Kokas-pedagógia egyéni kifejezésformái a Kokas – tanfolyamra járó hallgatók, a leendő Kokas-foglalkozásvezetők tollából

 

Szerkeszti: Szkubán Judit

 

II.

 

A következő írás Sebestin Mónika-Éva, a marosvásárhelyi Csodálatos Berek Napköziotthonban dolgozó óvó néninek a gondolatai alapján született. A Kokas-pedagógiát tanulni vágyók a tanfolyamon Kokas Klára életművéből, tiszta forrásból meríthetnek. Hogy mit? A számukra fontosat, az ott átélt élményeket, és azt megoszthatják másokkal. Így tanulnak egymástól, Kokas Kláráról, és pedagógiájáról. Szebbnél szebb kavicsok között csörgedezik a forrás. Például egy szép kavics, egy kifejezési forma az alábbi tanulmány.

 

Sebestin Mónika ÉVA

Az énkép és az önbzialom fejlesztésének lehetőségei a névéneklés által

 

* A névadás az emberi természet sajátos velejáróra,

* A nevünk éneklése legyen személyes, szívből jövő,

* amikor éneklem a nevemet, akkor megmutatom a többieknek is: ez vagyok én,

* A névéneklés során a nevek visszanyerhetik igazi ragyogásukat,

     * nem vagyunk egyformák, de egyformán értékesek vagyunk.

 

 

 A nevem: öröm. A nevem: mese. A nevem: dallam. A nevem: játék. A nevem: buborék. A neveddel megszólítalak. A nevedet nótába illesztem. A nevedre rácsodálkozom. A neveddel kézen foglak. A neveddel arcodat simítom. A neveddel körbepördülök. A nevünket tenyerünkbe bújtatjuk. A nevünket körülrajzoljuk. A nevünket elaltatjuk. A nevem lehet pöttyös. Lehet csillagos. Lehet fátyolos. A neved lehet szökellő. Lehet ámuló. Lehet kíváncsi. Lehet mogorva. Lehet dacos. A nevünk Ajándék.”[1]

     A névadás az emberi természet sajátos velejáróra.[2] Bizonyos személynek egyedi megjelölésére használatos szó, szókapcsolat.[3] Jel, amely által azonosítható az egyén a közösségben, a legsajátabb tulajdona, ugyanakkor egy adott csoporthoz való hovatartozást is jelölhet. Családnevünket örököljük, személynevünket ajándékba kapjuk. Az sem ritka, hogy egy adott személynév a családon belül apáról fiúra öröklődik. Az idők folyamán „A névöröklés hátterében a nevet örökítő (jó) tulajdonságainak az átörökítését remélték. Ugyanez áll a neves személyiségek nevének választására is, akiket az elnevezett számára példaképnek kívántak állítani.[4]” Tehát nemcsak esztétikai szempontok játszanak meghatározó szerepet a névválasztásban, hanem etnikai, vallási, földrajzi kötöttség és egyéb kötöttség is jellemzi. Egyfajta hamuban sült pogácsa, amelyet a kis jövevény ajándékba kap érkezéskor, útravalóul az életre –Hamvas Béla szavaival élve: „A nevet pedig az ember isteni lényével együtt hozza.[5]

     Bemutatkozáskor gyakran előfordul, hogy rutinszerűen mondom a nevem, alig figyelve rá, hiszen már sokszor voltam olyan helyzetben, hogy ki kellett mondani, megy az különösebb odafigyelés nélkül is.

„A nevünk éneklése a dallam improvizációk változatait hozhatja. Legyen személyes, szívből jövő”.[6]

     Az éneklést megelőző pillanatok érzelmi többlettel telítődnek. Éppen ez az, ami sajátos jelleget ad a névéneklésnek is. Amikor a nevem éneklésére készülök, akkor már gondolatban ízlelgetem, keresgélem, azokat a hangokat, dallamokat, amelyek együtt vibrálnak a nevemmel, a pillanatnyi hangulatommal, az egyéniségemmel, kicsit magamba fordulok, magamra figyelek, ezáltal tudatosabb a bemutatkozás, intenzívebb a nevemmel való azonosulás.[7]

„Iszonyú a névtelenség és iszonyú a belőle fakadó gyűlölet. A sivatag homokjába idegbénító gázokat rejtenek, nem azonnal hat, esetleg napok múltán. Valakinek többje volt, olaja, aranya, nekem semmim, gyűlölöm, elpusztítom, névtelenül. Csakhogy őket is, mind, valamennyit nevén nevezve küldték a földre.” (Kokas, 1992, 29.)

     Kokas Klára kisgyermekeknek szánt foglalkozásait mindig névénekléssel kezdte. Ehhez leggyakrabban körbeültek, és ránézéssel, illetve valamilyen tárgy adogatásával, labdagurítással választották ki a résztvevők a következő éneklőt. Az egymásra hangolódás pillanata ez, amikor az egyén kiemelkedhet a tömegből, élvezheti a közösség teljes figyelmét, nem kell, hogy kivívja azt, sem kiemelkedő teljesítménnyel, sem szabályszegéssel, sem státusz szimbólumokkal. Előfordul, hogy a gyerek elutasítja a névéneklés lehetőségét, nem kapcsolódik be: „Kinek könnyen kiröppenő a neve, kinek elbújós, titkos, nem a publikum elé való. Türelem. Azért mindenki szereti, ha sorra kerül az ő neve is.[8]

A névéneklés lehetőség egy olyan körülmény megteremtésére, ahol megtapasztalható az öröm a létben s a lét az örömben, hiszen. „Akit így nevén neveznek, az kívánja a nevét, lelkében hordozza, nem bújna előle, nem fél tőle, nem irtózik, nem utálja.”[9]

     „Énekeld a nevedet!” Az név improvizált dallamon való éneklése során a résztvevők különböző zenei előadásmódokkal ismerkednek meg. Miközben a gyerekek a saját nevük megszólaltatására találnak ki hosszabb-rövidebb dallamokat, ráhangolódnak a szabad improvizációra. Az utánzás, a nevek közös visszaéneklése során fejlődik az egymásra való figyelem.[10]

     A névéneklés arcközeli formája fokozza az intimitást, a biztonságot. Igen szépen beilleszthető a család rítusai közé is: „A név eléneklése ilyen arcközelben, akár estéli, búcsúzó szertartássá is válhat az otthonokban. Szülő és gyermeke bensőséges perceit gyarapíthatja. Az arcunk és a nevünk egymásba hangolódik, harmóniában, összhangban, mint a hárfa húrjai.[11]

     Magamban hordozom az első névénekléshez fűződő élményt, azokat a gondolatokat, amelyek ennek kapcsán születtek bennem: amikor éneklem a nevemet, akkor vállalom, megmutatom a többieknek is: ez vagyok én. Csodálatos ember vagyok sok-sok jó tulajdonsággal, de hibákkal is. Elfogadom magamat, szeretem magamat a hibáimmal együtt. Ha elrejtem a nevem, ha nem akarom kiénekelni, akkor nem tartom értékesnek magam, szeretetre méltónak. Emlékszem milyen érzés volt először kiénekelni a nevem: habár szeretek a hangokkal játszani, és millió dallamon el tudtam volna énekelni magamban a nevemet, mikor ki is kellett énekelni, akkor érdekes módon elcsuklott a hangom, fátyolos lett, izgultam, gyomoridegem volt: vajon szép lesz az én név-dalom? Fogják kedvelni? Ha a társaim visszaéneklik, akkor elfogadnak, hangjukkal körbetáncolnak engem, örülnek nekem. „Félelmeink és aggódalmaink fele abból származik, hogy mit gondolnak rólunk mások… e fájdalmas tüskét el kell távolítanunk magunkból” – írta Schopenhauer. De egy olyan társadalomban, ahol a megfelelési kényszert már igen korán beleneveljük a gyerekekbe, ez igen nagy kihívás. Pedig „Mások véleménye rólunk olyan káprázat, amely bármikor megváltozhat[12].” Folytatja a gondolatmenetet Yalom néhány évtizeddel később.

     Ha a nevem a magam dallamán éneklem, akkor az egyedi és megismételhetetlen: vállalom, hogy kilépek a tömegből, a névtelenségből, vállalom azt, hogy más vagyok, mint a többi, és ettől vagyok értékes. Ugyanakkor rácsodálkozom a többiek név-dallamának is az egyediségére. Önértékelésre nevel. És a másság elfogadására. Eredetiségre. Egyéniséget alakít és megerősíti azt. És ez igen fontos érték, elvégre: „Egyedül az számít az ember életében, ami ő maga”[13]

     A médiából tökéletesre filterezett posztok áradnak, amelyekkel akár multicégek is egyre fiatalabb korosztályt céloznak meg az influenszer marketinggel. Azt látom, hogy ezáltal picit elcsúszhat a gyerek, a fiatal felnőtt értékrendje: igen gyakori, hogy akkor érzi magát értékesnek, népszerűnek, ha adott márka, brand öltözteti, és nem ritka, hogy ez határozza meg egy adott közösséghez való tartozást, vagy akár kiközösítést is. A jelenség a felszínes dolgokat helyezi előtérbe, ugyanakkor rejtett üzenetet közvetít: abban van az értéked, amit birtokolsz.

Azt gondolom, ezért is igen értékes a névéneklés mozzanata: megmutatkozhatok a magam valójában, a saját márkanevemmel, amely egyedi, és csodálatos, úgy ahogy van. Valószínűleg Kokas Klárát is ez a szándék vezérelte: belevésni minden gyerek lelkébe azt, hogy ő egy csoda, egyedi és megismételhetetlen, pont úgy tökéletes, szeretetre méltó, ahogy van: „A nevem a magam dallamán, a magam hangján zengőnévjegy, bemutatkozom, íme, én már vagyok, és így hívnak. Akik megismétlik körülöttem, azok elfogadnak, dallamostul, nevestül.”[14]

     A hétköznapokban igen gyakran ráragad a névre egy negatív tartalom is, amivel azonosulhat a viselője, és ennek következményeként nem szívesen hallja a nevét, sőt elbújna előle. Gyerekeknél sajnos leginkább az oktatási rendszerre jellemző ez a jelenség: „A tömegnevelés tömegmódszereiben a gyerekek neve annyi, mint a sorszám, nincs jellege, és talán jobb, ha nincs. A nevek, amelyek iskolákban, sőt már óvodákban közszájon forognak, rendesen fekete bárányoké. A tanítók az iskola rémeit emlegetik, szapulják, rettegik, regulázzák.”[15] A névéneklés során a nevek visszanyerhetik igazi ragyogásukat, ugyanis a biztonságos, megértő, szeretetteljes elfogadó légkör minden feltételt biztosít ehhez, hiszen:

 

Ha a gyermek együtt él a megértéssel,

 megtanulja a türelmet.

 

Ha a gyermek együtt él a buzdítással,

 megtanulja a magabiztosságot.

 

Ha a gyermek együtt él a dicsérettel,

 megtanulja mások megbecsülését.

 

Ha a gyermek együtt él a jóváhagyással,

 megtanulja szeretni magát.

 

Ha a gyermek együtt él az elfogadással,

 megtanul szeretetre lelni a világban.

[...]

Ha a gyermek együtt él a biztonsággal,

 megtanul hinni magában és a környezetében.

 

Ha a gyermek együtt él a barátságossággal,

 megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol jó élni.

 

Ha a gyermek együtt él a nyugodt derűvel,

 megtanulja, hogyan találjon lelki békét.

 

Ha a gyermek együtt él a biztonsággal,

Megtanul hinni magában és környezetében.”[16]

(Dorothy L. Nolte)

 

     A a szeretetteljes légkörben a gyerekek bátorságra kapnak, megnyílnak társaik felé. Az élményszerű névéneklésben fürdőző nevekről a negatív érzelmek, ráragasztott szürke pontok pedig lassanként letörlődnek, és vállalni tudják másságukat a közösség előtt, de elfogadni szeretni azt a társaikban is. Megtanulni azt, hogy nem vagyunk egyformák, de egyformán értékesek vagyunk, akárcsak Max Lucado Értékes vagy! című kedves kis történetének szereplői: “Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük: ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak.[17]

 
 

 

Irodalomjegyzék:

1.     Hamvas Béla: Scientia sacra I., MEDIO Kiadó, Budapest, 2006., harmadik kiadás.

2.     Hoffmann István: Névadás és identitás, Magyar nyelvjárások, XI:–VIII, 49-58., kiadja A Debreceni egyetem magyar nyelvi tudományi tanszéke.

http://mnytud.arts.klte.hu/mnyj/48/04hoffmann.pdf

3.     Irvin D. Yalom: Szemben a nappal, Park Könyvkiadó (ekönyv változat)

4.     Jack Canfield, Mark Victor Hansen: Erőleves a léleknek, Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1996.

5.     Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet, Akadémiai Kiadó, Budapest.

6.     Kokas Klára: Öröm, bűvös égi szikra- multimédiás DVD-ROM, 2007.

7.     Max Lucado: Értékes vagy, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, 2007.

8.     Reikort Ildikó: Zenevarázs– új utak az óvodai nevelés zene és mozgásvilágában, suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest, 2006.

9.     Sebestin Mónika: Kokas Klára pedagógiájának hatása az óvodáskorú gyermek érzelmi intelligenciájának fejlődésére, Disszertáció-Művészeti Egyetem Marosvásárhely, 2017.

 


 [1] Kokas Klára: Öröm, bűvös égi szikra- multimédiás DVD-ROM, 2007.

[2] Hoffmann István: Névadás és identitás, Magyar nyelvjárások,, XI:–VIII, 49-58. https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/6704/ne29_19ze.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[3] https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/n-40903/nev-41572/

[4]Sebestin Mónika: Kokas Klára pedagógiájának hatása az óvodáskorú gyermek érzelmi intelligenciájának fejlődésére, 25.o.

[5] Hamvas Béla: Scientia sacra I., 4. O.

[6] Kokas Klára: Együtt egymásért

[7] Sebestin Mónika: Kokas Klára pedagógiájának hatása az óvodáskorú gyermek érzelmi intelligenciájának fejlődésére, 24.o.

[8] Kokas Klára: Együtt egymásért

[9] Kokas Klára: Együtt egymásért

[10] Reikort Ildikó: Zenevarázs, 25.o.

 

[11] Kokas Klára: Együtt egymásért

[12] Yalom: Szemben a nappal, 77.o.

[13] Yalom: Szemben a nappal 76. O.

[14] Kokas Klára: A zene felemeli a kezeimet, 30.o

[15] Kokas Klára

[16] Jack Canfield, Mark Victor Hansen: Erőleves a léleknek, Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest, 1996., 76.o.

[17] Max Lucado: Értékes vagy, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Budapest, 2007., 7. O.