J. S. Bach: 12 and 6 Preludes, Inventions and Sinfonias

 

Dobozy Borbála új felvétele

I.

Borítóterv: Natter Anna / Cinniature

 

Minden bizonnyal folytatódik a BMC Records történetének az a sikeres vonulata, amelyet a Wohltemperiertes Klavier két sorozata jelentett, Dobozy Borbála előadásában (fantasztikus szám a komolyzene világában a havonkénti több mint 60 ezer Spotify-lejátszás!). A zongoraművészek „mindennapi kenyere”-ként számontartott monumentális sorozatok után most rövidebb lélegzetű darabokból állt össze a műsor: 18 prelúdiumot követően a mindenkori zeneoktatásban mérföldkő-jelentőségű sorozatok következnek, az invenciók és a sinfoniák, bevett magyar elnevezéssel a két- és háromszólamú invenciók sorozatai. Ez utóbbiak adták az apropót a megjelenéshez: idén 300 éve fejezte be komponálásukat a szerző.

 

Dobozy Borbála

(Felvégi Andrea felvétele)

 

A kerekszámú évforduló kínálta „aktualitástól” eltekintve, voltaképp mindig időszerű e darabok újrahallgatása. Nemcsak azért, mert napjainkban egyidejűleg megannyi felfogásban hozzáférhetőek, ily módon a hallgatónak az interpretációra irányuló figyelme differenciálására is lehetősége van, hanem „önmaguk miatt”, saját értékük jogán. És a változatossághoz jelentősen hozzájárul a billentyűsök hangszercsaládja is, ami tovább gazdagítja a hangzásélményeket, egyszersmind az egyes darabokról alkotott elképzelést.

 

Dobozy Borbála csembalón játszik, ami önmagában sajátos hangzásélményt jelent azok számára, akik – akár maguk is – zongorán megszólaltatva ismerik ezeket a darabokat, közülük is leginkább a két „jubiláló” sorozatot.

 

Íme rögtön két „megfigyelési szempont”, az egyik a hangszer hangjáé/lehetőségeié, a másik pedig a Bach-játéka által nemzetközileg elismert művésznő interpretációja.

 

Dobozy Borbála hangszere Bruce Kennedy castelmuziói műhelyében 2000-ben készült kópia, Michael Mietke csembalója nyomán.

 

Dobozy hangszere Bruce Kennedy castelmuziói műhelyében 2000-ben készült kópia, Michael Mietke csembalója nyomán. A felvétel kísérőfüzete gondosan feltünteti a hangolást, és a hangszert karbantartó hangszerész nevét is (Pásztor Ferenc). Azt viszont hiába keressük, vajon milyen kiadású kottából játszik Dobozy – aligha tévedünk, ha megszavazzuk a bizalmat a Bach-összkiadás vonatkozó kötetének. Azért érdemes kitérni erre, mert a felvételt (rendelkezésre álló) kottával a kézben hallgató ugyancsak elbizonytalanodhat a díszítések hallatán. (Tudjuk, az urtext-kiadvány történetében jelentős fejezet volt a „berendezett” közreadás, amikoris mintegy közreadói magyarázatokkal jelent meg az ily módon tehát leginkább csak szándékában ősszövegű kotta. És eme hibrid-megoldások mellett továbbra is forgalomban van megannyi „gondozott” verzió…) Egyetlen kizárólagos „üdvözítő” megoldás nem lévén, minden bizonnyal továbbra is különbözőképp díszített verziókat hallhatunk (felvételeken, koncerteken és iskolai rendezvényeken) – mindenesetre érdemes az egyes darabok esetében inkább a mű (formai) felépítésére koncentrálni, az építkezésre. Azt bízvást tekinthetjük követendő példának, mintának – míg a részletek mechanikus másolása kevesebb zenei haszonnal jár.

 

A tájékozódáshoz feltétlenül érdemes áttekinteni a kísérőfüzetben részletezett tracklistát. Ebből kiderül, hogy a 12 + 6 prelúdium tagolást az teszi indokolttá, hogy nem a BWV-számok emelkedő sorrendjében szerepelnek a darabok, hanem két olyan sorozatban, ahol a hangnemek „emelkedő” rendjében követik egymást. A hatos sorozat esetében folytonos a BWV-számsor (933-938). Ugyanez a hangnem-koncepció úgy érvényesül a két- és háromszólamú invencióknál, hogy nem egymásután következik a két sorozat, hanem váltakozva halljuk az azonos hangnemű darabokat (a kétszólamú sorozat darabjai páratlan, a háromszólamúé páros track-szám alatt szerepelnek).

 

Ötnegyed óra csembalóhangzás. Leírva-kimondva soknak tűnik, a gyakorlatban azonban nem. Túl a megunhatatlan darabokon, az előadóművésznek is nagy része van ebben. Talán csak a hosszú trillák bolydítják meg néha (főként az alsó szólamban) a harmonikus, mindig plasztikus és áttetsző, akár kotta nélkül is követhető szólam-szövetet. Sötét felhőként takarják el a dinamikailag „hátrányos helyzetű” magasabb szólamo(ka)t – ám mindig hamar kitisztul a hangzáskép, és visszaáll a csodálatos harmónia. (BMC CD 305)

Fittler Katalin

 

II.

 

Album details:
Dobozy Borbála
Johann Sebastian Bach: 12 és 6 Preludium, Invenciók és Sinfoniák

Play

 

 

III.

 

Dobozy Borbála / J. S. Bach: Kis prelúdiumok, két- és háromszólamú invenciók - BMC Records lemezbemutató-koncert

Budapest Music Center, BMC Koncertterem
1093 Budapest, Mátyás u. 8.

A koncertre két részben, szünettel kerül sor.

2023. SZEPTEMBER 25. HÉTFŐ, 19:00
Műsor:
Johann Sebastian Bach: 18 kis prelúdium
Johann Sebastian Bach: 15 kétszólamú invenció
Johann Sebastian Bach: 15 háromszólamú invenció (sinfonia)

Idén 300 éve, hogy Bach befejezte a két- és háromszólamú invenciók komponálását. A koncentrált tételek ereje és varázsa abban is rejlik, hogy Bach képes volt az intenzív érzéseket konstruktív zenei gondolkodással ötvözni. Ezt az egyszerre transzparens és sűrű kozmoszt mutatja meg legújabb lemezén Dobozy Borbála, ezúttal is precizitást és költőiséget, ragyogó technikát és életteli karaktereket kiegyensúlyozva. Játéka mentes marad a szélsőségektől és modorosságoktól, miközben egyedi irányt jelöl ki a differenciált előadói praxisok útvesztőjében. A nagyformátumú régizenei művész Bach-trilógiájának megelőző része, a billentyűs irodalom legjelentősebb művei közé tartozó Wohltemperiertes Klavier felvétele a streaming platformokon a BMC Records történetének egyik legsikeresebb kiadványa.

 

IV.

 

Dobozy Bach booklet (pdf)

A Dobozy Borbála Bach játékát tartalmazó CD ismertetőjét dr. Kamp Salamon írta.