ELHUNYT PÁRKAI ISTVÁN

(1928-2023)

 

 

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és Karvezető Tanszék egykori tanára, volt tanszékvezetője, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Liszt-díjas kóruskarnagy, az MMA rendes tagja életének 95. évében távozott.

 

I.

 

Párkai István 1928-ban született Budapesten. Zeneakadémiai tanulmányait először zongora szakon kezdte Ambrózy Bélánál 1938-ban, amit a II. világháború után, 1953-ban tudott befejezni. Eközben 1950-től 1955-ig a karmesterképzőn is tanult Somogyi László osztályában.

1953-tól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem karvezetés tanszakán volt tanársegéd, később adjunktus, docens, majd egyetemi tanár, 1981-től 1994-ig a középiskolai énektanár- és karvezetőképző szak tanszékvezetője, nyugdíjba vonulása után professor emeritus. Oktatott emellett a Népművelési Intézet (későbbi nevén Magyar Művelődési Intézet) által szervezett karnagyi tanfolyamokon, valamint hazai és külföldi mesterkurzusokon.

1963-ban alapította meg a Liszt Ferenc Kamarakórust, amelynek harminc évig vezető karnagya volt. Az énekkarral számos európai országban és az Egyesült Államokban is fellépett, díjat nyert velük Spittalban, Arezzóban, Middlesbrough-ban és a BBC kórusversenyén. Nagy érdeme volt abban, hogy a kórusok repertoárja új magyar művekkel, köztük a mindenkori legfiatalabb zeneszerzők alkotásaival, ugyanakkor kortárs külföldi komponisták darabjaival gazdagodhatott. A hatvanas években amatőr kórusok és zenekarok élén is jelentős előadások fűződtek a nevéhez, többek közt Purcell Dido és Aeneas és Gluck Alkesztisz című operájának hangversenyszerű előadása. Később a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kórusának vezetőjeként szólaltatta meg együttesével Liszt, Kodály és más szerzők nagyszabású kórusműveit.

Több mint fél tucat lemeze jelent meg a Hungaroton gondozásában, A kórusvezénylés alapjai címmel tankönyvet jelentetett meg.

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének tiszteletbeli elnöke, 2013-tól a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt.

Munkássága elismeréseként 1978-ban Liszt-díjat, 1995-ben és 1997-ben Artisjus-díjat, szintén 1997-ben Bartók–Pásztory-díjat, 2004-ben KÓTA-díjat, 2007-ben Kossuth-díjat vehetett át. 1998-ben megkapta a Magyar Köztársaság Tisztikeresztjét, 2001-ben Érdemes Művész címmel tüntették ki.

Párkai Istvánt a Zeneakadémia saját halottjának tekinti.

***

94 éves korában elhunyt Párkai István, a Nemzet művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar karmester, karvezető, tanár, a legnagyobbak egyike. Életéből 84 évet töltött a Zeneakadémia falai között – diákként, oktatóként, professzorként. 1981-től 1997-ig volt a Középiskolai énektanár- és karvezetőképző tanszékvezetője. Évtizedekig vezette a Zeneakadémia kórusát, de vezényelte az ország valamennyi hivatásos együttesét is. Az általa megalakított és három évtizeden át rendkívüli sikerrel működött Liszt Ferenc Kamarakórus élén missziónak tekintette a fiatal szerzők műveinek bemutatását. Rádiófelvételei, lemezei, írásai mindmáig útravalóul szolgálnak karnagy-generációknak. Párkai tanár úr 80. születésnapja alkalmából tanulmánykötet készült, a kötet előszavában írt gondolatok máig érvényesek: „Talán nincs is olyan karnagy hazánkban, aki ne került volna Párkai István tanár úr művészetének hatókörébe. Dosztojevszkij híres, Gogolra vonatkozó szólását ide igazítva, azt mondhatjuk: mi mindannyian Párkai tanár úr köpönyegéből bújtunk elő.”

Párkai tanár úr igazi mester volt: tanácsai, bölcs megjegyzései, alapos és átgondolt vezetése révén vált tanári műhelye egyfajta Párkai-iskolává, ahol a növendékek elsajátíthatták a kórusvezetés szakmai titkait, ahol felvértezhették magukat a különböző stíluskorszakok jellemzőivel, ahol karnaggyá válhattak. Mi, a kollégái is sokat köszönhetünk neki, tekintélyt parancsoló tudása szinte utolérhetetlen volt; egy-egy mondatát, tanácsát máig őrizzük. Kitüntetésnek, ajándéknak éreztük, hogy mellette dolgozhattunk.

Fájó, hogy e sorokat múlt időben kell megfogalmaznom, egy igazi példakép távozott most közülünk, és vele egy korszak kerül távolabb tőlünk. Tanítványai voltunk és maradunk, míg élünk, szellemi hagyatéka a kitörölhetetlen örökségünk – köszönet és hála érte. Nyugodj békében, Tanár Úr!

Dr. Kutnyánszky Csaba, a LFZE rektorhelyettese, a Karmester és Karvezető Tanszék vezetője

 

 

II.

KOLLÁR ÉVA EGYKORI TANÍTVÁNY ÉS PÁLYATÁRS BÚCSÚJA

 

Kedves Mária, tisztelt gyászoló CSALÁD,

Rektor Asszony, Elnök Úr, kedves Barátaink!

 

2014-ben PÁRKAI ISTVÁN professzor úr arra kért, hogy írjam meg a laudációját a Magyar Művészeti Akadémiai székfoglalójához.

Milyen megtisztelő és örömteli feladat volt ez, hiszen életének fényesen világító művészi és tanári erényeit kellett összefoglalnom.

Most, szeretett tanárom ravatalánál, nagyon nehéz a búcsúzás.

A Zeneakadémián öt éven át Párkai István tanítványa lehettem. Csoportunk rajongott érte, benne nagy tudású, bölcs művészt ismertünk meg, aki következetes és igényes feladatokat adott nekünk, és ezeket szigorú mércével ítélte meg. Bírálatát néha kemény szavakkal fejezte ki, de mi nagyon igyekeztünk, - mert tanulni és megfelelni vágytunk, - és milyen öröm volt, amikor egy-egy szűkszavú elismerést vívtunk ki tőle. Büszkék voltunk, hogy a tanítványai lehettünk.

 

Később, a saját kórusaink bemutatkozásakor is meghatározó volt a tanár úr véleménye.  Mindig megtalálta az előadásokban a szépet, a jót, és biztatást adott, - ugyanakkor rámutatott a lehetőségekre, amelyekkel tovább fejlődhetett a zenei munkánk. Tanácsai egész életünkre szóltak. Soha nem szűnt meg az a törekvése, hogy fölbecsülhetetlen tudását, repertoár ismeretét és tapasztalatait átadja nekünk.

 

Párkai István MMA székfoglalóján:

Párkai István, Kollár Éva, Tardy László és Ács Margit (Budapest, 2014. II. 7.)

 

Honnan eredt az ő szellemi kincstára?

Csodálatos memóriáját az érték, a szépség iránti érdeklődése gazdagította. A zene mellett a társművészetek és a tudomány területén is tájékozott volt. Műveltségében kiemelt helyet kapott az irodalom, a nyelv, a szöveg fontossága, - a magyarral együtt öt nyelven beszélt. Sokan emlékezünk arra, amikor 2001-ben, a 2. Nemzetközi Monteverdi Fesztiválon előadást tartott:

gondolatait először magyarul mondta el, majd azokat rögtön fordította angolra, németre és franciára. Ámulattal hallgatta őt a népes szakmai közönség.

Párkai István minket, kollégákat is tanított. Amikor már magam is vele dolgoztam a Zeneakadémián, közös célunk volt, hogy a tanszéki eseményekre meghívjuk az ország karnagyait, énektanárait és a diákjaikat, - sőt számos külföldi hallgatót is. Ő mindig bátorított minket a nagy tervek megvalósításban.

A „Zengő csudaerdő” sorozatunkban kiváló hazai karvezetőket mutattunk be az ifjúságnak, itt az első vezénylő Párkai István volt. Alma Materünkben híres külföldi karnagyok tartottak mesterkurzusokat. Európa számos országából, sőt Amerikából hívtuk meg őket, akik saját hazájuk zenéjét tanították, és végül nagysikerű koncerteket adtak diákjainkkal. A rendezvényeink hívó-szava akkor is Párkai István professzor volt.

 

2000-ben, a magyar tanárképző intézmények kórusainak részvételével koncert-sorozatot rendeztünk a Zeneakadémián és a Mátyás templomban. 16 kórus műsorából történelmi jelentőségű CD született, „Angyalok és pásztorok” címmel. A hangfölvétel nagyszerű előadásokat örökített meg, amelyeknek a csúcspontja Kodály Zoltán: Liszt Ferenchez c. alkotása volt. Vörösmarty Mihály szavai, Párkai István keze alatt, az összkari előadásban drámaian izzottak:

„Állj közénk!” – harsant a kiáltás, amely ma is visszhangzik a fiatal muzsikusok felé!

 

A „Zengő csudaerdő” népballada záró soraiból örökérvényű bíztatást kapunk:

„Csudaerdő mélységiben…

ág-sípok sípulása, lomb-hárfák susogása, …

mind azt sírja, mind azt ríja:

mért hagya el minköt szép fejedelöm fa?

 

Ekkor felfelele és fennhangon szóla vezérlő vezérük, szép fejedelöm fa:

Ágaim, lombjaim, köröskörül bokraim! Hajtásim! Pajtásim!

Erdő gyászba nem borul, inkább csak tovább virul, mindig csak megifiul!

Szeretet volt bennem, semmivé NEM lettem!

Életünknek sok-sok ága, – nincs hiába sok virága,   nincs hiába koronája!       

Szeretett Tanár úr! A muzsikád, a tanításod, - az élet-példád tovább fénylik bennünk. Nyugodj békében!                                                                                                    

Kollár Éva

 

 

 

 

III.

 

A KÓTA NEVÉBEN DR. MINDSZENTY ZSUZSÁNNA BÚCSÚZOTT PÁRKAI ISTVÁN TANÁR ÚRTÓL, A KÓTA TISZTELETBELI ELNÖKÉTŐL

 

https://korus.kota.hu/wp-content/uploads/2020/01/IMG_6979-300x170.jpg

Somogyváry Ákos, Gerenday Ágnes, Hartyányi Judit, Párkai István és dr. Mindszenty Zsuzsánna a KÓTA-díjak átadó ünnepségén 2020-ban. Abban az évben először nagydíjat is odaítéltek, amelyet az életmű kategóriában Párkai István Kossuth-díjas karnagy, zongoraművész, tanszékvezető egyetemi tanár, a KÓTA tiszteletbeli elnöke vehetett át.

 

 

Párkai István a magyar karnagyok doyenje volt, számos generáció nőtt fel a keze alatt. 1928. június 30-án született. A Liszt Ferenc Zeneakadémián 1953-ban zongoraművészi, és 1955-ben karmesteri diplomát szerzett. 1953-tól a Zeneakadémia oktatója lett a karvezetés tanszakon. 1981–1994-ig a Középiskolai Énektanár és Karvezetői szak tanszékvezető egyetemi tanára volt, majd ezt követően professor emeritusként aktívan tevékenykedett a Zeneakadémián. Kitűnő szakemberek sokasága mondhatja el, hogy Párkai István tanítványa volt, de azt is mondhatjuk, hogy közvetve minden magyar kórusvezető az ő tanításán nőtt fel. Tankönyve „A kórusvezénylés alapjai” több évtizede nélkülözhetetlen alapmű a karvezetés tanításban. Évtizedeken keresztül vezette a Zeneakadémia nagy kórusát, mellyel életre szóló élményeket nyújtott az énekeseknek és a közönségnek egyaránt.

Művészeti tevékenységének kiemelkedő teljesítménye az 1963-ban általa alapított Liszt Ferenc Kamarakórus, melynek tagjai jórészt zeneakadémiai növendékeiből kerültek ki. A kórus 40 éven keresztül bel- és külföldön egyaránt világszínvonalú produkciókat nyújtott. Számtalan koncertet adtak, jelentős kórusversenyeken értékes díjakat nyertek – többek között Spittalban, Arezzóban Middlesbrough-ban vagy a BBC kórusversenyén. Rádió- és lemezfelvételek őrzik a kórus és karnagyuk, Párkai István egyedülálló művészetét. Az általa dirigált művek sok esetben magyarországi bemutatóként, illetve a kortárs magyar szerzők esetében ősbemutatóként kerültek előadásra, számos szerző dedikálta művét kifejezetten Párkai Istvánnak. Úttörő volt a külföldi és magyar kortárs művek felderítésében, neki köszönhető pl. Messiaen: Cinq Rechants, Poulenc Figure Humane, vagy Eben: Pragensia c. műveinek magyarországi előadása. De mindemellett a régi korok alig ismert zenéinek felkutatásában is élen járt. Giovanni Battista Mosto: Gyulafehérvári madrigáljai, Matteo Simonelli: Missa Buda Expugnata, vagy Giacomo Carissimi oratóriumainak felvételei igazi különlegességek mind a mai napig.

Párkai István az amatőr kórusmozgalom világában is állandóan jelen volt- kórusversenyek zsűritagja, mesterkurzusok és tudományos konferenciák előadója volt itthon és külföldön.

A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt – 2013-as székfoglaló előadásának témája: Eltérő megközelítések J. S. Bach, Hugo Distler és Hugo Wolf azonos szövegű darabjainál.

Kiemelkedő munkásságáért, kórusvezetői és pedagógusi tevékenységéért számos művészeti és állami díjban részesült. 1978-ban Liszt Ferenc-díjat, 1997-ben Bartók-Pásztory-díjat, 2001-ben Érdemes Művészi kitüntetést, 2007-ben Kossuth-díjat kapott, majd 2014-ben a legmagasabb kitüntetésben részesült: a Nemzet Művésze lett.

Azon tanáregyéniségek közé tartozott a zene világában, akit minden tanítványa szeretett és tisztelt, nemcsak a diákjai, hanem felnőtt, érett művészek is kikérték a véleményét stilisztikai, vagy repertoár-kérdésekben, de sok esetben gyakorlati karvezetési problémákban is szívesen adott tanácsot. Legendás memóriája, az egész világ kórusirodalmára való rálátása, széleskörű tájékozottsága, és soha nem lankadó érdeklődése csodálatra késztetett minden szakmabeli kollégát. Párkai István művészete, páratlan tudása, önzetlen tanári attitűdje mindenki számára példa lehet. Fájó szívvel búcsúzunk tőle, emlékét őrizzük.

 

 

IV.

 

FEHÉR ANIKÓ

„MEGSZÁLLOTTAK MINDIG LESZNEK …”

Búcsú Párkai Istvántól

 

Fehér Anikóval

 

Párkai István a Zeneakadémia négy utolsó évében karvezetés tanárom volt a Zeneakadémián. Ő volt az, akitől a legtöbbet tudtam meg a zenéről, akkor is, ha aztán az élet engem más területekre sodort. Párkai István Kossuth-díjas, a Nemzet Művésze, az MMA tagja, a Zeneakadémia professzor emeritusa itt hagyott minket. Kitől fogunk ezután kérdezni?

Bármit meg lehetett tőle kérdezni. És válaszolt is. Amikor abba a helyzetbe kerültem, hogy a doktorátust szerettem volna megszerezni a Zeneakadémián, hozzá fordultam. Megkérdeztem, mit szól hozzá. Válasza ez volt: vastagon, Anikó!

Máskor egy mérnök ismerősöm kérdezte, hol is van az egy helye a négy negyedes ütemrajznál. Megmondta ezt is: az első ütés legalján.

 

Párkai István professzor szinte az utolsó pillanatig szemmel tartotta a tanítás menetét és a teljes kórusművészetet. Jószerivel egész életét egy helyszínen töltötte, tízéves kora óta a Liszt Ferenc téri épületbe járt, először hallgatóként, majd tanárként. Növendékei szakmai pályafutását rendre követte, hihetetlen memóriájával olyan dolgokra is emlékezett, amiket mi már régen elfelejtettünk. Mindenkit ismert, akit valaha tanított és hosszú évek után is a nevén szólított. Beszélgetni vele minden esetben igazi élmény volt. Búcsúzóul álljon itt egy 2020-as beszélgetésem a Mesterrel.

 

Hogyan választja ki a Tanár úr, hogy kit kell felvenni a Zeneakadémiára?

 

Azt nagyon határozottan meg tudom mondani, hogy kit ne vegyünk föl. Mindig gyanús volt, és vitára adott okot, ha valaki túlzottan elő volt készítve. Tehát ha azt hitték róla, hogy megtanították dirigálni. Így semmiféle spontaneitás nem volt a munkájában és főleg nem azt dirigálta, amit hallott, hanem amit hallani szeretett volna. Egyébként nem kevés olyan esettel találkoztam, ahol az előkészítés jó volt, és volt olyan is, ahol az embernek az volt az érzése, hogy bár ne tanították volna, mert egyébként lenne benne fantázia. Az ilyen helyzeteket javítani a legnehezebb, mert túlzottan bele van már döngölve egy csomó fölösleges dolog.

Én az első évet legszívesebben próbaévnek tekinteném, ha lehetne. Most nincs erre lehetőség. Nyilvánvaló, hogy így a minőség nem tartható, és az ember csak drukkolhat. De a nagy számok törvénye alapján azért mindig van ilyen hallgató is és olyan is. A legutóbbi években én már nem vettem részt a felvételiken. Mindettől függetlenül nagyon ritkán tévedtünk a felvételekkel kapcsolatban.

 

Olyan sem volt, hogy esetleg később derült ki valakiről, hogy fel kellett volna venni?Nem. Inkább az szokott előfordulni, hogy azt érezzük egy emberről, hogy az anyagot meg fogja valahogyan tanulni, de soha életében nem akarja majd használni. Ilyen esetben is lehet az illető muzikálisan jó. Voltak nagyon jó hallgatók, akik aztán tökéletesen eltűntek, mert valami mást akartak csinálni, de nagyon kevesen voltak azok, akikről semmit sem lehetett a végzésük után tudni. Van olyan, aki végig járta az öt évet, majd külföldre távozott, de egy-egy évfolyamtalálkozóra hazajött.

 

Ezek szerint jobb azt a hallgatót tanítani, aki úgymond szűz terepnek bizonyul, tehát zenei érzéke van, de nem ért a vezényléshez?

 

Ilyen soha az életben nem fordult elő. Valakik mindig jót akartak az illetőnek, és elkezdték paukolni.

 

A felvételin milyen zenei tudásra, képességekre figyelt a Tanár úr? Mi az, ami egy felvételizőnél jó, ha megvan?

 

Erre nincs szabály. Mindenki nagyon különböző. Menet közben derülnek ki a dolgok, olykor nagyon későn. A legnehezebb azokat tanítani, akik azt hiszik magukról, hogy már eleget tudnak. Mert közöttük vannak olyan – egyébként nem tehetségtelen – hallgatók, akik az apró munkát nem akarják megcsinálni, mert ők ezen már túl vannak.

 

Mit nevezünk ebben az esetben apró munkának?

 

A technika finomságainak megtanulását. Az előbb említett hallgatók már sokkal előrébb lévőnek érzik magukat, és gyakran túl nehéz darabokat szeretnének dirigálni. Vannak esetek, amikor ez bejön, és van, amikor az ember hagyja, próbálja ki, de kénytelen megállapítani, hogy jobb lenne, ha még minimum két évet várna. Nagyon hamar kiderül, és nemcsak a próbamunkából, hogy ha valaki hoz egy darabot, akkor az úgy van-e előkészítve, hogy alacsony szintről próbálja meg magasabb szintre emelni a betanításkor, vagy a plafonról indul el. Állandó probléma az Akadémián, hogy az ideálist akarjuk elérni, de nem biztos, hogy azt a lépést, ami a pillanatnyi helyzetből egy-két lépcsővel magasabbra vezet, meg tudjuk-e valósítani. Ilyen szempontból borzasztó fontos, hogy az illetőnek elsősorban ne jó keze, hanem jó feje legyen.

 

Mit jelent az, hogy jó feje van valakinek?

 

Azt, hogy többfelé tud egyszerre koncentrálni. Lehet, hogy furcsa, amit mondok: a zongorás felmondásokon nagyon sokan átküzdik magukat. De olyan zongorázásra, ami önmagában véve már majdnem művészi előadást nyújt, a pályafutásom alatt háromnál többre nem emlékszem. Mert a zongorán való bütykölést és a zongorázást meg lehet különböztetni.

 

E tekintetben tehát nem lehetett Önt átverni…

 

Nem. Ritka volt az az eset, hogy valaki jó muzsikus volt és rossz zongorista. Mert akik jó zongoristák voltak, azok már sokoldalúan találkoztak a zenével. Egyértelműen ki merem állítani, hogy a nem zongoristák között elvétve van csak olyan, akivel agogikáról is lehetett beszélni. Tehát akik ezt magas szinten csinálták, azok a zongorázásban is magas szinten voltak. És akiben ez nincs meg, az nem tanítható. Nem tanítható a hibák kijavítása sem. Egy zongorás vezénylés órán, ami szintén csak egy pótlék, nem lehet azt az állapotot előállítani, amelyben reálisan lehetne a hibákat javítani.

 

Jobb lenne, ha ez a bizonyos kargyakorlat már hallgatók előtt folyna, azaz énekelnék a darabokat?

 

Vásárhelyi már elsőben így kezdte ezt, azaz csoportos kargyakorlatot tartott. Ennek a csoport szempontjából volt értelme, egyéni szempontból nem biztos. Én ezt azért pártolom, mert, ha valakinek van sütnivalója, az másoktól is tanul.

A tanulmányok alatt aztán nagyon hasznos dolog volt, hogy legkésőbb harmadévben kötelező volt tanárt váltani. Tehát mindenkit két tanár tanított az öt év alatt. Egyébként a zongora szakon időtlen idők óta így van ez, így két különböző anyagot tanulnak…

 

Mi mindent változtatna meg az Akadémiai karvezetés képzésen?

 

A felmondással kezdődne a darabbal való foglalkozás. Zongorán, egy szólam éneklésével.

 

Bármelyik szólamot énekelheti a hallgató?


Ha lehet, bármelyiket. Itt sajnos motorizmusok szoktak működni, de itt kezdődik a dolog. Egyszer kaptam egy levelet egy nálunk végzett hölgytől, Svédországból, akinek karmesteri ambíciói is voltak. Azt írta, hogy náluk akkor lehet elkezdeni dirigálni egy darabot, amikor zongorán eljátszotta fejből. Nálunk is az előmunkálatokat kellene nagyon erősen meghosszabbítani. Azaz az analitikus szétcincálást. Mert ez után már nem veszne el a részletekben, lenne annyi elképzelése a darabról, hogy formailag is jobban át tudná tekinteni.

 

Mit gondol, hány év lenne ideális ehhez? Egy korábbi interjúban említette, hogy azok a bizonyos karvezető tanfolyamok nem váltották be feltétlenül a hozzájuk fűzött reményeket…

 

Ezek a tanfolyamok, még ha bizonyos eredménnyel jártak is, havi találkozások voltak. Igaz, jó hosszú időn keresztül, két vagy három éven át. Voltak ott nagyon ambíciózus hallgatók, és voltak tehetségesek, akik valahogyan dirigáltak, elvégezték a tanfolyamot és utána ugyanúgy dirigáltak…

A nappali tagozatos zeneakadémiai oktatásban, ha valaki zeneileg tényleg elölről kezdi, és ez nem jelenti azt, hogy még életében nem ütött négyet, akkor az öt év megfelelő. A negyed-, ötödévnek már nagy formátumú foglalkozásnak kell lennie, hogy ne azon kelljen gondolkodnia, hogy például hogyan intse be a basszus kettőt…

 

Mit jelent az, hogy nagy formátum?

 

Azt jelenti, hogy az egész művet átlátja formailag, és érzi, hol kell esetleg belenyúlni. Olyasmikre gondolok, amik nincsenek beleírva a kottába.

 

Gyakorlatban hogyan nézne ez ki?


Az elején minimum két zongora kell. Kezdő tanár koromban volt külön korrepetítorom. A korrepetítorok közül sokan kiválóak voltak és nagyon jól megtanulták a pillanathoz való alkalmazkodást. Tehát nem az ideálisat játszották, hanem amit láttak. Sokan azért nem jók ebben, mert nem azt játsszák el, amit dirigálnak nekik, hanem ahogy ők szeretnék hallani a darabot. Úgy érzem, ez az időráfordítás, ami most van, megfelelő, kivéve, ha valaki szuper ambíciózus, mert ilyen ma is van. Volt olyan, aki úgy végezte a második évet, hogy ő akkorra már egy Cherubini Requiemet eldirigált. Jópáran vannak olyanok, akik tehetségesek, de nem feltétlenül hisznek a dirigálás taníthatóságában. Nekem az a véleményem, hogy mindenkinek igaza van! Ez valójában nem tanítható, de a körvonalakat meg lehet mutatni. Különben nem lenne ma már egységes a világon a dirigálás technikai alapja. Láttam egy francia karmestert, Désormičre-t[1], aki a nemzetközi szokásokhoz képest ellentétes irányokba ütött. A zenei egy nem lefelé esett. Ez önmagában nem baj, de ma már pl. Oroszországban sok olyan karmester van, aki úgy dirigál, ahogy mi az ideális tanítás esetén elképzeljük az eredményt. Pontosan ugyanolyan technikai alapeszközökkel dolgoznak, mint amit mi annakidején tanultunk. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom épp egy orosz karmesterrel, aki egy lyoni zenekarral volt itt. Csak két év múlva tudtam meg róla, hogy a moszkvai Nagyszínház főzeneigazgatója. Nagyszerű volt! Valami olyant tudott, amit szintén nem tudunk tanítani, azaz, hogy mit nem kell dirigálni.

 

Mi az, amit nem lehet megtanítani?

 

A visszavonulást. Mikor érdemes visszavonulni, hogy aztán újra kilépjek a piedesztálra. Ez nagyon nehéz, ehhez érzék kell. Aki sokat foglalkozik zenekarral, az megtanulja, de egyébként nem tanítható. Hasonló komoly probléma a tempótartás kérdése. Ezt csak jó hangszerjátékos tudja megtanulni, mert mechanizmusra okvetlenül szükség van, és énekes vonalon ez ezért más. De a mechanikus egyenletességet senkinek sem szégyen a tanuló éveiben a metronóm használatával is erősíteni. A mechanizmusnak kell alapvetőnek lennie, nem a szabad előadásnak. A szabad előadás a kötöttnek a kivételezése és kivitelezése. A kettő együtt!

 

A mai gyakorlatban egy idő múlva a karnagyjelöltek amatőr kórust is dirigálnak. Jó ez a gyakorlat?

 

Ez nagyon jó tanulási terep. Itt hamarabb kiderül, mit kell segíteni és mit kell békén hagyni. Ez nagyon nehéz dolog: hagyni, elvárni vagy kikövetelni. Ezek között a végletek között mozgunk.

 

Emlékezzünk néhány tanárára! Járdányi Pál tanította Önt szolfézsra. Milyen emlékei vannak róla?

 

Kedves volt és nagyon szigorú. Mindenki szerette őt, mert sokat követelő és konzekvens volt. Szolfézsversenyeket szervezett, az egyiken Kőmíves Jánossal[2] együtt énekeltünk duókat. Vittünk is valamit és kaptunk is valamit. Volt olyan verseny, ahol Kodály is jelen volt.

 

Bárdos Lajossal milyen kapcsolatban volt?

 

Az Akadémián nem volt kapcsolatom vele. Óráira nem tudtam járni, mert akkor el voltam foglalva. De gyakran kértem a tanácsát, és ideálisnak tartottam a mértéktartó dirigálását akkor, amikor a szíve miatt az orvosok eltiltották ettől. Az a cappella darabokat is pálcával dirigálta, csuklómozgással. Nagy élmény volt vele és a Budapesti kórussal énekelni a Missa Solemnist. Ez volt az egyetlen nagy oratórium, amit Bárdos sokszor dirigált. Akkoriban a Budapesti kórus volt „a” kórus. Így én énekesként ismertem meg a Missa Solemnist, 1948 körül.

 

Később Forrai Miklós vezette ezt a kórust. Ő milyen volt?

 

Aprólékos, humorizáló és rendkívül energikus. Az oratórikus műveket gyakorlatilag egytől egyig a Budapesti kórusban ismertem meg. Nagyon jó társaság volt itt, nem feltétlenül szuper énekesekkel, de sokan közülük a Mátyás templomban is énekeltek, Bárdos keze alatt.

 

 Kodályra hogyan emlékszik?


Népzenét tanított nekünk a Kisteremben, nagyon sokan voltunk ott. De én is benne voltam abban a 8-10 tagú társaságban, akik szombatonként énekelni jártak hozzá. Ez nagyon érdekes volt. Vikár László vezette ezeket az alkalmakat, ő adott hangot. Kodály általában kapásból hozott kottákat, néha olyan nehezet adott, hogy hozzá se tudtunk szagolni. Egyszer pl. egy Apostel[3] nevű szerzőtől.

 

Kodály hallgatta ezeket az énekléseket?


Nem feltétlenül. Volt, hogy be se jött, vagy csak átsétált a szobán, rá jellemzően egy szót sem szólva. Ha kottát hozott, akkor egy darabig ott maradt, addig, amíg a kísérletező fázis el nem kezdődött. Soha nem szólt bele, csak figyelte a helyzetet.

 

Vajon mi volt a célja ezeknek az együttléteknek Kodály szempontjából?


Kodály kíváncsi volt arra, hogy hogyan reagálunk egy ismeretlen műre, valamint próbálgatta, hogy milyen nehézségi fokot lehet megkísérelni.

 

Legutóbbi beszélgetésünkkor azt mondta a Tanár úr, hogy „egy tanár elégedett lehet, ha tíz növendékéből kettőnél úgy érzi, nagyon megérte.”[4] Változott ez a szám azóta?

 

Nem. De ahol csak lehetett, ezt a megjegyzésemet kihagyták.

 

A Tanár úr nemrég azt nyilatkozta, hogy mindig az a kedvenc műve, amivel éppen foglalkozik. Valóban így van ez? Nincs igazi kedvenc?

 

Nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Ugyanúgy tudtam szeretni a mások számára tökéletesen kifejezéstelen Ockeghemet, mint Richard Strausst.

 

Ha szabad lenne a választása, most mit vezényelne el szívesen?


Egy izgalmas Gesualdo madrigált.

 

Aki a Tanár úr tanítványa volt, valamit biztosan tanult Öntől. Ki zenét, ki emberséget, ki gondolkodásmódot. Mit üzen nekünk, egykori növendékeknek, zenészeknek, ebben a világban mire van a legnagyobb szükségünk?

 

Alkalmazkodókészségre. Az értékeket meg kell tartani, de lazításra is okvetlenül szükség van. Másképp a dolog nem fog menni. Gondolom és remélem, hogy megszállottak mindig lesznek: legyenek is!

 

VIII.

PÁRKAI ISTVÁN YOUTUBE FELVÉTELEIBŐL

 

 

Párkai István 90. születésnap a Zeneakadémián (3:48)

Párkai István 90. születésnap a Zeneakadémián Zárszó

 

Párkai tanár úr próbál - Bárdos: Audi filia (7:45)

Erkel Ferenc Vegyeskar Budapest 2016.10.08.

 

Kodály: Ave Maria (2:24)

 

Kodály: Ének Szent István királyhoz (5:19)

 

Kodály: Adventi ének (4:36)

Ars Nova Sacra Énekegyüttes vezényel: Párkai István

Belvárosi Szent Mihály templom, Budapest (2007.12.08.)

 

SZINKÓPA 2015. Karnagyváltó - Párkai István (11:01)

Csemiczky Miklós: Pater Noster

 

SZINKÓPA 2015 Záró koncert: Összkar (Csemiczky) (5:58)

Csemiczky Miklós: Pater noster

Vezényel: Párkai István

Concordia vegyeskar (Komárom), Kórus Spontánusz (Sopron), La Caffettiera Stioppéta (Budapest), Erkel Ferenc Vegyeskar (Budapest) valamint Az Ad Libitum Kamarakórus (Baja) delegációja, a Vox Mirabilis Kamarakórus (Székesfehérvár) delegációja, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány Vass Lajos kórusa (Budapest) delegációja, Veszprém Város Vegyeskarának delegációja.

(A IV. SZIKÓPA Vegyeskari Találkozó zárókoncertje, 2015. március 7.)

 

 

Párkai István

(kultura.hu)

 

 [1]           Roger Désormičre 1898 – 1963

[2]           1932–2005 zeneszerző, Kodály tanítványa. 1956-tól Franciaországban élt.

[3]           Hans Erich Apostel 1901 – 1972 német-osztrák zeneszerző

[4]           „Mindenkit érhet zenekar…” in: Fehér Anikó: Muzsika a katedrán. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. Budapest. 2011. 183. o.