PETER SPANGENBERG*

 

Hisszük: az Úr világ ura

 

(https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/enek/239/)

Meghallgatható gyülekezeti énekként

 

Hisszük: az Úr világ ura,

A mindenség hű pásztora,

Tőle származik lét, idő,

Minket Atyánkként szeret Ő.

 

Hisszük: Krisztus Isten Fia,

Testvérré tette Golgota;

Szerelme kincsekkel felér,

Értünk jött, minden emberér

Hisszük: Húsvét diadala

Egy új teremtés hajnala,

Mind, amit hitünk lát, s remél,

Csak rá mutat, róla beszél

Hisszük: a keresztvíz a jel:

Betelhetünk Szentlélekkel;

Az Írás tanúságot tesz:

Szent igazsága befedez.

 

Hisszük: az Úr embert keres,

Ki oldalán küzd örömest.

Zálog nékünk a bor, s kenyér,

Van bűnbocsánat, van remény!

Hisszük: az Úr jelül hagyott:

Bennünket eggyé alkotott,

Hogy legyünk néki szent népe

Mind az egész Föld üdvére.

(Petrőczi Éva fordítása)

 

 

            *Peter Spangerberg (1934–2019) német evangélikus

lelkész, teológus