Megérthető zene: Bach - Jesu meine Freude (1:20:42)

 

Évszázadok sommázata BACH: JESU MEINE FREUDE Bach művészete egyértelműen az utolsó európai köznyelvi gondolkodás összefoglalása. A protestáns vallás templomi zenéje az utolsó olyan európai zenei nyelv, amit egy nagy közösség „beszélt” és értett. Középpontjában a protestáns korál áll, ahol Luther Márton nagyon bölcsen a szakrális szövegeket (a Bibliából származó zsoltárok német fordításait vagy költött verseket) az akkor a köznép számára jól ismert, szekuláris, vagy egyszerűsített egyházi dallamokkal párosította. Az így kapott dalokat már könnyen énekelhették anyanyelvükön a hívők, akik ezáltal bekapcsolódhattak a liturgiába. Szinte minden Bach-műben kulcsszerepet játszik a koráldallam, amely egyszerre formaalkotó és kulcsfontosságú dramaturgiai eszköz. A mai hangversenyen közelebbről is megismerhető Jesu, meine Freude című alkotás Bach vokális művészetének egyik csúcspontja.

A felvétel 2018. november 18-án a Zeneakadémián készült, a Megérthető zene sorozat részeként.