Ezek az emberek sokkal előbb kitalálták a zenét, mint bárki más a földön.” (YouTube bejegyzés)

 

SZILI ISTVÁN[1]

 

Pigmeusok zenei megnyilvánulásai

 

Engem mindig is érdekelt más népek zenéje. Mint amiképpen az is, hogy az ősemberek zenéltek-e, és ha igen, hogyan. Minden hozzáférhető forrást elolvastam, múzeumokat látogattam, hangversenyeket hallgattam, egyszóval igyekeztem a „forró nyomok” közelében maradni. Mindenekelőtt, még a 70-es évek elején átrágtam magam Claude Lévi-Strauss elhíresült könyvén, a „Szomorú trópusok”-on.  Aztán megismerkedtem Boglár Lajos könyveivel, gyűjteményeivel, továbbá más néprajzosokkal is, de legfőbbképpen egy újnak mondható, a néprajzhoz közel eső tudományággal, az etno-muzikológiával , vagyis a népzene-tudománnyal. 

 

A Közép-afrikai Kamerunban élő Baka-nép, egy pigmeus törzs zenéjével azonban mégis csak különös módon találkoztam. Egy karácsonyi ajándékként kapott, gombákról szóló ismeretterjesztő könyv (Merlin Sheldrake: Az élet szövedéke) hívta fel a figyelmemet Louis Sarno kalandornak is tekinthető zenetudós egyik felvételére, ami a „Dal gombagyűjtéshez” (Song for Gathering Mushrooms) címet viselte. Perceken belül megtaláltam a YouTube felvételei között Sarno-t is, meg a felvételét is. A dal valójában az erdőben szétszéledő asszonyok jódlizás-szerű, szöveg nélküli hangképzésére alapult, és a könyv írója szerint a hangok térbeli eloszlása pontosan kirajzolta a gombák földalatti micélium hálózatát. Az ének többszólamú, mindenki egyféle (viszonylag) egyszerű dallamot ismételget, melyek egybeolvadása csodálatos polifóniát ad ki. Mivel ezen kívül még több más felvételt is találtam, meghallgattam őket. Többek között énekeltek még egy kellemes hangzású altatódalt, mézgyűjtő dalban utánozták a méhek zümmögését, elénekelték a kunyhóépítés dalát, bemutatták a földimalacról és tobzoskáról szóló táncos előadás repertoárját, dobok hangjával utánozták a vízesés dübörgését, és még több más éneket, amit saját készítésű hangszerekkel kísértek. Nem vitás, egykettőre a pigmeus zene híve lett belőlem.

 

Egyetlen „zenész” sincs a közösségben – mondta egy megkérdezett pigmeus, - mert mindenki az.

 

Világossá vált, hogy ez a zene nagyon ősi, távoli időkből szól hozzánk. Igen, mert a pigmeusok az esőerdőben megbújva, a világtól elzárva évezredekig élték zavartalan életüket. Valójában a Föld egyik legősibb népessége, akik legkevesebb ötezer éve élnek elzártan a külvilágtól. A közelmúltig csak a természeti erőkkel kellett megküzdeniük, mert sem háborúság, sem az éghajlat nem volt ellenségük. Manapság azonban tragikusan változik a helyzet. Élőhelyükön, vagy annak közelében fellángoló (törzsi) háborúkon kívül az erdőirtások, és az urbanizációs veszélyek fenyegetik leginkább őket. Legtöbbjüknek bizonytalan a jogi státusza is, nem számítanak az adott afrikai ország állampolgárának! Bár a pigmeusokat, vagyis az alacsony növésű afrikaiakat (átlagos testhossz 140 cm!) már az ókorban ismerték, háborítatlanságukat manapság nem képesek megőrizni.  Úgy látszik, vége van az aranykornak. 

 

Egyre több ember jut el közéjük, és nem csak kutatók, de mindenki más is. Ennek fellazító hatása csak az érem egyik oldala. Igaz, jelentős hatásról van szó: a civilizáció áldásai közé sorolt változások, így a betegségek leküzdése, a gyermekhalandóság csökkentése, a víz és élelmiszerek biztosítása már őket is érinti. A rájuk kényszerített, és soha többé ki nem mosott ruhák viselése, a dohányzás, az alkohol fogyasztása, a barakklakásokba költöztetés, a migrációs kényszer mind odahat, hogy lassanként elfelejtik, hogyan kell a „mongulu”-t, vagyis a levélkunyhót építeni. Anakronisztikus hatású az is, hogy a levelekből, rostokból készített álarcok, jelmezek és testdíszek meztelen testek helyett ma már átizzadt ruhákon „illetlenkednek”. A közösség még tudja, hogyan, miképp kell hajlongani, grimaszokat vágni, bonyolult tánclépéseket tenni, sőt, még az aprócska gyerekek is ezt gyakorolják. Eközben azonban már megjelent a gitár, és a hónaljak alá szorított ősi hangszer, a leta helyett ezek adják a dallamot a szellemtáncokhoz. A ritmust ugyan még fából faragott dobok és más ütőhangszerek adják, de már a műanyag folyadéktartályokat is ilyen célra használják. Még az őserdőben folyik a tánc, de már nézők előtti előadássá szelídítik (?) a kép- és hangfelvevő készülékek. Már csak egy lépés választ el attól, hogy a közösség tagjai együttessé verbuválódjanak, városokba és idegen országokba látogassanak. Nos, kiderült, ez a lépés már meg is történt. A Baka pigmeusok bejárták az egykori gyarmattartók és gyarmatok országait, és más pigmeusok zenéje is világszerte ismertté vált! Ez tehát az érem másik oldala. A fellazulás egykettőre világzenét varázsolt a nem régi szellemtáncból.

 

Mit is mond erről Hegyi István „A népzene szerepe az értékőrzésben” címen a Parlandóban megjelent esszéjében?

 

„„A zenei globalizáció néhány évtizede végbement folyamat, amelynek során a népzene átmegy a területi elven szerveződő zenei hagyományokból a helyhez nem kötődő zenébe.” Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tipikusan lokális jellemzők alapján differenciálódott népzene folyamatosan feloldódik egy „helyhez nem kötődő”, azaz uniformizált zenében, amit az is felerősít, hogy a népzene hátteréül szolgáló falu, mint hagyományos települési formáció Európa-szerte fokozatosan megszűnt /megszűnik, elvárosiasodik, vagy lakói a városba költöznek. Ugyanakkor a „(nép)zenei anyanyelv” helyett az áruházaktól az afrikai természetrajzi filmek kísérőzenéjéig mindenhol az új „zenei eszperantó”, a könnyűzene szól. Tehát a folyamatnak mind az objektív, mind a szubjektív háttere egyre jobban felerősödik. A kozmopolitizmus a népzene fennmaradása ellen dolgozik!”

 

     Fájdalmas dolog tudomásul vennünk ezt a megállapítást, noha igaz. Fül- és szemtanúi lehetünk tehát egy olyan változásnak, ami másutt sokkal hosszabb idő alatt ment végbe, bár a szerző itt csak a zenei globalizációról, mint „néhány évtizede végbement folyamat”-ról beszél. Manapság már a „zenei eszperantó” uralkodik a világon, amely zenének többnyire afro-amerikai-európai gyökerei vannak. 

 

„Az afrikai zenei stílusokat és hagyományokat ma már nem nevezhetjük statikusnak és történelmietlennek. A különböző időpontokban készült hangfelvételek összehasonlításával nyomon követhető a stílusbeli fejlődés. A hagyományos és a könnyűzene felosztása problematikus. A "hagyományos" kifejezés olyan zenét jelöl, amely egy adott régióban kulturális és általában rituális kontextusba illeszkedik, és egy etnikai csoport azonosítására és megkülönböztetésére szolgál. Ugyanakkor ez a zene "népszerű" is, mivel nagyobb közönséget vonz. Ma már általában populárisnak nevezik azokat a zenei stílusokat, amelyek előadási gyakorlatukban és felfogásukban a szórakoztatást szolgálják, széles körben elterjedtek, és így a nyugati popzenéhez hasonlóak. Ugyanakkor az egykor csak helyben gyakorolt hagyományos zene a migrációs mozgások, különösen a munkamigráció révén nagyobb területen is elterjedt.”

(https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9pzenekutat%C3%A1s)

 

A „tiszta forrás” meglelése tehát egyre nehezebb, hovatovább lehetetlenné válik. Azt megjósolni azonban, hogy milyen zenék lesznek a jövőben, teljességgel lehetetlennek tűnik.

 

 

Altatódal:

https://www.youtube.com/watch?v=ZcrbgiXobXo&ab_channel=BakaPygmies-Topic (4:53)

Játék (Attract game):

https://www.youtube.com/watch?v=eNWiHmyMrK4&ab_channel=BakaPygmies-Topic (2:32)

Gombakereső dal:

https://www.youtube.com/watch?v=ECxEUb7u_40&list=RDMM&index=2&ab_channel=BakaPygmies-Topic (2:43)

Buma tánc:

https://www.youtube.com/watch?v=9iyYdTIjU-U&list=OLAK5uy_ndnjalQB2248huOzRq-ho2NP1Twua-SYQ&ab_channel=BakaPygmies-Topic (4:52)

Földimalac és tobzoska:

https://www.youtube.com/watch?v=7NAg1i3VXHw&ab_channel=BakaPygmies-Topic (4:55)

 

Kunyhóépítés dal:

https://www.youtube.com/watch?v=8BAaiozO4AA&list=OLAK5uy_ndnjalQB2248huOzRq-ho2NP1Twua-SYQ&index=2&ab_channel=BakaPygmies-Topic (4:55)

 

Kunyhó (mogulu) építése:

https://www.youtube.com/watch?v=VIGxcahREjM&ab_channel=NomadArchitecture (15:35)

 

https://www.youtube.com/watch?v=U5FJBMgldpU&list=OLAK5uy_ndnjalQB2248huOzRq-ho2NP1Twua-SYQ&index=8&ab_channel=BakaPygmies-Topic (4:20)

 

Méhzümmögés:

https://www.youtube.com/watch?v=w892JGujwRE&list=OLAK5uy_ndnjalQB2248huOzRq-ho2NP1Twua-SYQ&index=9&ab_channel=BakaPygmies-Topic (4:49)

 

Nganga tánc:

https://www.youtube.com/watch?v=u0eTtn8txDw&ab_channel=BakaPygmies-Topic (4:49)


Életmód:

https://www.youtube.com/watch?v=Byd5lutB1Uo&ab_channel=bakabeyond (12:50)

 

Életmód:

https://www.youtube.com/watch?v=l3Aqt7yv8Zo&ab_channel=bakabeyond

https://forestvoices.com (Első rész: https://youtu.be/9UgELAAympo) (4:55)

 

Itt már gitár szól:

https://www.youtube.com/watch?v=Swt3I4-VNw8&ab_channel=bakabeyond (4:56)

 

Louis Sarno:

https://www.youtube.com/watch?v=vxwlMp3-YA0&t=17s&ab_channel=AndrewRevkin (2:47)

 

 

SARNO felvétele: Song from the Forest

https://www.youtube.com/watch?v=0TrXTwA0yv8&t=1872s&ab_channel=mdsled

(1:11:56)

The Extraordinary Music Of The Babenzele Pygmys And Sounds Of Their Forest Home[1] Szili István nyugdíjas főiskolai oktató (ELTE Tanárképző), biológus - és zenekedvelő. Zenei témájú írásai megjelentek már többek között a Természet Világa c. folyóiratban, és a Napút c. online folyóiratban.