Örömmel adunk hírt arról, hogy a Kardos Pál Alapítvány – a jogutód Bárdos örökösök engedélyével – újra kiadta Bárdos Lajos régóta nélkülözött, két alapvető tanulmányát.

 

Bárdos Lajos: Életet az énekbe c. munkája először a Tankönyvkiadónál jelent meg 1966-ban kézirat gyanánt a Tanárképző Főiskolák rotaprint lemezről készült sorozatában. A Zeneműkiadó 1969-ben adta közre a Harminc írás c. gyűjteményes kötetben.   Ugyancsak a Tankönyvkiadó gondozta a Zenei prozódia c. tanulmányt 1968-ban.  Ezek az alapvető munkák sajnos alig-alig hozzáférhetők. A Szegeden megrendezett 'Fiatal tanárjelölt karvezetők III. országos versenyéhez' csatlakozó szakmai fórumon merült fel az igény újra-nyomtatásukra.

 

A Vass Irén és Ordasi Péter előkészítő munkájával  megjelent tanulmányok a Kardos Pál Alapítványnál (6753 Szeged, Hajnalka u. 20., e-mail cím: kardospalalapitvany@gmail.com, számlaszám: Erste Bank 11998006-02602718-10000018) megvásárolhatók, illetve megrendelhetők, továbbá a Bárdos Lajos Emlékmúzeumban (Budapest, 1027 Margit körút 64/b., I. 7.), amely a Bárdos Ágotával való telefonos egyeztetés alapján látogatható. (201–3194 vagy 06 70 / 641–6631). A közreadók jó szívvel ajánlják a tanító- óvónőképző intézmények, valamint az énektanár és karvezető kollegák figyelmébe.

 

Bárdos Lajos: Karvezetés I. – Életet az énekbe! (54 oldal) 1500 Ft

Bárdos Lajos: Karvezetés II. – Prozódia (83 oldal) 2000 Ft

 

R. É.