KURTÁG-KOTTAKÉPEK ÉS TANDORI-VERSGRAFIKÁK


Koncert és kiállítás a Tiszatáj-szalonban
Kéziratlenyomatok Tandori Dezső és Kurtág György találkozásairól (2018–2022)[1]

 

Különleges, szinte egyedülálló élményben részesültek mindazok, akik 2023. március 24-én résztvettek A betűből. A szóból. c. kiállítás komplex megnyitóján Szegeden, a Tiszatáj Szalonban. A nagymúltú és igen jelentős folyóirat a 2019-ben elhunyt kimagasló költő és a legnagyobb élő magyar zeneszerző alkotói kapcsolatát első alkalommal a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest, V. Petőfi Sándor u. 5.) 2022. április 28-án bemutató kiállítást március 24-én nyitotta meg jelentős előkészítés után, igen színvonalas komplex rendezvénnyel. A kiállítás előkészítése a Tiszatáj februári számában kezdődött, ahol A múlt idő jele a td, tdtd(Halál, emlékezet, poeticitás Tandorinál) címmel öt tanulmány jelent meg Tandori költészetéről, illetve közlésre került a kiállítás ősbemutatója két írása is (Kokas Nikolett kurátori ajánlója és Molnár Szabolcs a megnyitón elhangzott Némaság és csend c. beszéde); e szám képanyagából három a kiállítás anyagából származó reprodukció, három pedig mélyértelmű Kurtág-fotó volt (kettőn Rajk Júliával együtt látható).

 

A koncert és a kiállítás meghívója

 

Viszonylag újkeletű a Tiszatáj Szalon, hiszen a 77. évfolyamában járó folyóiratnak sokáig nem volt saját rendezvényre alkalmas tere; a szegedi Roosevelt tér 10-11. alatt lévő szerkesztőség (mely az egykori Palánk helyén és szélén lévő garzonház földszintjén van, legutóbb a Tér és Forma Tervezőiroda székhelye volt) csak néhány éve tudja saját területén fogadni az elsősorbanKülönleges, szinte egyedülálló élményben részesültek mindazok, akik 2023. március 24-én résztvettek A betűből. A szóból. c. kiállítás komplex megnyitóján Szegeden, a Tiszatáj Szalonban. A nagymúltú és igen jelentős folyóirat a 2019-ben elhunyt kimagasló költő és a legnagyobb élő magyar zeneszerző alkotói kapcsolatát első alkalommal a FUGA Budapesti Építészeti Központban (Budapest, V. Petőfi Sándor u. 5.) 2022. április 28-án bemutató kiállítást március 24-én nyitotta meg jelentős előkészítés után, igen színvonalas komplex rendezvénnyel. A kiállítás előkészítése a Tiszatáj februári számában kezdődött, ahol A múlt idő jele a td, tdtd(Halál, emlékezet, poeticitás Tandorinál) címmel öt tanulmány jelent meg Tandori költészetéről, illetve közlésre került a kiállítás ősbemutatója két írása is (Kokas Nikolett kurátori ajánlója és Molnár Szabolcs a megnyitón elhangzott Némaság és csend c. beszéde); e szám képanyagából három a kiállítás anyagából származó reprodukció, három pedig mélyértelmű Kurtág-fotó volt (kettőn Rajk Júliával együtt látható).

 

Viszonylag újkeletű a Tiszatáj Szalon, hiszen a 77. évfolyamában járó folyóiratnak sokáig nem volt saját rendezvényre alkalmas tere; a szegedi Roosevelt tér 10-11. alatt lévő szerkesztőség (mely az egykori Palánk helyén és szélén lévő garzonház földszintjén van, legutóbb a Tér és Forma Tervezőiroda székhelye volt) csak néhány éve tudja saját területén fogadni az elsősorban irodalmi rendezvényeket. Ezúttal a legpozitívabb értelemben véve igen dús és többműfajú kiállítás megnyitót kaptunk, mely Orcsik Roland költő, a Tiszatáj szerkesztője értékes bevezetőjével kezdődött. Ezután Rajk Júlia énekművész vette át a szót, aki a Kurtág György, Ligeti György és Jeney Zoltánművekből álló kamarahangverseny vezetését is vállalta.

 

11 remekmű csendült föl ezen az estén, világszínvonalú műalkotások Rajk Judit (ének), Csonka Gábor hegedűművész és Zétényi Tamás gordonkaművész előadásában. Elsőként Kurtág 1977-ben befejezett Tandori-ciklusa, melyet a szegedi Vántus István Kortárszenei Napok során is hallhattunk Vajda Júlia (ének) és Szöllősy József (hegedű) interpretálásában: az Eszká-emlékzaj op. 12; Rajk Judit és Csonka Gábor a hét különleges dalt remekül szólaltatta meg. Ezután Ligeti-mű következett, a Dialogo gordonkaszonáta I. tétele, melyet ZétényiTamás nagyszerűen játszott el. Kurtág sajátos módon soha nem találkozott Tandorival, leveleztek egymással több éven keresztül, s mire Kurtág rászánta magát a bezárkózva élő Tandori meglátogatására, a költő 2019. február 13-án elhunyt, már csak Tandori Ágnessel tudott találkozni, ám rövidesen követte ő is férjét.

 

Tandori Dezső levele

 

Kurtág kottás levele

 

Kurtág György Tandori-vázlatai

 

Ima, régi, esti

 

 

Tandori halála után óriási veszteség érte Kurtágot: 2019. október 19-én meghalt Kurtág Márta, aki életének szinte sziámi ikerszerű része volt. Jeney Zoltán eljutott Tandorihoz (ezért Kurtág „irigykedett” is Jeneyre – egy Jeneyhez írott levélben ennek tanújelét is adta); kapcsolatban is voltak (Jeney hét hónappal később követte Tandorit az Örökkévalóságba), értelemszerűen fontos részei voltak a hangversenynek Dalok Tandori Dezső verseire c. dalciklusa részletei, a Két dal Tandori Dezső verseire (ez utóbbi első darabja Esterházy Péter halálára íródott) és a Non es violentis, nequecurrentis (Sem azé, aki akar, sem azé, aki fut, [hanem a könyörülő Istené]). Ligeti Facsar (a Brácsa szólószonáta III. tétele) c. műve ezúttal gordonkán csendült föl Zétényi Tamás előadásában.  Kurtágtól két összeállítást is játszott Csonka Gábor a Jelek, játékok és üzenetek hegedűre című sorozatból, valamint a nyitó Eszká-emlékzaj mellett három további Tandori-vers megzenésítés is elhangzott: a Három dal Tandori verseire (2019), az Apa nyara – Anya nyara,Vízjel c. részletek az AB-Játékok énekhangra c. sorozatból és a hangverseny befejezéseként a Beckett szcénák Tandori Dezsőversére.

 

A hangverseny után a fellépő művészekkel Orcsik Roland és Tóth Ákos (akinek érdeme volt a kiállítás szegedi bemutatásának gondolata és megszervezése, amely természetesen a Tiszatáj szerkesztőségének köszönhető) beszélgetett. Az est által adott élmény így vált teljessé: Kurtágról igazi titkokat, műhelytitkokat tudhattunk meg, hiszen a három kiváló művészt barátságába fogadta ez a zseniális zeneszerző.

 

Hosszasan lehetne elemezni A betűből. A szóból. c. kiállítás egyes darabjait, mely a két nagy alkotó különleges alkotói barátságának titkait tárja fel előttünk, azaz: voltaképp nem tárja fel, csak vizuálisan mutat számos rejtelem felé. E sorok íróját néhány héttel később ismét magához vonzotta e tárlat, s bizonyára nincs egyedül abban, hogy újra és újra megnézné, ha lehetséges. Kurtág és Tandori művészetében elmélyülni e kiállítás megismerése nélkül már biztosan nem lehetséges.

 

 

Kurtág György Tandori Dezső halála miatti fájdalma

 

 

 

Kiss Ernő

 

 

[1]A kiállítást létrehozták: Kokas Nikolett, művészettörténész, Rajk Judit, énekművész
A kéziratok kiállított fénymásolatairól Kiss Ernő készített fotókat.