MAROSSY ÉVA[1]

 

HUMANISZTIKUS ZENEPEDAGÓGIA

Kezdők kamarazenéje

„Az ember akkor igazán ember, amikor játszik.”

Friedrich Schiller [1]

 

 

A Székelyudvarhelyen megrendezett Legato zenei tábor hegedűkórusa Sófalvi Emese hegedűművész-tanárral (2019)

(Barabás Ákos felvétele, szekelyhon.ro)

 

Passzív szemlélődés

Az egyik tanévben négy kezdőnek tanítottam hangszeres mozgás-előkészítést. Egy fiú és három lány. Tanultunk léggömbös, labdás, egyéni és páros gyakorlatokat. Voltak ritmus játékok, élménybeszámolók, nevetés és jó hangulat. A fiú négyéves kishúga a zongora melletti pad tetején ülve szemlélte a tevékenységünket. Így ment ez egész évben. Aztán beállt a többiek közé és a gyakorlatok többségét ugyanúgy tudta, mint az iskolások. Szólt, hogy szeretne ő is zongorát tanulni.

 

A játék szerepe

A következő évben el is kezdtük. Akkor már nagycsoportos volt. Délután négy órakor elhozták az óvodából, és tovább játszottunk. Az óvodás nem miniatűr iskolás. Nem érett még meg az idegrendszere azokra a feladatokra, amelyekre az iskolásé már készen áll. Van olyan óvodás, aki játszva megtanulja a vonalrendszert, és a klaviatúrát, és az ujjak függetlenítése is egész jó, és van olyan kisiskolás, akinek ugyanezek a készségek nyolcéves korára alakulnak ki. Ettől még ő nem butább, mint az a társa, aki gyorsabban tanul. Nem egy későn érő típus ment már zenei pályára. Ebben a korban még két-három hónap is nagy jelentőséggel bír. Nem lesz kára a gyereknek abból, ha valamit később tanul meg, vszont ha csak egy kicsit is siettetjük, abból tanulási problémák is lehetnek. Hosszú távon az fejleszti a képességeket, hogy ha mindenre hagyunk elég időt. 1

Három részre osztottuk a klaviatúrát. Kismadarak -magas hangok, medvék -mély hangok, kutyusok -középső rész. Azt az állatot kellett játszani, amelyiket mondtam. Tetszőlegesen lehetett improvizálni, mert az óvodás legfejlesztőbb tevékenysége a szabad játék. [2]

 

 

Ezáltal valóban fejlődött a mozgáskészsége. Aztán az általam tapsolt ritmust kellett visszajátszania. Nagyon egyszerű dalokat tanultunk énekelni és szöveggel is, két- három hangból álló egyszerű dalokat, Kodály Kis emberek dalai című könyvéből. Ezeket váltott kézzel játszotta. Szóltam, hogy jelezze, ha elfáradt. A kezdetektől arra tanítom a gyerekeket, hogy figyeljenek a saját jelzéseikre. Megtanulják, hogy időben pihenjenek, így a későbbi években meg tudják majd előzni a mély elfáradást. Az óra jelentős részét azonban a mozgás tette ki. Bár a gyerekek részéről ez játéknak látszott, a mozgáskompozícióknak szigorú szerkesztési elvei vannak, amelyek figyelembe veszik a szervezet élettani sajátosságait. Az életműködéseket fokozatosan kapcsolja be, majd megnyugtatja a légzést és a keringést. [3] Ez a gyerek nagyon szeret szerepelni. Amint megtanult egy dalt, egyből el is akarta játszani valakinek. Tanszaktársaknak, vagy a szüleinek. Ez az órából maximum öt perc, de a gyerekeknek nagyon sokat jelent az az idő, amit a szüleivel ebben a formában tölt el. Az érzelmi intelligencia elsősorban a családban, később a szabad játéktevékenységben bontakozik ki. Ezért, különösen a kicsi gyerekek számára nagyon fontos a családdal töltött minőségi idő. Az iskolában sok szereplési lehetőség volt a gyerekeknek, családoknak, ami motiválta a tanulásban. Időközben az előkészítő tananyagot is megtanulta.

 

 

Egymásra hangolva

A következő évben egy másik kislány is csatlakozott hozzá. A szülők azt kérték, hogy együtt tanítsam őket, mert a két kislány így szeretné. Ekkor elsőosztályosok voltak az iskolában, hivatalosan is elkezdhették az előkészítőt. Külön is foglalkoztam velük, de az óra nagyobb részét együtt töltötték. Az iskolás gyerekre nem az a jellemző, hogy abban a pillanatban, hogy iskolás lett, egyenes derékkal napi nyolc órát tud ülni az iskolapadban, végig odafigyelve. NEM! „Iskolába az óvodás megy, aki majd lassan válik iskolaéretté.”(Vekerdy Tamás) [4]

 

 

A zongoraórát délután négykor a szabad játékkal kezdtük. A tanulás legfontosabb feltétele az, hogy a gyerek az iskolában az órán jól érezze magát, mert így fejlődik, így bontakozik ki a kíváncsisága, megismerési vágya. Ezért kezdtük szabad játékkal. Négykézláb mászkáltak a padlón, bebújtak az asztal vagy a zongora alá, beszélgettek, bújócskát játszottak. Ez később nagyon is megtérült. Ezután következett a hangszeres mozgás-előkészítés, ami abban segít zenét tanulóknak, hogy minden soron következő feladatra idejében felkészültek legyenek. A feladatra való alkalmasság meg kell, hogy előzze a követelményeket. A hangszertanuláshoz szükséges alapkészségek elsajátításával kezdjük az előkészítést. Komplex módon fejlesztik a zenei cselekvések reflexpályáit, ugyanakkor pihentetik, erősítik az igénybevett szerveket. Megteremtik a gazdaságos zenei mozgás élettani hátterét. [5] A léggömbös gyakorlatok nyugtatnak, a labdás gyakorlatok a gyorsaságot fejlesztik. Az eszköz nélküli gyakorlatok kiváló erősítők. A gyerekek szerették a különböző egyéni- és páros támaszgyakorlatokat, a nyusziugrást és nyújtógyakorlatokat.

 

    

 

Dr. Kovács Géza               Dr. Pásztor Zsuzsa                       Négyesi Anna

 

Mindent együtt csináltak. Két részre osztották a klaviatúrát. Együtt gyakorolták a hangok nevét, az ujjgyakorlatokat, a különböző billentésmódokat, az egyszerű, majd később kissé bonyolultabb dalokat, a zongoraiskolából választott darabokat. [6]

Az óra elején a szabad játékkal lelkileg is egymásra tudtak hangolódni. Később a hangszeres mozgás-előkészítés páros gyakorlataival tovább tanulták az egymás iránt figyelmességet. Mire a hangszerhez ültek, már megvolt az az összhang, ami enélkül az előkészítés nélkül nem jött volna létre. Váltott kezes darabokat tanultunk, abból csináltunk négykezest. Nagyon szerettek Kodály Zoltán: Kis emberek dalai című füzetéből tanulni. A gyerekdalokhoz másik szólamot találtunk ki, felváltva, vagy kánon formában játszották a darabokat. A két kislány váltott kézzel játszott egy-egy szólamot. Az alábbi két dal is a kötetből van, saját második szólammal.

 

 

A felső sorban a 26. Fut, szalad a pejkó, az alsó sorban a 47. Csizmám kopogó szövegű dalok.

 

 

Együtt szerepeltek minden hangversenyen, az előkészítő második osztályában már a városi rendezvényeken is. Ebben az évben volt az első on-line tanítás. Külön is tanítottam őket, de volt egy zongi csoport. Igazából a szülők ötlete, amiben négykezest nem igazán lehetett gyakorolni, de a két gyerek tudott tőlem függetlenül is egymással beszélgetni. Meg tudták mutatni egymásnak, hogy mit tanultak. Ezáltal megismerték a másik szólamát. Az első osztályban már látszott, hogy a két kislány teljesen máshogy fejlődik. Másban ügyesek, mást kell fejleszteni, máshogy lehet motiválni őket. Egyre több időt kellett az egyéni gyakorlással tölteni. Az összhang viszont ugyanúgy megvolt közöttük. Szerettek együtt zenélni és motiválták egymást.

 

Dr. Gyarmathy Éva

 

A gyermek igényeire építve

Mostanában egyre több az atipikus gyerek. Gyakoriak a tanulási nehézségek, a részképességek hiánya. Ez nem azért van, mert ilyen sok problémás gyerek születik, hanem azért, mert nincsenek meg azok a környezeti hatások, amelyek a gyerekek egészséges fejlődéséhez szükségesek. A pedagógiának jelentős szerepe van a tanulási zavarok megelőzésében. [7] Ezért fontos, hogy az órán biztosítva legyen a kisgyerekek szenzomotoros fejlődése is. A megelőzésben kulcsfontosságú a széleskörű mozgásfejlesztés. Amikor kicsiket tanítok, az óra legfontosabb feladata a megfelelő környezeti hatások megteremtése. A barátságos légkör, a jó kommunikáció, a jó hangulat a tanulás alapfeltétele. A kisgyerek legfejlesztőbb tevékenysége a szabad játék. A négykézlábazás az a mozgásforma, amely az idegrendszert fejleszti. A részképességek hiánya többek között annak a következménye, hogy a gyerekek nem gyakorolják eleget ezeket az önfejlesztő mozgásformákat. Ezért megengedett a szabad játék az óra elején. A hangszeres mozgás-előkészítést a gyerekek szükségleteihez, alkatához és állapotához igazítom. Mindenki tetszés szerint, semmit nem erőltetve végzi a gyakorlatokat. A kezdők tananyagait különböző zongoraiskolákból és más forrásokból állítom össze. Korábban nem tanítottam négykezest ilyen kicsiknek, de a két lánynak volt egy olyan igénye, hogy együtt szeretnének tanulni. A gyerekek igényeire építettem, amelynek eredménye a sok megtanult darab.

Századunkban emberi kapcsolataink, ezáltal mindennapjaink egyik legnagyobb problémája, hogy nem figyelünk eléggé egymásra. Az olyan közös tevékenységek, mint az együtt zenélés, kiválóan megtanít az egymás iránti figyelmességre is.

 

Felhasznált irodalom:

[1] Vekerdy Tamás: Érzelmi biztonság - Mit kell(ene) tudnunk a gyerekekről és magunkról? Kulcslyuk Kiadó (2011) ISBN 978-963-89026-9-6

[2] Vekerdy Tamás: Kicsikről nagyoknak - A kisgyerekkor, Park Könyvkiadó, Budapest, ISBN  978 963 355 058 8

[3] Négyesi Anna: Frissítő és fejlesztő mozgások óvodásoknak Kovács Módszer Stúdió Budapest, (2016), ISBN 978- 615- 80551- 1 6

[4] Vekerdy Tamás: Iskolák?!?! Gyerekek, szülők, tanárok. Central Kiadói Csoport, Budapest, (2020), ISBN  978-963-341-092-9

[5] Dr. Kovács Géza-Dr. Pásztor Zsuzsa: Zenei mozgás előkészítés hangszer nélkül Muzsikáló Egészség Alapítvány, továbbképzési anyaga, Debrecen, (1998)

[6] Kodály Zoltán: Kis emberek dalai, Editio Musica Budapest (2009) ISMN M  080 03678 5

[7] Gyarmathy Éva: Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és iskolában (Új Pedagógiai Szemle, 1998. november)

 

 

 

                                                                                
https://www.scribd.com/document/98422861/Tanulasi-zavarok-azonositasa-es-kezelese, megnyitva: 2022.10.01.

 [1] Tanulmányok: Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Miskolc (1995) zenetanár, zongora; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, PPK (2005) pedagógus szakvizsga, zenei munkaképesség-gondozás; Miskolci Egyetem, BBZI (2015) zongoratanár mesterfokozat 1992-től 2021-ig a kazincbarcikai Kodály Zoltán AMI tanára. Jelenleg a hátrányos helyzetű gyerekeket segíti a zenével Kazincbarcikán.