsogásomat! Szabolcsiné asszony egyszer meg is jegyezte: Margitkám, maga nagyon szigorú kritikus! A reggeli beszélgetés olykor kilenc-tízig is elhúzódott, mert ők is elmesélték, hogy előző este hol voltak, kivel találkoztak. Egy napon Szabolcsiné asszony megkérdezte: van-e estére programom, mert szeretnék, ha a rádióban együtt hallgatnánk meg a Huszti kalandot. Felejthetetlen este volt, hármasban voltunk csak, mert Éva nem volt otthon. Úgy éreztem magam, mint egy messziről jött, szívesen látott kedves vendég. A közvetítés végén nem kérdeztek tőlem semmit. Jó éjszakát kívántunk egymásnak és elbúcsúztunk.

      Másnap reggel, a két csésze tea bevitelekor ezzel fogadtak: ,,na Margit, hogy tetszett az énekesnő hangja ?”  Szorongó szívvel válaszolta: ,,jaj Istenem, de jó lenne igy énekelni! Összemosolyogtak: ,,ha szorgalmasan tanul, még énekelhet így”.

      Ami a takarítást és a főzést illeti, sok időm bizony nem jutott egyikre sem. Étkezés dolgában nagyon igénytelenek voltak. Úgy elbeszélgettük az időt, hogy legtöbbszőt azt kellett főzni, ami a leggyorsabban elkészül. Annyi hagymás krumplit krinolinnal soha életemben nem ettem, mint náluk.

      Takarításra a legtöbb időt a dolgozószobában fordítottam – imádtam a könyvek között böngészni, bár a doktor úr nagyon féltette őket. Idézet egy jóval későbbi levelükből: ,,Ami a férjem könyvét illeti, nagyon szívesen teszünk eleget kérésének, de egy kis türelmet kérünk. Amit könyvszekrényben látott, abból sajnos nem küldhetünk, mert azok olyan házi példányok, azokba be szokott írni pótlásokat és javításokat az újabb kiadások számára. Mostanában megjelent több könyve, de azok inkább a szakembereknek, tudósoknak szólnak, nem a nagyközönségnek, de készül új kiadás olyan munkáiból, ami érdekesebb, mihelyt megjelenik, fogunk küldeni.”

 

Szabolcsi Bence zenetörténész, művészettörténész dolgozószobájában.

 (MTI Fotó/Magyar Fotó: Farkas Tamás, Budapest, 1955. január 18.)

 

      Mivel több év után, amikor már nem éltem náluk, nem jutott eszembe egy könyvének címe, egyik átutazásom alkalmával elmentem hozzájuk és közöltem, hogy melyik az a könyv, ami nagyon tetszik nekem. Bementünk együtt a dolgozószobába, a könyv még mindig ott volt eredeti helyén, és én kiemeltem. A Régi muzsika kertje volt. Örömmel nekem adták, pedig csak egy példány volt belőle.

      Később telefonon vagy levélben tartottuk a kapcsolatot, de többnyire személyesen találkoztunk. Ilyenkor első kérdésük mindig az volt, hogy hogy állok az énektanulással, s hogy a gyerekeim örökölték-e zeneszeretetemet. Az énektanulást nem folytattam, de egyszer megírtam: azt tervezem, hogy jelentkezem egy színházi kórusba. Szabolcsiné asszony nem helyeselte ezt a tervemet. ,,Ez igen nagy elfoglaltsággal jár    írta  –, délelőtt próba, este előadás, ez nem való egy családanyának. Márpedig szerintem az otthon gondos ellátása és a harmonikus, nyugodt családi élet mindennél fontosabb, Ne haragudjon, hogy hozzászólok, de ez az én véleményem. Ha alkalma volna tovább képezni a hangját s itt-ott fellépne, azt hiszem, jobb volna.”

      Hálásan megköszöntem levelét és megírtam, hogy leteszek a tervemről. Erre ezt a választ kaptam: ,,Kedves Margitkánk, nagyon  köszönjük levelét. Örülünk, hogy mindnyájan jól vannak, mi is megvagyunk, dolgozgatunk s igyekszünk megfelelni. eléggé mozgalmas életünk követelményeinek. Az egész szépen gyarapodó Marsovszky családot szeretettel üdvözöljük, Magát külön is sokszor csókolom: Szabolcsiné.'”

Éva lányukkal szinte testvéri kapcsolatunk szövődött. Ő is beszámolt munkájáról és megajándékozott egy olasz regénynek általa lefordított magyar kiadásával, beleírva: „A Marsovszky családnak szeretettel, Szabolcsi Éva”.

      Rettenetes volt, amikor bemondták a rádióba, hogy meghalt Szabolcsi Bence.  Temetésére nem tudtam elmenni, csak részvéttáviratot küldtem Szabolcsiné asszonynak. Szörnyű érzés fogott el, úgy éreztem, mintha mindketten meghaltak volna. Utolsó találkozásunk alkalmával már láttam rajta, mekkora lelkifájdalom gyötri férje súlyos betegsége miatt.

      Egy idő után úgy éreztem: meg kell látogatnom ezt a csupa szív asszonyt. Feljövök Pestre, egyenesen a Pozsonyi út 40-be. Csengetek, nem nyit ajtót senki sem. Jön a házfelügyelő: Margitka, maga hiába csenget, Szabolcsiné meghalt. Rohanok a szemközti ház ötödik emeletre, Éva lányukhoz. „Éva drágám, mi törtét Édesanyáddal?” Éva igy válaszolt: Anya egyszerűen nem akart tovább élni. ,,Miért nem adtál föl egy táviratot, azonnal jöttem volna, hogy segítsek.” Éva válasza: tudom, hogy három gyereket nem lehet otthon hagyni. Elmondta aztán, hogy mindent elrendezett egyedül, Édesapja semmi olyan végrendeletet nem hagyott, hogy dolgozószobája emlékszoba maradjon. A rengeteg könyv mind megfelelő helyre került, ő csak a kéziratokat és apja, zongoráját tartotta meg magának. Édesapja karóráját nekem ajándékozta. Megbeszéltük, hogy telefonon néha elbeszélgetünk majd, ha pedig Pesten járok, fölkeresem. Megígérte, hogy – bár sok dolga van a Nagyvilág szerkesztőségében - egyszer meglátogat bennünket.

      Erre bizony nem került sor. Épp a Nagyvilágból értesültem, hogy Szabolcsi Eva is meghalt; nagyon meghatóan méltatták munkásságát. Végképp tudomásul kellett vennem, hogy számomra örökre elnémult a 406-096-os meg a 295-372-es telefon. Megfogadtam, hogy egész életemben úgy fogok cselekedni, ahogy ebben a családbán láttam. A tisztelet, szeretet, figyelmesség, emberiesség légkörében - melyet semmilyen egyetemen vagy főiskolán nem lehet megtanulni. Ezt csak átélni lehet és élő példával továbbadni, a nap minden órájában és percében.

 

 [1]           A szerző háztartási alkalmazottként dolgozott az 1950-es években Szabolcsi Bence családjánál.

[2]           50 éve hunyt el Szabolcsi Bence  (Budapest1899augusztus 2. – Budapest1973január 21.) zenetörténész, művészettörténészBaumgarten-díjas (19331947); Kossuth-díjas (19511965). Herder-díjas (1971), az MTA tagja (levelező 1948, rendes tag 1955), 1945-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetörténet-tanára. 1951-ben megalapította és haláláig irányítottazenetörténész-képzés legelső magyarországi műhelyét, a zenetudományi tanszéket.

[3]             Magyar Zenetörténeti tanulmányok.  Kodály Zoltán és Szabolcsi Bence emlékezete. (Kodály Intézet, Kecskemét, 1992., 240-243. oldal) Felelős kiadó: Ittzés Mihály.