Deák-Sárosi László

 

A háromszólamú vers

 

Új magyar verstan

(Üveghegy Kiadó, 2023)

 

 

A szerző által továbbfejlesztett dallamhangsúly-elmélet (és -gyakorlat) elsőként békíti össze vers értelmi és csak metrikai hangsúlyait, kidolgozván a recitálás lehetőségeit és szabályait. Korábban a versmondás egészében, a szavalás részben mellőzte a ritmust, a skandálás pedig helyenként rossz értelmi hangsúlyokat alkalmazott. A háromszólamúság elsősorban a három fő nyomatékot, az emelkedőt, az ereszkedőt, a hangerőt és ezek két lehetséges kombinációját jelenti. A könyv azonban nem áll meg itt, hanem újra tárgyalja a magyar verstan egészét: az alapokat, a ritmuselveket és versrerendszereket, számos metrikailag elemzett példával. A monográfia a műfaj történetében először hangzó példatárat is mellékel az elmélethez. 2x33, azaz 66 klasszikus, általa metrikailag elemzett verset tesz közzé tapasztalt, jeles színészek és néhány tehetséges színészhallgató recitálásában. Az elemzések a könyvben találhatók; a hangzó anyagok pedig a szerző honlapján és az Országos Széchényi Könyvtár felületein érhetők el, ingyenesen.

 

A háromszólamú verset jó szívvel tudom ajánlani minden verset kedvelő olvasónak. Nem csupán a szakembereknek és a gyakorló műfordítóknak, hanem tanároknak, diákoknak, verset olvasni és mondani szerető embereknek is.”

 

Kovács István,

Babérkoszorú-díjas költő és Széchenyi-díjas történész

 

 

A hangzó Példatár ingyenesen elérhető a következő linkeken:

 

https://deaksarosilaszlo.hu?kiadvanyAzonosito=DH001

 

https://deaksarosilaszlo.hu?kiadvanyAzonosito=DH001&peldatar=hang-video

https://www.youtube.com/playlist?list=PLF4eL1Wc_L93GqONGj17wl0Uz10kaO8aC

 

Kapcsolódó anyagok, tanulmányok, kritikák, interjúk:

 

Deák-Sárosi László: Magyar verselés Arany János szerint és ma, In: „Volt a hazának egy-két énekem” – ARANY 200, Bibliotheca Scientiae & Artis, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2018: 170–177.

 

Deák-Sárosi László: A háromszólamú vers és jelölésrendszere, In: Milyen jelrendszereket használunk? Szerk. Balázs Géza, Pölcz Ádám, Terdikné Takács Szilvia, Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság – IKU, Budapest, 2022, 45-52.

 

Deák-Sárosi László: A háromszólamú vers - Új magyar Verstan - szinopszis és bevezető a verstanról, Magyaróra IV. évfolyam, 2. szám, 2022. június 186-190.

 

Deák-Sárosi László: Dallamhangsúly a magyar versben, Magyar Nyelvőr, 146. évf., 2022/3., 333-349.:

https://nyelvor.mnyknt.hu/146-evfolyam-3-szam/

https://nyelvor.mnyknt.hu/wp-content/uploads/146303.pdf

 

Deák-Sárosi László: Anapesztus vagy daktilus? - Petőfi Sándor Szeptember végén és Áprily Lajos Március című versének ritmusáról, Magyar Nyelvőr, 147. évf. 1. szám, 63-77. DOI: 10.38143/Nyr.2023.1.63

https://nyelvor.mnyknt.hu/147-evfolyam-1-szam/

https://nyelvor.mnyknt.hu/wp-content/uploads/147107.pdf

 

Deák-Sárosi László: A háromszólamú vers - Új magyar verstan – összefoglaló, ismertető, Vár irodalmi folyóirat, 2023. 1. szám.

 

Deák-Sárosi László: A korai ír hangsúlyos verselés tanulságai a magyar verstan szempontjából – egy bárd-strófa jellegzetességei (részletek) – Irodalmi Jelen, 2023. május

 

Terdikné Takács Szilvia Deák-Sárosi László új verstanáról, Magyar Nyelvőr, 147. évf. 1. szám, 134-136. DOI: 10.38143/Nyr.2023.1.134

https://nyelvor.mnyknt.hu/147-evfolyam-1-szam/

https://nyelvor.mnyknt.hu/wp-content/uploads/147114.pdf

 

A vers számomra mindig is egy tömörített dráma volt.”, Interjú Jónás Gabriellával A háromszólamú vers című könyv hangzó Példatára kapcsán, 2023. április 04. 15:28 – nemzetikonyvtar:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/04/04/_a_vers_szamomra_mindig_is_egy_tomoritett_drama_volt

 

 „A nyelvápolást a művészet eszközeivel missziónak tekintem.” - Interjú Havas Judittal A háromszólamú vers című könyv hangzó Példatára kapcsán - 2023. április 27. 15:10 – nemzetikonyvtar

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/05/08/_a_nyelvapolast_a_muveszet_eszkozeivel_misszionak_tekintem

 

„Nekem már korábban is fontos volt a történelmi témák feldolgozása” - Beszélgetés Deák-Sárosi Lászlóval, késztette: László Tamás, 2023. április 13. 11:51 – nemzetikonyvtar:

https://nemzetikonyvtar.blog.hu/2023/04/13/_nekem_mar_korabban_is_fontos_volt_a_tortenelmi_temak_feldolgozasa