KESZI IMRE[1]

 

SÍRATÓ A NÉPDALÉRT[2]

 

50 éve hunyt el Török Erzsébet énekművész[3]

 

 

Török Erzsébet nem énekesnek indult. A kolozsvári Nemzeti Színház drámai művésznője volt, a prózától közeledett a zene felé. Míg a Bartók és Kodály felemelte népdal addigi énekesei, Basilides Mária, Székelyhidy Ferenc, Palló Imre és a többiek a klasszikuszenében nyert kultúrájukat állították a népi művészet szolgálatába, Török Erzsi a prózai színpad elevenségét, drámaiságát, humorát. Hogy a szépen és okosan kiejtett, a benne rejlő költői gazdagságot kimutatni tudó szövegnem akadálya vagy ballasztja, hanem ellenkezőleg: lendítőereje lehet az igazi énekszónak, azt Török Erzsi tudta a legjobban. Hogy a magánhangzó és mássalhangzó sajátos művészi lehetőségek forrása, az magától értetődött számára. Azt a nyílt titkot, hogy a szöveg a népdalnak nem illegitim, hanem alkotó része, hogy a teljességet a két rész együttese adja, senki olyan nyilvános boldogságot árasztva nem volt képes tudtunkra adni, őt igazán a népdal teljességéért kellett meghallgatni. A tolmácsolásért, amely egyenlő mértékben volt nagyszerű muzsika és szívderítő játék. Előadásában mindig újjászületett a dal, ebben a csupa stílus művészetben minden alkalommal újra produkálta a mindig egyénit, ha kellett, Molnár Anna volt, ha kellett, a révésznek önmagát nyers-szemérmes kacérsággal felkínáló szépözvegy, ha kellett, tizenhat éves barokk kamasz, sapkaforgató zavarban. Ifjúság mint sólyommadár ... Ugyanúgy mindig új művészi egyediséget alkotott a típusból, mint Bartók vagy Kodály mindig anyaghoz méretezett feldolgozása. A kodályi zongoraszólamhoz senki alkalmatosabban nem illesztette a szót, mint Erzsi. A magyar népdalnak a világ, Európa magasabb műzenéjével való találkozása pillanatában hiteles tanú volt Török Erzsébet. Ezzel a történelmi adottsággal állhatott a dobogóra még egy-két esztendeje, hosszú, súlyos betegsége előtt is. Úgy lehetett a múltélő dokumentuma, hogy nem, szorult rá, hogy a múltjából éljen. Mert ez a múlt, amíg élt, utoljára és hitelesen: ő maga volt.

 

Bizonyos, hogy Török Erzsébettel nemcsak egy nagy művészegyéniség szállt sírba, hanem a magyar zenekultúra egy nagy szakasza is. Némi meglepődéssel olvasok a nekrológokban a népdalmozgalom új fellendüléséről. Bizonyára van ilyesmi, és léte sok irányban dokumentálható. De ha van, ha nincs, az bizonyára nincs, aminek Török Erzsi utolsó pillanatáig hűséges és alázatos szolgálója volt. Laudatur temporis acti: én emlékszem a régi, a mainál kétségkívül rosszabb időkre. Amikor Bartók és Kodály gyűjtései először jelentek meg is kiadványokban, feldolgozásait először énekelte a nagy gárda – Basilides Máriától Török Erzsiig – a dobogón, néhány száz hallgatójuk volt. De ezzel a néhányszáz hallgatóval ezek a népdalok alapját jelentették egy világraszóló és egyszersmind magyar zenekultúrának.

 

Ma sokan és sokszor dalolják és hallgatják az igazi és hiteles népdalt, iskolában, tanítják, mégis alig kétséges, hogy többé nem alapja semminek: rétegmegnyilvánulás és nem totalitás többé, aki hallgatja, kegyeletéből hallgatja, vagy – ami rosszabb – úgy, mint egykor a cigányzenét. És ez a helyzet Erzsi távoztával véglegessé válik. Ismételten és nem keserű gúnyból, hanem teljes meggyőződéssel: azok az idők, amikor a népdal, mint népdal hatott, rosszabbak voltak a mainál. A népdal ma a Cantata Profanában él, a Zenében, a hat vonósnégyesben, a Psalmus Hungaricusban, ha úgy tetszik, áttételesebben, egy nagykultúra mai örököseiben, ha elfogadják, ha megtagadják. „Művészetté halt”, mint a német népzene Bachban, Haydnban, Mozartban, Beethovenben és a többiekben. Ami van belőle, azt becsüljük meg és tartsuk fenn, amit nem lehet, azt ne erőszakoljuk, ne ráncigáljuk vissza haló poraiból. Hiszen több lett önmagánál. Török Erzsi még Bartók és Kodály szellemében élt. Nemcsak mint művész, mint ember is. A népdal nem zenei vagy költői produkció volt számára, hanem életforma. Valamiképpen olyan magától értetődően volt közösségi ember, mint Bartók vagy Kodály: népben, kultúrában, iskolában gondolkodott, ugyanakkor ösztönösen óvta magát attól, hogy magánemberként is e magasztos eszmék nagyságrendjében tartózkodjék. Közvetlen volt, de sokkal több is: ha kellett, áldozatra kész, sőt vakmerő, mint aki nem ismeri a veszélyt. Nem tudta elképzelni, hogy amit igaznak vél, azt nem mondhatja ki, vagy nem tanácsos annak értelmében cselekednie. Ismertem őt ebben a vonatkozásban és tudom, hogy magatartása szoros oksági kapcsolatban volt azzal, amit, mint élete-feladatot vállalt. Mint ahogy nyilvánvaló kapcsolatban volt Bartóknál is. Ezért mondom, hogy kultúránk egy szakasza sírba szállt vele. Persze a valóban izgalmas Sebőék, a nagyszabású Röpülj Páva-mozgalom valami újat és jelentőset kezdenek. A legközelebbi örökösök, a kitűnő Jancsó Adrienne és Jobba Gabi hűségesen és történelemként őrzik a népballada történelmi hagyományát. A kutatás újabb és újabb variánsokat talál, ha típusok már nem kerülnek is elő. Újra készítenek nyenyerét és köcsög dudát is, talán többet is, mint valaha, és az alacsonyabb formák, a cigányzene és társai is virágoznak. Minden van, jó is, rossz is. Csak hát, amit Bartók cselekedett a népdallal, az egy világ zenekultúrájának volt fordulópontja. Bele kell nyugodnunk, hogy ez a szerepe megszűnt: megmaradtak a remekművek. De a magyar népdal, mint világépítő erő, Török Erzsébet gyönyörű személyével immár reprezentatíve is sírba szállt.

 

 

 

TELJES LEJÁTSZÁSI LISTA MEGTEKINTÉSE (25 felvétel)
℗ 1983 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

 [1]    Keszi Imre (Budapest, Józsefváros, 1910. június 16.– Budapest, 1974. november 26.) író, kritikus, zenetudós, műfordító, pedagógus, egyetemi tanár; a Nyugat „harmadik nemzedéké”-nek eredeti tehetségű, nagy műgonddal és kivételes felkészültséggel alkotó, bravúros stílusú képviselője.

 

[2]    Első megjelenés: Élet és Irodalom 1973. december 8.

 

[3]    Török Erzsébet, ismertebb nevén: Török Erzsi (Kolozsvár, 1912. november 15. – Budapest, 1973. december 1.) Kossuth-díjas énekművész, érdemes művész, a magyar népdaléneklés nagyasszonya. A magyar népdalkincs egyik kiváló tolmácsolója és népszerűsítője.