A MAGYAR FUVOLÁZÁS ELMÚLT KÉTSZÁZ ÉVE ÉS EURÓPAI BEÁGYAZÓDÁSA

 

Honnan jön és merre tart a magyar fuvolaművészet? Milyen sajátosságok különböztetik meg a világ más tájainak művészetétől? Milyen a kapcsolata a nagyvilág fuvolaművészetével? A kötetben ezekre a kérdésekre keresik a választ az alkotók, akik az elmúlt több mint két évszázad eseményeit vizsgálták.

 

A szerzők kutatása számos, eddig ismeretlen tényt tárt fel a magyar fuvolakultúra eddigi történetével kapcsolatban, de munkájuk során azt a globális folyamatot is megkísérelték nyomon követni, amelynek során a mai értelemben vett modern fuvolázás kialakult. Az alkotópáros tagja két fuvolaművész, Czeloth-Csetényi Gyula és Szilágyi Szabolcs, akiket a hangszerük iránti elkötelezettségen kívül több évtizedes nemzetközi tapasztalataik és kutatásaik sarkalltak a kötet összeállítására. A két szerzőhöz a Zenetudományi Intézet munkatársai is csatlakoztak, akik értékes és hiánypótló tanulmányokkal gazdagították a kötetet. Kusz Veronika, Riskó Kata és Ozsvárt Viktória munkái széles, tudományos igényű talapzatot biztosítottak e kiadványnak, segítve a szerteágazó, zenetörténeti léptékű összefüggések megértését. Könyvünk remélhetőleg tartalmas és értékes információkat nyújt mindenkinek, aki a magyar fuvolázás iránt érdeklődik, de vélhetően a hazai fuvolakultúra identitáskeresésének folyamatában is fontos állomás.

 

Szilágyi Szabolcs – Czeloth-Csetényi Gyula: A magyar fuvolázás elmúlt kétszáz éve és európai beágyazódása (pdf)