GÁSPÁR BENEDEK[1]

 

A GYAKORLÁSRÓL

 

Az alábbiakban igyekeztem összegyűjteni tapasztalataimat a gyakorlásban tetten érhető lelki állapotokról és folyamatokról. Amikor a hangszerjáték lélektanát érintő dolgokról írok, nem teszek különbséget gyakorlás, próba vagy koncert, gyermek, felnőtt vagy aggastyán, növendék, tanár vagy előadóművész között; hiszen nemde ugyanaz a zene képezi minden esetben szemlélődésünk tárgyát? A zene már itt volt, mielőtt ide jöttem.

 

 

 

A tehetség: munka

 

Hogy ki és mit hozott erre a világra, vagy hogy mikor és hova született, az egyénben kibontakozni kívánó élet szempontjából lényegtelen: minden ember személyes életfeladatot kapott, és ehhez éppen elegendő tehetséget, így a tehetség valójában munka: akkor válik értékké, ha tevékeny. A munka: türelem, éberség és ízlés.

 

A türelem nem fáradozik olyanon, hogy megkönnyítse az életet, nem is akarja befolyásolni a körülményeket, nem ítélkezik. Megengedi, hogy a frusztrációk, a félelmek dolgozzanak bennem, rajtam, hiszen a kellemetlen érzések is okkal vannak jelen. A türelem megtanít önmagam elfogadására, szembenézni a hiányosságokkal, rátekinteni a hibákra, elszenvedni a feltörő fájdalmakat, amelyek néhol égetnek, de ahol már nem, ott beáramolhat a tiszta valóság – bármi megtörténhet, bármi megérinthet a jelen pillanat csendjében. A türelem megérkezés a szemlélődésben.

 

Az éberség figyelem, de fegyelem is; fegyelmezett, de nem megfeszített figyelem – látás, de nem nézés. Az éberségben kiélesednek az érzékek; tiszta tapasztalás; a makro- és mikrokozmosz irányába egyszerre megnyíló koncentráció, amely segíti az érzések, érzelmek megértését, vagyis segít leásni magamban addig, ahol visszatükröződnek a jelen pillanat körülményei. Az éberség várakozás, tevékeny mozdulatlanság.

 

Az ízlés játék, humor, alkotókészség, szépérzék, rend, választás, jó és rossz, bölcsesség, szikra. Szabadon formálható itt minden. Úgy tűnhet, az ízlésben az egyéniség nyilvánul meg, de az alkotófolyamatban még sincs szerepe: ez csupán kapocs végtelen és megismételhetetlen között. Az ízlés a teremtő energia mozgása.

 

Miközben fáradságot nem kímélve megteszek minden tőlem telhetőt, engesztelő bizonyosságot érzek abban, hogy munkám eredménye végsősoron nem rajtam múlik.

 

Döntés – hiba – lelkiismeret

 

A szabad akarat szellemiségében életem döntések sorozata. Egy döntés dilemmája mindig mélyen érint, ám ilyenkor jó tudni: nincs jó, vagy rossz döntés – döntés van és alkalmazkodás. Nem alkalmazkodni: káosz; alkalmazkodni: viselni a következményeket, és tanulni a hibákból; ugyanattól a döntéstől újra meg újra más eredményt remélni: hiábavaló – mindezt felismerni már tanulás. Onnantól, hogy megismertem egy döntés következményeit, nem hagyhatom azokat figyelmen kívül, azaz legközelebb már nem tehetek úgy, mintha nem látnám az ok-okozati összefüggéseket (amikor tudom, mi a helyes, mégsem úgy teszem). Ahogy gyarapodnak tapasztalataim, úgy nő a felelősség – tapasztalataim örökre velem maradnak, a felelősségre pedig a lelkiismeret emlékeztet. Először azonban dönteni kell. És hibázni.

 

A hiba – legyen akármilyen apró – olyan véletlen, spontán pillanat, tudattalan megérzés, váratlan sugallat, gyanútlan megsejtés, amelyen keresztül megszólít az egyetemes: szeretne többet megmutatni magából az élet, és finoman arról értesít, hogy éppen valami dolga lenne velem. A hibázás nem tudati tevékenység, inkább egy természetfeletti rendezőelv átszüremlése. Egy-egy hiba addig-addig szólongat, amíg nem veszek róla tudomást, míg meg nem ragadja a figyelmemet, s egy ráébredésben lelkiismeretté nem evolvál. A lelkiismeret viszont nem szólongat – ahol megjelenik, éget: megmagyarázhatatlannak tűnő izgalom; megfoghatatlan és kényelmetlen érzés; elbizonytalanító gondolat; magatehetetlen feszültség; szorongás, kétségbeesés. Egy lépés, amelynek megtétele félelemmel tölt el, mintha attól minden eddigit elveszítenék. Mindez csak azt jelzi, hogy valami változni fog, ha nem állok ellen, és benne tudok maradni ebben az érzésben. Ha hajlandó vagyok átadni az irányítást, ahol előtte égetett, ott vigasztalódni fogok.

 

Az élet mindig gondoskodik leckékről, jóllehet néha nehéz tudomásul venni a kapott feladatot, hiszen ehhez túl kell látnom sebezhetőségemen: ha egy próba során hangszeres képességeim, zenei ismereteim valamely hiányosságával szembesülök, nem keseredem el, hogy miért nem készültem föl jobban; ha hallok egy új pedagógiai fogásról, nem ijedek meg attól, hogy miért nincs ez még benne repertoáromban; s ugyanígy, ha társas élethelyzetekben sértettséget váltanak ki belőlem a sajátomtól eltérő vélemények, nem ébred bennem harag, és nem fordulok el  a személytől, vagy az emberi kapcsolatoktól – mindezek helyett hagyom, hogy a pillanatnyi nyugtalanság tovább keveredjen tapasztalataimmal, hogy a felsejlő szorongás ihletettséggé oldódjon át: hogy a gyakorlásban, a tanításban, s egy közösség tagjaként is elfogadjam a kiszolgáltatottságomban megnyíló esélyt a változásra. Mondhatni, arra vannak a hibák, hogy jobban megismerjem a darabot, a növendéket, sőt saját magam – egyszóval a létezés misztériumába engednek betekintést.

 

 

 

 

 

Csinálástól a figyelemig; figyelemmel a jóig

 

Siheder koromban volt egy olyan naiv gondolatom, hogy eredendően mindent tudok, csak le kell fejtenem magamról a nemtudást; így a gyakorlás azt jelenti, hogy arra kell magamat megtanítom, mit nem kell csinálni – erre rímel egy F. M. Alexandernek tulajdonított aforizma: „a jót nem kell csinálni, csak a rosszat abbahagyni”.[2] Ugyanis miért hiszem azt, hogy bármit is csinálni kell? Éppen akkor születik meg a zene, amikor nem csinálom; éppen akkor tudom megnyerni magamnak növendékemet, amikor a legkevésbé akarom megváltoztatni; éppen akkor érzem a legjobban egy étel ízét, amikor letettem arról a szándékomról, hogy azt megegyem. Azt gondolom, hogy a probléma a tudással van, de főleg, hogy ezt csak erőfeszítések árán lehetséges integrálni az élet valóságába – ebben van segítségemre a figyelem, amelyben szubjektum és objektum összekapcsolódik, amely az én és a világ kettősségét hivatott felszámolni.

 

Bármekkora a kísértés, fel kell hagynom a darab maradéktalan eljátszására tett próbálkozásaimmal, és megnyugvást találnom abban, hogy a gyakorlás adott pillanatában egy hosszútávú célért teszek erőfeszítéseket, vagyis elfogadni, hogy nem ma lesz jó. A gyakorlásnál legyen mérvadó a rendszeresség és a mértékletesség. A gyakorlást követően az agynak alvásra van szüksége, hogy az elraktározott tapasztalatokból, készségeket építve másnapra egy új origó kovácsolódhasson – így ott folytathatom a munkát, ahol abbahagytam, ámde minden nap egy újrakezdés is egyben, új kiindulóponttal. Tehát folytatni is, de újrakezdeni is – fontos, hogy e két minőség szimultán megelevenedjen az attitűdömben. Ahhoz, hogy valami újat tanuljak, el kell vonatkoztatnom egy régebbitől.

 

Az újrakezdés segít felismerni, miként csap be a testi érzékelés:[3] tudniillik az agy (akarati impulzusaim és érzékszerveim megbízhatatlansága okán) azt hiszi, hogy valamit csinálnia kell, azaz olyan mozdulatokat is irányítása alá akar vonni, amik esetleg már automatizálódtak, amiket már tud. Hogy saját működésemet ítéletmentes figyelemmel tudjam kísérni, a feladat valójában nap mint nap megszabadulni azon érzelmek és érzetek emlékétől, amelyek valamely előzetes elvárást támasztanak a test használatával szemben, és amelyek azt sugallják, hogy a hangszerjátéknak valamilyennek kell lennie. Ugyan a jó beidegződések spontán is működésbe léphetnek, ám hogy az elme egyfolytában véleményez, arra készteti a testet, hogy valamit csináljon, s így (annak ellenére, hogy a test a helyesre egyszer már ráérzett) gyakran felülbírálhatja a kizárólag a figyelem nyitottsága mellet előhívható, könnyed, természetes cselekvési módokat. Azzal, hogy felhagyok a csinálással, annak helyét fokozatosan átveszi a figyelem.

 

 

Semmi sem fokozza jobban egy munka hatékonyságát, mint az összpontosított figyelem. Véges számú gyakorlási idő áll az ember rendelkezésére, éppen ezért nincs idő figyelmetlenkedni; nem lesz alkalmasabb pillanat (Now’s the time – hangzik egy Charlie Parker kompozíció címében[4]). Paradox módon (mintha a türelmet lehetne sürgetni) úgy is fogalmazhatnék, hogy nincs idő türelmetlenkedni. Mire képes leszek belehelyezni teljes figyelmem a gyakorlás tárgyába, már elégszer végig jártam a kitűzött feladat minden részletét ahhoz, hogy elraktározzak a megoldásból annyit, amennyit tehetségem éppen lehetővé tesz; egyszóval minden nekifutással egyre közelebb és közelebb kerülök a feladat nehézségeinek leküzdéséhez – ekképpen elég egyszer jól eljátszani valamit. Ez első olvasatra ellentmond a bevett gyakorlatnak (miszerint a helyes mintákat sokszori ismétléssel lehet hatékonyan rögzíteni), de a mértékletesség (és rendszeresség) elvét követve jól kivehető a módszer hatékonysága. Miután a tökéletesség sosem érhető el, miután mindig van min csiszolni, valahol még az unalomig való ismételgetés sztereotípiájával is korrelálhat az egyszeri jó eljátszás gondolata. Ezt tovább görgetve: meg lehet tanulni valamit rosszul ezerszer, de jól csak egyszer kell.

 

A rossz beidegződéseket nehezebb kijavítani, mint rögtön a jót megtanulni – hallottam nem egyszer gyerekkoromban. Viszont nemde éppúgy gyakorlás rögzíti a rosszat is, mint a jót? – vetődik fel a kérdés. A gyakorlás ténye (célozza az a helyes kivitelezést, vagy tévessze ezt figyelmen kívül) minden esetben valamilyen energiabefektetésről ad visszajelzést. Minthogy tetten érhetővé vált így az akarati impulzus, talán könnyebb feladat a törekvéseknek új irányt adni, mint tapasztalat hiánya esetén a gyakorlással a priori foglalatoskodni. (Ettől még senkit sem buzdítok rossz gyakorlásra, hiszen amint el tudja valaki választani a rosszat a jótól, felelősséggel tartozik döntéseiért.)

 

 

 

De honnan tudom, hogy mikor valami; és mit értek alatt? Nem elég, ha valami jónak hallatszik, és a szép hang sem egyenlő a jó hanggal, ahogy a hangzás sem a zenével – mindez csak mímelés; egy interpretáció adekvát minősége nem mérhető szépségben. A zene visszajelzést ad, ha jól hangzik el: befogadása egyszerűnek, természetesnek, magától értetődőnek és kézenfekvőnek bizonyul. Akkor tudok valamit jól, ha felesleges izomfeszültségektől mentesen, minden idegszálammal rá tudok hangolódni a játékra. A jó hang nem tökéletes; a jó hang saját tökéletlenségem elfogadása – ez nem jelenti, hogy a tökéletesre való idealisztikus törekvést fel lehet adni!

 

A gyors játék nem virtuozitás – célként tekinteni a szélsőségekre, megint csak mímelés; az eredeti szélsőségek unalomból születnek. Amikor a muzsikus számára nem jelent már kihívást a zenei anyag eljátszása, önmaga szórakoztatására elkezdi azt díszítgetni, diminúciókkal tarkítani, variációkkal fűszerezni, improvizációval fejtegetni-bontogatni, mire a zene egyre nagyobb mélységeket mutat meg magából; s mint az unalom tünete, megjelenik a gyors játék. Az igazi virtuózitás pedig jó hangot, jó időben megszólaltatni (a zene persze nem itt kezdődik és nem is itt ér véget). Minél pontosabban játszatom el a kottát, annál inkább hozzáférek a darab valódi tartalmához. Technikai szempontból a dolog legnagyobb nehézsége, hogy a kotta nem arra ad utasítást, hogy mit kell csinálni, hanem arról tájékoztat, hogy minek kell megszólalnia. Ellentmondásosnak tűnhet ez, hiszen sokkal több paramétere van a hangzó zenének, mint ami abból lejegyezhető. Jóllehet „a hangok eljátszása” elsőre szegényes utasításnak hangzik, a forma nem válik el a tartalomtól, s a figyelemben vibráló jóízlés betekintést enged a darab sajátos és stiláris törvényszerűségeibe, amely a játékost tovább inspirálja. Azzal, hogy megszólal a zene, mintegy mozgásba jön, és elkezd hatni a hallgatóra, „működésbe lép”. Nem kell csinálnom, mégis működik: a zene sikerülni akar bennem, meg akar változtatni,[5] rendet akar rakni bennem – csodálatos és vitathatatlan érdeme ez a zenének.[6]

 

 [1] Gáspár Benedek 2023-ban kapott diplomát szaxofon hangszerművész és művésztanár szakokon a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.

 

[2] Vö.: Macdonald, Patrick: Az Alexander-technika. Ahogy én látom. Budapest: Magánkiadás, 1989. 11. o. „Hagyja abba azt, amit helytelennek érez, a jó pedig […] magától fog megtörténni.”

 

[3] Alexander, Frederick Matthias: Önmagunk használatáról. Budapest: Stúdió Alexander Bt., 2000. 54–59. o.

 

[4] Parker, Charlie: „Now’s the time” https://www.youtube.com/watch?v=ryNtmkfeJk4 (utolsó megtekintés dátuma: 2023. április 11.)

 

[5] Vö.: Harnoncourt, Nikolaus: A beszédszerű zene. Budapest: Editio Musica Budapest, 1989. 184. o. „[A művész morális feladata] úgy megragadni a hallgatót, hogy az a zene által jobb emberré váljon.”

 

[6] Ám annak a veszélyét rejti, hogy vissza lehessen élni vele, ahogy az a szórakoztató- és reklámiparban meg is történik – összemosódik a hallgató fogalma a fogyasztóéval.