10 ÉVE HUNYT EL SZOKOLAY SÁNDOR

 

I.

EXTÁZIS

SZOKOLAY SÁNDORNÁL[1]

 

Feuer Mária interjúja[2]

 

    

  Feuer Mária                    Szokolay Sándor

 

Nehéz néhány szóval bemutatni, és jóformán lehetetlen szabatos mondatokban fogalmazni, formák közé kényszeríteni több órás beszélgetésünket. Egyénisége impulzív, túláradó, ahogyan zenéjében is elsősorban az indulatok uralkodnak. Rendkívüli közönségsikerrel büszkélkedhet: az 1964-ben befejezett Lorca-opera, a Vérnász és az1968-ban bemutatott Hamlet, nemcsak a magyar operalátogatókat hódította meg, hanem be tudott törni a külföldi színpadokra is. A Zeneművészeti Főiskolán Szabó Ferenc, majd Farkas Ferenc tanítványa volt. Harmincöt éves korában kapott Kossuth-díjat. Zeneszerzői útja nyílegyenesen vezetett az opera műfajához, érdeklődése mindig a monumentalitás, a szenvedély kifejezése felé fordult, tehetségét mindig a hatásérzék jellemezte. Korábbi kantátái és oratóriumai egyértelműen azt az ösztönös-szenvedélyes hangot tükrözték, amely végül az operaszínpadon talált igazi otthonára.

 

—Szokolay Sándor elementárisan szenvedélyes zenéjének köszönheti közönségsikerét. De vajon nem érzi-e magát elszigeteltnek kortársai intellektuálisabb törekvései között?

 — Nagyon szeretem az embereket, de nem tartozom semmiféle zeneszerzői csoportosuláshoz. Talán azért, mert mindig az eget akartam kimeszelni. Sokan mondták: Sanyika megint hőbörög, és én csakugyan nem akartam és nem akarok az eszközöket leszűkítő, intellektuálisan ravaszkodó zeneszerzői iskolák tagjai közé tartozni. Utánozni pedig tudnám őket én is, parodizálásból, otthon, baráti körben meg is tettem. De gyermekkorom óta az elementáris jelenségek izgattak – akkoriban nagy viharban felmásztam a háztetőre s onnan lestem a villámot. És hallatlanul izgatott a távolból feldübörgő, elvágtató, majd elhaló vonatzakatolás; nemcsak a hang, hanem a látvány is. Nem tudtam volna a Vérnászt megkomponálni, hanem foglalkoztatott volna szüntelenül az ilyen rám zúduló hatásokkifejezése. Sőt, számos megfogalmazás után is be kell vallanom, hogy úgy érzem, még mindig nemsikerült igazán jól hangokba öntenem meghatározóan fontos gyermekkori élményeimet. Az emberegész életében ugyanazt a gondolatot szeretné mind tökéletesebben kifejezni, s én azt hiszem, a gyermekkor benyomásai a legfontosabbak. Egy találkozásnál, ismerkedésnél is az első hatásnak engedek, s ez általában nem szokott megcsalni. Szeretem és figyelem az embereket, igyekszem kitalálni, hogyan élnek, mit gondolnak. Ha eztösztönösségnek nevezi, akkor ösztönösen komponálok. Sokan figyelmeztettek: nem kell mindent leírni, ami eszedbe jut! Persze „emberélményeimet” is gyakran korrigálom, ugyanígy ellenőrzöm zenei gondolataimat is, így aztán ha vallom is a spontaneitás elsődlegességét, tudom a kontroll fontosságát, s   szükségét. Csak azt nem szeretem, ha valaki fitogtatja tudatosságát: nézzétek, hogyan formálok, hogyan csiszolgatok, konstruálok. A míves munka elengedhetetlen, de kialakulásához a közönségnek semmi köze. Ezért valahogyan gyanúsnak érzem a kiszámítottságot, a mesterségbeli tudás túlhangsúlyozását.

 

— A Vérnász parttalan áradása után sokan úgy éreztük, a Hamletben erőszakot tett önmagán. Hogyan tudott hirtelen stílust váltani, illetve belső szükségből, vagy a kritikák hatására fegyelmezte meg ösztönös fantáziáját?

— A Hamletben csakugyan intellektualitásra törekedtem, de szó sincs arról, hogy erőszakot tettem volna önmagamon. Kovács János megjegyzését érzem a legtalálóbbnak, ő azt írta a Hamlet bemutatójáról, hogy „Szokolay arcot cserélt, de szívet nem”. A Hamlet-téma filozófikussága, s annak fegyelmezett, tudatos zenébe öntése még a Vérnász előtt foglalkoztatott. A tizenkét fokú szerkesztésbe sem akkor fogtam bele, a Lorca-operában is minduntalan megjelent ez a technika, valahányszor halál közelbe kerültek hőseim. Az ortodoxtizenkét fokúság egyébként sem a kenyerem; azt szoktam mondani, hogy egyik Reihe olyan, mint a másik, ha nincs dramaturgiai funkciója, jellemző ereje. Ezért én – valamiféle vezérmotívumos szerkesztéshez hasonlóan – inkább a szereplők karakterizálására használom, s egyéni stílusomban Bartók, Stravinsky és Schönberg kompozíciós elveinek szintézisére törekszem. Ahogyan a kromatizálási tendencia a Vérnászban a halálközelségre utalt, úgy a Hamletben a filozofikus tartalom kifejezésére szolgált. Az Áldozat című új balettemben pedig még konzekvensebben ragaszkodom a dodekafon technikához. Azt hiszem, nagyot léptem előre s szükségem volt erre az önkontrollra. Igazuk volt azoknak, akik a Vérnász után ökonómiára intettek, s figyelmeztettek, hogy nem lehet a zenében, a drámában örökké csúcspontokra törekedni. Stílust mégsem a kritikakedvéért változtattam, egyszerűen lezárult életem egyik korszaka. S ha az újat most kevesebbnek érzem is, a régit nem tudom és nem akarom megtagadni. S persze a bőrömből sem bújhatok ki, régi énemet nem dobhatom el teljesen magamtól. Különben is utálatosnak tartom, ha egy zeneszerző nem vállalja korábbi periódusait. Napjainkban épp az a jó, hogy a komponisták kísérletezhetnek, körül nézhetnek a világban, s kialakíthatják az egyéniségüknek legmegfelelőbb technikát. De nagyon tisztelem idősebb zeneszerzőink közül azokat, akik nem erőszakolták magukra a modernizmust, s mertek kitartani saját stílusuk mellett.

 

    Új stíluskorszakáról beszélt Hogyan jellemezné legfontosabb jegyeit?

— Új balettem, Az Áldozat, és készülő operám, a Sámson erre ad majd feleletet. Ezek és a közelmúltban befejezett műveim mindenesetre jelzik a polifonikusság felé forduló új technikát és műhelymunkám elmélyülését. Ám amit és a legfontosabb változásnak érzek, az a csend felfedezése. Azt hiszem, belülről is megváltoztam, lehiggadtam, nem folytonos extázisra vágyom, megismertem a nyugalom derűjét is. Zenében mindez sokkal több kontrasztlehetőséget biztosít, bár a tragikum feloldásához, az éteri hangok szinte semmibe vesző kicsengéséhez eddig is vonzódtam. Talán nagyképűnek hangzik, de az első operák sikere megnehezíti a komponálást, hiszen a siker kötelezne, s ki tudja képes leszek-e megváltozva is teljesíteni azt, amit várnak tőlem? A dallamosságról semmiképpen sem tudok lemondani – természetesen nem a hagyományos értelemben vett dallamosságra gondolok–, vallom, hogy az opera nem lehet meg nélküle. De az igazi dráma nem tűri a sok lírai pihenőt, s hogy az ember a helyes arányt megtalálja, aztöbbek között a láthatatlan műhelymunka titkai közé tartozik. S az intellektualizmus is arra való, hogy még erősebb töltést adjon azindulatoknak és érzelmeknek.

 

 

II.

GOMBOS LÁSZLÓ ZENETÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA

 

Kelet és Nyugat találkozása Szokolay Sándor Szávitri című operájában - Gombos László előadása (17:31)

A Magyar Művészeti Akadémia 2013. november 4-5. között tartott nemzetközi konferenciát az indiai-magyar származású festőnő életművéről és a két ország közötti művészeti kapcsolatokról a Károlyi-Csekonics Rezidencián.

 

III.

KONCERTFELVÉTELEK SZOKOLAY SÁNDOR MŰVEIBŐL

Szokolay Sándor: Télvégi tavaszváró - Oratórikus látomások Csoóri Sándor verseire, Op. 384 (39:51)

Közreműködik: Kertesi Ingrid, Pataki Potyók Dániel, ifj. Domahidy László – ének, a Nyíregyházi Cantemus Kórus Pro Musica Leánykara, Budapest-Hegyvidéki Kamarazenekar.

Vezényel: Szokolay Sándor

(Szokolay Sándor hangversenye a 80 éves Csoóri Sándor tiszteletére)

(Felvétel: 2010. február 27., Deák téri evangélikus templom)

 

Szokolay Sándor: Révélation, Op. 55 (6:41)

A Budapesti Tomkins Énekegyüttes koncertje a Pesti Vigadóban Szokolay Sándor születésének 85. évfordulója alkalmából.

Vezényel: Dobra János

Felvétel: Pesti Vigadó, 2016. április 20.

 

Szokolay Sándor: Missa Pannonica Op. 96  (27:46)

A Budapesti Tomkins Énekegyüttes koncertje a Pesti Vigadóban Szokolay Sándor születésének 85. évfordulója alkalmából. A kórus különösen szoros kapcsolatban állt Szokolay Sándorral, aki az egyik legszebb kórusművét az együttesnek írta és ajánlotta. Amikor a Missa Pannonica néhány éve a Budapesti Tavaszi Fesztiválon ismét megszólalt, egy kritikus így fogalmazott: „Az 1987-ben bemutatott, a Budapesti Tomkins Énekegyüttes számára komponált Missa Pannonica Op. 96) jelentette a hangverseny súlypontját. A mise mind a mai napig Szokolay egyházzenei śuvre-jének kiemelkedő teljesítménye, rendkívül gazdag zenei tartalmú, lenyűgözően spontán és erőteljes, sokféle stílust, tradíciót és hatást igen eredeti módon egyesítő kompozíció.” Vezényel: Dobra János

(Felvétel: Pesti Vigadó, 2016. április 20.)

 

 [1]    Szokolay Sándor (Kunágota1931március 30. – Sopron2013december 8.Kossuth-díjas zeneszerzőkarmester, egyetemi tanár 10 éve hunyt el.

 

[2]     Feuer Mária interjújának első megjelenése:  1971. 11.13. Könyv formájában megjelent a Zeneműkiadó Zeneélet sorozatában. (Feuer Mária 88 muzsikus műhelyében, 1972)