125 ÉVE SZÜLETETT SZABÓ EMIL

 

(1898–1970)

zeneszerző, zongoraművész

 

A Zeneakadémián Kodály és Bartók tanítványa volt. 1926-tól haláláig a debreceni intézet zeneszerzés-, zeneelmélet-tanára, az énekkar és a zenekar vezetője volt, a város hangversenyéletének aktív résztvevője

 

Szabó Emil és családja

 

I.

Szabó Emil több mint negyven évig tanított zeneszerzést a debreceni iskolában. Maga is aktív zeneszerző volt, kórusműveket, hangszeres darabokat, vonósnégyest, meseoperákat írt. Széleskörű műismeretét, zenei memóriáját, a kompozíciós munkát segítő, ötletgazdag tanítását zeneszerzővé vált növendékei máig emlegetik. Zeneszerzés tanszakán évente 5-8 növendék tanult, képzésükben a zeneszerzéstanáránál, Kodálynál tapasztalt metódust alkalmazta. (S. Szabó, 2013)

 

A formatani elemeket Szabó Emil is a bécsi klasszikus mesterek művein keresztül tanította, jelentős hangsúlyt fektetett az elemzési tapasztalatok gazdagítására, a formaérzék fejlesztésére és az alkotó formaképzés gyakorlására. Az egyes korszakok zeneszerzési technikáit az elemzések alapján maguk a növendékek fogalmazták meg. Az aktív műismeret gazdagította a növendékek zenetörténeti, forma- és műfajtörténeti ismereteit, és jelentősen hatott ízlésük, esztétikai érzékük fejlődésére. Zeneszerző-növendékeinek műveiből a harmincas évek közepétől rendszeresen szervezett hangversenyprogramokat, az előadók az iskola tanárai és növendékei voltak.

 

Nemcsak zeneszerzőnek készülő növendékek jártak Szabó Emil óráira. A mélyebb tudásra vágyó, az alkotófolyamatok iránt érdeklődő hangszeres növendékek is, akik ezáltal új tapasztalatokat szerezhettek előadói vagy elméleti tevékenységükhöz. Szabó Emil tudományos munkássága kiterjedt a forma- és műfajtörténet különböző területeire, tanulmányt írt a zenei mondatról, a rondóformáról, a szimfonikus költeményről, valamint összefoglalta tapasztalatait az összhangzattan-tanításról. (Szatmári, 1975)

 

Részlet dr. S. Szabó Márta: A zenei elméleti tárgyak iskolarendszerű tanításának múltja Magyarországon c. tanulmányából (A teljes tanulmány megismerhető:

A zenei elméleti tárgyak iskolarendzerű tanításának múltja ...

(Debreceni Egyetem, legutóbbi frissítés 2022. VII.22.)

 

 

II.

 

Szabó Emil zeneszerző, zenetanár, zongoraművész, karmester, volt bölcsészhallgató. Országos Zeneművészeti Főiskola zeneszerzési végbizonyítványt nyert tanár. Zenekedvelők Körének titkára, és alelnöke az Ady társaság zenei szakosztályának Tanította a zeneszerzés főtanszakot, az elméletet, összhangzattant, formatant vezette az intézet zenekarát énekkarát zenei szemináriumot. (a Zenede korabeli évkönyve adata).

 

Szabó Emil Bartók és Kodály tanítvány volt. Kiváló nagyszerű tehetséges nagy tudású zenész. Szabó Magda unokabátyja. Gyulán született 1898 december 17- én. Szülei ágyai Szabó Emil és szinyérváraljai Szathmári Emma, testvérei ágyai Szabó Emma és ágyai Szabó Margit Debrecenben hunyt el, 1969. április 2. (70 évesen) búcsúztatása április 12-én volt a Debreceni Köztemetőben. Munkássága 53 szerteágazó, nagy tehetségről tanúskodik. Az utókor még tartozik mindennek feltárásával.

 

(A teljes tanulmány megismerhető: P. STÉBEL ILDIKÓ A DEBRECENI ZENEDE ÉS ...) (Parlando 2022/6.)