Általános iskolai és középiskolai ének-zenetanári képesítést nyújtó,

9+1 féléves képzést indít

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem a 2024/25-ös tanévtől

 

A Budapest XVII. Kerületi Gregor József Általános Iskola ahogy a névadójához illik, ÉNEKLŐ ISKOLA.

A 2023. évi tanévzáró ünnepségen az iskola tornatermében készült fotón jól látható, hogy együtt énekelnek kicsik, nagyok és az iskola egykori diájai Dávid Krisztina ének-zenetanár vezetésével. A kép jobb sarkában, a zongora mellett Gordos Júlia, az alsó tagozatosok ének-zenetanára.

 

Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy nagy hiány mutatkozik valóban jól képzett iskolai ének-zenetanárokban – különösen középfokon –, valamint az alapfokú művészetoktatási intézményekben elméleti tárgyakat oktató pedagógusokban – indokolja új, osztatlan képzésének elindítását a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, amellyel valós megoldást kívánnak nyújtani a szakterület régóta fennálló problémáira.

 

A képzés általános iskolai és középiskolai ének-zenetanári, illetve szolfézst és zeneelméletet, valamint további elméleti tárgyakat (zeneismeret, zeneirodalom, zenetörténet stb.) alapfokon oktató szaktanári, emellett

 

Dr. Körmendy Zsolt, a Zeneakadémia Tanárképzési Tanszékének vezetője elmondta: a képzésben kitüntetett szerephez jutnak a korszerű, befogadásközpontú zenepedagógia és zeneközvetítés szempontjai, feladatai és gyakorlata. „A kredithálót a zeneakadémiai énektanárképzés sok évtizedes hagyományát megőrizve, de a jelenkor igényeinek megfelelően megújítva, naprakész tartalmakkal, módszerekkel, szemlélettel kiegészítve alkotta meg az egyetem” – tette hozzá. Hangsúlyozta:

olyan pedagógusokat kívánnak képezni, akik ismerik és értik a társadalmi és kulturális környezetet, ezek kihívásait, zeneileg, módszertanilag és pedagógiailag felkészültek, és valós célokat látnak maguk előtt, amelyeket készek megfelelő identitás- és küldetéstudat birtokában megvalósítani.

Ezeket a célokat szolgálja számos olyan új tantárgy megjelenése, amelyek jelentős része az ének-zenetanári tevékenységhez szükséges ismeretek és képességek fejlesztését szolgálják, a gyakorlatra összpontosító megközelítéssel. „A tanárképzés és a tanárrá válás fontos színtere az iskola, meghatározó eleme a saját tevékenység által szerzett, elemzésen alapuló tapasztalatrendszer. Az úgynevezett elméleti tárgyak mellett kitüntetett szerep jut a képzésben a különféle iskolai gyakorlatoknak, az ezekhez rendszerszinten kapcsolódó kísérő szemináriumoknak, és a velük organikusan együttműködő módszertani kurzusoknak” – mutatott rá a tanszékvezető.

 

A képzés azokat várja, akik megfelelő zenei előtanulmányok birtokában elhívást éreznek arra, hogy az iskolarendszerben minél több gyermek és fiatal számára adjanak inspirációt, utat mutassanak a zene megismeréséhez és valós befogadásához.

A felvételi követelményekről és a képzés tantárgyairól, órahálójáról a felvi.hu-n, illetve a Zeneakadémia honlapján található részletes információ.

 

 (A szöveg: Fidelio, a fotó: Simon Zoltán munkája)

 

Ének-zene szakos tanárok törzsasztala Facebook-csoport logója.