LIGETI GYÖRGY: MUSICA RICERCATA

 

I.

RADNÓTI RÓZA

LIGETI GYÖRGY ÉS BARTÓK BÉLA MŰVEIT JÁTSSZA

 

 

   

 

FUGA 071_online: Jancsó 100. Radnóti Róza zongoraestje (59:15)

Ligeti György: Musica ricercata

Bartók Béla: 14 Bagatell

Bartók Béla: Allegro barbaro

A felvétel 9:25-től kezdődik!

 

 

II.

https://urania-nf.hu/images/musor/mid/pic_20230626132045_h4eezhnvf67.jpg

Magyar zenefilm, 26 perc, 2023

Ligeti György művét előadja: Radnóti Róza, rendezte: Kerényi Mihály

 

Ligeti György: Musica ricercata – előzetes (0:50)

Radnóti Róza zongoraművész[1]:

 

 

A Musica ricercata felvételén Radnóti Róza és Kerényi Mihály

 

 

Ligeti Musica ricercata címet viselő ciklusával a filmek iránti rajongásomnak köszönhetően ismerkedtem meg: Kubrick Tágra zárt szemek című filmjét néztem, aminek meghatározó eleme Ligeti művének második tétele. Hezitálás nélkül fogtam hozzá a megtanulásának, s a zenemű iránti lelkesedésem azóta is töretlen.

Nagy hatással van rám a zeneszerzői bátorság és kísérletezési vágy: Ligeti a 11 tételes műben tételenként egyre nagyobb hangkészletből dolgozik, az első tételben csak 2, a másodikban 3, a harmadikban 4 (és így tovább) hangot használ fel egy oktávból a tételek komponálásához. Az egyre bővülő hangkészlettel mintha a zenei tér is tágulna: beteljesítő hatása van a ciklus végén elhangzó, mind a 12 hangot megszólaltató fúgának. A mű komponálásakor mindösszesen 28 esztendős Ligeti a ciklus két tételével is tiszteleg példaképei előtt; egy tételt Bartóknak, egy tételt Frescobaldinak ajánl. 

 

Mivel nagyon érdekel a művészeti ágak kölcsönhatása, azok határainak elmosása, Ligeti e művét játszva fogalmazódott meg bennem a zenemű filmen való megörökítésének gondolata. 2020 nyarán magam rendeztem egy music videót a mű „In memoriam Béla Bartók” tételére, ezt követte az ötlet, hogy Kerényi Mihály rendező és stábja segítségével vegyem filmre ezt a számomra olyan meghatározó zeneművet. 

 

A létrejött film egy nagyon izgalmas példája annak, hogyan erősíti egymást zene és vizualitás. Nem egyszerű dokumentációt láthat a néző, annál sokkal tartalmasabb, mélyebben ható képi világot, amit én – érezve, mit jelent előadóművészként egy zeneművet interpretálni – vizuális interpretációnak neveznék a legszívesebben.

Kerényi Mihály[2] filmrendező:

 

 

A Musica ricercata felvételén Radnóti Róza és Kerényi Mihály

 

Élő koncerten való jelenlétünk élményével soha nem vetekedhet a képernyő. Valami nagyon fontos „összetevő” elsikkad, valahol vákuum keletkezik. Mit tud tehát a film nyújtani, ami az élő zenehallgatással egyenrangúvá emeli a filmet? 

Minden esetben abból indulok ki, hogy filmet forgatok, nem koncertfelvételt. Nem akarok reménytelenül vetélkedni a hangversenytermek atmoszférájával. Filmet forgatok, amit a zene és az adott előadás inspirál. Nem hangszerközelikben, klaviatúrában, a terem óriástotáljaiban gondolkodom, hanem hangulatokban, lágyságban, keménységben, a zenész arcán megjelenő érzelmekben; valami megfoghatatlanban, ami automatikusan adja a világítást, a kompozíciót, a kameramozgások tempóit, a vágásokat, tehát mindent, ami már konkrétum. Azt hiszem, hogy az a plusz, hogy a hallgató/néző filmet lát, nem puszta dokumentációt, tölti ki azt a bizonyos vákuumot. 

 

 

A Musica ricercata felvételén Radnóti Róza és Kerényi Mihály

 

 

A film vezető operatőrei Balog Gábor és Varjasi Tibor a rendező gyakori munkatársai, a hangfelvételt Szűcs Péter készítette, a vágó Kerényi Dániel. A stáb idén készíti el Bartók Béla 14 bagatelljének filmfeldolgozását, amely bizonyos szempontból a Musica ricercata-film párdarabja lesz.

 

 

 

 

III.

 

          MUSICA RICERCATA

           

Ligeti György 11 rövid darabból álló zongoraciklusa. Egyfajta zeneszerzői tanulmány: hogyan lehet különféle redukált hangkészleteket használni? Az első tétel ugyanis csak a hangokból áll, kivéve az utolsó hangot, ami d. A második tétel első fele kétféle hangot használ, a második fele hozzávesz még egyet. A harmadik tétel hangkészlete négy hang, a negyediké öt, és így tovább a tizenegyedikig, ami a kromatikus skála mind a tizenkét hangját tartalmazza.

Az első tételek szükségszerűen parodisztikus hatásúak; később egyre természetesebbek (és egyre erősebben bartókosak – a 8. tétel tánc bolgár ritmusban, a 9. tétel „Béla Bartók in memoriam”). Lezárásképp az utolsó tétel („Omaggio a Girolamo Frescobaldi”) megint paródiaízű: a teljes hangkészletet kizárólag hosszú kromatikus tölcsérmenetekben használja.

Hat tételt (3., 5., 7., 8., 9. és 10.) Ligeti György átírt fúvósötösre (Hat bagatell) A 11. tétel a Ricercar zongoraátirata.

 

Tételek:

I Sostenuto · Misurato · Prestissimo
II Mesto, rigido e ceremoniale
III Allegro con spirito
IV Tempo di valse (poco vivace · “a l’orgue de Barbarie”)
V Rubato. Lamentoso
VI Allegro molto capriccioso
VII Cantabile, molto legato
VIII Vivace. Energico
IX (Béla Bartók in memoriam) Adagio. Mesto · Allegro maestoso
X Vivace. Capriccioso
XI (Omaggio a Girolamo Frescobaldi) Andante misurato e tranquillo

 

 

 

4.

LIGETI: MUSICA RICERCATA NO. 9. „IN MEMORIAM BARTÓK BÉLA”

ELŐADJA ÉS RENDEZI: RADNÓTI RÓZA

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y9BXkFSRUiU&list=PLDymsjhzhnHAYkpPb6lQ6y3c-LZ36KHwp&index=2  (2:28)

 

A filmet Radnóti Róza a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem musicvideo-workshopja keretében készítette 2020-ban, amikor egyre komolyabban kezdett foglalkozni a zenedramaturgiára épülő vizualitással és rendezéssel, összművészeti alkotások létrehozásával. A film Kass János Kékszakállú-illusztrációinak inspirációja, valamint egy hommage a két szerzőre, Bartókra és Ligetire. A filmben megjelenő koreográfián Góbi Rita táncművésszel dolgozott együtt Radnóti Róza, az operatőr pedig Kürti István volt, a filmben megjelenő táncosok pedig a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium diákjai.

     Ligeti György (1923–2006) minden idők egyik legnagyobb magyar zeneszerzője. Fiatalon komponálta Musica ricercata című ciklusát, amelyben egy tételt példaképének, Bartók Bélának (1881–1945) szentel: Radnóti Róza videója Ligeti e tételére épül.

     Ligeti Bartókra való emlékezése nem csupán zenei nyelvének utánzása: azt a hangulatot teremti újra, amely Bartók életművében gyakran megjelenik.

Radnóti Róza a videó munkálatai során olyan vizuális értelmezést, vizuális koreográfiát talált meg, amely erősen kapcsolódik ahhoz az utazáshoz, amelyet az ember megtesz, miközben Ligeti e csodálatos darabját hallgatja vagy előadja. A videó célja, hogy komplex élményt nyújtson a nézőknek, a zene felhasználásával a vizuális dramaturgia alapjául. A zongoraművész-rendező kontrasztos színeket és fényeket használt a zenei anyag kontrasztjának ábrázolása és alátámasztása érdekében. Az alaptörténet az emlékezést szimbolizálja.

     A videó-film premierje 2021.03.25-én, Bartók Béla 140. születésnapján volt.

 

@Moholy-Nagy Egyetem, 2020

 

 

5.

BETEKINTÉS LIGETI GYÖRGY MUSICA RICERCATA KOTTÁJÁBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]           Radnóti Róza több országos és nemzetközi zongoraverseny díjazottja, MA tanulmányait 2022-ben fejezte be a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Balázs János, Csalog Gábor és Kemenes András tanítványaként, valamint a salzburgi Mozarteumban Rohmann Imre diákjaként. Budapest jelentős hangversenytermeiben és Európa több országában adott már koncerteket. Szerteágazó művészeti érdeklődését szeretné zenei tevékenységének a részévé tenni, akár összművészeti alkotásokba foglalni.

[2]           Kerényi Mihály film- és televíziórendező: Kerényi Film