ELHUNYT CSAPÓ BENŐ

 

(Szentgál, 1953. március 5. – 2023. június 26.) 

Prima Primissima díjas neveléstudományi kutató, egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetemen, ahol a Neveléstudományi Doktori Iskola és az általa alapított Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője. Az 1995-ben Nagy József alapította MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport 2001. január óta működött a vezetésével.

 

1.

 

Tanulmányait 1959-ben kezdte a Szentgáli Általános Iskolában. A veszprémi Lovassy László Gimnáziumban 1971-ben érettségizett. Egyetemi tanulmányait 1972-1977 között a József Attila Tudományegyetemen végezte. Okleveles kémia-fizika szakos középiskolai tanár lett 1977-ben. Egyetemi doktori disszertációját 1979-ben védte meg, ezzel pedagógia egyetemi doktori fokozatot szerzett. 1985-ben a neveléstudomány kandidátusa lett. A JATE-n habilitált neveléstudomány témában 1996-ban. Az MTA doktora címet 2002-ben szerezte meg.

1976-tól a Szegedi Tudományegyetem, illetve jogelődje, a József Attila Tudományegyetem Pedagógia Tanszékén dolgozott. 1987–1990 között tanszékvezető-helyettes volt. 1989-ben Humboldt ösztöndíjas kutató volt a Brémai Egyetemen. 1994–1995 között a Stanford Egyetemen, a Center for Advanced Study in the Behavioral Sciencesen vendégkutató volt. 1995–1999 között tanszékvezető volt a Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszékén. 1997–1999 között a demokratikus gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos programban dolgozott a Washingtoni Egyetemen (Seattle, USA).

 

2001-től vezette az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoportot. Ugyanebben az évben alapító elnökként elindította az azóta minden évben megrendezett Országos Neveléstudományi Konferenciát. A 2003-as és 2012-es PISA-vizsgálatokban a problémamegoldó gondolkodás elméleti kereteit kidolgozó munkacsoportok tagja. 2003-ban vezetésével kezdte meg működését a Neveléstudományi Doktori Iskola. Ebben az évben alapította meg az Oktatáselméleti Kutatócsoportot, melynek égisze alatt valósult meg a Diagnosztikus Mérések Fejlesztése program, és készült el az eDia online tesztplatform. Valamint alapító elnökként elindította a Szegeden évente megrendezett Pedagógiai Értékelés Konferenciát.

 

2006–2014 között a Pedagógiai Tanszék vezetője. 2007-ben a Budapesten megrendezett 12th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction elnöke. 2009–2010 között a 21. századi készségek mérése és tanítása című nemzetközi programban (ATC21S) a Technológia-alapú tesztelés munkacsoport vezetője. 2009–2015 között a Diagnosztikus mérések fejlesztése című projekt szakmai vezetője volt. 2009–2019 között irányította a Szeged Workshops on Educational Evaluation címmel évente megszervezett kutatóműhelyt. 2011–2015 között egy európai természettudomány-tanítás projekt magyarországi munkáinak irányítója volt. 2012–2015 között a Mérési stratégiák a természettudományok kutatás-alapú tanulásához (SAILS) című európai kutatási programban a tartalmi kereteket kidolgozó munkacsomagját irányította. 2014–2015 között az Oktatáselmélet Tanszék vezetője. 2014-ben megalapította a Neveléstudományi Intézetet, amelynek 2017-ig a vezetője is volt. 2019-től a szegedi Dugonics Társaság (Szeged legrégebben alapított, ma is működő egyesülete) elnöke. 2020-tól a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programjának vezetője volt.

 

2023. márciusa óta az egyetem professor emeritusa volt. 2023. június 26-án egy külföldi motorbalesetben életét vesztette. Botka László, Szeged polgármestere, a város saját halottjának nyilvánította. További információ: Csapó Benő - Wikipédia

 

2.

 

ASZTALOS KATA-CSAPÓ BENŐ

 

ZENEI KÉPESSÉGEK ONLINE DIAGNOSZTIKUS MÉRÉSE[1]

Download (527kB) | Előnézet[1]           Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI), Budapest, pp. 245-267. (2015) ISBN 978-963-19-7938-1