SULYOK LÁSZLÓ[1]

 

Emlékforgácsok a tölgyfa árnyékából

 

A zene világában különösen érvényes a mondás: az alma nem esik messze a fájától. Ugyanis akikkel összehozott a sors, és muzsikus volt vagy zenepedagógus, azok csaknem kivétel nélkül a szülői házból hozták a példát, az elkötelezettséget. Így van ez Zelinka Tamás zenepedagógus, zenei ismeretterjesztő, felelős szerkesztő esetében is. Édesapja ugyan csak amatőr zenész volt, ám zeneszerző, édesanyja viszont végzett zongoratanárnő. A budapesti Vörösmarty Gimnáziumban érettségizett ifjú egyidejűleg a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola nagybőgő szakán is tanult, majd felvették a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézet Budapesti Tagozatára, ahol nagybőgő-, szolfézs- és általános iskolai ének-zenetanár diplomát szerzett. Hat évi tanítás után került a Fővárosi Tanács Művelődésügyi Főosztályára, és annak jogutódjától, a Fővárosi Önkormányzat Kulturális Ügyosztályának vezető-főtanácsosaként ment nyugdíjba. 1968 óta előadója, műsorvezetője a Filharmónia Magyarország budapesti és vidéki koncertjeinek, a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar, a budapesti Duna Szimfonikus Zenekar, valamint a Szent István Király Szimfonikus Zenekar és Oratóriumkórus ifjúsági és felnőtt koncertjeinek, a TIT Kossuth Klub József Attila Szabadegyetemének, továbbá a fővárosi művelődési házak zenei ismeretterjesztő műsorainak. Eddig már több mint 6000 ismeretterjesztő előadást tartott Budapesten, illetve országszerte. Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, köztük a Népművelésért, a Főváros szolgálatáért, az Apáczai Csere János- és a Bánffy Miklós- díjjal, s megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét.

 

Zelinka Tamás olyannyira tapasztalt előadó, hogy az érdeklődőnek csupán kezdetben kellett felvázolnia, mire kíváncsi, miről szeretne hallani, és máris mondta, szinte megállíthatatlanul:

 

─ Nemes Lászlóval való megismerkedésem a Duna Szimfonikus Zenekarban történt, ahol ő 1964-től, majdnem a zenekar megalakulásától – 1961-ben alakult – a gordonkaszólam vezetője volt. Én, mint zeneakadémiai hallgató,1968-ban kerültem oda, állandó kisegítője lettem a zenekarnak. Feltűnt nekem, hogy a gordonkaszólamvezetője időről időre elhagyja a pultját.Egyik alkalommal megkérdeztem tőle, mit csinálsz, Laci?„Szervezem a budafoki zeneiskolát”. Ez 55 éve, 1968-ban volt! Abban az évben kapott új erőre a budapesti zeneoktatás. A korábbi központosított rendszert (Fővárosi Zeneiskola Szervezet) a Fővárosi Tanács döntése alapján elkezdték decentralizálni, amiazt jelentette, hogy minden egyes budapesti kerületnek legyen önálló állami zeneiskolája. Mivel akkor még csak huszonkét kerülete volt Budapestnek, 1968-1970 között a központi irányítású Fővárosi Zeneiskola Szervezetből huszonkét önálló zeneiskola lett. Laci bácsi ebben a feladatban vett nagyon komolyan részt: ez volt az első figyelmet érdemlőönálló zenepedagógiával összefüggő szervezői tevékenysége a fővárosban, a XXII. kerületi Zeneiskola megszervezése, amelyhez kezdettől fogva élvezte a XXII. kerületi vezetők és a lakosság támogatását.

 

Amikor 1970-ben kinevezték igazgatónak, majdnem a nulláról elindulva kellett megkezdeni terveinek megvalósítását. Ő egy olyan zeneiskoláról álmodott, amelyben a legfőbb szerepet a kamarazenélésben és a szimfonikus zenekari játékban használt valamennyi fontos hangszerek játsszák, hogy ezzel is elősegítse a zeneiskolai az együttmuzsikálás feltételeit, amelyben, mint fiatal muzsikusnak pápai zeneiskolásként és zenei pályára készülve szak- és főiskolásként oly sok öröme volt Győrben.

 

Már első lépésként sikerült egy olyan tantestületet létrehoznia, amelynek minden tagja ugyanazt gondolta a zenepedagógiáról, mint Ő. A fiatal és energikus csapat, akiknek döntő többsége a Zeneakadémián frissen végzett diplomásokból állt, a szó legnemesebb értelmében tébolyult erővel láttak munkához, hogy minél előbb megvalósuljon egy MINDENKI SZÁMÁRA ÖRÖMZENÉLÉST BIZOSÍTÓ XXII. KERÜLETI ZENEISKOLA.

 

Ez a lelkesítő légkör nagyon kedvezett ahhoz, hogy Nemes László megvalósítsa a továbblépéshez elengedhetetlenül szükséges tárgyi feltételek javítását szolgáló terveit, de legelőször is azt, hogy a kerületi általános iskolákban működő zeneiskolai kihelyezett tagozatokhoz megteremtse egy önálló központi épület feltételeit, és megkezdődjék a hangszerállományt folyamatos frissítése, korszerűsítése mellett azok számszerű gyarapítása is. Szerencsére szülői közreműködés eredményeként a zeneiskolának sikerült beköltözni egy lebontás előtt álló korábban építőipari felvonulási helyszínként szolgáló kis épületbe, ahol végre meg lehetett szervezni a valódi iskolaszerű működés alapjait.A 80-as években a kerülettel való szoros együttműködés eredményeként azt is sikerült elérni, hogy a XXII. kerületben egy olyan önálló zeneiskola épüljön. S mivel Laci bácsipontosan tudta, ha már építkeznek, akkor ne csak egy zeneiskola épüljön, hanem az egészséget is segítve épüljön melléje uszoda, és ha már ott van a zeneiskola rengeteg produkciója, akkor épüljön oda egy művelődésiház is. Ennek az komplex művelődési centrumnak ismét egy bölcs döntés értelmében Nemes László lett a főigazgatója. Létrejött tehát a ma is sikeresen működő Klauzál Gábor Művelődési Központ alapja, amely mind a mai napig a testnek, a léleknek és a művészetoktatásnak nyújt családias otthont.

 

Klauzál Gábor Művelődési Központ homlokzata, az épületsor jobb szélén a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola

 

Laci bácsi mindezen szervezői munkák mellett megkezdte a XXII. kerületi Zeneiskolán belül egy komplex alapfokú művészetoktatási intézmény megszervezését is, amely a zene mellett képes lesz befogadni a zenén kívül társművészeteket, hogy azok számára is megteremtődjenek az állami színtű alapfokú művészetoktatás rendszerébe való tanulás lehetőségei, akik pl. a tánc(balett néptánc), színjáték, báb, képzőművészet (festészet, szobrászat, rajz) stb.iránt érdeklődtek, s addig csak szakköri foglalkozások keretében sajátíthatták el ezen művészeti ágak alapjait általános iskolákban vagy művelődési- és úttörőházakban.  A kiváló művésztanárok által kikísérletezett és általuk megírt tantervek alapján pedig néhány évvel később megindult ezen iskolatípus országos bevezetése, amely nemcsak tovább növelte a művészetoktatásban résztvevő fiatalok számát, de egyúttal megújította a magyarországi zeneiskolai rendszer egésszét, megteremtve ezzel a társművészetek egy iskolatípusban, a MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN történő alapfokú tanítását.2023-ban már több mint 400 ilyen iskola működik hazánkban! Az iskolatípus zászlóshajója nem véletlenül lett   Magyar Örökség Díjas 2018. március 14-én.


Nemes László születésnapi köszöntése a Klauzál Gábor Művelődési Központban.

A kép előterében, fekete öltönyben Nemes László. Mellette Magyar Margit (világos ruhában) és Kovács Kálmánné (sötét ruhában).

Az asztalnál ajándékot tartva Mocskonyiné Tallér Edit.

 

Ez a fantasztikus művészetoktatási eredmény is közrejátszott abban, hogy Nemes László egyre erőteljesebben, s egyre aktívabban vett részt a főváros és az ország művészetoktatási életében. Iskolavezetői és művészetoktatási reform munkássága országosan is egyre ismertebb lett, amelyet jól jelzett az a tény, hogy a hazai és a külföldi érdeklődők egymásnak adták a kilincset, mert minden művészetoktatási szakember személyesen akartak meggyőződni ezekről csodálatra méltó eredményekről. Természetesen tapasztalataira és együttműködésére az Országos Pedagógiai Intézet, az ágazati minisztérium is egyre jobban támaszkodott. A 80-as, és a 90-es években ugyanis egyértelműen beigazolódott, hogy a Laci bácsi által beindított reformok jóvoltábólegyértelműen megújították a zeneiskolákat és termékenyítőleg hatottak környezetük öntevékenyenszerveződő művészeti életére.

 

Az új művészetoktatási modell szakmai megerősítésére szintén Nemes László kezdeményezésére és elnökletével, az általa vezetett iskolában alakult meg a művészetoktatási intézmények vezetőiből az iskolatípust magába foglaló Magyar Zeneiskolák Szövetsége, mai nevén a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége. A művészetoktatás megújításának másik fontos hátterea Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezete volt dr. Gyimesi László főtitkár vezetésével, ugyanis a szakmai reform ily módon érdekvédelmi oldalról is komoly támogatást kapott.

 

A Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola főbejárata

 

 

Laci bácsi mindig is törekedett arra, hogy az XXII. kerületi Zeneiskolában mai nevén a Nádasdy Kálmán Művészeti Iskolában és Általános Iskolában működő együttesek szakmai színvonala a profizmus határát megközelítő legyen. Az általa vezetett iskolából kb. 300-an tanultak tovább közép- és felsőfokú művészetoktatási intézményekben és közülük számosan lettek országosan ismert művészek (pl. Létay Kiss Gabriella és Köves Péter (operaénekes), Szabó Marcell és Pertis Attila zongoraművészek, Petőfi Erika és Soltész Ágnes stb.). Ez oly annyira jól sikerült, hogy a szintén az Ő kezdeményezésére hagyománnyá vált Tétény-Promontor Művészeti Napokhoz már professzionális szinten tudtak kapcsolódni a XXII. kerületi művészeti műhelyek (kórus, zenekar, kamarazene) és melyekhez örömmelkapcsolódtak a XXII. kerületben élő kiváló művészek és meghívott vendégművészek.A XXII. kerületi művészeti iskola ernyője alatt nevelkedő együttesek közül a leggyorsabban és legeredményesebben a Budafoki Ifjúsági Zenekar fejlődött, amely 1993-ban az iskolai státuszból eljutott hivatásos együttessé válásához és megszületett a Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar, Budapest Főváros első olyan hivatásos zenei műhelye, amelyet egy önkormányzat, a XXII. kerületi alapított meg. A már európai hírű Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar nemcsak önálló bérleti sorozattal, de egy korszerű koncertteremmelis rendelkezika Klauzál Gábor Művelődési Központban.

 

A fővárost és a magyar művészetoktatási életet irányítókban időnként felmerült, hogy Nemes László „kiemeljék” a XXII. kerületből és vezetői státuszt biztosítva számára. Aztán az illetékesek hamarosan rájöttek, hogy ez valószínűleg nem lenne egy túl jó döntés, mivel Nemes László XXII. kerületi példaértékű munkásságnagyobb hatással bír a hazai művészetoktatás fejlődésére, mintha megvalósított és megvalósításra váró terveivel irányítóként venne részt a hazai művészetoktatásban. Az általa létrehozott KOMPLEX MŰVÉSZETI MŰHELYNÉL NEM LÉTEZIK JOBB ÖSZTÖNZÉSI LEHETŐSÉG MÁSOK SZÁMÁRA!

 

Ugyanakkor talán az is érdekes, hogy miképpen folytatódott kapcsolatom Nemes Lászlóval.Én1970-ben, ugyanabban az évben, amikor ő a zeneiskola igazgatója lett, én zenetanár lettem a IX. kerületi Állami Zeneiskolában. Én is aktív, mozgó ember voltam, vagyok, de nem iskolaszervező. Fiatal pályakezdőként megkaptam a Parlando zenepedagógiai folyóirat szerkesztését, különböző szakmai fórumokon folyamatosan megjelentem, az államigazgatásban kezdtek megismerni. Ezzel egyidejűleg Laci bácsi a Fővárosi Tanács oktatási irányítóinak azt javasolta, hogy a fővárosban is legyen egy olyan munkatárs, akinek a zeneoktatás figyelése és segítése. A főváros vezetői szívesen fogadták ezt a javaslatot, s mivel engem hallottak egy zenei ifjúsági parlamenten felszólalni, amikor a zeneiskolák fontosságárólbeszéltem, megkérdezték, nincs-e kedvem a fővároshoz jönni dolgozni, a zeneiskolák munkáját segíteni. Így kerültem én ’75-ben az akkorFővárosi Tanácsba, mint zeneiskolai referens és munkánk Laci bácsival ettől kezdve is találkozott, később összeforrt.Mindazt az újat, azt a csodát, újat, amit Ő elképzelt, én az államigazgatás eszközeivel igyekeztem segíteni, támogatni.

 

Ma én – sokakhoz hasonlóan – úgy tekintek Laci bácsira, mint egy hatalmas tölgyfára, amelynek lombozata alatt elférnek zenetanárok, zeneiskolások, hivatásos és amatőr muzsikusok, kórusok és zenekarok. Ilyenkor többnyire csak a kellemes biztonságot érzik a fa alatt lévők, és nem mindig gondolnak arra, hogy valamikor ez a nagy fa egy kis fácskaként kezdte meg az életét, és hogy a növekedéséhez az évtizedek folyamán mennyi, de mennyi energiát kellett felhasználni ahhoz, hogy a lombozata ilyen dússá váljék.

 

***

 

Zelinka Tamás az eddigieket ─ fentebb utaltam rá ─ lényegében különbelekérdezések nélkül mondta el. Rendkívül jól, mondhatjuk, nagyon-nagyon ismeri Nemes László muzsikusi, zeneiskola igazgatói,zeneiskola szervezői és minden más munkásságát. Szavaiból világossá vált, hogy ez nem a véletlen műve. Néhány konkrétumra, megerősítésre azért még kíváncsi voltam. Kérdéseimre a következő összegző választ adta:

 

─ A Duna Szimfonikus Zenekar nagybőgő-szólamában játszottam, Laci bácsi közelében, ugyanis a cselló és a nagybőgő egymás mögött helyezkedik el. Innen származott a kapcsolatunk, ami azóta is él. Akkor tudtam meg, micsoda szervező. És szerepe van abban, hogy a fővárosi tanácsnál státuszba kerültem, hogy egyáltalán státusz lett. A legjobb időszakban cselekedett, vonatkozik ez az ő életére és az ország akkori zeneiskolai szerveződésére is: minden összetalálkozott. De mindezt nem lehetett volna megcsinálni a tehetsége, a szorgalma nélkül. A XXII. kerület, mint kisváros teljes mértékben követte és segítette az útját. Ez olyan hatalmas példaerőt adott Budapestnek és az egész országnak, hogy az általa elindított zeneiskola, művészetiskolai munka országossá vált, az oktatási törvény része lett, és nemzetközileg is csodává.

 

Ferencvárosban nagybőgőt és szolfézst tanítottam, a Parlando zenepedagógiai folyóiratnak pedig 1972-ben lettem a szerkesztője. Most is az vagyok, de most már jó ideje csak interneten létezik (a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete orgánumának 1990-től felelős szerkesztője ─ SL.). Amióta Laci bácsit megismertem, folyamatosan követem a munkáját. Kezdetben egyedül csinálta, ő volt az, aki a zászlót megfogta és vitte. Társakat később kapott. Amikor látták, hogy érdemes csinálni… És mindennek kiinduló alapja Pápa városa, ahol a szülői ház, a rendes tanárok, a rendes iskola adta azt, hogy ő is ilyen légkört szeretne teremteni és megadatni tanulóknak, tanártársaknak, ami neki is megadatott. Jellemzője volt a lakossággal való teljes, szoros összekapcsolódás, amelyhez hasonló ilyen magas fokú és intenzitású eddig ismeretlen volt zenei területen hazánkban.

 

Tehát ahogy a XIX. században Erkel Ferenc és Liszt Ferenc, ahogy a XX. század első felében Kodály Zoltán és Bárdos Lajos, az 1970-es évektől Nemes László volt az, aki a fent említett mesterekhez hasonló csodás reformokra volt képes. 70 éve aktívan tanít! És ha 55 évvel ezelőtt nem kezdi el ilyen tébolyult erővel művészetoktatásunk megreformálását, akkor – és ezt meggyőződéssel vallom – művészetoktatásunk nem tartana ezen a fokon. Meg merem kockáztatni, nélküle nem kerültek volna be a 90-es évek törvényeibe a művészeti iskolák. És ha ez elmaradt volna? Erre még rágondolni is rossz! Ma az alapfokú művészeti oktatás a közoktatás szerves része az örömökkel és nehézségekkel együtt.

 

 

  

[1]Sulyok László: Emlékforgácsok a tölgyfa árnyékából. Részlet a szerző Nemes-történetek– Budafok-Tétény zenei kultúrája egy élet tükrében c. készülő könyvéből, amely Nemes László gordonkatanár, a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola alapító igazgatója, XXII. kerületi díszpolgár életútját hivatott bemutatni.  A könyv szerzője magyar-történelem szakos középiskolai tanár, újságíró, publicista, a Pofosz Nógrád vármegyei elnökhelyettese.