ELEKES PÉTER[1]

 

Portfólió. Elekes Péter. Tanár - Zenetanár trombita szakirány ...

 

„Úgy gondolom, nagyon fontos a zenehallgatás, mielőtt nekilátunk az előadási darabok gyakorlásához.”

 

„Úgy gondolom, hogy a hangszeres játék sajátosságainak ismertetése és a tudás átadása nem történhet csak verbális módon.”

 

„Fontosnak tartom, hogy a tanár is gyakoroljon, és ha módja van rá, akkor azt úgy tegye, hogy a diákjai is lássák és hallják.”

 

 

Tartalom

 

Bevezetés………………………………………………………………...2

1.Egy tanuló személyiségének jellemzése szakmai szempontból……….3

2. A tanulói csoportok…………………………………………………...6

3. Pedagógiai folyamat tervezése………………………………………. 9

4. A tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek

fejlesztése a tudás felhasználásával………………………………….....20

5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák

fejlesztése………………………………………………………………23

6. A tanulási folyamat szervezése és irányítása………………………..26

7. A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazása………..29

8. Szakmai együttműködés és kommunikáció…………………………32

9. Önművelés elkötelezettség a szakmai fejlődésre……………………34

Felhasznált irodalom, hivatkozások……………………………………37

 [1]          Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézet,2018. Mentortanár: Nagy Zoltán