ELHUNYT DR. PUSZTAI JÁNOSNÉ BÖRÖNDY IDA

 

ÉNEKMŰVÉSZ-TANÁR, AZ ESZTERHÁZY KÁROLY KATOLIKUS EGYETEM EGYKORI OKTATÓJA

(1924-2023)

 

 

Dr. Pusztai Jánosné (Böröndy Ida) 1924. február 11-én született Dombóváron. Alap és középfokú tanulmányait szülővárosában végezte, melyek után felvételt nyert a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol két esztendőt hallgatott végig. Menetközben zenei tanulmányokat is folytatott mely világ annyira elvarázsolta, hogy hogy orvosi tanulmányait befejezve – tanítványai nagy örömére – életét a zenének és a tanításnak szentelte. Felsőfokú zenei tanulmányainak befejezése után rövid ideig Miskolcra került, ahonnan 1957-ben érkezett Egerbe. Itt az akkori Állami Zeneiskola tanára, majd igazgatója lett. Ebben az intézményben több mint negyedszázadot töltött szolfézst, hangképzést és magánéneket tanítva, tehetséges tanítványok sokaságát nevelve a zene szeretetére. Tekintettel a növendékek oktatásában elért szakmai sikereire, 1969-ben az akkori Ho Si Minh Tanárképző Főiskola Ének-Zene Tanszékének lett főiskolai adjunktusa majd docense, ahol 1984-ig működött.  A zenei pályán eltöltött több mint félszázados működése alatt tanítványok sokasága zárta szívébe Ida nénit szakmailag kiváló, lelkiismeretes nevelő-oktató munkássága és emberi tartása miatt. Nem lett mindenkiből országosan elismert művész, de Ida nénit elsődlegesen nem is ez a szempont vezérelte, sokkal inkább zeneszerető, a művészetekre fogékony, gazdag lelkivilágú művelt emberek nevelése volt a célja. Nyugállományba vonulása után amíg egészségi állapota lehetővé tette, több egri intézményben is oktatott. Tanári működésének 50 éves jubileuma alkalmából 2005. április 22-én az Egri Farkas Ferenc Zeneiskolában tiszteletére jubileumi koncertet rendeztünk, melynek közreműködői országosan ismert következő egykori növendékei voltak: Denk Viktória, Földi Melinda, Kovács Emese, Kovács Eszter, Lugossy Melinda, Pánczél Éva, Pászthy Júlia, Sallai Gabriella és a kiváló basszista Szüle Tamás. Volt tanítványai az Ida néni jubileumi koncertjére szóló meghívás vétele után első szóra „ugrottak”, hogy résztvevői lehessenek ennek a meghitt eseménynek. Utolsó éveiben számos betegséggel, műtétekkel kellett szembenéznie, melyeket méltósággal viselt. Hosszú munkás élete 2023. június 13-án ért véget, élt 99 évet. Hálás szívvel emlékezünk Reá, nyugodjon békében!

 

A nekrológ forrása: