ELHUNYT KUBASSY TAMÁS [1]

 

FAGOTMŰVÉSZ-TANÁR

(1972-2023)

 

 

I.

 

BÚCSÚZUNK, KEDVES TAMÁS!

 

Dícsértessék a Jézus Krisztus!

2023. március 20. hétfő … fekete betűs, szomorú napunk volt… dermedten fogadtuk a visszavonhatatlan, kegyetlen hírt, a szívünkbe, lelkünkbe maró néhány szót … hogy elmentél, elindultál Drága Tamás, a földi világból az égi világ felé…

Most pedig – itt vagyunk – weineres munkatársaid, kollégáid, diákjaid, hogy fejet hajtva, elfogadva a visszavonhatatlant, végső búcsút vegyünk Tőled…Tőled, akit mindannyian nagyon szerettünk attól a naptól kezdve, amikor megismertünk …

Emlékszem, szelíd csendességben, visszahúzódó tapintattal vettél részt irodámban 2016. tavaszán, első találkozásunkkor a beszélgetésben, - amikor Kerényi Judit kolléganőnk bemutatott, - arcodon egy kedves, szolid mosollyal és azzal a reménnyel, hogy hamarosan a Weinerben dolgozhatsz… Akkor még egyikünk sem sejthette, hogy csupán néhány év adatik, gyorsan elrohanó 6 esztendő, de amely alatt mi mindannyian nagyon megszerettünk Téged;

Mert szeretetre méltó, kedves, segítőkész kollégaként mindig megláttad, megérezted, hol kell lenned?

 

És mindig, minden helyzetben számíthattunk Rád; tudásodat, erődet, idődet nekünk adtad, hiszen, ha kellett stabil, megbízható hangszeres művészként beültél a Budapesti Vonósokhoz, vagy erősítetted iskolánk zenekarait, kamaracsoportjainkat, de a múlt évi Zene Házában megrendezett művésztanári koncertünkön is szenzációs produkcióban hallhattunk Kerényi Judittal és Bokor Ildikóval, de a Pro Musica fúvósötös tagjaként is több koncerten élvezhettük művészetedet!

Mindezekért is büszkék vagyunk Rád és hálás köszönettel tartozunk Neked;

De azért is, hogy szakmai vizsgáinkon is bizottsági tagságot vállaltál, és az sem jelentett gondot, amikor az érettségin felügyelőtanári feladatok ellátására kértünk.

De egyéb, munkakörödhöz egyáltalán nem tartozó feladatokat is megláttál, jó szemmel észrevettél, hisz kérés nélkül, önzetlenül segítettél teremrendezésben, hangszerpakolásban, mindig az éppen szükséges helyeken és módokon tetted magadat hasznossá.

S hogy milyen volt szakmai, művészi munkád? --- Példaértékű, kifogástalan … a tanításban kiváló, lelkiismeretes, aki plusz időket nem sajnálva tartottad meg óráidat, de az adminisztrációban is mindig naprakész, precíz voltál.

Egyéniségedből sugárzott a nyugalom, a kedvesség, mindenkihez volt néhány jó szavad, segítségért, lelki támaszért hozzád fordulóknak vigaszt nyújtottál, ha kellett, biztattad tanítványaidat, ha kellett, tapintatosan figyelmeztetted a helyes viselkedésre; rosszat senkinek nem akartál; mi, kollégáid is mindig mosolygósnak, jókedélyűnek láttunk Téged.

Szeretetet sugároztál, a szó igazi, Pál Apostol által is megírt értelemben: hogy is írta?

„… a szeretet türelmes, a szeretet jóságos…

Nem tapintatlan, nem keresi a magáét,

Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,

Nem örül a gonoszságnak,

De együtt örül az igazsággal. …”

 

Igen, a hangszeres növendékeiddel, a kamaracsoportjaid diákjaival is szeretettel és végtelen türelemmel foglalkoztál, szakmai tudásod legjavát adva nekik. De igazi pedagógusként nemcsak tanítottál, hanem neveltél is, stílusod, viselkedésed példaértékű volt … véleményedet mindig óvatos tapintattal, de őszintén, segítő szándékkal mondtad el a gyerekeknek éppúgy, mint nekünk, kollégáidnak.

Mindezeket diákjaid is érzik, érezték, most ők is megrendülten, mély fájdalommal búcsúznak, hiszen elhagyta őket a TANÁR ÚR, - csupa nagy betűs tanár - akiről a legnemesebb tisztelettel és szeretetteljes kötődésben így írnak: „Nagyon régen ismertük tanár urat, és rengeteg közös, szép emlékünk kötődik hozzá. Tanár úr olyan dolgokat adott át nekünk a zenéről és a zenész szakmáról, amit kevesen tudnak. Hálásak lehetünk a kitartásáért, a rengeteg energiáért, amit a fejlődésünkbe fektetett, és a bizalmáért, amit, - mint növendékei, - kaptunk tőle. Egy igazi csodatanár volt, akihez nem „muszályból” jártunk, hanem lelkesedésből és szeretetből. Mindig mosolygott, mindennek látta a pozitív oldalát, sose feledjük el a jó hangulatú órákat, próbákat, amiket tartott, a sok-sok történetet, amiket mesélt, a humorát, ami mindig is legendás volt. Örökké tisztelni fogjuk, mint tanárt, mint zenészt, mint embert.”

De nem kisebb irányodban a szeretete annak a kolléganőnknek sem, aki búcsúgondolataiban Rád – mint a jelenlévő diákjaiddal egykorú voltál, hiszen konzis korod óta így emlékezik: „1988. Pro Musica tábor Baja … Itt találkoztunk először... Te egy jópofa, jókedélyű miskolci konzis voltál, akivel éjszakákat átbeszélgettünk.

Te elmondtad az álmaidat, hogy egyszer zeneakadémista szeretnél lenni és zenekari művész, vagy egy fúvósötösben szeretnél kamarázni

Aztán pár év múlva a Zeneakadémián találkoztunk és együtt izgultunk egyegy zenetöri vizsga előtt a folyósón…

2008-ban egy hirtelen felkérés miatt megalakult a fúvósötösünk, amelyben olyan tagok voltak, akik a Bajai Zenei táborban gyerekként táboroztak és éppen ezért a Pro Musica nevet adtuk a csapatnak.

Sok-sok szép koncert, jó hangulatú tarhosi tábor, rengeteg nevetés, élmények kovácsoltak minket össze egészen addig a tragédiáig, amikor Herczegh Zsuzsit elvesztettük a covidban.

Drága Tamás! Ti már együtt vagytok odafönn Zsuzsival... Szerettessétek meg az együtt zenélést mindenkivel, hiszen erre tettük fel az életünket akkor, amikor megalakult a fúvósötösünk. LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ!”

Milyen szép, szeretetteljes búcsú…

Tamás, Kedves!

Mi a Weinerben sajnos csak 6 évig voltunk kollégák, munkatársak, de sokunknak voltál és maradsz barátja … Most, hogy elhagytál földi létünkben bennünket, szomorú és fájdalommal teli a szívünk … nagyon hiányzol nekünk…

Búcsúzunk … a reménybeli találkozásunkig … e búcsúról legszebben Szent Ágoston írt:

Ne sírj azért, mert szeretsz

A halál nem jelent semmit.

Csupán átmentem a másik oldalra.

Az maradtam, aki vagyok

És te is önmagad vagy.

Akik egymásnak voltunk,

Azok vagyunk mindörökre.

 

Úgy szólíts, azon a néven,

Ahogy mindig hívtál.

Beszélj velem, ahogy mindig szoktál,

Ne keress új szavakat.

Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,

Folytasd kacagásod, nevessünk együtt

Mint mindig tettük.

 

Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts.

Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindig is hallható volt,

ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.

 

Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.

A fonalat nem vágta el semmi,

Miért lennék a gondolataidon kívül…

Csak mert a szemed nem lát…

Nem vagyok messze, ne gondold.

Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.

Meg fogod találni a lelkemet és benne

Egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet.

Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet,

És ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

 

Drága Tamás, emlékedet őszinte, szívből jövő szeretetünkben őrizzük, nyugodj békében, Isten Veled!

Weiner Leó Katolikus Zeneiskola-Alapfokú Művészeti Iskola és Zeneművészeti Szakgimnázium

 

II.

 

Tisztelt Családtagok!

Kedves Munkatársak, Tanítványok, Jelenlévők!

 

Fájdalommal szívünkben, hálával és szeretettel a lelkünkben álljuk körül Tamás ravatalát. Attól kell búcsúznunk, akit szeretettünk, akihez a szeretet szálai kötöttek bennünket. Másként érzi ezt a család és a közvetlen hozzátartozók, és másként a munkatársak, zenésztársak, tanítványok, barátok.

De az iránta érzett tisztelet mindannyiunkat összeköt. Alig több mint öt évtized földi léte után, rövid, küzdelmesen viselt szenvedést követően távozott közülünk. S ha az előttünk lévő, a földi maradványait tartalmazó urnára nézünk, óhatatlanul eszünkbe jut, hogy a mi életünk is szükségszerűen ide vezet. Minden ember ezt az életutat járja be, bárki legyen is ő.

S ha erre a néhány gramm hamura gondolunk, biztosan felvetődik bennünk a kérdés: ha ennyi az ember élete, érdemes-e élni? Megéri annyit tanulni, küzdeni, szenvedni, s ehhez képest olyan kevés örömöt átélni? Azt hiszem, hogy a válaszunk egyöntetű. NEM!

Mert ami most itt előttünk van, az csak a testének földi maradványa. Amit tiszteltünk és szerettünk benne, az nem ez. Az a személye, a lelke, a teljes, Isten teremtette ember!

Az Aelia Sabina Művészeti Iskolába 2011 őszén jött tanítani. Emellett aktívan zenélt. Életében megtapasztalta, amit 2500 éve már a görögök is tanítottak, hogy azért van szükség a zenei nevelésre, mert az a szép szeretetéhez vezet! S nevelt a zenével alázatos odafigyelésre, magára az előadóra, a zenésztársára is. Életében tanította teljes korosztályt, kicsiktől szinte a felnőttekig. Átadta nekik tudását, átéreztette velünk, hogy jó dolog zenélni, érdemes energiát belefektetni. Örömmel állt ki növendékeivel tanszaki, tanár-diák koncerteken, hivatásos zenészekből álló kamaraegyüttessel, boldogan játszott szimfonikus nagyzenekarban. Mindez megadatott neki. S közben bőkezűen osztotta tudását, szerzett a hallgatóknak, zenésztársaknak maradandó élményt, örömöt. Gazdagította őket! KÖSZÖNET ÉRTE!

Az egyszerű ember közvetlenségével viszonyult minden munkatársához. Mindenkit egyformán kezelt: a portástól a vezetőkig. A tisztelet és bizalom, mellyel kapcsolatot teremtett, sokakban barátsághoz vezetett. KÖSZÖNET ÉRTE!

Nyugodt kiegyensúlyozottsága talán a természet szeretetéből is következett. A víz mellett töltött órák csendessége, nyugalma kisugárzott egész életére. Az iskolai óráira is. Jó volt látni, hogy a kicsi tanítványai is milyen szeretettel és tisztelettel néztek fel a szemükben talán óriásnak tűnő tanár úrra. A meghallgatásokon, hangversenyeken mindig biztos támaszt érezhettek benne növendékei. Nyugodt, teljes biztonságot sugárzott. KÖSZÖNET ÉRTE!

Sokan vagyunk itt földi búcsút venni tőle, mert szerettük őt, sok-sok szép emléket, közös élményt őrzünk róla. Az együtt töltött órák, hangversenyek, beszélgetések emlékei most előtérbe kerülnek. Sugárzott belőle az odafigyelés, érdeklődés. Éreztük, hogy fontosak vagyunk egymásnak. Jó volt ezt is megtapasztalni. KÖSZÖNET ÉRTE!

Dániel próféta mondta: Akik az igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökké, mint a csillagok. Ilyen életet élt, emberi léptékkel mérve rövid, de teljes életet. Maradj meg bennünk, s ragyogj felettünk! Mi is sorstársai vagyunk. Most pár pillanatra megállunk, s elgondolkodunk fontos dolgokon. Létünk értelméről, földi életünkről, a túlvilági öröklétről. Ő most előrement, mi még itt maradunk. Az életünk pörög tovább, s lassan mennünk kell tenni a dolgunkat. De ha már megálltunk, továbbinduláskor merítsünk valamit a példájából! Válasszunk, hogy mit építünk be a saját életünkbe, hogy szebbé, értékesebbé tegyük a mi kis világunkat, boldogabbá a környezetünket, embertársainkat.

 

KEDVES TAMÁS!

Hálát adunk Istennek és köszönet mondunk Érted, hogy környezetedben lehettünk, különböző mértékig hozzád tartozhattunk!

KÖSZÖNÜNK TÉGED!

ISTEN VELED!

NYUGODJ BÉKÉBEN!

 

 

Kenessey László

 

 

III.

Emlékhangverseny az Aelia Sabina Zeneiskola elhunyt tanárai és növendékei tiszteletére - 2013 (44:41)

10:20 -tól

Telemann: d-moll szonáta I. és II. tétel

Tóth-Kissné Lang Ildikó – hegedű; Trautsch Ildikó – furulya; Héja Benedek --zongora és

 Kubassy Tamás -- fagott[1]           Mindkét gyászbeszéd a Fiumei Úti Sírkertben tartott búcsúztatón hangzott el 2023. április 13-án.