DR. Török Ágnes[1]

 

A 20-21. századi kóruszene notációjáról

 

 

Absztrakt

A 20-21. századi avantgárd stílusirányzatok a hagyományostól eltérő lejegyzési módok kialakítását igényelték a hangszeres és a vokális zenében egyaránt. A dolgozat rámutat a kortárs zene notációjának történeti előzményeire, valamint a hangzás és a lejegyzés grafikus megjelenítésének összefüggéseire. Az illusztrációk elsősorban a magyar kórusirodalomból választott idézetek, de a kifejezés érdekében alkalmazott egyedi elemek bemutatása bővebb irodalmat dolgoz fel.

 

Kulcsszavak:

Kóruszene, kortárs zenei notáció, grafikai elemek, véletlen

A 20-21. századi kóruszene notációjáról - Zeneművészeti Kar

(DOI: 10.5434/97896.)

A Debreceni Egyetem Zenei Intézet tanulmányaiból szerkesztette: dr. Váradi Judit egyetemi tanár

 [1] Dr. Török Ágnes egyetemi docens (Debreceni Egyetem, Zeneművészeti Kar, Szolfézs- Zeneelmélet, Karvezetés nem önálló Tanszék)