MŰVÉSZETI VERSENYKIÍRÁSOK 2023/2024.

2023. augusztus 14.

VERSENYSZABÁLYZAT

 

Az oktatási és kulturális miniszter közleménye „Az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata" közzétételéről

 

A Belügymisztérium által meghirdetett, az Oktatási Hivatal illetékességébe tartozó tanulmányi versenyek:

A köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

 

Országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek

 

Az alapfokú művészeti iskolák, valamint a művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok versenyeinek megrendezése a versenyszabályzat betartásával egységes szervezési és lebonyolítási követelmények alapján történik.

 

Az alapfokú művészeti iskolákba, valamint művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumokba járó művészeti tanszakra beiratkozott valamennyi tanuló joga, hogy a kiírásban meghatározott feltételek szerint versenyen vegyen részt.

 

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban: OH) ellátja a művészeti versenyek versenyszabályzatában leírtak alapján a versenyek előkészítésével és szervezésével összefüggő feladatokat.

 

A köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek részvételi feltételeit, követelményeit, a lebonyolítás rendjét és időpontjait az alábbi versenykiírások tartalmazzák.

 

NEVEZÉSI lapok (szerkeszthető formátumban)

 

     Egyéni nevezési lap (1. sz. melléklet)

     Csoportos nevezési lap (2. sz. melléklet)

 

NYILATKOZATOK a versenyanyag digitális beküldése esetén (szerkeszthető formátumban)

 

     Képmás és hangfelvétel kezeléséhez (3. sz. melléklet)

     Pályamű digitális dokumentáció - fotó, pdf - kezeléséhez (4. sz. melléklet)

 

 

Versenyek az alapfokú művészeti iskolák részére

 

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészeti iskolákkal tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

 

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakgimnázium tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

 

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

 

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

 

A versenyző kötelező és szabadon választott műsorának jogtiszta kottáit a verseny helyszínén a nevező intézménynek be kell mutatnia.

 

     XVI. Országos Lubik Imre Trombitaverseny

     XVII. Országos Friss Antal Gordonkaverseny

     V. Országos Jazz-Zenei Verseny - Gonda János emlékére

     XI. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny

     VIII. Országos Társastáncverseny (A kötelező versenyfeladatok itt tölthetők le.)

     XVI. Országos Gitárverseny

     IX. Országos Festészetverseny

     XI. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres Szóló- és Duóverseny (A III. korcsoport számára előírt kötelező mű kottája itt tölthető le.)

     VIII. Országos Hárfaverseny

     XIII. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny

     XI. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny

     VIII. Országos Modern-, Kortárstánc Verseny

     VI. Országos Elektroakusztikus-zenei Verseny

     II. Országos Montág Lajos Nagybőgőverseny (A szóló kategória I-III. korcsoport számára előírt zongora kíséret kottái itt tölthetők le.)

     VIII. Országos Néptáncverseny (szóló és páros)

     VIII. Országos Harmonikaverseny

     VIII. Országos Textil-Bőr-és Kézműves Verseny

     XIV. Országos Mélyrézfúvós Verseny

 

 

Versenyek a művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok részére

 

A művészeti szakképzést folytató szakgimnáziumok tanulói számára meghirdetett versenyen csak az intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

 

A meghirdetett versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a szakon művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

 

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

 

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

 

A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny helyszínén regisztráláskor be kell mutatni.

 

     XII. Országos Zenekari Verseny

     IX. Országos Énekverseny

     XXXII. Országos Rajzverseny

     XXVI. Országos Mintázásverseny

     XVII. Országos Oboa- és Fagottverseny (A fagottverseny első fordulójában az I. korcsoport számára előírt kötelező mű kottája itt tölthető le.)

     X. Országos Néptáncverseny (szólótánc)

     XVIII. Országos Zongoraverseny

     VIII. Országos Hárfaverseny

     V. Országos Festészetverseny

     VII. Országos Népzenei Verseny

(A pdf-ek megnyitásához Adobe Acrobat Reader programra van szükség.)