50 ÉVE HUNT EL SZIGETI JÓZSEF HEGEDŰMŰVÉSZ-TANÁR [1]

 

Szigeti József

(Budapest, 1892. IX. 5. – Luzern, 1973. II. 19.)

 

 

Fél esztendővel ezelőtt ünnepelte az egész zenei világ 80. születésnapját, és vártuk 1973 szeptemberét, hogy elfoglalja a díszelnöki széket a róla elnevezett nemzetközi hegedűverseny zsűrijében ... A várakozásokat semmivé változtatta a rövid hír: 1973. február 19-én, egy luzerni klinikán elhunyt a huszadik század egyik legnagyobb muzsikusa, Szigeti József.

 

Szigeti József tanárával, Hubay Jenővel kb. 1910-ben

 

Szigeti József a hegedű óriásai közé tartozott, rangban csak egy Hubermannt, Kreislert, vagy Ojsztrahot állíthatunk mellé. Játéka és előadási modora mindenekelőtt és mindenekfelett artisztikus volt; az ő esetében fölösleges is pusztán a hegedűhang szépségéről, vagy a stílus tökéletes ismeretéről beszélni, hiszen közmondásos volt a ritkaságszámba menő biztonság, amellyel ez a kivételes muzsikus a zenetörténet stiláris korszakait bejárta. Bach játéka éppoly tökéletes volt, mint Mozart tolmácsolása, és számos lemezkritikus ma is nosztalgiával emlegeti az Összehasonlító recenziókban az ő Beethoven hegedűverseny produkcióját, amely mindmáig utolérhetetlen a maga formai és zenei szépségében, tökéletességében. Emellett azonban sohasem fordult el a kor hangjától: számos, jelentős kortárs művét vitte döntő sikerre, elég, ha Prokofjev, Busoni, Milhaud, Stravinsky, vagy éppen Bartók Béla nevét említjük — a húszas években Szigeti József sohasem hiányzott ott, ahol értékes új művekért kellett síkraszállni. Bartók I. rapszódiáját és Kontrasztok című művét is ő mutatta be, és

 

           Bartók Kontrasztok felvételén a szerzővel és Benny Goodman klarinétművésszel

 

legendás hírnévre tettek szert Bartókkal adott szonátaestjei. „Életem legszebb és legörvendetesebb élményei közé tartozik Szigeti nagyszerű Bach, Mozart és Mendelssohn tolmácsolása. Interpretációja felejthetetlen számomra" — mondotta róla Bartók. Az elmúlt években már nem játszott nyilvánosság előtt, rajongásig szeretett mesterhegedűje azonban minden útjára elkísérte, és sohasem hagyta abba a gyakorlást. Milyen élmény volt mindnyájunk számára, amikor mintegy tíz esztendővel ezelőtt a Zeneakadémián előadást tartott a Bach játékról! Ebben az előadásban is ott éreztük a nagy művész mellett mindig helyet találó nagy pedagógust. Megszámlálhatatlan azoknak a jeles tanítványoknak száma, akik Szigeti mesteriskolájában sajátították el a hegedűjáték titkait — nemcsak a technika, hanem a stílus, a formálás titkait is. És még valamit tanultak ezek a tanítványok Szigetitől: emberséget, a világ nagy értékeinek tiszteletét, őszinte rajongást és lelkesedést az emberi szellem nagy remekei iránt, lett légyen az irodalom, képzőművészet, filozófia, vagy esztétika. Szigeti minden megnyilvánulása sugározta ezt a humanista szellemet, ezt az igaz emberi magatartást, és ez a hatalmas szellemi tartalék, ez a szinte renaissance polihisztorokra emlékeztető tudás alakította játékát is olyan végtelenül megnyerővé, végtelenül kultúrálttá. Ahogyan Szigeti József Bachot játszott, az a maga korában éppolyan döbbenetesen újszerű, és igaz volt, mint nagy kortársa, Pablo Casals gordonkajátéka. Ez a Bach-játék technikailag mintaszerű, felfogásban, előadásmódban férfiasan acélos, mégis végtelenül elmélyült, és költői volt — olyan Bach-muzsikát ismerhettünk meg Szigeti jóvoltából, amely tökéletesen fedi az ideális interpretációról alkotott fogalmainkat ...

 

Haláláig sohasem felejtette el, hogy magyarnak született. Annyi más, tiszavirág tündöklésű magyar művésztől eltérőleg mindig érdekelte hazája sorsa, hazája kulturális és hétköznapi élete. Csak az tudja ezt igazán, aki jelen volt azokon a beszélgetéseken, amelyeken a nagy művész lelkesen és izgatottan magyarázta el barátainak, mit látott és hallott egy zenei általános iskolában! Szigeti József mindig büszkén vallotta, hogy a világhírű magyar Hubay-iskola neveltje volt, és sohasem szakadt el hazájától, játékában még harminc-negyvenéves távolléte után is ott izott az ősi magyar ritmus hitele, ereje.

 

 Nagyon vártuk, hogy újra eljöjjön hozzánk ... Most már csak hanglemezei és szellemi hagyatéka, a tanítványok és tisztelők serege tartja fenn emlékét, mindaddig, amíg a nagy művészet légkörét tisztelik és szeretik a világon az emberek.

Meixner Mihály

 

***

45 éve hunyt el Szigeti József magyar származású amerikai hegedűművész – Kocsis Katalin: Szigeti József Nagykanizsán (2012)

(Parlando 2018/4.)

 

 [1]    Meixner Mihály nekrológja a Muzsika 1973/4. számában jelent meg.