35 éves a Bárdos Lajos Társaság

 

Hangverseny és könyvbemutató

 

 

A fenti eseménynek a Régi Zeneakadémia hangversenyterme adott otthont 2023. május 18-án délután.A koncerttermet a magyar kórusélet jeles képviselői töltötték meg: karnagyok, zenetanárok, zeneszerzők, a kórusok képviselői – mind Bárdos Lajos tisztelői. A 35 éve megalakult Bárdos Lajos Társaságról szóló könyv szerzője és a hangverseny szerkesztője dr. Márkusné Natter – Nád Klára asszony volt. Amikor a hangverseny kezdetén a színpadra lépett, hatalmas, bensőséges vastaps köszöntötte a Magyar Kultúra Lovagja címmel kitüntetett zenei szakírót, főszerkesztőt, a KÓTA elnökségének tagját, a Bárdos Lajos Társaság főtitkárát. Ez a vastaps kifejezte mindannyiunk örömét, hogy a nagy munka után, egészségben láthatjuk őt.Dr. Natter – Nád Klára asszony kiemelten üdvözölteTardy Lászlókiváló művészt, az MMA rendes tagját, mint az esemény védnökét.

 

Ezt követően köszöntőt mondott Sapszon Ferenc Kossuth-díjas karnagy, a Nemzet Művésze. Lenyűgözve hallgattuk komoly idézeteit, magvas gondolatait.

 

A köszöntő elhangzásakor a hangversenyterem színpadán már ott állt a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Laudate Gyermekkara. Műsorukon Kodály Zoltán és Bárdos Lajos művei szerepeltek, zongorán közreműködött Nagy Ákos. Kitűnő karnagyuk Sapszon Borbála, aki a Sapszon családban már a harmadik karnagyi generációt képviseli: nagyapja, Sapszon Ferenc Liszt – díjas Érdemes és Kiváló Művész, kétszeres Bartók-Pásztory díjas, Magyar Örökség díjjal is kitüntetett karnagy az 1987-ben megalakuló Bárdos Társaság vezetőségi tagja, művészeti vezetője volt. A Laudate Gyermekkar gyönyörű, kiegyenlített és friss hangzással szólt, széles skálán mozgott kifejező énekük a lírától az elmélyültségen át a játékos, dinamikus megszólalásig.

 

Ezután az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium Felső tagozatos - Gimnáziumi Kórusát hallhattuk. Karnagyuk, Pintér Eleonóra tanárnő az iskola tanára immár 37 esztendeje. Műsorukban Ismeretlen spanyol mester kis darabját Bárdos Lajos két kórusműve keretezte – így elhangzott aTábortűznél című kórusmű is, Bárdos Lajos első vegyeskari darabja, melyet 1921-ben dr. Márkus Miklós versére komponált a bakonybéli cserkésztáborban.Kedves színfolt volt hallgatni a bimbózó vegyeskart, és látni az éneklő fiúk csillogó szemét.

 

A kamarahangversenyt követően elfoglaltuk helyünket a kis kerek asztalkánál, és kezdődhetett a könyvet bemutató beszélgetés. Természetesnek adódik a kezdő kérdés: Hogyan és kikben fogalmazódott meg a Társaság létre hozásának gondolata? Majd: mely helyszíneken, hogyan működött a Társaság? De e sorok íróját nagyon foglalkoztatta az is: miért tartotta fontosnak dr. Márkusné Natter – Nád Klára, hogy könyv jelenjen meg a Társaság 35 évéről. Ezzel kapcsolatban természetesen a legfőbb indok az, hogy ne merüljön feledésbehárom és fél évtized munkája, jelenjen meg kiadvány, mely számot ad a csodálatos Bárdos - életmű ápolásáról. Ugyanilyen fontos a könyv szerzője számára, hogy megemlékezzen a Bárdos nevét viselő 16 kórusról és 9 iskoláról – karnagyokról és igazgatókról. Ám van itt egy személyes szál is: ez a könyv a szerző számára tekinthető egy sorozat – Kodály tanítványok - befejező elemének is. A sorozat korábbi kötetei: 2008: Kodály Zoltán nevét viselő kórusok és iskolák; 2017: Kodály Zoltán ábrázolások a képzőművészetben; 2018: 40 éves a Magyar Kodály Társaság; 2020: Szőnyi Erzsébet emlékére címmel született egy kitűnő munka.  A jelenlegi könyvSapszon Ferenc Előszavával indul: „Hogy a tűz ki ne aludjon!”, Natter – Nád Klára pedig, Bevezetőjében, kitűnő, tömör és pontos összefoglalóját adja a Társaság történetének.Olvashatunk Kempelen Tünde és Póczonyi Mária, két egykori Bárdos – tanítvány alapítói gondolatáról, láthatjuk az első elnökség káprázatos névsorát: társelnök Szőnyi Erzsébet és Nagy Olivér, a család képviseletében Daróci Bárdos Tamás, művészeti vezető Sapszon Ferenc, főtitkár Lukin László, titkár Póczonyi Mária, ügyvezető titkár Kempelen Tünde. Az alakuló közgyűlésen, 1987. december 19-én választották meg nyilvánosan a vezetőséget, és „az elnöki tisztséget Pozsgay Imre akkori államminiszter vállalta.”

 

Tekintsük át a könyv fejezeteit!  A Bárdos Lajos Kórusok; A Mátyás -templom Kórusa - ezt a fejezetet Tardy László emeritus karnagy tollából olvashatjuk; A Bárdos Lajos Iskolák; A Bárdos Iskolák Találkozói, A Bárdos Lajos Múzeum története –írta Brückner Huba; Találkozások Bárdos Lajossal- megemlékezések országszerte. A kötetet Névmutató zárja le. A jelenlévők tanúi voltak mindezek kibontásának, egy-egy részlet felolvasásának is. Érzékelhették és tapasztalhatták továbbá egy hatalmas életművet felmutató, az énektanári és karvezetői pálya fontosságát annak bemutatásával szerényen szolgáló ember csodálatos kulturális kisugárzását. Az ezt a teljesítményt és a szeretetet kifejező vastaps a könyvbemutató végén sem maradt el.

 

Brücknerné Bárdos Ágota a díszoklevelek átadásakor.

A háttérben: dr. Márkusné NatterNád Klára és Hraschek Katalin

(Mihály Gyula felvétele)

 

A Bárdos Lajos Társaság nevében Brücknerné Bárdos Ágota Díszokleveleket nyújtott át Bárdos Lajos nevét viselő kórusok, karnagyok, illetve iskolák képviselői számára: Nagy János – Szentes; Szesztay Zsolt – Postumus - Debrecen; Szakáll Lászlóné, Horváthné Szentléleki Katalin, Mihály Gyuláné – Dunakeszi; Tóth Krisztina és dr. Pintér Veronika, Kertész Attila - Barcs; OrsovicsYvette és Nagy Kornélia – Nagymegyer; Hartyányi Mária Piroska és Varró – Sasi Ildikó – Nagykőrös; Maróti László, Maróti Lászlóné, Gyuris János – Dorozsma. Valamint Kempelen Tünde alapító – Budapest, ő sajnos nem tudott jelen lenni.

 

Az oklevelek átadása után, a szerzői dedikálás előtt közösen is elénekeltük Bárdos Lajos – Dr. Márkus Miklós: Tábortűznél című kórusművét.

 

A könyv megjelenését támogatta a Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Kulturális Alap.  A képek szép közzététele Dobó Nándornak köszönhető.

Fontos momentum a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei együttesek Szövetsége – KÓTA társelnökének, dr. Mindszenty Zsuzsánna Liszt - díjas karnagynak a könyvhöz írott ajánlása is. A Bárdos Társaság története szinte összeforr az Éneklő Ifjúság mozgalommal, a KÓTA által szervezett sok – sok hangversennyel és egyéb rendezvénnyel is. Ezért is segítette szívesen a kiadvány létrejöttét háttérmunkával Farkas Tünde, a KÓTA Titkárság részéről.

 

Az esemény után készültfotón:

dr. Márkusné Natter-Nád Klára, Hraschek Katalin és Márkus Kristóf

(Márkus Ildikó felvétele)

 

Nagy megtiszteltetés számomra és a mai napig nagy öröm, hogy dr. Márkusné Natter – Nád Klára engem kért fel a könyvbemutatóra beszélgetőtársának. Ezt a beszámolót pedig B. Horváth Andrea, a Magyar Kodály Társaság társelnöke, a MKT Hírei főszerkesztőjének felkérésére írtam.

 

Remélem, e beszámolóval is sikerült felkeltenem az érdeklődést e kitűnő könyv iránt!

A könyv a Bárdos Társaságnál, Brücknerné Bárdos Ágotánál érhet

 

Hraschek Katalin

Függelék:

35 éve alakult meg a Bárdos Lajos Társaság – Parlando, 2023/2.szám