110 ÉVE SZÜLETTT FORRAI MIKLÓS

 

Forrai Miklós a Magyar Rádió 1. stúdiójában (1973)

.

 

Énektanár, karmester, karnagy, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1913. október 19-én született Magyarszéken. 1923–1931 között a Debreceni Zenedében, 1931-től 1937-ig a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola egyházkarnagyi és középiskolai énektanári szakán tanult (1934-ben karnagyi, 1935-ben tanári, 1937-ben művészi oklevelet kapott). 1935–1941 között Budapesten középiskolai énektanárként működik. 1941-től a Zeneakadémia tanára, 1957–1963 között az énektanszak vezetője. 1934-től 1948-ig a Forrai Kórus vezetője, 1948–1978 között a Budapesti Kórus karigazgatója. Utóbbi kórusnak örökös karnagya. A Liszt Ferenc Társaságnak újjáalakulása (1973) óta főtitkára, a Kórusok Országos Tanácsának alelnöke, számos külföldi Liszt-társaság vezetőségi tagja. Fontos pedagógiai és kórusművek (Bertalotti-solfeggiók, Liszt-férfikarok) közreadója, antológiák szerkesztője (Ezer év kórusa, Öt évszázad kórusa), külföldi és hazai művek ősbemutatójának dirigense. Több hanglemezfelvétele nemzetközi díjat nyert. Liszt Ferenc-díjas, érdemes művész, a Munka Érdemrend arany fokozatának kétszeres kitüntetettje. Budapesten hunyt el  1998-én.

 

FORRAI MIKLÓS[1]

Liszt Ferenc és Szekszárd

 

Szekszárdon, a Liszt Ferenc téren, az Augusz ház melletti sétakertben áll, és a zeneiskola erkélyéről is látni Borsos Miklós alkotását.

 

A Liszt Társaság elnöksége és mintegy ezer tagja nevében tisztelettel hajtunk feje e szép tavaszelői ünnepen Tolna megye és Szekszárd város vezetői és lakói előtt. Itt, e parkban, e városban, melyet Liszt Ferenc valóságos menedékének tekintett, igazi nyugalmat, testi, lelki felfrissülést talált, itt, ahol hódolattal és szeretettel vette őt körül a nép, a vendégvonzó mágnes, az Augusz-ház és családja. Emlékezzünk. Idézzük a lángészt, idézzük az embert. E ház és park akkori gazdája Augusz Antal. Bejárja egész Európát, több nyelven tökéletesen ír és beszél. Szociális intézmények látogatója, a mezőgazdaság és ipar beható tanulmányozója volt, a művészet pártolója és e területen messzire tekintő. Lisztnél négy évvel idősebb, akinek francia szavait nyilvánosan először Pesten, a díszfkard átadása során tolmácsolta. Ez az igazi tolmács-barátság Liszt és a magyar nép közt négy évtizeden át őszinte volt egészen Augusz haláláig. Az ő érdeme, hogy Szekszárdot feledhetetlen kapcsolatba hozta Liszttel, hogy döntő szerepet kezdeményezett Liszt hazatérésében, s nyílt színvallásra és hazája iránti közvetlen hűségre nyerte meg őt. Harmincöt éves a mester, amikor először látogatja meg a családot, e parkot, e várost. Ebben a nevezetes esztendőben készül el róla mindmáig a legjellemzőbb festmény, Barabás Miklós talán leghívebb Liszt-portréja. Ez évben hallja először magyarul Egressy Gábor gyújtó szavával Vörösmarty ódáját Liszt Ferenchez: Állj közénk! A pesti-budai Lánchíd építését is ekkor mutatja be neki Széchenyi István. És szinte hihetetlen, hangversenyező diadalútjának is ez a legmozgalmasabb éve. Néhány kiragadott állomás: Weimar, Bécs, Pest, Pécs, Zágráb, Temesvár, Nagyenyed, Kolozsvár, Nagyszeben — ez egyébként Borsos Miklósszülővárosa. Közben Szekszárd, ahol születésnapját, október 22-ét is ünneplik. Itt rendkívüli hangversenyidőben, délben 12 órakor ad koncertet a megyeháza üléstermében, sőt a kintrekedtek részére még aznap este meg is ismétli ugyanott. Ekkortájt éri őt egy szerencsés kimenetelű baleset is. Hőgyészről, Apponyi György meglátogatása után visszafelé jövet hintójuk egy árokba borult. Az Életképek című újság így végzi az esemény leírását: Egy közellevő molnár rázóskocsiján döcögtették be Szekszárdra a világ legdrágább lisztjét”.

 

A Liszt Ferenc Társaság kezdeményezésére állították a szobrot a zeneiskola épülete mellé, társadalmi összefogással, közadakozásból. Ifj. Bartók Béla volt az első adakozó. 

 

Ekkortájt, itt Szekszárdon vázolja fel a VIII. magyar rapszódiát, az úgynevezett szekszárdit, a Káka tövén költ a ruca dallamára, s ekkor írja le néhány nap múlva, már Temesvárról, nevezetes sorait: „Vezércsillagom az legyen,hogy egykor Magyarország büszkén mutathasson rám”. Később, 1872-ben egy impresszárió egymillió dollárért amerikai körútra csábította. Így válaszolt neki: „Ön nagyon téved, ha azt hiszi, hogy nekem a millió imponál. Mit csináltak én azzal? Hisz végre mi kell nekem? Jó zongora, csomó hangjegypapír, napjában néhány vágott szivar, pár pohár bordái, napfény, két, három jó tanítvány, néhány jó barát, akivel szót értek, s néha olyanok társasága, akik vidáman tudnak nevetni. Nem az ön milliói”. Sejtjük, Szekszárdra, a menedékhelyre célzott. Közismert, hogy nagy mesterünk négy ízben volt vendége Szekszárdnak. Az utolsó találkozás hatvanötödik születésnapján történt, 1876-ban. Ekkor már egy éve működik a Zeneakadémia elnökeként, Augusz Antal fáradhatatlan, kitartó előkészítése eredményeként. Ebben az évben nyílik meg Bayreuthban a Wagner Festspielhaus, Liszt hathatós anyagi támogatásával. Wagner a megnyitó előadást követő díszvacsorán pohárköszöntőjében lelkesen fogalmazott: „Itt van az a férfi, aki legelsőnek állott mellém, aki nélkül önök talán soha egyetlen hangnyi zenémet se hallották volna, azén drága barátom, Liszt Ferenc”. Két évre rá, 1878-ban örökre elnémult a hűséges, önzetlen barát, a tolmács Augusz Antal, akinek fia, Imre, apjának méltó utódja, fiatalon, huszonöt évesen, Liszt halála évében, 1886-ban hunyt el. Teljes vagyonát, fejedelmi örökséget, 400 000 forintot, nemes célra, egy felekezet nélküli szeretetházra hagyta. Befejezésként hálával tartozunk sokaknak a magyar zenetörténet mai emlékezetes napjáért. Köszönet Kossuth-díjas szobrászunknak, Borsos Miklósnak, a zene szerelmesének, hogy első köztéri Liszt-szobrát megálmodta és bronzba mintázta. Köszönet az alapkő, az alap bronzplakett letéteményesének, mesterének, a szekszárdi Farkas Pálnak, köszönet a megye, a város áldozatkész vezetőinek, köszönet annak a csendes szavú, szerény művésznek és lelkes szervezőnek, Husek Rezsőnek, akinek fáradhatatlan szívóssága nélkül ma szegényebbek lennénk e kedves park emlékművével. E házban egykor Liszt géniusza gyújtotta lángra a fáklyát, Szekszárd zeneszeretetét, virágzó zenekultúráját. A Liszt-i harmónia azóta itt él, itt, ahol mától e bronzszobor jelenlétében többé nemcsak szeretett és tisztelt vendég lesz Liszt Ferenc, hanem e háznak, e városnak, e megyének végleges, állandó lakosa.

 

Liszt - Psalms of King David + Presentation (József Réti - Century's recording : Miklós Forrai) (55:03)

Réti József (tenor), Jámbor László (bariton), Lelkes Anna (hárfa), Margittay Sándor (orgona), Budapesti Kórus, Honvéd Férfikar, Magyar Állami Hangverseny Zenekar

vezényel: FORRAI Miklós

A felvétel 1967-ben készült

 

23,13,18,125,129 zsoltárok

Psalm No.23 R.491 Mein Gott, der ist mein Hirt (00:00)

Psalm No.13 R.489 Herr, wie lange willst du meiner so gar vergessen? (10:01)

Psalm No.18 R.490 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (35:16)

Psalm No.125 R.492 Qui serinant in lacrimis (43:20)

Psalm No.129 R.492 De Profundis (46:01)

 [1] Elhangzott 1981. március 11-én Szekszárdon, Borsos Miklós Liszt Ferenc-szobrának felavatásán. Megjelent a DUNATÁJ c. folyóirat 1981/4. számában.)