MEGJELENT LOVÁSZ IRÉN LEMEZ-SOROZATÁNAK BEFEJEZŐ, NEGYEDIK RÉSZE

 

 

 

„A négy részes lemezsorozat befejező darabja, záró tétele a Gyógyító Hang c. lemez. Összefoglalása, esszenciája ez mindannak, amit a nemzeti hagyományban gyökrező, anyanyelven mondott népdaléneklés gyógyító szerepéről és kortárs felhasználásáról gondolok.”

Lovász Irén

 

A szerző korábbi dalainak újraértelmezésében és az újak megformálásában és előadásában is társa Дeva, a fiatal, tehetséges énekesnő. Általa és vele válik teljessé az az időhíd, amit ősanyáink megidézett hangjaitól mai kortárs jelenünk és a jövő lehetőségei közt vélek és remélek fölfedezni, láttatni és hallatni. Zenésztársai, akiknek segítő, kreatív közreműködésével jött létre a lemez anyaga: Lukács Miklós, Horváth Kornél, Lantos Zoltán, Mizsei Zoltán, Ágoston Béla, Pintér Ágnes, Balázs Gergely

A lemezen elhangzó húros hangszerek, a magyar cimbalom, az indiai hegedű és a kishárfa a lélekhúrjaival együtt zengenek. Csakúgy, mint a legősibb hangszer, az emberi hang és a dob. A Gyógyító Hang című lemez célja, hogy a magyar néphagyományban fellelhető ősi segítő, gyógyító erőt felidézze, felszínre hozza és elérhetővé tegye.

 

A közreműködők:

 

Lovász Irén: ének/voice

Дeva (Takács Dorina) ének, elektronika / voice, electronics (2,3,4,5,14.)

Lukács Miklós: cimbalom (7,9,11,15)

Lantos Zoltán: hegedű / violin (1,8,15,16)

Horváth Kornél: ütőhangszerek / percussion (10,12,13, 15)

Mizsei Zoltán: ének, billentyű / voice, keyboard (6,10,12, 14,15,16)

Pintér Ágnes: hárfa / harp (12,13)

Ágoston Béla: basszusklarinét, szaxofon / bass clarinet, saxophone (6,14)

Balázs Gergely: ének / voice (14)

Keönch László Farkas: kalimba, ének / kalimba, voice (6,14)

 

A tartalom:

 

1.   Vígasztalóm / My Consolation

2.    Genezis / Genesis

3.    Földanya magja / Seed of Mother Earth

4.    Bájolók / Charming Magic

5.     Zúzmara / Hoarfrost

6.     Hazám felé / To my Home

7.     Csendes folyóvíz / Quiet River

8.     Béküljünk meg / Reconcile

9.     Ihajla / Ihajla

10.   István köszöntésére / Greetings for Stephen

11.   Áldások árja / Flow of Blessings

12.   Köszöntők / Wishing well

13.  János áldás / John’s Blessing

14.   Békességet / Hymn for Peace

15.   Minden jót / All the Best

16.   Hanglétra / Voice Ladder

összidő: 65’01”

 

 

 

 

 

 

AJÁNLÁSOK „A GYÓGYÍTÓ HANGHOZ“

 

Lovász Irén: GYÓGYÍTÓ HANG című lemezének hatása:

„A hangzás lenyűgöző, a ritmus sodró, az összhatás sejtelmes és felemelő, ősi rezgéseket ébreszt és a jövőbe repít. Az érzés és a gondolat testet ölt a melódiában, egyéni és kollektív élményekből táplálkozik, és a lélek szárnyal.

A lemez hallgatása közben átéltem, hogy nem a tudatállapot megváltoztatásának hatásvadászata a cél, hanem a lélek befogadóképességének, a képzelet határainak kitárása. Nem változtatni akar, hanem egy önmagunkra ismerés kibontakozását váltja ki.

A nő, a férfi, a szülő, a haza, a természet, a teremtő és annak segítőiként a hangok, a szavak keltenek katartikus élményt. Fellebbenti a félelemtől szabadulni vágyás fátylát, és az isteni minőség átélését adja az Univerzumba kiáradó hangok által.

Ez a lemez a szavak melódiába szőtt varázsa.”

Magyar Zeneterápiás Egyesület

**

 This new album is absoulutely amazing!... It is such a special music: while this is beautiful and involves healing properties, it is far away fromeasy listeningmusic that misuse those terms.It is fascinating, arresting and explorative.”

Dr. Konta Ildikó Mária, (klinikai szakpszichológus, az Magyar Zeneterápiás Egyesület alapító elnöke)

***

Robert Logan (angol zeneszerző, zenész, producer, London) 2023. március. 18.


They feel like a collection of precious stones you have somehow been able to unearth from deep grounds. As a listener, I feel I am given a great privilege to be allowed to hear them, somehow knowing that in any other case I would never come by these songs, and they would be forgotten and remain buried in the Hungarian soil. This is quite a dimension - especially if we consider the evidence this gives of ancient practices of healing through voice and singing, which we are in need of so much in this time. We need to remember these songs!”

Paul Oomen, (sound researcher, sound artist, Head of Research & Development, Spatial Sound Institute, Budapest-Amsterdam)

 

 

LOVÁSZ IRÉN NÉGY RÉSZES LEMEZSOROZATA

 

 

I.

 

Ez a lemez a négyrészes sorozat első darabja. Az ÉGI HANG, a NŐI HANG, a BELSŐ HANG és a GYÓGYÍTÓ HANG című lemezeket összekötő gondolat az emberi hang segítő, gyógyító erején alapul.

Ez a zene, és ezen belül az emberi énekhang egyik legfontosabb, egyetemes és ősi sajátossága. Az ÉGI HANG című lemez főként régi magyar népdalokat, népénekeket tartalmaz, amelyek többnyire szájhagyományban maradtak fenn.

A karácsony, húsvét, pünkösd ünnepkörét idéző dalok mellett felcsendülnek olyan Mária-énekek, melyekben fellelhető a védelmező, oltalmazó, segítő, gyógyító istenanya archetipikus alakja. A középkori latin nyelvű ambrozián énekek és az olasz lauda az európai párhuzamokat, valamint a népi- és hivatalos vallásosság egymás mellett élésének dinamikáját, színességét hivatott itt képviselni.

A zenei kíséretek a világ számos kultúrájában az elmélyülést segítő, s az örökkévalóság zenei megjelenítésére szolgáló burdon-technikának különböző, szabadon értelmezett változatai, a doromb-énektől az improvizatív és repetitív dallam-osztinátóig.

A hangszeres és vokális improvizációkat a felvétel helyéül szolgáló altemplom varázslatos akusztikája is inspirálta.

 

Lovász Irén – ének
Szokolay Dongó Balázs – furlyák, fujara, szoprán szaxofon
VOCES3 ÉNEKEGYÜTTES

---

1.Jelenti magát / Announces himself
2. Kinyílott egy szép rózsafa / A beuteous resetree
3. Aranyból is, ezüstből is / Of Gold and Silver
4. Aranyágom / My golden twing
5. Mennynek, földnek királya / King of Earth and Heaven
6. Csucsujj el / Hush you babe
7. Gaude / Gaude
8. Csendességben / In peace and quiet
10. Éles, köves utak / Roads of cobblestones
11. Nap, hold elsötétedik / The Sun and Moon go dark
12. Sírnak az csillagok/ The stars all sob for Thee
13. Dove vai / Dove vai
14. Világ világa, virágnak virága / Flower of all mortal flowers
15. Tüzes nyelveknek szólása / Speech of tonques of fire
16. Laudemus virginem / Laudemus virginem
17. Szűzeknek virága / Flower of all virgins
18. Boldogasszony / Holy Virgin Mother

 

 

 

 

 

 

II.

 

 

 

Miért félnek az emberek a csendtől? Igy nem hallják meg belső hangjukat. Pedig szép lassan visszatalálhatnánk a csendességhez. A jó zenét én a csend meghosszabbításának nevezem. Miért ne találhatnánk meg újra a saját hangunkat, mely belső csendességünkből, a saját lelkünkből szól? A Belső hang a GYÓGYÍTÓ HANGOK c. lemezsorozat második darabja. A Belső hang egy meditatív belső utazás, az én legmélyén szunnyadó őserők fölébresztése érdekében. A négy természeti őselem: a föld, víz, tűz, levegő bennünk rejlő energiáinak fölszínre hozása a zene, a harmónia természetes eszközeivel. Legbelsőbb énünk mélyére csak a teljes elcsendesedéssel, befelé fordulással, kontemplációval juthatunk. Az énünk mélyén szunnyadó erők érintése a legősibb magyar imádságok, énekek, archaikus népdalok, gregorián dallamok segítségével, a legtermészetesebb húros hangszer, az emberi hang, és a négy elemet megjelenítő hangszerekkel történik. A négy elemet megidéző négy tétel egymásutánja egy személyiségfejlődési utat vázol föl. 1.A Föld a születés előtti élet helye, az anyaméh befogadó, életet adó barlangját idézi. Színe: barna. A föld a gyökér lakóhelye, őseink

 

1.A Föld a születés előtti élet helye, az anyaméh befogadó, életet adó barlangját idézi. Színe: barna. A föld a gyökér lakóhelye, őseink hagyatéka, a stabilitásunk alapja, az élet lehetősége. „Szivárvány havasán felnőtt liliomszál, Nem szereti helyét. El akar bújdosni. Ki kell onnat venni, új helybe kell tenni, Ki kell onnat venni, hátha megfoganék…”. (Székelyföld) „… Sokat gondolkodtam a soraink felől Sokat gondolkodtam még annak előtte Felségednél sorsunk el vagyon rendelve. Sokat gondolkodtam a régi atyákról, E világon való sok bújdosásinkról.” (Dunántúl) „A fényes nap immár lenyugodott, A föld színe sötétben maradott, Nappali fény éjjelre változott, Fáradtaknak nyugodalmat hozott. (Moldva)

 

2. A víz: magzatvíz, a vizimalom a személyes bánatok lejártatását, kipörgetését, feldolgozását segíti. Színe: kék. A víz a legmegnyugtatóbb, leglazítóbb elem, mert a magzatvízre emlékeztet. A víz a legegyetemesebb purifikációs közeg. „Pusztinai nagy hegy alatt van egy forrás titok alatt. Aki abból vizet iszik…, Lám én abból vizet ittam, … (Moldva) „Túl a vizen van egy malom, Bánatot őrölnek azon, Én vagyok annak molnárja, Ki a bánatot próbálja. Túl a vizen van egy malom, Bánatot őrölnek azon Nekem is van egy bánatom, oda viszem lejártatom…”. (Mezőség) „ … sűrű könnyeimmel…” (Dunántúl) „…s egyiket öntözöm a Tatros vizével, a másikat pedig sűrű könnyeimmel.” (Gyimes)

 

3. A tűz: tisztítótűz, a szuverén egyéniség önállósódása, önmagára találása. Színe: vörös. …” csalogatott a két szeme sugára…” (Gyimes) „Úgy ég a tűz, ha tesznek rá, szól a világ, mit hajtok rá, én is teszek, hadd lobogjon, kutya világ hadd ugasson!” (Szatmár) „…Tüzes nyelveknek szólása, úgy, mint szeleknek zúgása leszálla az ő fejükre nagy hirtelenséggel…” (Dunántúl)

 

4. A levegő: a legemelkedettebb tétel, a földi létezés horizontjának kitágítása a transzcendencia irányába. Színe: fehér „Fújnak a fellegek Somogy megye felől. Sokat gondolkodtam a soraink felől. Sokat gondolkodtam még annak előtte, Felségednél dolgunk el vagyon rendelve… (Dunántúl) „Én fölkelék jó reggelt hajnalban, én fölkelék jó reggelt hajnalban Megmosdódám bűnös álmaimból, Megkendőzém arany kendőzőmmel. Én kimenék ajtóm elejibe, Föltekinték nagy magos mennyégbe. Nyitva látám mennyország kapuját, Azon belül mennyoszág ajtaját… (Moldva)

 

Lovász Irén: ének

 Kerekes János: didgeridoo / föld

Pintér Ágnes: hárfa/ víz

Balázs Gergely: hegedű/ tűz

Gesztelyi Nagy Judit: shakuhatsi, fuvola/ levegő

 

 

III.

 

GYÓGYÍTÓ HANGOK című lemezsorozatának harmadik darabja. Az egész sorozat az archaikus magyar népdalok segítő, gyógyító erejére épül. Alapja, hogy a magyar népköltészetben is vannak olyan szövegek és dallamok, amelyekkel évszázadokon keresztül segítették a testi-lelki egészség megőrzését az emberek, főleg az asszonyok.

A NŐI HANG dalai a magyar folklórban megénekelt női sorsokról, érzésekről szólnak. Elhangzanak kislánykori gyermekjátékok, menyasszony búcsúztatók, menyegzői énekek, altatók, dalok a boldog és boldogtalan szerelemről, az asszonysorsról, hallható ballada, könnyű szülésre mondott népi imádság és sirató is. Hisz az élet és a halál kapujában is a nők kísérik az embert, és a fontos élethelyzeteteket kitüntetik énekükkel, a női hanggal.

A lemez nyitó és zárószáma a nő sajátos, teremtő, alkotó, életet adó áldott képességét dícséri, az életerőt hirdeti. A női hang a női lélek és a női lét tükre, sokféle: boldog, szomorú, derűs és felhős, ártatlan és pajkos, gyenge és erős. Lovász Irén saját családi, női mitológiája is megjelennek itt: saját dalait és gyermekeinek dalolt személyes altatóit is megosztja itt. A legnagyobb ajándék ezen a lemezen Édesanyja hangja.

"Az én női hangom az övének folytatása, abból lett, és annak árnyékában nőtt föl. Az anyaméhben találkoztam az első népdalokkal, az Ő női hangján keresztül. Női hangom nem lenne hiteles az övé nélkül... A gyerekkorom óta gyakran együtt mondott kedves népdalait most vele együtt éneklem. A nagykunsági tanyavilágban átélt, békés megyei gyerekkorát, fiatalságát idézik ezek a dalok. A néphagyomány és a hagyományos értékek átadásáról, a női hang folytonosságáról, a generációk együtt lélegzéséről így
szeretnénk vallani..."

"Mára nagyon fontos lett a nőiség hagyományos szerepeinek tudatosítása, a nőiség vállalt megélése, a női szerepekre való felkészülés gyermekkortól való segítése. Ez a lemez talán segíthet abban, hogy a mai magyar nők: kislányok, nagylányok, fiatal és idős asszonyok velünk együtt énekeljenek, vagy találhassanak visszhangot saját lelki rezdüléseikre, élethelyzetükre e lemez szövegeiben, dallamaiban."

(Lovász Irén)

Régi alkotótársának, Hortobágyi László zeneszerzőnek köszönhetően az archaikus magyar népdalok ezúton is olyan sajátos világzenei szövetbe ágyazódnak, melynek segítségével a magyar népzene érvényessége téren és időn átívelővé válik. A NŐI HANG a VILÁGFÁ-hoz (1995) hűen a magyar népzene örökérvényűségét és egyetemes befogadhatóságát képviseli, a magyar kultúra Kelet-Nyugat közti folytonos közvetítő szerepét, sajátos küldetésének ügyét is szolgálja.

 

Ének: Lovász Irén
Zene: Hortobágyi László, Lovász Irén
Szöveg: Traditional, Lovász Irén
Közreműködik:
Gémesi Réka, Gyenis Petra, Kutasi Linda (sz.: 2007.) - ének
Lovász Antalné (sz.: Papp Irén, 1941. Dévaványa) - ének
---
Ég szülte földet
Tölgyfa
Nap, hold, csillag
Gyertek lányok játszani
Leányálom
Párosulás
Cidrus
Pántlika
Gyöngykoszorú
Menyegző
Párta, párta
Lányom, lányom
Menyasszonybúcsú
Fehér galamb
Lánypajtásim
Piros hajnal csillaga
Dunna, dunna
Altatóim
A szerelem betegje
Életemben csak egyszer
Kedves szülődajkám
Asszonyélet
Fűnek, fának
Este lett az idő
Mamámé
Fehér Anna
Nyugodalomra
Életerő 

 

DR. FEHÉR ANIKÓ RECENZIÓJA LOVÁSZ IRÉN GYÓGYÍTÓ HANGOK C. KORONGJÁRÓL[1]


 

 

 

 

Szép emlékezetű moldvai csángó asszonyom, kedves énekesem mesélte el egyszer, mit is jelent számára az éneklés: Ha nem tudtam mindjárt megtanulni, akkor este édesanyám rávett, hogy fonjak vele, tanultam fonni. Akkor többször láttam, hogy énekel és könnyeztek a szemei. S akkor rákérdeztem, hogy ezt az éneket miért énekli, ha sír. Akkor azt mondta: Nem tudod te Rindácska, hogy hányszor el vagyok én keseredve, s ez engemet megvigasztal. Egy kicsit kisírom magamat és továbbmenek. Erőt adott ez az éneklés a további munkához, a bajok elviseléséhez. Vigasztalt... Hát igen. Vigasztalja es az embert. Többször elszomorító, de azért mégis vissza kell, hogy az ember gondoljon, hogy ne legyen mindig ilyen keserves, legyen vidám es. 

          Sokan idézik Kodályt is, akinek mindenre volt szava kortársai, és a nem remélt jövő számára is: A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza. Nos, ha valahol, itt nagyon igazak és helyénvalóak ezek a gondolatok. Jól tudja ezt az az énekes előadóművész is, aki most négy CD-ből álló, 2006-ban elindított, a teljességet megcélzó sorozatának koronáját tette fel. A sorozat címe Gyógyító hangok, részei az Égi hang, a Belső hang, a Női hang, a most megjelent pedig a sorozat címét viseli: Gyógyító hang. Összefoglalás úgy, hogy merőben újat tartalmaz.


Lovász Irén, a két éve Kossuth-díjjal kitüntetett különleges hangú előadóművész mindig izgalmas újdonsággal lepi meg hallgatóit. Valóban hangokból épül-e fel az, ami most elénk tárult? Dallamokat, összhangzást hallunk, az igaz, és zenei formák, strófák, periódusok is vannak, lezárt vagy továbbvitt zenei elemek. Mégsem ez a lényeg most. Nem kell megtanulni ezeket a felvételeket, senki más elő nem adhatja őket. Át kell élni, vinni kell magunkkal fázós, nehéz helyzetekhez, örömünkre, bánatunkra, amikor kemény az élet, vagy nincs mellettünk az, aki számít. Ilyenkor jól jönnek a szívben megőrzött Lovász Irén-féle hangok, mert helyre teszik a világot.

          Énekelek életnek-halálnak, születésnek-elmúlásnak, csakúgy, mint eleink – írja a lemezhez tartozó tanulmányban Lovász Irén, aki nemcsak művész, de a tudományban is otthon van. Ismeri a néprajzot, ismeri a magyar parasztember gondolkodását, ismeri a klasszikus világ asszonyainak életét és gondolatait. Saját gyűjtések és rengeteg tanulás árán jutott el ide. Tudását immár ő maga szórja szét csodaszép köntösben, nagyon átgondoltan és a ma emberéhez szólva.

          Szinte lehetetlen szavakkal írni erről a zenei anyagról. Ha feladnám, ezt is mondhatnám: meg kell hallgatni és át kell élni. Figyeljük meg magunkat, érzéseinket előtte és utána. Hallhatunk itt magyar népdalokat, de ráolvasókat, köszöntőket, afféle, az elgondolkodást segítő, máshol talán „chill out” zenének nevezett alkotásokat is. Ettől azonban különbözik Lovász anyaga, hisz míg a relaxálást segítő zenék határtalanok, nincs bennük feltétlenül zenei rend, a lényeg a hangok pillanatnyi hatása. Lovász lemezére is jellemző ez részben, ám az avatott hallgató mindig tudja, hol vagyunk, azaz felfedezhető a Lovász számára mindig is nagyon fontos zenei rend. Teszi ezt rendkívül tág hangterjedelmével, gyakran speciális hangképzéssel létrehozott hangokkal.

          Lovász Irén tudását és művészetét sosem tartotta meg csak saját magának. Nemcsak egyetemista tanítványai, a tizenöt éve vezetett hangterápiás dalolóköre, de bárki, aki hozzá fordul, kaphat belőle. Ehhez a lemezhez egy QR kóddal elérhető hosszabb, rendkívül igényesen megírt tanulmány is tartozik, amiből konkrét, gyakorlati tanácsokat kapunk zenéje speciális hallgatásához, értelmezéséhez.

          Lovász Irén egyetemista korától fogva gyűjt, azaz odafigyel idős falusi emberekre, akiknek szavait, dalait feljegyzi. Ám itt nem áll meg, kiszűri ezekből a nemcsak tudományosan izgalmas részeket, hanem azokat a jószerivel megmagyarázhatatlan részleteket, amelyek csak a művészet asztalán, csak az érzelmek segítségével fogadhatóak be. Így keletkeznek Bájolói, amelyek ráolvasások, gyógyító szövegekből kiszűrt finom, lélekhez szóló orvosságok. Köszöntői, jókívánság–mondó dalai pedig emlékeztetnek arra, hogy a sok baj és nehézség ellenére azért vannak szép és boldog pillanatok is, amelyekből építkezni érdemes. Látjuk a zúzmarát az ablakból, ami talán a régen volt – hová lett menyasszonyi fátyol…

          Nem mesélem most el, mennyi izgalom, tanács és érdekesség van a lemezen, utána járhat bárki. Tanácsom: tegye is meg mindenki!

          Mint mindig, most is kitűnő közreműködőket választott maga mellé: a vele időnként együtt koncertező Deva - Takács Dorina (ének), valamint Lukács Miklós (cimbalom), Lantos Zoltán (hegedű), Horváth Kornél (ütőhangszerek), Mizsei Zoltán (ének, billentyű), Ágoston Béla (Fúvósok) és Pintér Ágnes (hárfa) valamint Balázs Gergely,  Keönch László Farkas (kalimba és ének) kísérik, állnak mellé rendkívül nagy zenei alázattal és művészi beleéléssel. Vannak dalok, dallamok, melyek már Lovász korábbi lemezein is megjelentek. Itt azonban új kísérettel, más megszólaltatással találkozunk. A lemez anyaga mégis rendkívül egységes, egészében meghallgatva adja azt, amit meg kellene értenünk.

          Itt van pl. a Kiszáradt a tóbul mind a sár mind a víz kezdetű pásztor zsoltár, amelyben az élet minden titka benne rejlik. És itt van az egyik legszebb magyar népdalszöveg, ami a jószerivel legnehezebb dologról, a megbocsátásról szól:

 

Úgy fáj az én gyenge szívem, nem tom tied fáj-e vagy sem.

Ha a tied így tud fájni, sose tudunk mi megválni.

Azt gondoltam eső esik, de csak a szemem könnyezik.

Az én szemem sűrű felhő, onnan ver engem az eső.

Gyere rózsám béküljünk meg, mi egymásnak engedjünk meg.

Mindig voltak, kik így jártak, míg megengedtek egymásnak.

Nyújtsad kezed, bár egy felet, bár még egy szót szóljak veled

Nyújtsad kezed keresztesen, béküljünk meg örökösen.

 

          Ezekhez a dalokhoz – szövegekhez Lovász semmit nem tesz hozzá, csupán elénekli tapasztalatával, tudásával a világ nehéz és kegyetlen oldaláról. Ám látja és megmutatja a kiutat is.

          Föld anya lábam alatt, Ég apa fejem felett, Én magam a tengely… - hangzik az egyik legfontosabb gondolat, Lovász saját verse. A mottója is lehet ez a sorozatnak, mert erről szól minden hang.

          Teljes lett tehát a teljesség. De vigyázzunk, Lovász Irén lemezét ne azzal a céllal hallgassák meg, mert gyógyít! Teszi azt magától is. Azért hallgassák, mert szép.

Lovász muzsikája egy afféle tudósasszony (a szó igazi és mesés értelmében egyaránt) tapasztalatának megosztása rendkívül igényes, egyenesen a szívhez szóló, megértő, vigasztaló, tanácsot adó meleg léleksimogatása, a rezgő levegőn keresztül eljuttatva azt. Ölelés bajok esetén, az élet nehéz pillanataiban.

(Lovász Irén: Gyógyító hang –Siren Voices 2023)

 

Dr. Fehér Anikó

 

 

II.

Lovász Irén a népdalénekés gyógyító szerepéről, a Gyógyító hangok c. lemezsorozatához (2006–2023)

„HANG, TEST, LÉLEK, HAGYOMÁNY”

      gondolatok a népdaléneklés gyógyító szerepéről

címmel írt kísérőtanulmánya itt olvasható:

http://www.naputonline.hu/2023/04/13/lovasz-iren-hang-test-lelek-hagyomany-gondolatok-a-nepdalenekles-gyogyito-szereperol/

vagy

Lovasz-Iren-Gyogyito-Hangok-tanulmany.pdf (lovasziren.hu)

 [1]           Első megjelenés: Magyar hang 2023. V. 12.