MEGJELENT ÁBRAHÁM MÁRTA ÚJABB BACH-KÖTETE

 

 

Johann Sebastian Bach Chaconne-jának elméleti és gyakorlati tanulmányozásához kínál útmutatót a Zeneakadémia oktatójának kötete, amelyben ismét színekkel segíti a kotta értelmezését.

 

Dr. Ábrahám Márta hegedűművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára művészi tevékenysége fókuszába Bach szólóhegedűre írt műveinek alapos elemzését, felfedezését, valamint zenetudományi igényű elemzéseik publikálását állította.

 

Az általa kifejlesztett új, vizuális zeneoktatási módszerrel megkönnyíti a komponista műveinek tanulását és előadását. Szerzőtársával, Dukay Barnabással 2017 óta jelen vannak a hazai és nemzetközi zenei könyvpiacon. Több figyelemfelkeltő elemzést, szakkönyvet és kottasorozatot publikáltak magyarul és angolul Bachról.

 

A 2017-ben kiadott Részletek az örökkévalóságból című multimédiás kiadványt 2021-ben követte Bach három szólóhegedű-fúgájának Tricentenáriumi összkiadása a BioBach-Music Kiadó gondozásában.

 

A kiadványok a zenepedagógiai célokra kifejlesztett Colorful BACH kottaíró technikával készültek. Ábrahám Márta innovatív módszerének lényege, hogy színes hangjegyekkel differenciálja a különböző szólamokat és zenei anyagokat, így a szerkezet valamennyi alkotóeleme megjelenik a kottaképen, világosan kirajzolva a művek belső felépítését.

 

A Chaconne kétkötetes kiadványa könnyen kezelhető, világos és áttekinthető kézikönyv és kotta formájában kínál elméleti és gyakorlati útmutatót a mű elmélyült tanulmányozásához. Az első kötet tárgyalja a mű kiadástörténetét, elemzi a darab szerkezetét, arányait, valamint rávilágít a zenei összefüggések – Bach személyes életeseményeihez kapcsolódó – mélyebb értelmezési lehetőségeire. A kézikönyv második kötete a Colorful BACH technikával készült különleges megjelenésű kotta.

 

(lfze.hu)