ELHUNYT DUDÁS FERENC

 

A DOROGI ERKEL FERENC ZENEISKOLA LEGENDÁS IGAZGATÓJA

(1930.05.01. – 2023.09.11.)

 

Dudás Ferenc

 

Dudás Ferenc életének 94. esztendejében hunyt el 2023. szeptember 11-én. Több területen is aktívan tevékenykedett: a dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola igazgatója volt 1970–1992-ig, a nyugdíjazásáig. Alkotó ember volt, menedzser-típus, mindent megtett, hogy szépítse iskolája épületét. Nagy esemény volt az Erkel-szobor avatás és a Kamaraterem kialakítása. Új tanszakok kialakítását szorgalmazta, a tanárok, növendékek fellépéseivel gazdagította Dorog zenei életét. Kollégáival fúvósötöst alapított és országszerte ismertté váltak a Jeney Zoltán Fúvósötös Találkozók, melyeknek kitalálója és szervezője volt.

 

 

Mint önmagához szigorú tanár és igazgató, megkövetelte kollégáitól is a gondos tanítást és adminisztrációt. Fontosnak tartotta, hogy ne csak oktassuk, hanem neveljük is a ránk bízott gyermekeket, a tanárok és a növendékek is jussanak szereplési lehetőségekhez, és ne csak a szűk környezetünkben tevékenykedjünk, hanem legyenek megyei, országos és külföldi kapcsolataink is. Munkásságát számos oklevéllel, kitüntetéssel ismerték el.

 

Dudás Ferenc, A KIVÁLÓ NÉPMŰVELŐ (1981)

 

A dorogi működése mellett évtizedeken keresztül dolgozott a Madách Színházban, alkotó részese volt annak a folyamatnak, ahogy élő zenéből átálltak forgatásra.

 

Az 1950-es években a Magyar Rádió munkatársa volt, ahonnan munkástanács tagsága miatt elbocsájtották, de 2003. október 23-án a Magyar Rádió örökös tagja lett.

 

Nyugdíjba menetele után, amikor az eredeti hangszerén, az oboán már nem játszhatott, megtanult citerázni és hosszú éveken át terjesztette a magyar népzene szeretetét tordasi tanítványai között. Tevékenységét Tordason az iskoláról elnevezett Sajnovics-gyűrűvel ismerték el.

 

Lelkes látogatója volt az Alkotó Muzsikusok Társasága koncertjeinek, a törzsközönségünknek számított. Még a vidéki hangversenyekre is elutazott velünk. A család, a barátok és a munka mellett még egy nagy szeretet alakult ki benne- Fonyód szeretete. Itt megpróbált aktív munkát végezni, gyerek hangversenyeket szervezett. A fonyódi temetőben vettünk tőle végső búcsút 2023. szeptember 30-án.

 

Azok közé az emberek közé tartozott, akik nyomot hagytak maguk után, nemcsak családja emlékezetében él tovább, hanem annak a sok embernek az emlékeiben is, akiknek a zenén, a tanításon, a színházi munkákon és a barátságon keresztül adott útravalót. Emlékét szeretettel őrizzük!

 

Szendi Ágnes

a Dorogi Erkel Ferenc AMI zongora tanszakvezetője,

az Alkotó Muzsikusok Társasága elnöke

 

 

KÉPEK DUDÁS FERENCRŐL

 

Dudás Ferenc tanít

 

Dudás Ferenc balról a második

 

(A fotók forrása: Dudás Ferenc családi archívuma.)