PÉTERFFY GABRIELLA [1]

 

ROKOKÓ A ROMANTIKÁBAN

 

Csajkovszkij: Rokokó variációk op. 33.

Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme, Op. 33 (with Score) (18:31)

Várdai István (cselló), Pannon Filharmonikusok, vezényel: Bogányi Tibor

 

Bartha-Kovács Katalin és Fórizs Gergely, szerk.

A rokokó arcai: Tanulmányok egy tünékeny fogalom történetéhez.

Reciti konferenciakötetek 17. Budapest: reciti, 2022.

 

A rokokó képzőművészeti zsargonból vált – tágabb értelemben és visszatekintőleg – művészet- és irodalomtörténeti stílust jelentő kategóriává, de irodalmi vagy zenei alkalmazása mind a mai napig problematikus. Azt illetően sem alakult ki konszenzus, hogy a 18. századi rokokó önálló korstílust vagy csupán dekoratív formákat és stílusirányzatot jelentett-e. Ugyanakkor erősen tartja magát a nézet, hogy a rokokó művészet alkotásai esztétikailag és erkölcsileg normasértő, alacsonyabb rendű minőséget képviselnek. Jelen interdiszciplináris kötet tanulmányai – ez utóbbi értelmezési hagyománnyal számot vetve – az irodalom, a festészet és a zene történetének területén keresnek új utakat ennek a természeténél fogva tünékeny fogalomnak a megragadásához. A tárgyalt szerzők, illetve alkotók: Christoph Martin Wieland, Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály, William Jones, Montesquieu,  Pierre Loti, Adorján Andor, valamint Jean-Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard, William Hogarth és Pjotr Iljics Csajkovszkij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]           Péterffy Gabriella Zongora és angol szakos tanár (Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Szeged). Írásai önálló kötet formájában, valamint filmművészeti és zenei szaklapokban jelentek meg. Rokokó a romantikában c. tanulmánya A rokokó arcai c. kötetben jelent meg (Budapest: reciti, 2022.). A kötetet megjelenését a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet támogatta. Letölthető: A teljes könyv vágójelek nélkül (monitorra, e-könyvolvasóra, nyomtatóra), 8 MB;