KÖNYVBEMUTATÓ: TATA, 2023. AUGUSZTUS 17.

 

I.

 

 

Különleges kötettel gazdagodott a magyar nyelvű zenei kiadványok sora, s korántsem csupán azért, mert két címet is kapott: „Schiffer Ervin, a brácsa mestere” – ez olvasható a címlapon, míg a könyv gerincén az olvasható: „Schiffer Ervin emlékezete”. A hely és az időpont korántsem véletlen: A 17. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus, Tata (Szóló hangszerek és kamarazene, 2023. VIII. 17-25.) biztosított neki sajátos aktualitást.

 

A Parlando olvasóinak figyelmét még 2005-ben hívta fel Dezső Marianna, a Tatabányai Erkel Ferenc Zeneiskola igazgatója egy svájci mesterkurzusra: abban az évben immár 20. alkalommal rendezett mesterkurzust Morges-ban a külföldön élő magyar muzsikus-házaspár, Schiffer Ervin és Sebestyén Katalin. A lelkes zongorista vendéghallgató a megismerkedésüket követően rögtön merész tervezgetésbe kezdett, és elképzelése tetszésre talált a művésztanároknál. Svájc után Tatán is meghirdettek egy Nemzetközi Zenei Mesterkurzust, amely 2007 óta minden év augusztusában tíznapos intenzív zenélési-továbbképzési lehetőséget biztosít az érdeklődőknek. A 10. évben kiadott jubileumi emlékkönyv objektív-szubjektív dokumentuma az első évtizednek.

 

Közben történt egy és más. 2011-ben Tata városa „Díszpolgár” címmel tüntette ki a két kiváló művésztanárt, akiknek az oktatómunkájuk iránti érdeklődés lankadatlanul vonzotta a fiatal hangszeresek. 2014-ben elhunyt Schiffer Ervin. Emlékére augusztus 17-én a kurzus valamennyi diákja és tanára jelenlétével Tata város polgármestere, Michl József egy vörös márvány emléktáblát avatott fel az emlékére a tatai Öreg-tó partján, és egy platánfát ültetett, ily módon is gondoskodva „Ervin bácsi” emlékének tovább-éltetéséről. 2015 óta a mesterkurzus Schiffer Ervin nevével szerepel.

 

Dezső Marianna

 

Miként annakidején a házaspár elmondta Dezső Mariannának, a morges-i kurzust barátság hívta életre, és a barátság meghatározó tényező mindmáig a művésztanárok meghívásánál. A tanár-diák viszonyokból idővel kollegiális baráti kapcsolatok alakultak, s állandósult a szeretetteljes légkör.

 

Sebestyén Katalin hegedűművész-tanár,

a „Schiffer Ervin, a brácsa mestere” c. memoár-kötet szerzője a bemutatón

 

Az özvegy kezdeményezésére született meg a 196 oldalnyi kötet, amely arra tesz kísérletet, hogy életrajzi adatokból, a művészpálya dokumentált eseményeiből és az egykori művészkollégák és növendékek visszaemlékezéseiből maradandó értékű emléket állítson Schiffer Ervinnek. Ő biztosította a családi archívumból az illusztrációkat, és fordította az idegennyelvű dokumentumokat. Az emlékek életrajzzá formálása Réfi Zsuzsanna munkája, aki szerkesztőként a könyv végső formáját is kialakította.

 

A könyvbemutató meghitt eseménnyé alakult: nyitányként Schiffer Ervin tanításából kaptunk ízelítőt, egykori óra-részletének felvételével, befejezésül pedig az idei kurzus egyik kamaracsoportja játszott (Sebestyén Katalin növendékei), ami bátor vállalkozás volt, ha arra gondolunk: maximum három napjuk volt arra, hogy összeszokottan muzsikáljanak. A Serenata a főúri házimuzsikálások légkörét is felidézhette.

 

Pillanatkép a könyvbemutatóról

 

A közönség javarészét a kurzus diákjai és tanárai alkották. Sebestyén Katalin és Dezső Marianna beszélgetése Schiffer Ervin szellemének megidézését célozta, hogy mindazok, akiknek nem volt lehetőségük a brácsaművész-tanár személyes megismerésére, legalább az élmények felidézésekor megpróbálhassák elképzelni őt teljes valójában. Képe, jellegzetes mosolyával, a reprezentatív molinóról figyelte az „eseményeket”.

Sebestyén Katalin érezhetően örült, hogy megvalósult több éve dédelgetett álma – ez mutatkozott meg abban is, hogy tolmácskodásra is vállalkozott: fáradhatatlanul informálta a magyarul nem értő külföldi fiatalokat. Nekik ez az alkalom közvetlenebb élményt jelenthetett, mint az apropójául szolgáló kiadvány – amely azonban talán még így is érdekes lehet, hiszen megérezhetik, hogy folyamatnak a részesei: az idei kurzus plakátjának kisméretű képe is helyet kapott a kötetben. (Remélhetőleg a szakmai érdeklődés nem fog Tatára koncentrálódni – hiszen kevés könyv foglalkozik egy-egy elsősorban kamaramuzsikusként értékes teljesítményt felmutató előadóművésszel.)

 

 

„Öröm volt érezni a közösségi légkört…”

 

Öröm volt érezni a közösségi légkört, amely ékes bizonysága volt annak, hogy a zene: nemzetközi nyelv. Amelyen tér-idő határok nélkül képesek megértetni magukat a muzsikusok.

 

Közreműködtek a 17. Nemzetközi Schiffer Ervin Mesterkurzus (szóló hangszer és kamarazene, 2023. VIII. 14-25.) hallgatói

 

 

Fittler Katalin

 

II.

 

SEBESTYÉN KATALIN

 

SCHIFFER ERVIN, A PEDAGÓGUS[1]

Hit, szenvedély és humor

Magyarázat – húszféleképpen

 

 

Hogyan kezdődött mindez, miért volt ilyen eredményes az oktatási metódusa?   

 

Első növendékei zongoristák voltak, belőlük faragott brácsaművészeket. Olyan sikerrel, hogy ezt követően mindenütt megismerték a nevét, és számtalan tanítvány érkezett hozzá bármely város zeneművészeti főiskolájára, ahol csak a katedrára lépett. Schiffer Ervin ugyanis elképesztő hittel, szenvedéllyel, kedvességgel és humorral adta tovább a tudását, sajátos metódusokat alakított ki, amelyek megoldással szolgáltak az összes növendék számára.

 

Eredetileg nem készült tanárnak – meséli Sebestyén Katalin – versenyeket akart nyerni, szólistakarriert befutni; amit nagy sikerrel meg is valósított: nemzetközi díjak (Bukarest, Genf, Liège), valamint fontos fellépések tanúskodnak erről. Aztán amikor kvartettként bekerültek a hollandiai Brabants Conservatoriumba, akkor mindannyiuknak tanítaniuk is kellett. Ekkor kapott ő hat zongoristát, akik mindnyájan hivatásos brácsások lettek. Saját bevallása szerint menet közben kísérletezte ki a hatékony metódusokat, s egyre jobban megszerette a tanítást is. S mivel ilyen sikereket ért el az első növendékeivel, utána már igazi brácsa-tantványokat kapott. Az egyik növendéke elnyerte Hollandia legnagyobb díját („Rosenkranz”), és a Rotterdami Filharmonikus Zenekar szólóbrácsása lett. Attól kezdve nagy létszámban kezdtek özönleni hozzá a tanulni vágyó növendékek, akár Utrechtben, Amszterdamban, Brüsszelben vagy Tilburgban oktatott. Szájról-szájra terjedt módszereinek, személyiségének a híre. Az egyik évben érkezett egy izlandi brácsás, ezt követően minden esztendőben jött abból az országból két-három fiatal. Az első spanyol muzsikust is követte aztán a többi, s elindult a hispán lánc…

 

Képes volt ugyanis bizalmat kelteni a diákjaiban, már csak az alapelvei miatt is. Ervin ugyanis meggyőződéssel vallotta: mindenkinek joga van a tanuláshoz, ahhoz, hogy fejlődjön, hogy elérje képességeinek a maximumát. Tehát célja az volt, hogy minden növendékéből kihozza a legtöbbet, s ehhez igyekezett felkutatni az összes hasznos módszert; sosem sajnálva a fáradtságot a kevésbé tehetségesektől sem. Épp ezért arra törekedett, hogy mindent húszféleképpen tudjon elmagyarázni, mert bízott abban, hogy valamelyikkel eléri a kívánt hatást.

 

Schiffer Ervin tanítás közben (2011)

 

Ha kellett, érzékletes példákat sorolt fel, történeteket mesélt, hogy rávilágítson a művek zenei tartalma alapján kívánt érzelmekre. A növendékektől is elvárta, hogy – akárcsak ő – teljes erőbedobással dolgozzanak.

 

A tanítási módszertanáról hátrahagyott füzetei tanúskodnak számomra, no meg a temérdek mesterkurzus tapasztalatai. Mindig rengeteget beszélgettünk a növendékekről, láttam, hogyan készíti elő az óráit, miként dolgozik.

 

Ervin a legalaposabban kívánta megismerni hangszerét, s ezért mindent elolvasott az instrumentum és a vonó történetéről. Az összes hegedű és brácsa iskolát tanulmányozta. Leírt mindent arról, milyennek kell lennie a tanár és a diák viszonyának, a kapcsolatnak milyen kritériumai vannak, mert ennek nagyon nagy fontosságot tulajdonított. Azt is papírra vetette, hogy szerinte mi a tehetség, hiszen nem elég, ha egy fiatal ujjai elég gyorsan mozognak… Leírta azt is, hogyan kell gyakorolni! Alaposan foglalkozott a test anatómiájával, a jobb és a bal kar szerepével, a helyes testtartással, amelynek kellően lazának kell lennie, minden merevség nélkül. Ugyanilyen alapossággal részletezte a vonótartást, és mindenkinél megnézte, hogy helyes módon kezeli-e a hangszerét; hiszen nem szabad a muzsikálás közben vagy után fájdalmat érezni.

 

Akadt arról is egy füzete, hogy hogyan tanítja meg az esetleges átállítást – ha erre szükség van –, milyen hibákkal lehet találkozni, és ezekre mi lehet a megoldás. Az általános pedagógiai-zenei követelményeket is kidolgozta, pontokba szedte, s ehhez készített külön repertoár-listát is. Beosztotta a tanulmányi anyagot évek szerint, olyan sorrendben, hogy a növendék a megfelelő ütemben haladjon, sosem kapjon hirtelen túlságosan megterhelő feladatot. A speciális brácsaproblémákkal külön foglalkozott. A megtanulandó művekbe részletes ujjrendeket és vonásokat jelölt be; és gyakorlatokat állított össze a fekvésváltás biztonságosságára.

 

Bartók brácsaversenyének megtanulása minden fiatal brácsásnál a fő célok közé tartozott, és Ervin mindenkinek szívesen megtanította; sőt a nehéz részekhez külön gyakorlatokat írt, hogy ezeken sikerrel jusson túl a növendék. Ujjrendekből hatféle változatot is készített, hogy valaki hosszú ujjakkal éppen olyan jól el tudja majd játszani a művet, mint az a fiatal, akinek apró keze van. Ugyanezt megtette Bach szólóműveivel is, amelyeket szintén több oldalról közelített meg. Temérdek átiratot készített, hogy gazdagítsa a brácsa – mint szólóhangszer – irodalmát, ugyanakkor kamaraműveket is újra áthangszerelt, hogy a brácsa még több, fontos szerephez juthasson, még sokoldalúbban vehessen részt a muzsikálásban. Így a zenekari állások ugyancsak sorra kerültek a tanulás folyamán.

 

Schiffer Ervin tanítványai között

 

Minden növendékéről külön naplót vezetett, amelyben részletesen leírta a közös óráik menetét, az átvett anyagot, a repertoárt, a problémákat, a megoldásokat. Azt is, hogy a következő órákon mivel kell majd foglalkozni, mik a jövő feladatai.

 

Emberi hozzáállását is nagyban tükrözi, hogy egyik élvonalbeli növendékét úgy indította el a pedagógusi pályán, hogy két éven keresztül, kéthetente ingyen segítette a tanítási feladatok megoldásában, a megfelelő eredmény elérése érdekében. A tanítás terén nem léteztek számára határok. Amit fizikailag és emberileg lehetett, mindent megtett, és ehhez hatalmas lelkesedés, jóság és szigor társult. Nem véletlen, hogy a brüsszeli diákok – amikor három évig nem kapta meg végleges kinevezését – szakadatlanul leveleztek érdekében a miniszterrel, s ezeknek a protestáló soroknak a lényege az volt, hogy a brácsa jövője van ve-szélyben, ha Schiffer Ervin nem tudja méltó formában – kinevezett tanárként – átadni tudását a fiatal brácsás generációknak.

 

Az egyik levélből az alábbi idézet is ezt az érvelést támasztja alá: Ervin Schiffer lélekemelő személyiség – írják diákjai –, kifinomult művész, sikeres és tapasztalt pedagógus, aki minden növendékéért a legteljesebb mértékben kiáll.

 

Tatai mesterkurzusok

A világ minden tájáról érkeznek ide fiatal, tanulni vágyó muzsikusok, az elmúlt 20 év folyamán 45 náció képviselői vettek részt a kurzusokon. A tanítás négy nyelven folyik, percről percre váltogatják az angol, francia, német és magyar mondatokat...

 

 

 

Ervin tanítás iránti szenvedélyét a közösen töltött évtizedek alatt alaposan megismerhettem, hiszen otthon is rendszeresen azon törte a fejét, hogyan találjon a diákok különböző technikai vagy lelki gondjaira megoldást. A tanítványok azt mondogatták róla, hogy „röntgenszeme” van, hiszen mindent észrevett, s mindennel foglalkozott. Azzal is tisztában volt, hogy ki mire lehet képes a zenei pályán, s igyekezett a képességeit ennek érdekében, teljes mértékben kiaknázni.

 

Tudták, hogy a szigora is csak őket szolgálja, s tényleg arra törekedett, hogy mindenki megkapjon minden eszközt ahhoz, hogy eredményekben gazdag karriert futhasson be. Sikerült hamar elérnie, hogy a növendékek bizalommal legyenek iránta, így megosztották vele a technikai gondjaik mellett személyes problémáikat is. Azonnal megértette a fiatalokat, átlátta a bajok forrását, és néhány mondattal 3már megoldást is kínált. Sokakat lendített túl lelki mélypontokról, hiszen tudta: nemcsak a hangszertudás, az emberi hozzáállás is lényeges része a művészetnek. S végül, de nem utolsó sorban, meg kell említenem a humorát is, amivel sokszor vette el egy-egy kényes helyzet élét, drámaiságát egy tréfával, vagy éppen egy brácsás viccel, hiszen minden óráját áthatotta az őt jellemző – bár szigorral párosult – jókedély, derű, ami átsugárzott a körülötte lévőkre is.

 

 

Schiffer Ervin és felesége, Sebestyén Katalin hegedűművész-tanár

 

 

 

 [1]           Részlet Sebestyén Katalin Schiffer Ervin (1932–2014), a brácsa mestere c. megjelenés előtt álló könyvéből (Szerkesztette: Réfi Zsuzsanna)