Sokdimenziós téridő-kollázs

 

Rendhagyó portréfilm Frankl Péter zongoraművészről

 

A zene mindenek fölött – Portréfilm Frankl Péter zongoraművészről (előzetes) (7:06)[1]

A világhírű zongoraművész nemzetközi sikerekben gazdag pályáját bemutató portréfilm során egy vonzó és szerethető kép alakul ki a huszadik század második felének és a huszonegyedik század első két évtizedének egyik legismertebb és legszerényebb pianistájáról.
Rendező-szerkesztő: Kroó András
Operatőr: Nádorfi Lajos MMA 2022, 56'07"

 

Zenekedvelő/zenész olvasók számára talán felesleges a meghatározás, miszerint Frankl Péter: zongoraművész – ami mégis indokolja, az a remény, hogy olyan késői utókorban is hozzáférhető lesz, amikor napjaink kortárs-művészét az előadóművészet-történet egyetemes értékei között jegyzik. A portréfilm Magyar Művészeti Akadémia portrésorozatának része, Kroó András több-műfajú életművében a szerkesztő-rendezői termés legújabb értékes hajtása. A portréfilm készítéséhez apropót Frankl Péter 88. születésnapja (2023. október 2.) kínált. Az eredmény: olyan produktum, amely általános örömforrás. Ajándék a „főhősnek”, amelyen érződik, hogy szeretettel készítették (ami a stáb érzelmi „érdekeltségén” túl az alapos felkészültséget és a végiggondolt koncepciót illetően is példaértékű) – és nem utolsó sorban: egyszerre élvezetes és több szempontból is tanulságos a nézőknek-hallgatóknak. Broken consort – így nevezték egykor az olyan hangszeregyüttest, amelyet különböző hangszercsaládok tagjai alkottak; ugyanez jellemzi a rendelkezésre álló dokumentumanyagokat is. Frankl Péter a zongoránál „ül és mesél”, életéről és pályájáról, közben megszólalnak a művész rangos művész-partnerei, és felcsendülnek zenei illusztrációk, archívumok örökértékű kincseiből. A különböző időben készült interjú-részletek egyszerre objektívek és szubjektívek: művészpartnerek személyes vallomásai a zongoraművészről, ugyanakkor – nemritkán többévtizedes távlatra visszatekintve – hozzájárulnak ahhoz, hogy elképzelhessük az egykori társadalmi-kulturális környezetet is. A színes felvételek között helyet kapnak a fekete-fehér felvétel korában megörökített felvételek is, és – a forrás feltüntetésével – felvillannak A magyar zongorázás diadalmas 120 éve dokumentumfilm-sorozat mozzanatai is (úgyszintén Kroó András rendezése). Az időjáték felvillanyozó hatású: ki-ki saját emlék-készletének szegmenseire ismerhet – és ami a portréfilm szempontjából a legfontosabb: megannyi örökérvényű igazság, értékes meglátás nyer ismételten aktualitást.

 

„A zene mindenek fölött” – ezt a címet kapta az 56 perces portréfilm (operatőr: Nádorfi Lajos). Találó a cím, ugyanakkor az is érzékletesen kiderül, hogy a zene nem valami „felettes” valami Frankl Péter számára, hanem éltető-boldogító közeg, amely magánemberi és művész-mivoltában egyaránt körülveszi. Mondhatni, éltető elem a számára.

 

Annakidején irodalomból megtanultuk a jellemzés lehetséges módjait. A film a maga kiterjedt lehetőségeivel maximálisan él mindezekkel: megszólal a főhős, de beszélnek tettei is, megannyi zenei bejátszás is példázza élete zenecentrikusságát. A – most vagy korábban – megszólaltatott művésztársak jellemzése egybehangzóan erősíti a portré markáns vonásait, az pedig a szerkesztői munka minőségét dicséri, hogy nincsenek „átfedések”, amelyek egyik-másik megszólalás értékét csökkentenék, legfeljebb a kontúrok markáns rajzolatát erősítik az egymástól függetlenül használt, ismételt jelzők. És a „kapcsolatrendszerek” plasztikus térképét adják a mindenkori környezetnek, s ezáltal még életszerűbbé válik a felvillantott mozzanatok halmaza. Megérezzük: a kiragadott példák jellemzőek, de nyilvánvaló, hogy további emlékezők-visszaemlékezők is csupán megerősíteni, alátámasztani tudnák a nézőben-hallgatóban kialakultakat.

 

Ám miközben Frankl Péterrel közös emberi-szakmai múltjuk pillanatait, eseményeit idézik fel, önmagukról is „vallanak” a megszólítottak! A film elején feltüntetésre került a - többségükben virtuális módon - meghívottak listája, a nevek betűrendjében. Ki-ki sokat felismerhet közülük, de a tájékoztatás kedvéért minden megszólaláskor olvashatjuk is a nyilatkozó nevét. És a szinte észrevétlenül tanítás magasiskolája, hogy a megemlített prominens személyek fényképét is felvillantják. Vásáry Tamás és Frankl Péter anekdotázó visszaemlékezései sorában természetesen előkelő hely jut Fischer Annie-nak, ily módon is erősödik az emlék-háló a múlt és a – mindenkori – jelen között. (Kettőjük összehasonló jellemzésére Batta András tett frappáns kísérletet.) Felidézésre kerülnek az egykori tanárok, a kamarapartnerek közül Pauk György is kiemelten emlékezik Weiner Leóra, Schiff András révén szóba kerül Végh Sándor.

 

Külön érdekesség az ismeretségek-kapcsolatok „földrajza”, a magánélet fordulópontját jelentő Párizs (ahol Frankl Péter feleségül vette az úgyszintén zongorista-képzettségű Feiner Annie-t, akivel kora gyermekkora óta ismerték egymást), London, ahol külföldön és Magyarországon élő muzsikusok több generációjának jelentős alakjaival találkozott. Innen az ismeretsége a tizenéves Schiff Andrással, akivel hamarosan négykezes-lemezfelvételt készített. Tőle a „született kamaramuzsikusság” frappáns definícióját halljuk (miszerint az alkalmazkodni-tudás áldott képességével egyenlő). A karmester-kapcsolatok hálózata is szövevényesen gazdag. A fiatal(abb) generációkhoz tartozók csak kapkodhatják a fejüket a sok, számukra már legfeljebb csak felvételekről ismert világnagyság neve hallatán… Említésre kerülnek kamara-partnerek, azonos generációhoz tartozók és több évtizednyi különbséggel is remekül működő társulások. Csaba Péter például azt hangsúlyozta, hogy próbáikon a dialógusok szinte „szöveg nélkül” valósultak meg, és Rolla János számára is emlékezetes, hogy a Liszt Ferenc Kamarazenekarral a próbákon alig volt beszéd. A zongoraművésznél félévszázaddal fiatalabb Várdai István számára partnere kíváncsisága, nyitottsága, kísérletező hajlama szolgált tanulsággal. Kelemen Barnabás is felfigyelt arra, hogy a vonósnégyesükkel együttmuzsikáló (akkor 80 éves) zongoraművész milyen behatóan érdeklődött partnerei zenei elképzeléséről, mű-felfogásáról. Ő mutatott rá arra is, hogy „annakidején” mennyire mások voltak a lehetőségek, amennyiben az élő zenén kívül nem nagyon volt más opció – tehát, fokozott volt a „zenét csinálás” jelentősége. Ugyanerre a jelenségre utalt Fischer Iván is, kihangsúlyozva a kultúra mélységét, alaposságát, ami az egyetemes zeneirodalom-ismeretben is megmutatkozott. Bizony, manapság már csak ritkán találkozni olyanokkal, akik „vágják” a Köchel-jegyzékszámokat (talán ilyen szempontból a Wagner-rajongók vezérmotívum-ismerete jelent kivételes oázist).

 

A film gördülékeny, eseménydús tárgyalásmódja lebilincselő – de a lelkes érdeklődő azért összerakja a szakmai „adatokat”, versenygyőzelmeket, rangos helyszínek meghódítását, a repertoár kiterjedtségére utaló adatokat, megjegyzéseket. És a pedagógus nagy irigykedéssel gondol azokra, akiknek osztályrészül jutott, hogy a Yale Egyetemen e varázslatos egyéniségnél tanulhassanak, Pontosabban, akiknek lehetőségük volt a közelében „megfertőződni” ezzel a pozitív-ragályos zenerajongással. Érdemes megfigyelni Frankl Péter arcát a felidézett zenék alatt: a zenére-koncentrálás valamiféle belső-oldott boldogsággal társul, ami nemritkán mosolyt csal az arcára…

 

Három évtizedes pedagógiai tapasztalatok birtokában osztja meg hallgatóival azt a meglátását, hogy napjaink „túl jól” zongorázó muzsikusainál ez a „többlet” az egyéniség és a karakter rovására megy. Az ilyen mondatoknál érdemes lenne megállítani a felvételt, és elgondolkozni a hallottakon (több ilyen, a portré-kereteken túlmutató bölcs meglátás is hangot kap a filmben!). És a gazdag pálya konklúziójaként elhangzó „sose voltam sztár” mondat is célba talál: a minőség értő fülekre-szívekre talált, az elismerés nem késett, s bizonyosak lehetünk abban, hogy az időtlenség állandóságával állandósul.

 

Köszönet a korántsem csupán a szűk szakma számára érdekes (ám nekik tanulságokban rendkívül gazdag) filmért az ötletgazdától a megvalósítás valamennyi fázisában résztvevőkig mindenkinek. És főként: köszönet muzsikus-életművéért Frankl Péternek!

 

Fittler Katalin

 

 

 

 

 [1] A teljes film korlátozott ideig tekinthető meg: https://mediaklikk.hu/musor/mma-portrek/