Hommage ŕ Pantaleon Hebenstreit – barokk zene cimbalomra

 

Ginzery Enikő (pdf)

 

Miként a kísérőfüzetből megtudjuk, régi álma valósult meg ezzel a felvétellel Ginzery Enikőnek. Rögtön bocsássuk előre: kevés álom van, amely jobban megérdemelné a megvalósulást! A bratislavai születésű cimbalomművész, aki felsőfokú tanulmányait Budapesten végezte (majd széleskörű érdeklődése további intézményekbe vezette), elkötelezettje hangszere „népszerűsítésének”, pontosabban, elsősorban koncertező tevékenységével hangszerének mind több lehetőségével kívánja megismertetni hallgatóit. És nemcsak a közönséget, hanem a muzsikus-szakmát is. Rendszeres kapcsolatban áll különböző nemzetiségű kortárs szerzőkkel, kompozíciók írására sarkallja őket, amelyekben a cimbalomnak is szerepe van. Számos olyan kamaramű született a felkérésére, amelyben a legkülönbözőbb hangszerek partnere a cimbalom. Ugyanakkor fáradhatatlanul kutatja régi korok zenei emlékeit, amelyek hangszerére, illetve annak valamely „rokonára” készültek. S közben, természetesen helyet ad repertoárján az átiratoknak is.

 

Ginzery Enikő

(soundclound.com)

 

Zenetörténeti érdeklődésének gyümölcse az a felvétel, amely a Hevhetia kiadónál jelent meg. A „barokk” némiképp tág értelemben veendő, hiszen olyan kéziratok anyagából választott műsorszámokat, amelyek régebbi kor(ok) emlékeit rögzítették. Muzsikus-partnere ezúttal Sabine Erdmann (csembaló), és néhány szám esetében Inka Döring (barokk cselló). Mindhármuk életrajza szerepel az egyik mellékletben (hölgyekről lévén szó, születési évszám nélkül! – sajnos, Döring fényképét hiába keressük…). Ginzerynél két felsorolás is imponáló: egyrészt az együtteseké, amelyekkel fellépett, valamint a zeneszerzőké, akiktől egy vagy több kompozíció bemutatóját jegyzi. (Egy harmadik lista érthető módon nem került közlésre: azoké a hangszereseké, akikkel kislétszámú kamaraműveket tűzött műsorra koncerteken, avagy örökített meg hangfelvételeken.) A magyar zenebarát örömmel olvassa a magyar szerzők listáját, akik a cimbalom-irodalmat Ginzery Enikő felkérésének köszönhetően gazdagították. Mindez annak jele, hogy a hangszeres művész vállalja azokat a korántsem „művészi” feladatokat is, amelyek korunkban a művészekre is hárulnak: részvételt abban a hosszú folyamatban, amely egy-egy hangversenyig avagy hangfelvételig vezet.

 

Pantaleon Hebenstreit

(1668. november 27. – 1750. november 15.) német táncoktató, zenész és zeneszerző

 

A művésznő számára oly jelentős felvételhez olyan kísérőszöveget tervezett, amely több szempontból tájékoztatja az érdeklődőket. Olvashatunk töviden a cimbalom történetéről (Ginzery Árpád írása), majd átveszi az ismertető szerepét, és ő tájékoztatja az olvasókat Pantaleon Hebenstreit életéről és munkásságáról (kár, hogy a legfontosabb dátumok – születés és halál – nem szerepelnek), külön fejezetet szentel a pszaltériumnak, majd képekkel illusztrált rövid áttekintést ad a cimbalom „reneszánszáról”. A rendelkezésre álló további helyet a műsorszámoknak szenteli, kottapéldás illusztrációval (hogy miért nem az elhangzás sorrendjében következnek az ismertetések, arra nem találtam magyarázatot).

 

Pantaleon Hebenstreit nevezetessége manapság elsősorban a pantalonon nyugszik , egy billentyűs hangszeren, amelyet ő talált fel , és amelyet később egyesek a modern Pianoforte előfutárának tekintettek

 

Sok információt kapunk, többnyire a verbális műsorismertetés szintjén, olvasmányosan – azonban az írott anyag igényesebb szerkesztést is elbírna, mindenkor előnyben részesítve a fontos-lényegi tudnivalókat az érdekességekkel szemben. A borító hátoldalára sűrített műsor lábjegyzetében kap csupán helyet például az a fontos információ, hogy két blokk megszólaltatásában „Historical Cimbalom” vesz részt. Erről a hangszerről érdemes lenne többet tudni, esetleg a képét is közölni (és ha már itt tartunk, a „másik” cimbalomról is szívesen tudnánk valamit…). Az átirat-készítőkről a műismertetésekben kapunk tájékoztatást.

 

A műsor: végighallgatásra szánt, s valóban, amikor befejeződik a 32. track hangzó anyaga, a hallgató felkapja a fejét: ennyi? Ebben némiképp része lehet annak is, hogy nem valami hatásos „finálé”-val zárul…

 

Két kéziratból válogatott (tánc)tételek adják a keretet, közben Telemann egy szonatinájából, majd J. S. Bach egy hegedűszonátájából (BWV 1021) következik átirat (eredetileg mindkettő hegedűre és basso continuóra készült). A folytatásban változik a cimbalom, a historikus hangszer jut szóhoz (először szólóban, majd kísérettel (Lully szvitjében). Ezt követően a „másik” hangszer szólózik (vajon ki veszi észre a hangszer-váltást pusztán hallás alapján?!), azt követően pedig virtuóz muzsikát hallunk, Angelo Conti G-dúr szonátáját (miként a szóló-számok, ez is pszaltériumra készült).

 

A csengés-bongás általános légkörében jólesően halljuk a „secco” hangzásokat, és a hangszer lehetőségeinek változatos kihasználását példázzák a „kopogások”, amely lehetőséggel feltehetően régebben is éltek a játékosok, az előadások improvizatív hozzátételeként.

 

A csembaló és a cimbalom együttese különleges hangzásélményt jelent – de az alkalmankénti hosszas kicsengések hallatán felmerül a kérdés: vajon milyen akusztikai körülmények lennének ideálisak felvételkészítéshez. Arra vonatkozóan semmiféle információt nem kapunk, hogy mol/mikor készültek e felvételek – így csak valószínűsíteni lehet, hogy gondos előkészületi munkálatokkal (akusztikai kísérletezéssel, jól elhelyezett mikrofonokkal) ideálisabb hangzásarány is elérhető lenne.

 

Mindez nem von le semmit a felvétel értékéből, amellyel Ginzery Enikő meggyőzően bizonyítja hangszere létjogosultságát a koncerttermek pódiumán. Éspedig korántsem különlegessége, egzotikuma okán! Játéka minden kétséget kizáróan virtuóznak mondható, s nem csupán a technikai felkészültsége okán, hanem azért, mert érezhetően kontrolláltan tudja irányítani a hangzást. Tehát, nincsenek „esetlegességek”, nincs szükség magyarázkodásra a hangszer adottságainak-lehetőségeinek behatárolásával. Úgy uralja hangszerét, hogy az szól, amit ő elképzel (vélhetőleg ezért is írnak számára oly nagy számban darabokat a zeneszerzők).

 

Szokás a cimbalmot „magyar”-ként kisajátítani. Megszívlelendő azonban, hogy mint egykor, úgy napjainkban sem szorítható az „érvényességi köre” országhatáraink közé. E felvétel feltétlenül ajánlott hallgatnivaló a cimbalmosainknak – de nemcsak nekik! (HV 0265-2-331)

 

Fittler Katalin