DR. BIERNACZKY SZILÁRD[1]

 

EGÉRRÁGTA MESE

 

AZ ÚJ ZENEI EXPERIMENTALIZMUSRÓL

 

A huszadik század zenéje, mint bármely művészeti ág, csúcsokkal és megtorpanásokkal, divatokkal és zsákutcákkal, megőrizhetőnek látszó és születése pillanatában múlandó kísérletekkel terhes fejlődéstörténeti hullámvonalakat mutat.

Maróthy János „jajkiáltásai” a Muzsikában az őszi „Korunk zenéje” sorozat produkciói kapcsán az apály világos jeleit tették érzékelhetővé. Évtizedes késéssel begyűrűzött tehát a hazai „hivatalos zene” fórumaira is a parttalan zenei experimentalizmus. Pontosabban azok a nyitott mű és más divatos esztétikai áramlatok jegyében született zenei kísérletek, amelyek nagyobbrészt fesztiválokról fesztiválokra tengetik kérészéletű újra életre hívásaikat.

 

   Jól tudjuk, a művészeti termelés kialakulása pillanatától az a jellemző, hogy adott időszakaszban nagyon sok gyenge, több-kevesebb középszerű és csak néhány remekmű kerül ki az alkotók keze alól. Amikor az avantgárd zenei fesztiválokon felbukkanó művekkel tömegében szembesülünk, mindjárt érezhetjük, nem pusztán erről a szükségszerű statisztikai átlagról van szó. A világ kulturális életében sajátos formában elkülönült zenei experimentalizmus fórumai kizárólagos gyűjtőhelyei lettek mindannak, ami zömében az „alkotás” minőségéig nem nő fel – legalábbis a kifejezés hagyományos esztétikai (!) értelmezését tekintve.

 

 

Aligha hihettük volna, hogy a legnagyobb hagyományú modern zenei egyesület, az ISCM (International Society for Conteraporary Music), amelynek megalapításánál 1924-ben Salzburgban Bartók és Kodály is ott bábáskodott, szintén nem mentesül az új zenei kísérletek „el az embertől” szindrómájától. Attól a láthatóan tudatos törekvéstől, amelyben a zenét, mint esztétikai üzenetet illetően már nemcsak az esztétikum, de az emberek közötti kommunikáció lehetősége is megkérdőjeleződik. Legalábbis ezt tapasztaltuk az Egyesület 38. közgyűlése és hangversenysorozat idején (1986), amelyre éppen a mi fővárosunkban került sor. Hadd említsünk példákat afféle egérrágta eseménytörténet formájában: André Richard (1944*, Svájc): Vonósnégyes. A nagyszerű előadás (Kodály kvartett) nem tudja feledtetni a „melódiamentes”, többnyire összefüggéstelenül hangszínhalmozásokra épülő alkotói logikát.

 

Dario Maggi (1944*, Olaszország): Le pieghe delle idee nascoste (vonósnégyes). Végtelen egyhelyben állások, hirtelen kitörések. Az avantgard zenei szövet semmi újdonságot nem mutat, bár az ismertetőszöveg bonyolult formai megmunkálásról értesít.

(Egy mű elmarad; egynek – hangszalagról – a vége hiányzik)

 

Luigi Nono (1924–1990, Olaszország): A Carlo Scarpa architetto (zenekari mű). Az 1950 táján kibontakozó új zenei hullám neves alakjának egy friss darabja. Korábbról már ismert hatások, viszont kevésbé sikerült megoldások. Kevés figyelemreméltó pillanat. Egyszóval szürke kompozíció.

 

Luigi Nono A Carlo Scarpa, architetto, ai suoi infiniti possibili (1984) (10:01)

 

Pauline Oliveros (USA): Tashi Gomang (zenekari mű). A kínai kultúrára utaló cím ellenére olyan nem-zenei logikájú állandó karakter-csereberék sejthetők, amelyek a hangzásképben valójában nem tükröződnek: a komponista üzenete így nem jut el a hallgatóig.

 

Marcelo Koc (1918–2006, Argentína): Brácsaverseny. Egyáltalán nem ellenszenves színhatások, de túl sok az indokolatlan dinamikai kontraszt, a valódi zenei logika nélkül egymásra halmozott „új zenei” eszköz.

 

Marcelo Koc

Marcelo Koc Concierto para viola y orquesta (11:19)

Tomas Tichauer (brácsa), Orquesta Filarmonica de Buenos Aires

Vezényel: Juan Emilio Martini

 

Karen Tanaka

 

Karen Tanaka (1961*, Japán): Prizmák zenekarra. Valamivel közelebb a zenei üzenetre törekvéshez. Az összehalmozott és többnyire széttartó zenei-technikai elemekből azonban nem bontakozik ki „alkotást” rangjelző folyamat.

 

Karen: Tanaka: Prizmák (11:02)

Orchestra: Malmö Symphony Orchestra, vezényel: Jun'ichi Hirokami

 

(Az MRT zenekarából alakult kamaraegyüttes hangversenye elmarad: 5 mű nem szólal meg.)

 

Julio Estrada Velasco (1943*, mexikói zeneszerző, zenetudós és teoretikus): Yuunohu’iye (szólócselló darab). Minden olyan lehetséges, főleg elektronikus zenére utaló megoldás katalógusa, amely nem adott hangmagasságok sorából keletkező kapcsolódások (dallamok?) útján jön létre.

 

Julio Estrada - Chamber Music for Strings (Arditti Quartet & Stefano Scodanibbio) [Full Album] (1:18:34)

 

 

   Gerard Barry

 

Gerard Barry (1952*, Anglia): Lábujjhegyen (zongoramű). Végtelen akkord-sorok szaggatott (staccato) vagy kötött (legato) előadásban, valójában monoton egyhangúságban, alkalomadtán felgyorsított változatban. A hallgató egy idő múltán ordítani tudna... Az experimentum experimentuma: el az embertől!...

 

Fernando Mencherini

 

Fernando Mencherini (1949–1997, Olaszország): Per Limina (zongoramű). Szinte, mint előbb. Bár magas hangokra. S így a csilingelő hangszín kevésbé bántó. A monotóniája éppoly fárasztó.

 

Sáry László (1940*): Pentagramm (ütőkre). Több évtizede tudjuk (már Boulez is fölfedezte), a távol-keleti világ, Jáva, Bali gamelán-zenekarainak hangszínvilága lenyűgöző. De sajnos azonban a tradicionalista előadók tudják, meddig ismételhető egyetlen gondolat, hol válik szükségessé az improvizációs típus, a tempó vagy a hangszín váltása. A zenén kívüli logika, a paradox matematikai modell kialakítás e stíluselemek felhasználásánál nem fizetődik ki.

 

László Sáry „Pentagram” 1987 Hungaroton  (1:00)

 

George Benjamin (1960*, Anglia): At first light (kamaramű). A címben megjelölt Turner-kép hangulatához illően változatos hangszínek, a zsúfolt zenei szövet azonban megközelíthetetlenné teszi a melodikai ötlethalmazokat.

 

Joseph Mallord William Turner (1775-1851): Norham Castle, Sunrise (c.1845)

George Benjamin : At First Light (1982) (19:38)

London Sinfonietta, vezényel: George Benjamin

 

Denys Boutliane (Kanada): Comme un silene entr’ouvert (kamaramű). Alig követhető zsúfolt többszólamúság témakarakterek nélkül, hangszalagra vett bejátszásokkal bonyolítva. A Rabelais regény (Gargantua) részlettel, mint programmal indokoltan a darab végén elképesztő stílustörés: könnyűzenei idézetek rossz felrakásban.

 

(Egy belga szerző műve ismét elmarad)

 

 

Ada Gentile

 

Ada Gentile (1947* zongoraművész, zeneszerző, Olaszország): Betekintés (vonósokra). Színhalmozás határozott ritmikai karakterekkel. Dallami figurációk nem tűnnek elő.

 

Hans Abrahamsen (1952*, Dánia): Hat darab (három hangszerre). Hagyományosabb stílusú kompozíció: erősen középszerű darab.

 

 

Abrahamsen: Hat darab kürtre, hegedűre és zongorára – 1. sz., Szerenád (3:49)

Abrahamsen: Hat darab kürtre, hegedűre és zongorára – 2. szám, blues (2:15)

Abrahamsen: Hat darab kürtre, hegedűre és zongorára – 3. szám, arabeszk (1:59)

 

Goffredo Petrassi

 

Goffredo Petrassi (1904–2003, Olaszország): Tavaszi szextett (hangszerekre). A még mindig megújulásra képes idős mester e műve a legutóbbi két-három évtized zenei kísérleteinek számos terhét cipeli. Színekre, nem zenei fejlesztésre épül. Ugyanakkor helyenkénti dallamtöredékek formájában tetten érhető az olasz komponista eredeti melodikai invenciója. A lényegében álló hatású hangszíntömböket ugyanakkor időnként, előkészítés nélkül agresszív dinamikai kitörések szakítják meg.

 

Ada Valverde (Argentína): Három darab vonósnégyesre. A fesztivál egyik görcsoldó pillanata. Korszerű melodikai és ritmikai eszközök alkalmazása. Mindemellett a mű „kibontakozik”. A sorozat legszebb „élő előadása” (Új Budapest Vonósnégyes). 

 

Gömbök és kockák (zene: Dubrovay László 1943* – Maros Miklós, 1943*),

Az orr (zene: Decsényi János (1927*), S. Beckett: Actes sans paroles I–II., Ligeti György 1923–2006): Aventures – Az Állami Bábszínház estje. Szellemes, kedves, játékos, elgondolkoztató. A zenék ezúttal kitűnően „szolgálnak” – a játékhoz...

 

Gerard Brophy

 

Gerard Brophy (1953*, Ausztrália): (nincs címe) Az első ütemek hallatán megnyerő, de végtére mind unalmasabbá váló vonószenekari expresszivitás-sorozat.

 

Roger Tessier

 

   Roger Tessier (1939*, Franciaország): Isomérie (vonószenekari mű). Lágy pasztelles színvilág, Ligetire utaló állókép-jellegű effektusok.

   Christian Wolff (1934*, USA): Eisler ensemble (négy hangszerre). Hagyományosabb zenei gondolkodásmód, amelytől nem idegen a melodikus elemek kibontása és a tematikai fejlesztés. Kontrasztáló, tételszerű építkezés.

 

 

Eisler Ensemble: No. 1, For Cornelius (6:17)

Eisler Ensemble: No. 2, Dig a Hole in the Meadow (6:01)

 

Kurtág György (1926*): Jelenetek egy regényből (énekhangra és három hangszerre). Jól ismert és már korábban kellő kritikai kommentárokkal kísért alkotás. Bár úgy érezzük, a szerző – időnként visszatérő reflexként – ezúttal is a terjedelem ökonómiájának kérdésével küzd, az expresszív megoldások fogva tartják a hallgatót. Alkotás...

 

 

Jelenetek egy regényből, op. 19 (19:33)

 

(Ismét elmarad egy mű előadása

 

   Paulo Brandăo 

 

   Paulo Brandăo (1950*, Portugália): Estigma. A gitár szólóban különösen kényes hangszer. Ha a zene nem eléggé változatos, még a régi stílusú művek is hamar egyhangúakká válnak. A portugál szerző kísérletében a szétszórt improvizatív jellegű figurációk – a keresett újszerű hatások ellenére – dinamikai szinten eggyé olvadnak, s mind fárasztóbbakká válnak.

 

 

   Simeon Pironkoff

 

   Simeon Pironkoff (1965*, Bulgária): Téma változatokkal (hegedűre és zongorára). Érthetetlen. Betévedt a századelő, mondjuk a korai Bartók, vagy az ötvenes évek stílusvilága. Kár, hogy igen közepes kompozícióról van szó.

 

(Egy kamaramű megszólaltatása ismét elmarad.)

 

   Zárókoncert két magyar résztvevővel. Serei Zsolt Calyx c. zenekari kompozíciója tanúsága szerint világosan az avantgard kísérletek foglya. Közlendőjének csak akkor lehetne súlya, ha áttörné változatos eszközökből, ám nem zenei logikával maga köré font akadályokat.

   Egy francia szerző műve /D’Alain Banquart (1934*/: Szimfónia), meg egy dán kompozíció /Per Nřrgĺrd (1932*): Burn/ is elhangzott. A kritikus elfáradt, nem képes felidézni benyomásait…

 

ű

Maros Rudolf

 

 Maros Rudolf (1917–1982): Gemma (zenekarra). Ékkő, amint azt a cím is mutatja. Feloldhatatlanul paradox „fesztivál-kóda! Visszatérünk az új zene „emberi környezetébe”, ahol az üzenet és a kódolás mikéntje „emberközelben” marad. Mint mondhatunk mindezek után. Talán azt az egyszerű tanulságot tehetjük szóvá, hogy az új zenei törekvések divat-ágán (bár elképesztő paradoxon: divat közönségmentesen?) láthatóan teljes egészében elbontották a formálás igényét, a zenei logikával indokolt kontrasztokban való gondolkodást, a zenei fejlesztés elvét, sőt az alapelvek – ritmus, dallam, harmónia – évszázadok során kialakult alkalmazási elveit is. Lehet-e azonban pusztán csak „hang”-hatásokból emberek közötti esztétikai üzenetet formálni. A zenei kommunikáció, úgy tűnik, minden új zenei erőfeszítés ellenére sem jöhet létre a naturális vagy mesterséges zajok esetlegességének szintjén.

 

 

Gemma   10:18)

Maros Rudolf: Gemma

Magyar Rádió Szimfonikus Zenekar, vezényel: Lehel György

℗ 1975 HUNGAROTON RECORDS LTD.

 

Az ISCM 58. rendezvénysorozatának hangversenyei feltehetően hidegzuhanyként zúdultak minden „újszülöttre”, fesztiváledzett kritikusok, szakmabeliek azonban már jó ideje ismert „jelenségekkel” kerülhettek szembe. Utóbb a nemzetközi sajtó felháborodott megnyilatkozásoknak adott hangot – szervezési ügyetlenségek okán (ezért kár, hiszen az egyesület először választotta színhelyként Budapestet). De sokkal beszédesebb tény volt ennél az, hogy a hangversenyeket – pedig volt belőlük bőségesen – egy-két tucat gyanútlan zenerajongón kívül jószerivel csak mintegy 2-300 vájt fülű: a fesztivál külföldi meghívottjai és a hazai szűkebb szakma képviselői látogatták.

 [1] Kritikának szánt írás, 1986 után, kézirat. (A Szerző megjegyzése.) A 38 éve megírt recenziót most YouTube linkekkel, fotókkal és kisebb szerzői információkkal feldúsítva azért tettük közzé, hogy mind a szerzőt, mint pedig kedves olvasóinkat „szembesítsük” a közel 40 éve komponált művek újraértékelésére. (A Szerk. megj.)