75 ÉVES

DR. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet professor emerita

 

Dr. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet professor emerita és Szecsődi Ferenc

2019. október 9-én a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozata díját vehette át zenepedagógiai munkásságáért. Alább olvasható Szecsődi Ferencnek, a Szegedi Tudományegyetem Bartók Béla Művészeti Kara egyetemi tanárának négy éve elhangzott laudációja.

 

Dr. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet 1970-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Ének- és Zenetanárképző szak szegedi tagozatán, majd 1977-ben a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pedagógia szakán. 2011-ben az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Karának ének-zene szakán MA diplomát kapott. 1980-ban védte meg egyetemi doktori értekezését. 1994-ben kapott kandidátusi fokozatot „A zenei képességvizsgálatok történeti áttekintése 1883–1993-ig. Standard zenei tesztek bemutatása, összehasonlítása és szegedi alkalmazása” című értekezéséért.

 

Fő kutatási területe a neveléstörténet: ezen belül a zenei képességvizsgálatok története, a tanszéktörténet és a neves pedagógusok élettörténete. Ebben a témakörben három monográfiája jelent meg és több előadást tartott Nyitrán, Innsbruckban, Budapesten, Debrecenben, Passauban, Brnóban, Nagyváradon. A Zenei Nevelési Világkonferencián 1994-ben Tampában (USA) és 1996-ban Amsterdamban, 2016-ban Glasgowban vett részt a kutatási szekció poszter bemutatóján. Európai konferencián 2016-ben Rostockban, 2018-ban Jelgavában a kutatási szekció poszterbemutatóján a kortárszenei kutatás során elért eredményeit mutatta be. Hazai kutatási eredménye a Mahler Marcell által hirdetett, a zenei tehetség felismerésére és fejlesztésére irányuló országos pályázat első díja 1991-ben. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága által hirdetett pályázaton 1992-ben és 1993-ban első díjat, valamint ezzel együtt ezüst plakettet kapott a benyújtott tanulmányaira.

 

A zeneművészet területén is elismerésre méltó nemzetközi és hazai eredményeket ért el. A művészi munka területén több magyar mű ősbemutatója és szegedi bemutatója fűződik a nevéhez. Többek között Hollós Máté Magyar motívumok és Albumvázlatok, Balassa Sándor Szonatina Op. 136, Láng István Rajzolatok című művét interpretálta magas színvonalon. 1986-ban a Casale Monferrato-ban rendezett Nemzetközi Kétzongorás Versenyen első díjat kapott Maczelka Noémi kamarapartnereként. 1986-ban a Szerzői Jogvédő Hivatal Artisjus díjjal tüntette ki a mai magyar művek kiemelkedő tolmácsolásáért. A Zenetanárok Országos Zongoraversenyén Szekszárdon különdíjat kapott 1979-ben a legjobban megszólaltatott XX. századi műért, 1983-ban a legjobb előadott Kodály-műért, valamint 2011-ben zenei előadásáért. 2007-ben a zenepedagógiai munkájáért kapott ismét Artisjus-díjat. Zongorakísérői munkájáért az Éneklő Ifjúság serlegét vette át. A Magyar Tudományos Művek Tárába felvitt publikációi száma: 92.

 

Oktató munkáját 1973–2018 között, 45 éven át az Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszéken kinevezett oktatóként, 1999-től főiskolai tanárként végezte. 2000-től részt vett az Ének-zene Tanszéken rendezett nemzetközi zenei konferenciák megszervezésében és 18 tanulmánykötet szerkesztésében. Oktató munkája során részt vett a BA, MA és az osztatlan tanárképzés a pedagógus felkészítés ének- zenei szakiránnyal tantárgyainak, kreditszámainak kidolgozásában, új tantárgyak bevezetésében. Így a Természeti jelenségek a zenében, vagy a Kortárs zene tanítása fűződik nevéhez. Az Alkalmazott Egészségtudomány hallgatói számára kidolgozta a Zenekultúra és szellemi rekreáció, valamint a Gyógypedagógiai Intézet számára a Zenei alapok tantárgyat, ezen kurzusokat jelenleg is tanítja. Az Erasmus hallgatók angol nyelvű oktatásában évek óta folyamatosan közreműködik. A Tudományos Diákköri munkában is részt vett, ahol hallgatói folyamatosan szép sikereket érnek el. A Művészeti Diákkör hangversenyeire és versenyeire is több hallgatót készített fel, akik rendszeresen részt vettek a Zenepedagógiai Délelőtt hangversenyeinek kortárszenei bemutatóin.

 

Dr. Dombi Józsefnének nagy szerepe volt a kortárszenei kutatócsoport megszervezésében. 2006 óta több mint 100 zenepedagógiai művet mutattak be számos mű ősbemutatóként hangzott el. A munkát személyes részvételével figyelemmel kísérte többek között Kocsár Miklós, Balassa Sándor, Hollós Máté, Sári József, Láng István zeneszerző. Tagja a Liszt Ferenc Társaságnak és az MTA Köztestületének. A Vántus István Társaság titkárhelyettese. A zsombói Népfőiskola meghívott előadója.  

 

Kitüntetései 1998-ban munkája elismeréséül a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet kapta. 1999-ben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. 2018-ban az Egészségfejlesztésért emlékplakettet kapott. 2019-ben professor emeritus és magister emeritus címet kapott. Dr. Dombi Józsefné dr. Kemény Erzsébet született pedagógusegyéniség, aki generációk sokaságát nevelte a zene szeretetére. Fáradhatatlan munkabírásával ma is aktív tanár, előadóművész, közéleti ember. A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának kitüntetését, a zenepedagógiai díjat őszinte elismeréssel nyújtjuk át.

 

Szecsődi Ferenc

 

DR. Dombi JÓZSEFNÉ DR. Kemény Erzsébet

Dante hatása a 19. századi zenében[1]

(Letöltés pdf-ben, 94kB) | Előnézet

 

DR. Dombi Józsefné DR. Kemény Erzsébet FELVÉTELEIBŐL

 

Pukánszky Béla (gordonka) és Dombiné Kemény Erzsébet (zongora) hangversenye (48:29)

 

 

Pukánszky Béla és Dombiné Kemény Erzsébet hangversenye (46:04)

 

 

Georg Friedrich Händel Sonata For Two Cellos Op 2 No 8 Pukanszky-Tornyai-Kemeny 10 05 2022 (17:39)

Pukánszky Béla és Tornyai Jenő (gordonka), Kemény Erzsébet (zongora)

(Szegedi Egyetem aulája)

https://yt3.ggpht.com/ytc/APkrFKZWgdqPKR7ZlE7TWbBvu94XXGFJgoJS8L0xT5sX=s48-c-k-c0x00ffffff-no-rj

A Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Televíziója felvételei[1] SZTE Egyetemi Kiadványok