Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (7.6 Zeneművészet)

 

DR. KERÉKFY MÁRTON

 

A KELET-EURÓPAI NÉPZENE HATÁSA LIGETI GYÖRGY ZENÉJÉRE

 

TEMAVEZETŐ: DR. DALOS ANNA

(2014)

 

disszertacio.pdf

 

 

Kerékfy Márton szakmai életrajza

 

Kerékfy Márton (*1981) zenetörténész és zeneszerző, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Bartók Béla zeneműveinek kritikai összkiadása szerkesztője és az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó főszerkesztője. 2019 áprilisa óta a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság elnöke.

 

Zenetudományi és zeneszerzői tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végezte 2000 és 2007 között, ugyanitt szerezte zenetudományi PhD fokozatát 2015-ben. Szakterülete a 20. századi magyar zeneszerzés, különös tekintettel Bartók Béla és Ligeti György életművére. 2010-ben szerkesztésében és fordításában jelent meg a Ligeti György válogatott írásai kötet (Budapest: Rózsavölgyi és Társa). 2011-ben öthónapos kutatói ösztöndíjat nyert a bázeli Paul Sacher Alapítványtól, aminek köszönhetően a helyszínen tanulmányozhatta Ligetinek az Alapítvány gyűjteményébe tartozó zenei hagyatékát. Kutatásai eredményét doktori értekezésében foglalta össze, amely könyvformában 2018-ban jelent meg Népzene és nosztalgia Ligeti György művészetében címmel (Budapest: Rózsavölgyi és Társa). Ennek angol nyelvű változata a brit–amerikai Routledge kiadónál fog megjelenni.

 

2013-ban Ligeti and Hungary címmel nemzetközi szimpóziumot szervezett Dalos Annával a szombathelyi Bartók Szeminárium és Fesztivál keretében. Az ott elhangzott előadások alapján Amy Bauerrel közösen tanulmánykötetet szerkesztett György Ligeti’s Cultural Identities címmel (London, New York: Routledge, 2018). 2023-ban, Ligeti születésének centenáriumán a Kylwiria and Other Explorations címmel Bécsben és Budapesten megrendezett nemzetközi zenetudományi konferencia egyik szervezője, valamint a Budapesten és Bázelben megrendezett Ligeti-labirintus című kiállítás egyik kurátora volt.

 

Számos hazai és külföldi zenetudományi konferencián adott elő, megannyi tanulmánya jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban és tanulmánykötetekben. Több mint 80 publikációjának adatai a Magyar Tudományos Művek Tárában hozzáférhetők.

 

Kerékfy Márton zenetudományi munkásságát a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság 2020-ban Kroó György-plakettel ismerte el.

 

2023. szeptember 6.