SZAXOFON A KÜLFÖLDI KLASSZIKUS ZENÉBEN [1]

 

A klasszikus szaxofon iskolák

 

A klasszikus szaxofonjáték elterjedését Adolphe Sax tanításától vezethetjük le, aki a hangszert elsősorban a katonazenekarokban és a színpadi operákban képzelte el. A párizsi konzervatórium katona-zenészképző osztályában lehetősége volt, hogy a jelentkezőket felkészítse a szaxofon zenekari használatára. Többen közülük Franciaországban zenészek és professzorok lettek. Tanítványai Klosé és Mayeur hangszeres iskolákat és gyakorlatokat írtak a szaxofonjáték elsajátításához. Az őket követő meghatározó időszak viszonylag rövid története elsősorban két professzor tanításából indult ki. Marcel Mule képviseli az úgynevezett francia iskolát, a Párizsi Konzervatóriumban összpontosult és létrehozott stílust, míg Larry Teal képviseli a Detroiti és Michigani Egyetemen kialakított úgynevezett ún. amerikai iskolát. Tanítási elképzeléseikben, a szaxofonjáték kérdéseiben találunk hasonlóságokat és különbségeket történelmi és kulturális téren. Az európai és ázsiai szaxofonosok a francia iskolát követték. Kialakult utánuk egy újfajta francia iskola is, ami többnyire Eugene Rousseau és Frederick Hemke tanítványaihoz köthető.

 

Sigurd Raschčr metódusát egyesek német, vagy egy új amerikai iskolának hívnak, módszerében a zene állt a középpontban, nem elsősorban az altissimo regiszter játék elsajátítása. A felhanggyakorlatokat nem csak az altissimo regiszterre tervezte, hanem arra is, hogy a tanuló tudatosítsa a különböző torokpozíciókat a különböző hangminőségekhez, ami jobb hangzást és jobb zenét eredményez.

 

Az úgynevezett brit iskolát John Harle és tanítványai alkotják, mely a hatások keverékén alapuló új hullámot jelentik.

 

Mind a francia, mind az amerikai iskola tanári leszármazásainál megjelennek a magyar utódlási vonatkozások.

 

 

 

Francia klasszikus szaxofon-iskola

 

Marcel Mule örökségében fellelhető a jellegzetes hangminőség, a klasszikus vibrato, a standard szaxofon kvartett és a klasszikus szaxofonművészet megalapozása. Óriási hatással volt a szólistaként a szaxofon repertoár fejlődésére, mellyel klasszikus hangszerré válhatott. Pedagógiai módszerei hatottak tanítványaira. Mule kezdeti szóló katonai, operai, jazz-, tánczenekari karrierje hozzájárult, hogy sokféle zenei műfajjal megismerkedjen és kísérletezzen a szaxofonban rejlő sokoldalú lehetőségekkel. Soha nem tartotta magát jazz zenésznek, de lenyűgözte a jazz-zenészek vibratói, amit a klasszikus zenészek nem használtak. Vibratós kísérletei meglepetésére hatalmas sikert arattak a zenekarokban és a karmestereknél. Ennek a különös véletlennek köszönhetően 1928-ban a klasszikus szaxofon fejlődése a vibrato elvárható használatával bővült.

 

Mule: „Minden a jazz-szel kezdődik, mert amikor az 1920-as évek elején Párizsba érkeztem, rengeteg jazz zenekari koncertet hallottam. Nagyon meglepődtem, sőt fel is háborodtam, amikor felfedeztem a számomra elég furcsán hangzó szaxofonosokat, remegő hangjuk volt, egyfajta rezgéssel. Még mindig emlékszem erre a nagydarab fickóra, aki a Folies Bergčresben játszott, valószínűleg nem tudott minden hangot, és dühösen fújt egy szopránban, ez fenomenális volt. Kicsit megdöbbentem. De másrészt el kellett kezdenem jazzt játszani, mert érdekes bevételi forrás volt, és mivel akkoriban katona voltam, ez egy kicsit megkönnyítette a mindennapjaimat. Így jutottam el, hogy fokozatosan bekapcsolódjak a jazz zenekarokba, pótlásokra. Csináltam egy kicsit mindenből. De soha nem hagytam fel a hang lényegét, amelyet apám tanított, aki nagyon jó régimódi szaxofonos volt. Igazi művészi tehetsége volt, nagyszerű zenész volt, és nagyon jól játszott a hangszeren. Ezért tőle kaptam az első irányelveket és elveket… Rájöttem, hogy amit csinálok, vibrato tekintetében, az egy bizonyos sebességnek felel meg… Idővel sikerült megtalálnom a hullámos vibratót, ami igen népszerű volt a jazz zenében… Féltem a botránytól, de ez sikeres volt. És zenésztársaim, akik velem voltak a Garde-ban, és akik mögöttem ültek, azt mondták nekem: „Ilyet kellene játszani a Garde-ban.” De azt mondtam, hogy ez lehetetlen, mert nem ugyanaz a zene. Mindenesetre elgondolkodtatott, és fokozatosan, mértékkel elkezdtem használni a vibratót más típusú zenében. Ravel Boleróját így játszottam… Megkértem tanítványaimat, hogy játsszanak le egy hangot vibrato nélkül, majd egy alsó hangot ugyanazzal az ujjtartással és ugyanazzal a szájhelyzettel. Megkértem őket, hogy fokozatosan gyorsítsanak, amíg el nem érik a percenkénti 300 hullámos rezgést…”[2]

 

A másik jelentős esemény Mule pályafutásából a szaxofon kvartett kialakulása jelentette. A francia gárda zenekarában szórakozásból elkezdettek együtt játszani szoprán, alt, tenor és bariton hangszereléssel. Először 1928. december 2-án léptek fel La Rochelle-ben, Le Quator-nak nevezve magukat. Nemsokára Franciaország legelismertebb kamaraegyüttesévé váltak és a zeneszerzők kifejezetten szaxofon kvartettre kezdtek írni darabokat.

 

1942-ben a Párizsi Konzervatórium úgy döntött, hogy szaxofon szakkört hoz létre és Mule-t kérték fel professzornak. Huszonhat éves szolgálata alatt évente 12 növendéke volt és 87 tanítványa ért el az iskolában első díjat. „Mélységes kedvessége, elkötelezettsége és tanári bölcsessége személyesen és zeneileg is inspirálta tanítványait” (Rousseau)

 

1958-ban Mule előadói karrierje csúcsán koncertkörútra ment az Egyesült Államokba, hol rendkívül kedvező fogadtatásban részesült, megismertetve a klasszikus szaxofonozás új jelenségét. A közönség szinte kizárólag szaxofonosokból állt, akik nagyon lelkesek voltak az előadása miatt. Programjában Ibert, Tomasi, Bonneau, Pierné, Bozza, Tscherepnine, Pascal, Bach művei szerepeltek. Amit hallhattak az a jellegzetes francia hangzás volt, amely telt, fényes és tiszta volt, gyors és merev vibratóval.

 

Mule tanításában fontosnak tartotta a skálákat, arpeggiokat és arra ösztönözte a tanítványait, hogy a skálákat és etűdöket metronóm segítségével gyakorolják. Kezdetben a létező művekre (Bozza, Rivier, Tomasi, Bonneau, Ibert, Glazunov), mester etűdökre (Campagnoli, Kreutzer, Mazas, Paganini, Rode, Ferling) koncentrált, majd szaxofon átiratokat készített különböző hangnemekben. Tanítással eltöltött évek alatt kidolgozta a szaxofon tanításának módszerét. A hangképzés volt az elsődleges szempontja, és azt tanította, hogy mind a hangszín és a vibrátónak is a nőies hangot kell modelleznie. Felfedezte, hogy ezt el lehet érni a jó légtámogatással és a nádat nem összenyomó vagy összeszorító szájtartással, hanem viszonylag könnyen megvalósítható szájtartás kombinációjával lehetséges. Fontosnak tartotta a frazeálást, a hangszínek kivetítését, a dinamikai kontrasztokat, az artikulációt és a tempó szempontokat. Úgy vélte a vibrátóban a hang hullámzása természetes hangzást ad a szaxofon hangjának. A francia iskolára jellemző egyedi vibrato koncepciójában a merev, gyors vibratót részesítette előnyben, a percenkénti 300 hullámzás sebességével, amit úgy érhetünk el, ha a metronómot 76 ütés/percre állítjuk, és ütemenként 4-szer hullámzunk. Az előadás technikai aspektusát másodlagos szempontnak tekintette, amit kevésbé nehéz megtanítani, mint a hangszínt, a vibratót, a zenei kifejezést, vagy a magabiztosságot és a nyugalmat.

 

 

Amerikai klasszikus szaxofon iskola

 

Az amerikai iskolának három tanári irányzata van: Teal, Hemke, Rousseau vonal. A két utóbbi művésztanár ám Párizsban is tanult Marcel Mule-nél.

 

Larry Teal fogorvosnak készült, de 1927-ben feladta, hogy hivatásos zenész lehessen, miután Párizsban töltött egy évet a főiskolai jazz combojával, a The Collegiate Six-szel. Játszott, hajón, színházakban klarinéton és szaxofonon, klarinétot Albert Luconinál tanult, mely készségek átkerültek a szaxofonjátékára. Háromévi színházi munka után a detroiti WJR rádióállomás stúdió zenészeként dolgozott, hol zenekari, jazz- és könnyűzenét játszottak színdarabok háttérzenéjeként, énekesek kíséretében és reklámokban. Az 1930-as évek elején fellépett Gershwin Rhapsody in Blue című művével, Muszorgszkij Pictures at an Exhibition című darabjával, Fibich At Twilight című művével és számos más zenekari műben. 1934 nyarát Bostonban töltötte, ahol Andrew Jacobson-nál tanult, aki a Sousa Band-ben játszott. A következő nyáron lehetősége nyílt arra, hogy a New York-i Merle Johnston vezető szaxofontanáránál is képezze magát. 1936 nyarán kinevezték az első szaxofon kurzus tanítására a New York-i Chautauqua Zeneiskolában. 1937-ben Teal az első komoly klasszikus szaxofonosok egyikeként kezdett hírnévre szert tenni.

 

1937. április 4-én Teal debütált szólóban, Ibert Concertino da Camera című művét játszotta a Detroit Music Guild koncertjén, a Művészeti Múzeumban. Ez volt az első alkalom, hogy Amerika hallotta a szaxofont klasszikus szólóhangszerként játszani. A kritikusok nehezen fogadták el a szaxofont komoly hangszerként, viszont Teal előadását nagyrészt a virtuóz technikai képességeinek köszönhetően kellemes meglepetéssel és nagy elismeréssel fogadták. 1938-ban mutatta be Bernard Heiden német zeneszerző szonátáját, mely az első kísérlet volt, hogy a szaxofon legitim koncerthangszerré váljon. 1938-ban Glazunov szaxofonversenyét játszotta, mellyel képes volt legyőzni a szaxofonról szóló negatív véleményeket.

 

Az 1930-as évek során Teal a detroiti szaxofonoktatásban vált ismert tanárrá. Stúdiója 35 éven át virágzott és mércét állított zeneoktatásával. Az 1940-es években játszott jazz- és könnyűzenét, valamint klasszikus zenét. Detroiti egyetemi munkáival, 1953-tól 20 éven át Michiganben szaxofon osztályával, cikkekkel és tanulmányaival népszerűsítette pedagógiai módszereit.[3] Teal megkövetelte tanítványaitól a skálázást és az etűdöket minden szinten a magasszíntű szaxofonozáshoz. Kezdő tanítványai számára a Rubank és Arnold szólókönyveket szorgalmazta, valamint Klose Napi tanulmányait. Haladó tanítványai számára Voxman Etűdjeit, Rudy Wiedoeft-szólókat és fakultatív swing-tanulmányokat, valamint az Ibert- és Heiden-szólóműveket ajánlott. Emellett triókba, kvartettekbe és nagyobb szaxofon együttesekbe helyezte a diákjait, hogy dolgozzanak az intonáción, a zenei együttműködésen. Teal volt az első, aki foglalkozott a szaxofon alapjaival, a megfelelő légzéstechnikával, játékhelyzettel, szájtartással, vibrátóval, hangminőséggel, nádbeállításokkal. Javasolta a tanulóknak, hogy a felső fogakat a szájrész tetejére kell állítaniuk, hogy rögzítsék a szájtartást, és biztosítsák a hangmagasság és a hangszín stabilitását. Elmagyarázta, hogy a légzésnek úgy kell történnie, hogy a felső fogakat nem kell eltávolítani, miközben a torok teljesen nyitva van. Az artikulációval kapcsolatban kijelentette, a nyelv elsődleges célját inkább a nád rezgésének megállítására szolgáló eszközként lehet elképzelni és nem a levegő megállítására. A torzított hangmagasság és hangszín elkerülése érdekében nem javasolta az állkapocs mozgatását indítás közben…

 

     Frederick Hemke a szaxofonosok között legenda volt – az első amerikai, aki megkapta Marcel Mule tanítványaként a Premier Prix du Saxophone-díjat a párizsi Konzervatóriumban. 1962-ben kezdte az Illinois-i Northwestern Egyetemen a szaxofonosok generációit tanítani. Mivel 1935-ben született olyan zeneszerzőkkel ismerkedett meg és kötött barátságot, akik a szaxofon legfontosabb repertoárját írták. Forbes szerint a tanítás során Hemke fel tudta idézni, ahogyan azok a zeneszerzők szerették volna a zenéjüket előadni, amikor még éltek. „Egyszerűen hihetetlenül inspiráló személyisége volt” – mondta Sullivan. Hozzátette, hogy nem csak a szaxofon tanításával foglalkozott – mindig gondoskodott arról, hogy tanítványai „művészekként és értelmiségiként növekedjenek”. Tehetsége volt ahhoz, hogy a legmagabiztosabb szaxofonistákat is szét tudta szedni, és együtt dolgozott velük a gyakorlásukban lévő hiányosságok megszüntetésén. A fiatalabb szaxofonosok általában inkonzisztens légáramot használnak, amikor a hangszerbe fújnak, és egyszerre nyomják a billentyűket – mondta Forbes, ami nem ideális. Hemke megmutatta a tanulóknak, hogyan kell elválasztani az ujjak mozgatását a levegő fújásától. Oktatói készsége túlmutat azon technikáin, amellyel a fiatalabb tanulókat segítette a megfelelő technika vizualizálásában. Tanítási stílusa nagyon „filozófiai” volt, többet törődött a zene és a kommunikáció tanításával, mint egyszerűen a hangszeren való játékkal. Sok tanár arra koncentrál, hogy jól játsszon a hangszeren. Ehelyett mindig arra összpontosított, hogy „mondasz valamit a zenéddel?” – mondta Rich Peterson. „Eljutsz az emberekhez, akik hallgatnak? Ez volt a fontos, nem az, hogy jó szaxofonos vagy.”[4]

 

     Eugene Rousseau 1949 körül hallotta Sigurd Raschčr-t a chicagói Midwest Clinic-ben játszani. 1960-ban Fulbright-ösztöndíjat kapott, hogy Párizsban Marcel Mule-nál tanulhasson. Az egy év nagy hatással volt előadására és tanítására. 1964-ben az Indiana Egyetem szaxofon professzora lett. Oktatói és nemzetközi előadói karrierje gyorsan növekedett, és az egyik legjelentősebb előadóművésze és szaxofonos tanárrá vált. Kiadott egy saját módszertani könyvet és video sorozatot a szaxofonhoz való hozzáállásáról, a technikai aspektusokról, hangszín, embouchure (szájtartás), nyelvhasználat és fogásgyakorlatokról. Két népszerű könyv Raschértől[5] és Rousseau-tól[6] a szaxofon altissimo regiszterének fejlesztéséről elismerte annak szükségességét, hogy a szaxofonosoknak az altissimo regiszterrel is kell rendelkezniük, mivel egyre több repertoár igényli a bővített hangterjedelmet.

 

Rousseau ellentétben Raschčr-rel, azzal kezdi, hogy hogyan kell kialakítani a szájtartást, valamint a hangmagasságokat, amit csak a fúvóka játékkal lehet elérni, az embouchure teszteléséhez. Ezután gyakorlatokat mutatott be, ami felhangok sorozatából építkezik. Olvasói utasítást kapnak művéből, hogy a hangok létrehozásában változtassanak embouchure-t és a légnyomást. Jelentős időt tölt a szaxofon akusztikájának magyarázatával, és a gyakorlatok nagy részét a magas hangterjedelem legkönnyebb előállítására fordította.

 

„Német” vagy új amerikai klasszikus szaxofon iskola

 

Számos tanulmány készült a nagy amerikai pedagógusok életéről és pedagógiájáról. Amerikában Cecil Leeson, Joe Allard, és Larry Teal az elsők között tanították a felsőfokú szaxofonművészetet a felsőoktatásban. Kevés formális szaxofonoktatásban részesültek, mégis sikeres pedagógusokká váltak. Mindhármuknak hasonló elképzeléseik voltak az embouchure-ról, a hangképzésről és a muzikalitásról. Nem volt előttük hagyománya a szaxofonozásnak. Sajátos módon, egyikük sem Sigurd Raschčr tanításával foglalkozó módszertani könyveiből, Buescher cég által készített oktatóvideóból, Lee Patrick esszégyűjteményéből dolgoztak. Bár Raschčr lánya és tanítványa, Carina Raschčr könyve a szaxofontanároknak betekintést nyújt a tanítással kapcsolatos tapasztalataiba.[7] Mint Raschčr tanítványának életrajzi gyűjteménye, James Houlik interjúi, amit Scott Sandberg készített el, kevés ismert beszámoló, mely Raschčr tanítói hatásáról szól.[8]

 

Sigurd Raschčr az 1930-as években létrejött úgynevezett „német” vagy új amerikai iskola létrehozója. Ő ragaszkodott Adolphe Sax eredeti elveihez és terveihez, a hangszer parabolikus kúpformájához, a kisebb kamrás fúvókához, melyek furatgeometriái adják a sötétebb, fémes csellós hangzást. A hang fogalma a német iskolában egy rendkívül sötét tónusból állt. Szükségesnek tartották az altissomo (4.) regiszter felhangos technikájának alkalmazását. Ehhez Sinta úgy véli, hogy a hangmagasság és a hallási anticipáció beindítja az izommemóriát, ami a helyes hangmagasság elhelyezését eredményezi.

     Raschčr a pontos intonáció és hangképzés érdekében a "hangképzeletet" hangsúlyozza, a megszólaltatott hangtól eltérő hang hallgatását. Könyve gyakorlatokat tartalmaz a légtámogatáshoz, a hangkarakter egyenletességéhez, hangképzelési gyakorlatokat, felhanggyakorlatokat, speciális gyakorlatokat az altissimo regiszterhez, valamint a felhangok skáláit. Az "Oktávok, negyedek és ötödök" című gyakorlatban utasítja a tanulót, hogy gondolkodjon el rajta, játékának csak egy aspektusára gondoljon hosszabb ideig. A szaxofon felső regiszterének játékával kapcsolatosan a kognitív szempontokra helyezi a hangsúlyt.

     Követői elsősorban Buscher hangszert és nádat használtak. Artikulációik nehezebbek, a vibrátóik lassabbak. Tanítványai beszámolnak arról, hogy felfedezték maguknak, hogy a hangszer gyakorlása nem csak fizikai, hanem filozófiai és spirituális szempontból is fontos.

 

 

 [1] Részletek Horváth György: Szaxofon világtörténet – Klasszikus-, könnyű- és népzene tanárok, előadóművészek 1838-2023 cím, 2023-ban megjelent legújabb könyvéből (51-60. old.)

[2]A. Sax - History on vibrato, Interview of Marcel Mule by Claude Delangle 2002.06.11. (redaction-asax)

 

[3] Studies in Time Division (1954); A practical Approach to Accuracy (1955); Rhythm Perception; The Saxophonis’s Wordbook, A Handbook od Basic Fundamentals (1958); The Art of Saxophone Playing (1963); Solos for the Alto & Tenor Saxophone Player (1967), Introducing the Alto an Tenor Saxophone (1976 és 1977), Studies for the Development of Saxophone Technique (1982). 

[4] The Showalter riportjából 2019. május 6. The Daily Northwestern.

[5] Sigurd M. Raschčr, Top-Tones for the Saxophone. New York, NY: Carl Fischer Inc. 1983 

[6] Eugene Rousseau, Saxophone High Tones. Maryland Heights, MO: Lauren Keiser Music Publishing, 2008 

[7] Carina Raschčr, Guide Book for the Saxophone Teacher. Lexington, KY, 2014 

[8] Scott Sandberg, “James Houlik: Life of a Tenor Saxophone Specialist.” D.M.A. essay, University of Iowa, 2010