KATOLIKUS GIMNÁZIUMOK ZENETÖRTÉNETI-MŰVELTSÉGI VERSENYE

 

A 2023/24. tanévvel kezdődően szeretnénk minden évben megrendezni a versenyt, a gimnáziumok 9-12. évfolyamos tanulói számára.

 

Miért tartom fontosnak, hogy egy ilyen verseny elinduljon? Az ének-zene oktatás jelenlegi hátrányos helyzete.  Szeretném, ha meg tudnánk mutatni a nagyobb nyilvánosság előtt, az iskolák vezetői, a fentartók előtt, hogy ez egy komoly, sokrétű tudást és készséget lefedő tantárgy. Egy olyan ága az egyetemes műveltségnek, mely a közoktatásban is nagyobb hangsúllyal kellene, hogy szerepeljen.

 

Jelenleg az ének-zene, azon belül az egyetemes zenetörténet az egyetlen olyan tantárgy a középiskolákban, melynek nincs országos szintű, elismert versenye. Az egyetlen tantárgy, amiből nem indulhatnak a diákok az OKTV megmérettetésein. Ahhoz, hogy egyszer talán ez is megvalósulhasson, úgy gondolom, hogy fontos lépés lehet egy ilyen országos verseny meghirdetése és lebonyolítása.

 

Mivel katolikus gimnáziumban dolgozom, kézenfekvő volt, hogy először az egyházi iskolákat szólítottam meg.  Nagyjából 60 középiskolával tudtam felvenni a kapcsolatot, a legtöbb helyről pozitív visszajelzés érkezett. Ebből kiderült, hogy a kollégák részéről is van igény egyfajta megmérettetésre. Ezért már az idei tanévben elkezdtem a témakörök megadását, ezek alapján pedig próba feladatlapok kitöltését. Ebben az előzetes munkában majdnem 20 iskola vett részt. Diákok töltötték ki a feladatlapot, a kollégák pedig megfogalmazhatták véleményüket, esetleges kritikáikat a feladatokkal kapcsolatban.

 

Úgy gondolom, hogy sok tapasztalatot szereztem ezzel a kérdések összeállításához, megfogalmazásához, a kollégák pedig láthatták, hogy milyen jellegű feladatokra lehet majd számítani.

 

Mi a célja a versenynek? Semmiképpen sem a dicsőség, a jutalom learatása. Elsősorban az, hogy a diákok számára az ének óra, a zenetörténet ne csak egy feleslegesnek gondolt tantárgy legyen, hanem a zenén keresztül kapcsolódhassanak a történelem, irodalom, vagy művészettörténet órán tanultakhoz, így egy-egy korszakról átfogóbb ismereteik legyenek. Hallgassanak minél több jó zenét, ismerjék meg a zeneirodalom értékes mindenki számára élményt adó műveit. A zenén, zeneműveken keresztül pedig lelkileg, érzelmileg gazdagabbá, szebbé válhassanak.

 

„A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” – írja Kodály Zoltán[1]

 

A verseny lebonyolításának menete:

 

Csapatverseny:  A diákok sokkal jobban szeretnek csapatban dolgozni, mint magányosan, egyedül. Egymást erősítik, egészíthetik ki ezzel a munkaformával. A pedagógusnak is lehetősége van így több diákkal foglalkozni egyszerre, így a motiváció, ezzel az eredményesség is növelhető.

 

Többfordulós: az első két forduló feladatlapjait az iskolában, online feladatlapon (redmenta.com) írják meg a csapatok. Itt kaphatnak a kérdések mellé képeket, zenehallgatási részletet vagy idézeteket is. A feladatok sokszínűsége pedig különböző gondolkodásmódokat, megoldási stratégiákat kínál a diákoknak.

 

A harmadik forduló a döntő. Ennek a budapesti Bartók Béla Emlékház és Múzeum ad majd otthont. Úgy gondolom, hogy a helyszín jelentőségét nem kell külön ismertetnem. A döntőre megadott témából kell előadással készülniük a csapatoknak PPT bemutatóval együtt, majd játékos zenetörténeti és zenefelismerési feladatokkal tennénk emlékezetesebbé a verseny lezárását.

 

Ahogy a bevezetőben is említettem, katolikus iskolák versenyéről írom a beszámolót. Természetesen távlati cél, hogy az állami iskolák diákjait és tanárait is megszólítsuk, hogy remélhetőleg minél hamarabb ők is részesei lehessenek ennek a versenynek. Úgy gondolom, hogy ebben végképp semmi különbség nem lehet a különböző fenntartású intézmények között.

 

Személyesen én mit várok a versenytől? Minél több diákot és pedagógust sikerül megszólítani és számukra újfajta élményt, lehetőséget adni. Mindenképp azt, hogy a jelenlegi szemlélet társadalmi szinten is megváltozik. Szeretném megszólítani az egyetemi oktatás képviselőit is, főleg azokat, akik a humán, bölcsész képzésben tanítanak, töltenek be vezető szerepet. Úgy gondolom ugyanis, hogy például egy történelem, vagy irodalom szakra jelentkező diák esetében igen is fontos kellene hogy legyen, hogy milyen társtudományokban mélyült el a középiskolai éveiben. Ha a versenyen való indulás nem is, de legalább az ének zene, vagy bármilyen művészeti tantárgyból szerzett érettségi ezeken a szakterületeken pontokat jelenthessen a felvételiző számára. Végül is ezek a diákok többlet tudással, szélesebb világlátással rendelkeznek!

 

Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű. – Kodály Zoltán[2]

 

Fodor András

Ének-zene tanár, karvezető

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

Budakeszi[1] Kodály Zoltán: Mire való a zenei önképzőkör? 1944.

[2] Kodály Zoltán: Visszatekintés